3) nyatakan keburukan dan kebaikan milikan tuggal, pekongsian, dan perbadanan.

Bentuk perniagaan Kebaikan -Penubuhan Perniagaan tunggal tidak memerlukan proses yang banyak dan rumit. Justeru itu prosedurnya sangat mudah. -keuntungan Semua keuntungan akan menjadi hak milik pemilik perniagaan secara mutlak. keburukan -Risiko persendirian Pemilik perniagaan tunggal sangat tinggi. Pemilik perniagaan akan bertanggungjawab sepenuhnya.segala tangungjawab hutang dan liabiliti lain adalah tangunggan peribadi pemiliknya. -Pembubaran perniagaan tunggal Perniagaan itu dianggap telah tamat apabila pemilik, i) Berhenti berniaga ii) Meninggal dunia iii) Muflis atau bankrap -jangka hayat Bagi perkongsian yang rakan kongsinya terdiri dua orang sahaja, kematian salah seorang rakan kongsi akan menyebabkan perkongsian terpaksa dibubarkan. Ini berbeza dari syarikat dimana hayatnya akan berterusan walaupun pihak-pihak yang menubuhkan telah meninggal dunia. -masalah pengurusan Pengurusan perkongsian dianggap kurang cekap jika dibandingkan dengan syarikat kerana struktur syrikat terdiri dari beberapa tahap pekerja yang mana setiap tahap pekerja mempunyai tangungjawab yang tersendiri. Ini mungkin terjadi dalam perkongsian yang mempuyai bilangan rakan kongsi yang kecil.

Milikan tunggal

Perkongsian

-potensi berkembang Perkongsian untuk berkembang adalah lebih tinggi berbanding perniagaan tunggal dalam perniagaan tungga, keupayaan untuk berkembang dengan cepat agak terhad. -kerahsian maklumat Maklumat operasi dn keuntungan perniagaan perkongsian tidak perlu didedahkan kepada semua orang. Keadaan ini adalah berbeza dengan syarikat dimana semua ahli mempunyai hak untuk memeriksa kedudukan kewangan syarikat.

Perbadanan