SEJARAH PERKEMBANGAN BANDARAYA IPOH

Nama Ipoh diambil sempena nama sejenis pokok. Ipoh dikenali sebagai ‘Bandaraya Bijih Timah Negara’ disebabkan oleh aktiviti perlombongan disini suatu ketika dahulu. Bandaraya Ipoh hari ini merupakan sebuah bandaraya yang diiktiraf sebagai ibu negeri Perak kerana disinilah pusat bagi perkhidmatan, pentadbiran, perdagangan dan perindustrian dijalankan. Jika dilihat dari segi sejarah, bandaraya Ipoh mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Secara geografinya, bandaraya Ipoh terbahagi dua oleh Sungai Kinta dan dikenali sebagai pekan lama dan pekan baru. Sejarah perkembangan bandar Ipoh bermula di pekan lama ketika era perlombongan bijih timah. Ketika pemerintahan Raja Melayu, Ipoh hanyalah sebuah perkampungan yang kecil. Perubahannya hanya mula berlaku ketika pemerintahan kerajaan Inggeris kira-kira tahun 1877. Sejak itu, ia mula bertukar menjadi bandar dan menjadi tumpuan umum terutama sekali kaum Cina yang datang dari Pulau Pinang untuk mencuba nasib di Perak. Banyak rumah kedai mula dibina dan bandar Ipoh menjadi semakin membangun. Pada tahun 1890, bandar Ipoh mula menjadi bandar kedua terbesar di Perak selepas Taiping. Kebangkitan bandar Ipoh ini dapat dilihat dengan terbinanya rumah kelab, panggung wayang Cina dan pasar yang besar. Pada tahun 1892, bandar Ipoh talah mengalami kebakaran besar dan telah memusnahkan hampir satu pertiga daripada rumah-rumah yang ada di sini. Namun begitu, pada tahun 1893, kemusnahan itu telah dibaiki dengan terbinanya banyak rumah batu yang lebih baik sebagaimana yang dapat dilihat dengan jelas kini. Pembinaan rumah kedai turut bertambah dengan pesatnya kesan daripada pembinaan jalan keretapi Lembah Kinta di antara Ipoh dan Batu Gajah yang digunakan untuk membantu industri perlombongan dan perniagaan berjalan dengan lebih lancar.

Disebabkan kebanyakan aktiviti perdagangan dan perniagaan berlaku di sebelah barat Sungai Kinta, maka kawasan berkenaan telah di rezabkan sebagai kawasan bangunan pentadbiran dan institusi oleh kerajaan Inggeris dan kebanyakan kesan peninggalan bangunan warisan masih dapat dilihat dengan jelas di sekitar kawasan ini .

TABURAN PENDUDUK BANDARAYA IPOH
Taburan penduduk Bandaraya Ipoh adalah kawasan penduduk padat.Jumlah penduduk melebihi 200 orang dalam 1 km persegi.Penduduk di Ipoh adalah terdiri daripada majoriti kaum Cina. Dialek Cina Kantonis adalah bahasa pengantar orang-orang Cina di sini walaupun terdiri daripada kebanyakan kumpulan dialek Cina Hakka, dan Cina Kantonis. Kebanyakan penduduk di Ipoh bertumpu di Menglembu, Buntong, Tasek, Ampang, Bercham serta Pasir Puteh menjadikan keluasan bandaraya Ipoh menjadi semakin besar jika diambil kira pekan-pekan yang terdapat di sekitar pinggir Bandaraya Ipoh. Ipoh masih menjadi salah satu bandaraya terbesar di Malaysia,walaupun status bandaraya kedua terbesar di Malaysia itu telah di ambil-alih oleh Penang dan Johor Bahru disebabkan kepesatan pembangunan di bandar-bandar tersebut. Statistik populasi adalah seperti berikut:
• • •

Populasi = 710,798 (2007) Populasi sekitar bandar = 1,022,240 (2007) Tangga :Ke-empat terbesar bandar-bandar sekitar di Malaysia.

Kumpulan Etnik di Ipoh, 2004 Etnik Populasi Peratus Cina 451,361 70.0%

Melayu India Lainlain

109,616 80,600 3225

17.0% 12.5% 0.5%

FAKTOR-FAKTOR MENPENGARUHI TABURAN PENDUDUK BANDARAYA IPOH
1.Bentuk muka bumi Tanah pamah rata lebih padat penduduk kerana sesuai untuk petempatan dan pembinaan jaringan jalan raya serta sistem perhubungan. 2.Faktor Sejarah Terdapat sebanyak lebih kurang 100 buah bangunan warisan yang telah dilawati oleh penyelidik di sekitar bandaraya Ipoh dan pemilihan bangunan warisan ini dibuat berdasarkan kepada risalah panduan terhadap bangunan dan tapak warisan bagi ibu negeri Perak sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Perak. Kebanyakan bangunan warisan yang terdapat di bandaraya Ipoh dibina disekitar tahun 1880an hingga 1930a Inggeris di Malaysia. n iaitu sewaktu zaman pemerintahan

3.Sumber mineral Kawasan yang kaya dengan sumber mineral juga merupakan kawasan tumpuan penduduk seperti Lembah Kinta yang kaya dengan sumber mineral timah. Ipoh merupakan bandar yang padat penduduk akibat daripada aktiviti perlombongan mineral timah.

4.Sistem pengangkutan dan perhubungan Jaringan jalan raya yang padat & sistempengangkutan dan perhubungan yang maju memudahkan pergerakan & membantu perkembangan perniagaan dan perdagangan. Contohnya: Sistem pengangkutan seperti Lebuh Raya Utara-Selatan telah menggalakkan perkembangan beberapa kawasan di sepanjang laluannya seperti: Jelapang, Perak. 5.Kegiatan sosio-ekonomi Perkembangan sektor ekonomi, sistem pengangkutan dan perhubungan, kemudahan awam serta peluang pekerjaan menjadi daya tarikan kepada penduduk.Bandaraya Ipoh yang merupakan ibu negeri,pusat perniagaan dan perdagangan, pusat kewangan,pusat pentabdiran & pusat perindustrian mempunyai penduduk padat. 6.Dasar kerajaan Dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam usaha penyebaran penduduk di sesebuah negara yang membawa kesan pada taburan penduduk terutama sekali Dasar Perindustrian Negara dan Dasar Pertanian Negara.Dasar Perindustrian Negara bertujuan untuk menggalakkan penubuhan kawasan perindustrian bebas cukai.Kerajaan melaksanakan beberapa dasar seperti Dasar Perindustrian Negara dan Dasar PertanianNegara bagi memajukan sektor ekonomi negara.Wujud zon-zon perindustrian seperti Jelapang dan Kinta di Ipoh.