Pemulihan Bahasa Melayu Kemahiran KVK

Selamat belajar

Kemahiran KVK

kvk

bom

KVK

Cd-rom

KVK

cop

KVK

kek

KVK

kon

KVK

pam

KVK

pen

KVK

pin

KVK

tin

SOALAN 1 Padankan.
pam

pin

bom

kek

SOALAN 2. jawapan yang betul. Pilih

a. kon b. k ek c. pin

SOALAN 3. jawapan yang betul. Pilih

a. pam b. CD-rom c. kon

SOALAN 4. jawapan yang betul. Pilih

a. pen b. pin c. cop

SOALAN 5. jawapan yang betul. Pilih

a. tin b. pin c. kon

Tamat

Sekian terima kasih

BETUL


KEMBALI

SALAH

X
KEMBALI

BETUL


KEMBALI

SALAH

X
KEMBALI

BETUL


KEMBALI

SALAH

X
KEMBALI

BETUL


KEMBALI

SALAH

X
KEMBALI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful