P. 1
NOTA KURSUS PERKAHWINAN

NOTA KURSUS PERKAHWINAN

|Views: 4,078|Likes:
Published by b'lalang biru
UNTUK PANDUAN
UNTUK PANDUAN

More info:

Published by: b'lalang biru on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

PENGERTIAN TALAK (PERCERAIAN)

Dari segi bahasa : melepaskan ikatan perkahwinan

Dari segi istilah: melepaskan ikatan perkahwinan dengan
menggunakan lafaz cerai, talak atau seumpamanya oleh suami kepada
isteri

Firman Allah S.W.T

Maksudnya

"Talaq (yang boleh dirujuk kepada itu dhanya) dua kalil. Sesudah itu
bolehlah ia (ruju' dan)memegang terus (isterinya itu) dengan cara
yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara
yang baik."

(Surah al-Baqarah; ayat 229)

HADITH TENTANG TALAQ

Sabda Rasulullah S.A.W

Maksudnya

"Tiga perkara yang dilakukan bersungguh-sungguh dianggap
bersungguh-sungguh dan yang dilakukan dengan bergurau (main-
main) dianggap bersungguh-sungguh iaitu nikah, talaq dan rujuk'"

(Riwayat Ahmad, Abud Daud Ibnu Majah, At-Tramizi, Al Hakim)

Sabda Rasulullah S.A.W

Maksudnya

"Seburuk-buruk yang halal kepada ALLAH S.W.T ialah talaq"

(Riwayat At-Tramizi dan An Nasai')

LAFAZ TALAQ

Jenis Lafaz Talaq :

LAFAZ SARIH (NYATA)

Lafaz yang jelas menunjukkan maksud talaq atau cerai maka talaknya
jatuh walaupun tanpa niat.

Contohnya:

"Saya ceraikan kamu" atau Saya ceraikan kamu dengan talak 1 atau 2
atau 3"

LAFAZ KINAYAH (SINDIRAN)

Lafaz yang boleh jadi bermaksud talak dan lain daripadanya, talak
tidak akan jatuh melainkan dengan niat cerai.

Contohnya:

"Kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu" atau"Saya bebaskan kamu"

CERAI TAKLIK

Lafaz cerai oleh suami yang dikaitkan dengan sesuatu perkara

Contohnya:

"Jika kamu keluar rumah ini, maka kamu tertalaq"

"Apabila kamu balik ke rumah ibubapa kamu maka jatuhlah talaq"

"Manakala saya berjudi lagi maka jatuhlah talak kamu"

TALAQ KHULU'

Perceraian dengan bayaran yang dipersetujui di antara suami dan
pihak isteri

Contohnya:

"Saya ceraikan awak dengan RM 1000.00 ringgit

LANGKAH-LANGKAH MENGELAKKAN PENCERAIAN

•Menghayati tuntutan agama (ibadat) musyawarah
•Amalkan sifat-sifat terpuji
•Memahami emosi pasangan
•Tunaikan hak dan tanggungjawab pasangan
•Mengamalkan sikap saling bermaafan
•Memberi perhatian dan penghargaan
•Mengelakkan daripada menggunakan perkataan yang
memutuskan perkahwinan
•Mengamalkan komunikasi berkesan
•Memberi keutamaan kepada pasangan dan keluarga
•Mewujudkan mawaddah dan rahmah

FASAKH

Pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu keadaan yang
diharuskan oleh hukum syarak dengan kuasa (Hakim) Mahkamah

SEBAB-SEBAB YANG MEMBOLEHKAN FASAKH

•Suami menghilangkan diri selama tempoh satu tahun atau lebih
•Suami mempunyai penyakit berjangkit seperti AIDS
•Suami cuai memberi nafkah selama tiga bulan (rujuk enakmen
negeri-negeri berkaitan)
•Suami mati pucuk
•Murtad
•Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah batin selama satu

tahun
•Suami dipenjarakan selama 3 tahun
•Suami menganiaya/menzalimi siteri
•Suami berperangai keji
•Memaksa isteri hidup secara lucah
•Membuat kehidupan isteri menderita
•Melupuskan harta isteri/menghalang isteri mengurus hartanya

•Tidak melayan isteri dengan adil
•Menghalang isteri melakukan perintah agama

IMPLIKASI FASAKH

•Tidak mengurangkan bilangan talak
•Pasangan tidak boleh rujuk (kecuali dengan akad perkahwinan
yang baru sekalipun isteri masih dalam iddah)
•Isteri wajib beriddah
•Berhak mendapat tempat tinggal dalam masa iddah

LI'AN

Sumpah seorang suami bila dia menuduh isterinya melakukan zina
tanpa saksi atau menafikan kandungan isterinya bukan daripada
benihnya dan isterinya bersumpah menafikan tuduhan suaminya

KAEDAH LI'AN

•Pengurusan Li'an di dalam Mahkamah (Hakim)
•Menggunakan Lafaz sumpah
•Pengakuan bercakap benar
•Tuduhan diulang sebanyak empat kali dan sekali sumpah
•Melaknat diri sendiri jika tuduhan dusta
•Isteri boleh bersumpah menafikan tuduhan sebanyak 4 kali
•Kemurkaan ALLAH S.W.T ke atas isteri jika tuduhan suami benar
pada kali yang ke lima

LAFAZ LI'AN (SUAMI)

"Asyhadu billahi:

Saya naik saksi dengan ALLAH S.W.T bahawa sesungguhnya isteri saya
berzina (4 kali)

atau

Saya naik saksi sesungguhnya anak yang dikandung bukan dari benih
saya (4 kali). Sesungguhnya ALLAH S.W.T melaknat saya sekiranya
saya berdusta (4 kali)

LAFAZ ISTERI

"Asyhadu billahi"

Saya bersaksi kepada ALLAH S.W.T saya tidak berzina (4 kali)

atau

Bahawa kandungan ini dari benih suami saya (4 kali). Bahawa suami
saya berdusta dan kemurkaan ALLAH S.W.T ke atas saya sekirnya
suami saya bercakap benar (1 kali)

IMPLIKASI LI'AN

•Suami gugur had qazaf (tidak dikenakan hukum 80 kali sebatan
ke atas tuduhan tersebut)
•Wajid had zina (rejam) ke atas isteri jika isteri tidak bersumpah
•Pasangan bercerai selama-lamanya
•Tidak boleh nasab anak kepada suami
•Anak dinasabkan kepada ibu

ILA'

Sumpah seorang suami untuk tidak melakukan hubungan kelamin
dengan isterinya dalam masa melebihi 4 bulan dan hukumnya haram

LAFAZ ILA'

Terbahagikan kepada 2 :

Lafaz Sarih : Lafaz yang terang dan jelas

Contoh Lafaz:

"Demi ALLAH S.W.T saya tidak akan bersetubuh dengan kamu selama
lebih dari empat bulan"

Lafaz Kinayah : Lafaz yang tidak menunjukkan Ila' kecuali dengan niat

Contoh Lafaz : "Saya tidak akan sentuh kamu selama 4 bulan"

KAFFARAH ILA'

(Mengikut tertib berdasarkan surah al-Maidah: ayat 89)

•Memberi makanan kepada 10 orang miskin atau
•Memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau
•Memerdekakan seorang hamba muslim atau
•Berpuasa tiga hari

Firman ALLAH S.W.T

Maksudnya:

"Maka kaffarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi makanan 10
orang miskin iaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada
keluarga kamu atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang hamba. Barang siapa tidak sanggup
melakukan yang demikian itu, maka kaffarahnya ialah puasa selama 3
hari."

(Surah al-Maidah: ayat 89)

ZIHAR

Lafaz suami menyamakan mana-mana zahir isteri dengan anggota
wanita mahram muabbad kepada suami.

KAFFARAH ZIHAR

Mengikut tertibnya

•Memerdekakan seorang hamba muslim
•Berpuasa dua bulan berturut-turut
•Memberi makanan kepada 60 orang miskin (secupak seorang)

Firman ALLAH S.W.T

Maksudnya

"Orang-orang yang menziharkan isterinya dari kalangan kamu (adalah
orang-orang yang bersalah kerana) isteri-isteri mereka bukanlah ibu-
ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-
perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka
(dengan perlakuan yang demikian) memperkatakan sesuatu perkara
yang mungkar dan dusta. Dan (ingatlah)sesungguhnya Allah Maha
Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang menziharkan isteri mereka,
kemudian hendak menarik balik apa yang mereka ucapkan, maka
wajib keatasnya memerdekakan seorang hamba sebelum kedua orang
suami-isteri itu bercampur. Demikianlah diajar kepada kamu dan Allah
S,.W.T maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang
tidak mendapatkan (hamba) maka wajib ke atasnya berpuasa dua
bulan berturut-turut sebelum kedua-duanya bercampur. Maka siapa
yang tidak berpuasa wajib ke atasnya memberi makan kepada 60
orang miskin, demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah S.W.T
dan Rasulnya"

(Surah al-Mujadalah: ayat 3-4)

IMPLIKASI PENCERAIAN/PEMBUBARAN PERKAHWINAN

•Berkabung
•Iddah
•Rujuk
•Muta'ah
•Nafkah : isteri dalam iddah dan anak
•Hadhanah

IHDAD

Kewajipan berkabung oleh isteri yang kematian suaminya

Firman ALLAH S.W.T

Maksudnya

"Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu sedang
mereka meninggalkan isteri-isteri itu menahan diri mereka (beriddah)
selama 4 bulan 10 hari

(Surah al-Baqarah: ayat 234)

PERATURAN IHDAD

•Tempoh : 4 bulan 10 hari (wajib ke atas isteri)
•Tidak boleh memakai perhiasan dan bau-bauan
•Tidak boleh keluar rumah tanpa tujuan yang diharuskan oleh

Syara'
•Tidak boleh menerima pinangan

IDDAH

Tempoh menunggu bagi isteri yang diceraikan atau kematian suami
sebelum dibolehkan berkahwin dengan lelaki yang lain

JENIS IDDAH DAN TEMPOHNYA

KEADAAN ISTERI

TEMPOH IDDAH

•Masih mempunyai haid
•Telah putus haid/belum putus
haid

•3 kali suci
•3 bulan
•Melahirkan

•Sedang hamil

•Kematian suami

kandungan/keguguran

•4 bulan 10 hari

RUJUK

Mengembalikan isteri yang ditalaq raj'ie kepada ikatan perkahwinan
dengan lafaz tertentu

HAK/NAFKAH ISTERI YANG DICERAIKAN

•Pembiayaan keperluan hidup untuk bekas isteri oleh bekas suami
dalam masa iddah meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian
dan lain-lain keperluan hidup
•Nafkah hanya diberikan kepada isteri yang diceraikan dengan
talak raj'ie
•Isteri yang mengandung wajib mendapat nafkah sekalipun
diceraikan dengan talak ba'in.

MUTAAH

Pemberian saguhati yang diberikan oleh suami kepada isteri yang
diceraikan tanpa sebab yang munasabah

Firman ALLAH S.W.T

Maksudnya

"Hendaklah kamu memberikan 'Mutaah' (pemberian saguhati) kepada
mereka (yang diceraikan itu). Suami yang senang (hendaklah
memberi saguhati itu) mengikut ukuran kemampuannya dan suami
yang susah pula menurut kemampuannya, sebagai pemberian
saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan ke atas
orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan"

(Surah al-Baqarah : ayat 236)

TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAK SELEPAS PENCERAIAN

IBU (Hadanah)

BAPA (Nafkah)

•Penjagaan dan
pendidikan anak-anak
yang masih di bawah
umur
•Anak lelaki 7 tahun ke

•Pembiayaan keperluan asasi seperti
makanan, tempat tinggal, pakaian,
kesihatan, pelajaran dan kebajikan

•Upah menyusu susu

bawah
•Anak perempuan 9
tahun ke bawah
•Penyusuan selama 2
tahun bagi yang masih
menyusu

BENTUK-BENTUK KESALAHAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG KELUARGA
ISLAM

•Kahwin tanpa kebenaran Pendaftar/Mahkamah
•Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
•Perceraian luar Mahkamah
•Dengan sengaja tidak mematuhi perintah nafkah
•Melakukan penganiayaan terhadap isteri
•Rujuk yang tidak didaftarkan
•Bersekedudukan dengan bekas isteri tanpa rujuk
•Enggan hidup setelah diperintahkan oleh Mahkamah
•Isteri ingkar perintah
•Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
•Menghina Mahkamah
•Perceraian yang tidak dilaporkan
•Perkahwinan di luar negeri yang tidak dilaporkan Pejabat
Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->