KEMAHIRAN KAUNSELING

TERAS 1: PENGENALAN KAUNSELING
KEPENTINGAN KEMAHIRAN KAUNSELING

MENGAPA PERLUNYA KEMAHIRAN KAUNSELING?
1.

Kemahiran kaunseling dapat menjadikan seseorang itu lebih sistematik dan teratur sebelum melakukan keputusan Kaunseling dapat mempercepatkan individu mempelajari keadaan peribadinya secara mendalam.

2.

Mengikut Kelly ( 1976 ),

individu akan bertingkah laku mengikut apa yang dipercayai benar. Hal ini bermakna tingkah laku individu dipengaruhi oleh cara seseorang berfikir. Justeru itu, kemahiran kaunseling dapat menjadikan seseorang itu lebih sistematik dan teratur sebelum melakukan keputusan. Dalam erti kata lain, indivitu tersebut bijak mengawal masalah bergantung kepada persekitaran.

Menurut Blocher ( 1966 ),

kaunseling dapat mempercepatkan individu mempelajari keadaan peribadinya secara mendalam. Ini dapat dilakukan dengan memahami watak dirinya dalam kehidupan seharian.

PRINSIP 1 : DEFINISI
1. Psikologi 2. Kaunseling 3. Kaunselor 4. Klien

1. Psikologi

Mengikut buku Kemahiran Kaunseling ( 2009 );

Bimbingan

dan

Psikologi dilahirkan secara rasmi pada tahun 1879 oleh Wilhem Wundt (1832- 1920 ) bagi mempelajari tingkah laku manusia. Psikologi adalah suatu bidang yang luas dan ia melibatkan unsur dalaman yang mempengaruhi jiwa, fikiran, dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia sentiasa dipengaruhi oleh fikiran dan juga emosi.

Menurut Benson dan Grove ( 2000 ),
psikologi ialah ilmu tentang jiwa dan tingkah laku tentang manusia dan binatang.

Menurut Kartini ( 2000 ), psikologi ialah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan manusia.

2. Kaunseling
Mengikut Patterson ( 1986 ),
kaunseling adalah satu lambang yang profesional antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. Tujuannya adalah membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan serta belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri.

Menurut Othman ( 2000 ),
kaunseling adalah satu bidang sains perlakuan terapan. Ia adalah proses menolong melibatkan interaksi dua hala antara orang yang memberi pertolongan dengan orang yang menerima pertolongan dalam suasana yang penuh muhibab, kesedaran dan saling memahami.

3. Kaunselor
Menurut Blocher ( 2000), kaunselor adalah penolong kepada klien memaksimumkan kebebasannya supaya klien dapat memilih cara, situasi, dan setting yang dapat menolong mengembangkan peribadi seseorang. Menurut Rogers ( 1961 ), kaunselor ialah orang yang menarik, suka bersahabat dan seseorang yang memiliki keyakinan diri serta percaya kepada orang lain.

Mengikut Othman ( 2000 ),
kaunselor ialah seorang yang perlu menyesuaikan teknik- teknik tertentu daripada teori yang berbeza kepada pendekatan yang asas. Menurut Kamus Dewan ( 2002 ), kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling.

4. Klien
Mengikut Oxford ( 2000 ), Advanced Learner’s Dictionary

klien didefinisikan sebagai individu yang menerima bantuan atau pertolongan daripada pakar profesional. Menurut, Capuzzi dan Gross ( 1991 ), menyatakan klien adalah seorang yang bermasalah dan memerlukan bantuan supaya dapat merasa dan bertingkah laku dalam keadaan yang seimbang melalui interaksi dengan orang yang tidak terlibat dengan kaedah yang lebih baik.

PRINSIP 2 : FALSAFAH & PRINSIP
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Empati Menerima tanpa syarat Terapeutik Kemesraan Tulen atau kongruen Kerahsiaan

1. Empati
Menurut Brammer ( 1982 ),

empati terbit daripada perkataan ‘ einfulung’ yang bermaksud merasai ke dalam. Dalam erti kata lain, jalan utama ke arah memahami yang ditolong dan membolehkan mereka merasai bahawa mereka difahami .

Menurut Gendlin ( 1981 ), terdapat tiga tujuan empati dalam kaunseling iaitu:
Bagi menunjukkan pemahaman membantu individu merujuk pengalamannya ke masa kini. dan terus

Membolehkannya merasai pengalaman masa kini dengan lebih bersemangat, berpegang kepadanya serta menghadapi dan bekerjasama dengannya. Membantunya meletakkan makna implisit ke dalam konsep- konsep yang betul pada tempat yang bersesuaian pada setiap masa.

Menurut Ivey ( 1999 ), menyatakan bahawa tiga jenis empati yang dapat diamalkan iaitu:
Empati asas iaitu gerak balas kaunselor adalah lebih kurang serupa dengan gerak balas klien. Empati mengurang iaitu gerak balas kaunselor kurang daripada gerak balas klien. Empati bertambah perasaan empati bertambah. iaitu yang idea dan kongruen

2. Menerima tanpa syarat
Menurut Rogers ( 1977 ), kaunselor yang menerima tanpa syarat menganggap klien sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan kehormatan diri. Kaunselor juga tidak memberi penilaian kepada klien dan tiada sesuatu yang disembunyikan atau berpura- pura.

Menurut Sabariah ( 2003 ),
sikap menerima ini membolehkan kaunselor menghargai klien sebagai individu tanpa mengambil kira pendangan, sikap dan nilai yang ada pada klien tersebut. Manakala Myrick ( 1993 ), menerima tanpa syarat memfokuskan kepada kerelaan mempercayai dan mengiktiraf harga diri dan maruah seseorang.

3. Terapeutik
Menurut Sapora et al. ( 2001 ), suasana yang aman dan tenang tanpa gangguan membolehkan serta memudahkan perbincangan tanpa rasa terancam.

Mengikut Maznah dan Zainan ( 2003 ), facilitative conditions penting bagi menjamin kejayaan kaunseling kerana suasana kondusif dan terapeutik dapat wujud antara pembimbing dan klien.

4. Kemesraan
Menurut Sabariah ( 2003 ), mesra dengan klien dapat dinyatakan secara lisan dan bukan lisan. Ia bergantung kepada keselesaan klien dan juga kaunselor. Menurut Myrick ( 1993 ), mesra bermaksud sikap memberi dan menerima yang timbul dari perasaan selesa serta sokongan yang tulen.

Mengikut Wallis dalam Stewart et al. ( 1981) menggariskan beberapa cara membentuk hubungan mesra dalam kaunseling iaitu:
Mengurangkan kewujudan tekanan dalam proses kaunseling. Meningkatkan masalah klien. keupayaan dalam dalam menerima memahami

Meningkatkan pengetahuan perasaan klien.

Membantu memperjelaskan persoalan klien. Bertoleransi dalam mengendalikan kaunseling. Penerimaan seadanya. kaunselor terhadap diri klien

Contoh; “Apa khabar kamu hari ini?” “Kamu nampak lebih bersemangat daripada sesi yang lepas.” “ …erm, jadi kamu rasa ianya menjadi bebanan dalam diri kamu ya. Boleh kamu terangkan bagaimana tahap kesulitan yang kamu rasai itu?”

5. Tulen atau kongruen
Menurut Sabariah ( 2003 ), elemen utama dalam mewujudkan suasana teraputik adalah ketulenan dan kongruen yang ditunjukkan oleh kaunselor. Ia bermaksud kebolehan kaunselor menjadi dirinya sendiri tanpa berselindung atau bertopeng.

Mengikut Egan ( 1977 );
orang yang bertindak secara tulen atau kongruen tidak bermain perasaan dan tidak juga mengubah nilai- nilai mereka apabila berinteraksi dengan orang yang berbeza. Menurut Rogers ( 1977 ); individu yang tulen diterima sebagai orang yang jujur dan benar. Secara tidak langsung, klien berasa selamat dan mempercayai kebolehan kaunselor.

6. Kerahsiaan
Menurut Yee ( 1997 ); maklumat yang diperoleh daripada hubungan kaunseling perlu disimpan secara rahsia sebagai kewajipan bagi menjaga kedudukan kaunselor sebagai orang profesional.

Menurut Wallis dalam Stewart et al. ( 1981 ),
bilik kaunseling perlu dalam sebuah bilik yang sulit dan terapeutik. Ini bertujuan untuk melindungi kerahsiaan klien.

Menurut American Personel and Guidance Association and American Psychological Association ( 2007 ),
menegaskan bahawa hal- hal peribadi yang diceritakan dalam sesi kaunseling adalah suatu bentuk komunikasi yang dipertanggungjawabkan merahsiakan.

PRINSIP 3 : STUDY CASE

Klien adalah seorang lelaki, berumur di awal 20-an, berasal dari Sarawak. Perolehan maklumat mengenai diri klien memudahkan perjalanan sesi terutamanya semasa peringkat membina hubungan. Skrip Sesi Kaunseling

PERINGKAT MEMBINA HUBUNGAN PENSTRUKTURAN PENEROKAAN MASALAH MENGENALPASTI MASALAH MEMBINA ALTERNATIF PENAMATAN

Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien

: : : : : : : : : : :

( mengetuk pintu) Silakan masuk. Jemput duduk. Terima kasih. Awak dari mana tadi? Dari rumah. Apa khabar hari ini? Macam biasa sihat, tiada masalah. Tiada masalah? Ada tapi hari ini adalah masalah yang kat belakang. Ehm.. Kamu dah sarapan tak pagi ini? Belum lagi sebab takut tak sempat datang ke sini tepat pukul 9. 30. : Oh, jadi kamu datang ke sini naik apa? : Saya naik basikal. : Basikal. Oh… kamu ok tak? : Ok…

* Kemahiran melayan*

Kaunselor : Jadi, sebelum kamu datang ke sini, terlebih dahulu saya tahu pernah tak kamu mengikuti sebarang sesi kaunseling sebelum ini? ( soalan tertutup) Klien : Kaunseling… rasanya tak pernah pergi. Kalau nak jumpa kaunselor, erm…tak pernah. Kaunselor : Di sekolah? ( soalan tertutup) Klien : Di sekolah pun tak ada. Kaunselor : Baiklah, kalau macam itu apa pandangan kamu mengenai kaunseling? ( soalan terbuka) Klien : Setahu saya, kaunseling ini akan mendengar masalah klien. Kaunselor : Ehm… ( dorongan minima) Klien : Lepas itu, kaunselor akan cuba untuk mendengar atau cuba untuk memberi panduan atau jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi masalah itu tidak hanya berjumpa dengan kaunselor sebab klien itu sendiri yaang perlu ambil jalan atau cubalah apa yang dicadangkan oleh kaunselor untuk selesaikan masalah.

Sambungan… Kaunselor : Ok, nampaknya kamu mengetahui serba sedikit tentang kaunseling ini. Klien : Aa…aaa Kaunselor : Ehm, saya nak tambah sedikit. Sebenarnya segala keputusan ataupun cadangan adalah dari pihak sendiri. Kaunselor hanya memandu dan menyokong apa yang sepatutnya. Tambahan lagi, sesi kaunseling ini dijalankan selama 30 minit sehingga satu jam. Dalam tempoh tersebut anda sebagai klien boleh menceritakan apa sahaja permasalahan yang kamu hadapi dan ingin berkongsi dengan saya. Sepanjang sesi ini dijalankan, kamu tidak perlu khuatir, segan atau malu- malu kerana segala yang kamu ceritakan dan kongsikan akan dirahsiakan daripada pengetahuan orang lain melainkan segala yang kamu ceritakan nanti akan mengancam keselamatan kamu. ( menstruktur) Klien : Ehmmm… Kaunselor : Sepanjang sesi ini juga, saya mahu kamu bersikap jujur, ikhlas, dan memberi komitmen yaang penuh terhadap sesi kita pada pagi ini. Klien : Ehm, boleh.

Sambungan … Kaunselor : Sebelum memulakan sesi ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Sulaiman. Di antara kita tiada beza. Sekarang perkenalkan diri kamu pula. : Saya Marliah. Tapi panggil saya Liah sahaja. : Liah. : Saya berasal dari Sarawak. : Ehm, umur? ( soalan tertutup ) : Umur saya sekarang ini baru 21 tahun. : Oh, 21 tahun. Jadi, berapa orang adik- beradik? ( refleksi isi/ soalan tertutup ) : Adik- beradik, kalau ikut yang sebenarnya ada enam, tapi seorang adik saya telah diangkat, jadi tinggal limalah sekarang.

Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien

Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien

: Ehm, ok. Apa yang boleh Liah berkongsi dengan saya? : Sebenarnya, saya sendiri pun tidak tahu nak cakap sebab saya rasa banyak masalah. Masalah banyaklah, tapi perlukah saya katakan semuanya. : Terpulang kepada Lia. Sekiranya Liah ingin meluahkan segala apa yang membebankan perasaan Liah, saya sedia mendengarnya. : ( menarik nafas) Yang paling utama ialah sikap saya sendiri iaitu masalah kewangan sebab saya ni memang boros. Hari itu saya ada terima biasiswa. : Ehm… : Lepas itu, tak sampai sebulan dah habis. Tak tahu mana perginya duit itu. Masalah lagi, kalau saya nak belanja atau kalau saya nakkan sesuatu memang saya akan beli. Lepas itu, yang teruknya, yuran belum dibayar lagi. Sampai sem ini, masih belum dibayar. Saya fikir, saya nak langsaikan yuran pada semester depan sahaja. Tapi itulah, masa prapendaftaran hari itu, mereka kata wajib bayar dahulu baru boleh mendaftar. Itu yang membuatkan saya kebingungan dan buntu. Macam dah tidak ada mood sahaja, pergi kuliah, pensyarah ajar pun sudah tidak masuk sebab asyik memikirkan perkara tersebut. Pernah juga saya beritahu kawan tentang msalah ini. Namun mereka katakan itu tiada apa- apa dan cuba kembalikan semangat saya tapi saya sudah hilang semangat. Saya nak beritahu keluarga pun tidak berani.

Sambungan… Kaunselor Klien

: Ehm… : Takut kena marah ke apa ke, sebab hari itu kakak saya ada bertanyakan mana perginya wang biasiswa saya sebab saya ada minta duit kat dia. Saya katakan bahawa duit tersebut sudah habis. Kakak saya hairan mengapa duit saya cepat habis. Saya beritahulah yang saya bayar yuran, batar sewa. Padahal saya belum bayar lagi. Namun saya belanja wang tersebut dengan borosnya. Tu lah, sebab itulah saya tak berani, tidak tahulah bagaimana nak cakap dengan keluarga saya. Kaunselor : Jadi, awak takut dan sebenarnya awak ingin memberitahu perkara tersebut kepada keluarga Liah, tapi Liah tak berani sebab semua itu berpunca dari diri Liah sendiri. Klien : Ehm. ( sambil mengangguk) Kaunselor : Ok, jadi apa lagi yang Liah ingin kongsikan? Klien : Ni tentang… ( senyap seketika… menarik nafas panjang) masalah pelajaran. Sem ini saya rasa peluang untuk mendapat yang terbaik tu macam tipis. Sem ini saya rasa seperti tidak belajar apa- apa. Ada masuk kelas, tapi kadang- kadang saya tidak masuk kelas langsung dalam seminggu tu. Sebab member boleh sign, jadi peluanglah tidak datang kuliah. Biasanya, terlalu banyak perkara lain yang saya fikirkan menyebabkan tumpuan saya kurang dan semangat saya hilang. Lagipun, dah nak akhir- akhir sem ni kan nak cepat sahaja habis. Assignment pun lewat hantar. Sebelum masuk semester baru ni, saya ada masalah dengan teman lelaki saya.

Klien menceritakan masalah peribadinya. Kaunselor menggunakan kaedah soalan terbuka, kemahiran berempati, meneroka , kemahiran menyatakan semula dan menginterpretasi.

Kaunselor : Baiklah. Di antara masalah kewangan dan masalah pelajaran yang mana satu Liah mahu fokuskan pada perbincangan kita kali ini? Klien : Mungkin masalah kewangan sebab saya rasa itu paling utama masalah yang saya hadapi. Kaunselor : Ok. Itu keputusan Liah yang mana kita fokus kepada masalah kewangan yang dihadapi Liah pada masa kini. Klien : Ehm.. Kaunselor : Kalau begitu, apa perancangan Liah dan bagaimana Liah mengendalikan kewangan Liah sekarang? Klien : Erm, sekarang… sebelum biasiswa masuk adalaha rancangan berbelanja. Yang tu cuma sementara saja, tak lama. Biasanyaa macam itulah, cakap sahaja rancang- rancang tapi kadang- kadang apa yaang dirancang tu tak dibuat. Macam itulah. Kalau sekarang ini, pinjam ada. Ada juga member- member yang berhutang dengan saya masih belum bayar balik. Saya nak minta malu juga sebab mereka yang berhutang tahu- tahulah mereka bayar sendiri sebab saya sendiri pun ada berhutang dengan member lain juga. Sekarang ini, duit yang ada itu, saya belanjalah. Saya macam aa… kalau duit ada, saya beli sahajalah. Kalau kakak saya ada bank- in duit, walaupun dia bisingbising sikit tapi dia tetap akan masukkan. Dalam fikiran saya, oh.. Hari ini duit masuk, esok nak beli buku, fotostat bahan pelajaran. Lepas tu bila duit masuk, oh… masih ada lagi ni. Buku tak dibeli, nota fotostat tak ada. Memang tak adalah. Semester ini buku itu kalau lecture tak paksa beli memang tak beli.

Kaunselor Klien

Kaunselor

Klien Kaunselor Klien

saya

: Oh, jadi bagaimana sebenarnya Liah membelanjakan wang tersebut? :Wang tu… biasanya saya boros. Kadang- kadang pergi ke kedai, saya beli makanan dulu, beli stok makanan. Tengok ada lebih, reload telefon bimbit sampai kadang- kadang sepuluh ringgit taapi tak sampai dua tiga hari pakai dah habis untuk sms, apa ke. Lepas tu, reload lagi. Saya selalu juga pergi ke pusat beli- belah. Kasut baru, beg pun baru. : Untuk beli- belah. Jadi maksudnya, seperti yang Liah katakan tadi wang tu lebih banyak digunakan untuk perkara- perkara yang tidak penting. Walaupun pada mulanya, Liah sudah menetapkan budjet yang diperlukan namun semuanya terpesong selepas wang itu diterima bukan. : erm… : Selain daripada itu, macam mana lagi Liah gunakan duit? : Selain itu, kadang- kadang pergi telefon kalau tak reload handset. Biasanya telefon kawan perempuanlah sebab nak cakap saja dah sepuluh ringgit, kalau pakai ring- ring kad dua puluh ringgit. Dalam seminggu tu, kalau ada duit mungkin tiga kalilah telefon; hujung minggu dua kali, Sabtu, Ahad, dan Rabu tapi sekarang ni, kalau telefon tu, adalah sedikit aa..aa… adalah sebab… tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab saya telefon tu pun ( mengeluh ), saya telefon kawan lelaki bukan teman lelaki yang istimewa. Dah lama kami kenal, dah lima tahun. Tapi, tak tahulah.. ( senyap seketika).. ( Mengeluh lagi)

Kaunselor : Ya, awak boleh teruskan. Klien : Kami dah kenal hampir lima tahun. Dia masih student kat sebuah institusi pengajian tinggi. Sebelum saya dengan couple saya yang dulu tu, masa tu kami masih belum couple lagi, lepas upper six baru kami couple. Saya kenal dengan dia ni dulu. Mula- mula kami kenal, dan makin rapat, dia kata dia suka kat saya. Tapi pada masa itu, saya sem dua, saya kata tak payah lah sebab saya tak ada masa untuk semua itu. Lagipun saya masih belajar. Lepas tu, dia macam patah hati sebab saya anggap dia kawan. Dah nak masuk sem tiga, mulamula saya kawan dengan dia. Saya kata saya suka kat dia tapi dah terlambat sebab dia sudah ada orang lain. Tapi kami masih berkawan sampai sekarang ini. Tapi lama dah tak call tiba- tiba dia call, dia dikecewakan girlfriend dia. Dia dah tak ada orang lain, semua dia ceritakan kat saya. Lepas tu, saya pun tanya sebab dia nangis- nangis bila dengar saya cakap, dan sekarang ni dia dah ok. Tu lah, saya selalu telefon dia untuk bagi dia happy. Sebab kalau orang dah cerita kat saya, saya mahu kalau boleh dia happylah. Kaunselor : Ehm… emm

Klien

Kaunselor Klien

: Sebab tu saya telefon. Sekarang ni masalah ni, dia anggap saya couple dia. Saya nak kata tidak…saya pun rasa macam couple juga, tapi saya dah bagi tahu dah yang saya anggap dia tak lebih dari seorang kawan. Tapi dia kata, kalau dia panggil saya sayang atau anggap ‘ gerek’ (kekasih), saya tak kisah kan. Terpulang, saya kata saya tak kisah janji dia happy kalau dia fikir macam tu. Tapi hubungan tu tetap macam biasa… sebagai kawan. Hari itu, masa saya sms dengan kawan dia, saya bergurau dengan kawan dia, bila dia boleh masuk meminang. Lepas tu, dia merajuk dan marah dengan saya. Seolah- olah saya ni makwe dia. Lepas tu, sekarang ni dah ok dah sebab itulah selalu telefon dan banyak sms. : Jadi itulah faktor kamu banyak menggunakan duit; untuk telefon. : Ehm.. ehmm..

Kaunselor : Jadi, setelah awak sendiri tahu bagaimana Liah menggunakan duit, saya nak tahu ada tak Liah rasa Liah ingin ubah tabiat itu. Klien : Ada, macam pergi shopping. Sekarang saya cuba untuk menahan diri keluar berjalan di pusat beli- belah. Kaunselor : Ok. Strategi bagi menangani masalah ni. Cuba Liah fikirkan langkah- langkah yang relevan untuk diri Liah, yang Liah mampu lakukan dan laksanakan. Klien : ( senyap seketika). Kalau nak berhenti terus dari tidak membeli- belah langsung saya rasa mustahil. Mungkin boleh kurangkan tabiat tu, tidak terus berhenti. Lepas tu, untuk belanja telefon kalau mahu telefon kawan saya tu… sebab kadang- kadang dia yang suruh saya telefon dia, jadi tak sampai hati pula nak tolak, rasa macam bersalah. Mungkin saya boleh memaklumkan kepadanya saya akan menelefon dia sekali sahaja dalam sebulan disebabkan kewangan saya tidak mengizinkan. Harap dia fahamlah. Pasal makanan pula, saya akan menanam sayur- sayuran di belakang rumah sewa saya untuk kurangkan budjet untuk lauk. Keperluan asas tu memang kena belilah.

Kaunselor

: Berdasarkan perancangan Liah nyatakan tadi, ada tiga perancangan yang Liah akan cuba laksanakan iaitu yang pertama Liah akan kurangkan tabiat membeli- belah, kedua berhubung dengan telefon pula, mungkin kamu akan menelefon sahabat kamu sekali dalam sebulan, dan yang ketiga kamu menanam sayur untuk mengurangkan perbelanjaan lauk. : Eh… ( mengangguk) : Jadi, berdasarkan perancangan strategi Liah saya harap Liah dapat melaksanakannya dengan konsisten bukan hanya merancang sahaja. : Erm, perlukah saya suruh orang lain untuk memantau perancangan saya ini? : Jadi, bagaimana pendapat kamu? Perlukah Liah suruh orang lain untuk kawal kamu? : Memang… kalau saya perlu, tapi macam tak ada orang yang boleh saya harapkan.

Klien Kaunselor

Klien Kaunselor Klien

Kaunselor berterusan meneroka ke ruang rujuk klien tentang perkara yang menghalang dirinya untuk melaksanakan perancangan tersebut. Tujuannya agar klien sedar perkara yang menghalang dirinya untuk bertindak seperti yang dirancang adalah berpunca daripada sikap diri sendiri. Namun, peranan kaunselor ialah meneroka sehingga klien rasa celik akal tentang sikap dirinya sendiri yang negatif tersebut.

Kaunselor

Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor Klien Kaunselor

: Baiklah. Perbincangan kita hampir tamat. Sepanjang perbincangan ini, sebenarnya ada dua masalah utama yang Liah nyatakan. Pertama, kan masalah kewangan, kedua masalah pelajaran. Liah juga menyatakan strategi- strategi yang Liah rasa relevan untuk kamu ikuti. Jadi, saya harap Liah dapat melaksanakannya. Jika perlu kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk bertemu pada sesi ini. Sekiranya kamu ada sebarang kemusykilan kita akan berjumpa pada sesi akan datang. : Ehm… di mana boleh jumpa? Dalam bilik ini juga? : Ya. Kalau nak jumpa Liah buat temujanji dengan saya dan kita akan menjalankan sesi seterusnya di sini. : Ok. : Liah rasa selesa? : Sekarang agak lega. Tapi , saya akan merasa lebih lega setelah masalah tersebut diatasi. : Saya harap Liah dapat laksanakan rancangan kamu tadi. : Terima kasih. Harap begitulah. Sya akan cuba. :Saya doakan. Ok, sekian sahaja sesi kita. Terima kasih kembali.

TERAS 2: KEMAHIRAN MELAYAN & MENDENGAR

Menurut Covey ( 2001 ), perbuatan melayan melibatkan 6 kombinasi berikut; Tahap Tahap Kontak tenag Keduduk Kontak tenag Keduduk a a mata mata an dan an dan jarak jarak Menden Menden BENTUK BENTUK gar KEMAHIR gar Dorong KEMAHIR Dorong AN Ekspre AN Ekspre an an MELAYAN MELAYAN si si minima minima muka Kualiti muka Kualiti Bahas Kemahi Bahas Kemahi vokal vokal a a ran ran tanpa tanpa memfok memfok lisan lisan

us us

Menurut Egan ( 1998 ), terdapat tiga rasional mengapa situasi mendengar aktif diperlukan:

Mendengar adalah suatu bentuk peneguhan dan mungkin menjadi pemangkin yang cukup kuat bagi menggalakkan klien bercakap mengenai dirinya. Tanpa mendengar dengan aktif, kaunselor mungkin ketinggalan atau kabur mengenai beberapa isu dan tujuan asas klien menemuinya. Mendengar dapat menggalakkan klien berasa lebih bertanggungjawab pada topik dan fokus temu bual. Kaunselor akan memberi respons dan membantu klien memperakui isu yang diluahkannya adalah benar dari dirinya.

Menurut Wan Sapora dan Wan Anor ( 2002), terdapat beberapa cara bagi menunjukkan kesediaan kaunselor bersama klien:
1. 2. 3.

Menyatakan semula Menggambarkan semula Memberikan respons

MENYATAKAN SEMULA
Contoh; “… jadi, awak mahukan yang terbaik bagi diri awak demi kebahagiaan keluarga awak juga bukan.”

MENGGAMBARKAN SEMULA

TERAS 3 : KEMAHIRAN BUKAN LISAN

Menurut Maznah dan Zainal ( 2003 ), menjelaskan komunikasi bukan lisan adalah mesej yang disampaikan bukan melalui tutur kata tetapi melalui ekspresi muka, kontak mata, dan gerak- geri. Ia harus selaras dengan verbalnya.

Menurut Smith ( 1996 ), komunikasi bukan lisan berkaitan dengan bahasa berikut, iaitu;
Bertambah atau berkurangnya tenaga bertutur

Situasi ini menggambarkan keraguan atau kemarahan. Nada suara yang rendah menggambarkan kesedihan, terharu, tidak puas hati, atau tertekan.

Fenom atau suku kata
Fenom yang dipanjangkan ataupun dipendekkan menggambarkan tekanan jiwa yang berat.

Tahap keserakan suara
Suara yang serak menggambarkan tekanan jiwa yang berat.

Kecepatan atau kelambatan tempo perkataan
o

Ini menggambarkan keresahan dan kemarahan. Pertuturan yang lambat temponya menggambarkan klien berada dalam keadaan yang tidak tentu yang melibatkan emosi klien.

o

Pergerakan badan dan tangan.
o

Manusia berkomunikasi melalui pertuturan, pergerakan badan dan tangan. Segala pergerakan dapat menggambarkan sesuatu keadaan.

o

PRINSIP 1 : KONSEP ‘S.O.L.E.R’

Menurut Aziz Shah ( 2009),

S ialah face the client ‘SQUARELY’

* Kaunselor dan klien duduk secara bertentangan terus antara satu sama lain. Situasi ini tidak digalakkan semasa sesi berlangsung.

Kedudukan kaunselor yang lebih selesa dengan squarely dengan sudut pandangan lebih luas. Dicadangkan jarak yang sesuai adalah antara 1 hingga 1.5 kaki.

O ialah adopt an ‘OPEN’ posture

Kaunselor menunjukkan satu postur tubuh badan yang terbuka dan tidak tertutup. Ini menunjukkan syarat serta tingkah laku bahawa ia seolah- olah seorang yang berautoriti atau pakar, namun prihatin. Contoh perlakuan dan postur tubuh yang tutup dan tidak digalakkan adalah berpeluk tubuh, bercakap sambil membuat kertas kerja dan menyilangkan kaki di sebelah lutut.

L ialah Learning Forward

Perlakuan kaunselor yang condong dan menghala kepada klien adalah bagi menunjukkan kemesraan dan penerimaan pembimbing kepada klien.

Perlakuan yang lebih cenderung duduk menyandar ke belakang, menggoyang badan menunjukkan seolah- olah beliau gelisah.

E ialah Eye contact
Menurut Mizan Adiliah dan Halimatun Halaliah ( 2002 ) menyatakan 9 fungsi pandangan atau kontak mata ialah: Memberi perhatian Menunjukkan minat Menunjukkan tanda hormat Menggalakkan perundingan Menggalakkan luahan perasaan yang jujur Menimbulkan rasa penerimaan Menimbulkan rasa percaya- mempercayai Menimbulkan rasa keselesaan Menimbulkan rasa kesungguhan

R ialah Relax Kaunselor perlu mewujudkan suasana yang semula jadi dan tenang. Gangguan yang menghalang tumpuan kaunselor seperti melihat jam, teringatkan perkara lain, mengejar masa dan sebagainya harus dielakkan.

PRINSIP 2: KEMAHIRAN BUKAN LISAN

Menurut Aziz Shah ( 2009 ) kemahiran bukan lisan merangkumi 8 perkara berikut;

enaga ahap ttenaga T ahap T

Pergerakan kaki Pergerakan kaki dan tangan dan tangan Warna Warna dan cara pakaian dan cara pakaian
KEMAHIRAN BUKAN LISAN

e n ye mn auyS nauS m n

a atta ma k m a ttak n Ko n Ko n an h uh a t n en tu Se S

Ek Ek ss pr pr es es i im m uk uk a a
suarra aa Nada su Nada

KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN

TERAS 4 :

Menurut Aziz Shah ( 2009);

Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang paling berkesan berbanding dengan cara yang lain. Melalui komunikasi lisan, pendengar tidak akan rasa keliru kerana mesej yang disampaikan adalah menggunakan bahasa yang mudah difahami. Komunikasi lisan dapat menyampaikan maklumat oleh seseorang individu kepada individu yang lain.

Menurut Maznah dan Zainal (2003),

komunikasi lisan ialah interaksi tutur kata secara timbal balas di antara pembimbing dengan klien dalam memahami dunia klien dengan lebih jelas.

Menurut Aziz Shah ( 2009), Komunikasi lisan berlaku dalam keadaan berikut :

Komunikasi lisan bermula apabila bunyi mula keluar dari mulut dan berakhir sebelum sebutan terhenti. Bersifat satu saluran iaitu isyarat lisan atau perkataan datang kepada kita satu demi satu kebarangkalian. Di bawah pengawasan sengaja kita dapat berfikir dan merangka apa yang kita hendak cakapkan.

PRINSIP 1 : DORONGAN MINIMA

Menurut Aziz Shah ( 2009),
Dorongan minima ialah kemahiran yang digunakan oleh kaunselor untuk menggalakkan klien meluahkan isi hati mereka. Ia membolehkan klien merasa bahawa kaunselor sedang mendengar dan menumpukan perhatian terhadapnya.

Menurut Ibrahim Ahmad ( 2002 ), matlamat dorongan minima ialah menggalakkan klien terus bercerita, menunjukkan kaunselor faham dan sedang mengikuti penjelasannya. Contoh galakan ialah ‘jadi’, ‘emm…’ dan sebagainya.

Mengikut Sapora dan Wan Anor ( 2002 ), dorongan minima diperlukan bagi memberi sokongan dan dorongan kepada klien supaya meneruskan perbincangan. Dorongan minima ialah seperti ‘ teruskan…’, ‘ lepas itu’, ‘ kemudian’ dan sebagainya.

PRINSIP 2 :

KEMAHIRAN MENYOAL

Menurut Aziz Shah ( 2009), terdapat dua bentuk soalan dalam kaunseling iaitu;

Soalan Terbuka

Bentuk Soalan

Soalan Tertutup

Soalan terbuka…..
soalan yang menggalakkan perbincangan yang panjang lebar. Ia tidak memerlukan jawapan yang khusus. Contoh soalan terbuka ialah seperti ‘bagaimana saya boleh menolong anda?’, mungkinkah ada perkara yang anda hendak bincangkan dengan saya?’, ‘dapatkah anda ceritakan apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu?’

Soalan tertutup……

soalan yang mengehadkan jawapan kepada satu atau beberapa perkataan sahaja.
Contoh soalan tertutup ialah ‘ adakah anda datang berkerja semalam?’, ‘siapakah yang pergi bersama awak di Langkawi?’.

ak ak al n al e n gg ie gg lli en k s a en k us a M n u tt M n r ii ka er er ka tte er i cc an si rr an gs be d ng be d kon ko rr be be

o r ne r o e e en Me n lien M k li ka k ka a salla a ma s ma h h atar r L ataan L k an a ellak be b g g

TERAS 5 : FASA DAN PROSES DALAM KAUNSELING

Mengikut Model Egan ( 1998 ), fasa dan proses kaunseling terbahagi kepada lapan tahap.
Proses membuat pilihan atau komitmen Proses bertindak Proses memberi fokus Proses bercerita Proses sumbang saran strategi
FASA & PROSES

Proses membuat perspektif baru Proses mengkritik

Proses membentuk pelan tindakan

Mengikut Eisenberg dan Delaney, ( 1977 ), membahagikan proses kaunseling kepada enam peringkat;

Perjumpaan awal Penerokaan masalah klien dan membina hubungan yang menolong Menentukan matlamat Mengenal pasti dan menilai faktor- faktor yang berhubungan dengan pencapaian matlamat Membina dan melaksanakan suatu pendekatan bagi mencapai matlamat Menilai pencapaian Penamatan dan susulan

PRINSIP 1:

PRA- SESI, MEMBINA HUBUNGAN DAN PENSTRUKTURAN PENEROKAAN MASALAH

Menurut Mizan Adiliah, Halimatun Haliliah ( 2002 ), kemahiran pra-sesi ialah

kemahiran di mana kaunselor membuat persediaan yang bergantung kepada situasi di mana khidmat kaunseling itu diberikan dan sama ada klien dirujuk atau sukarela.

Menurut Eisenberg Delaney( 1977 ), peringkat penerokaan ialah
peringkat di mana proses berlakunya komunikasi yang didorong keikhlasan dan kejujuran serta berterus terang terhadap peranan sebenar yang hendak dibincangkan antara kedua-dua pihak. Segala perasaan tidak logik, tidak rasional sama ada dalam diri kaunselor atua klien perlu dikikis dan dihindari segera sipaya tidak menganggu pencapaian matlamat sebenarnya.

Menurut Aziz Shah ( 2009); Peringkat pengstrukturan dilakukan semasa sesi kaunseling bermula. Matlamat penstrukturan adalah bagi menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan. Pada peringkat ini, kaunselor dan klien akan menetapkan sama ada hubungan mereka dapat diteruskan atau tidak.

Menurut Aziz Shah ( 2009); Dalam peringkat membina hubungan, kaunselor perlu membina hubungan dengan klien sebelum meneroka permasalahan klien. Hubungan yang baik dapat membantu kaunselor memahami masalah klien dengan lebih mendalam lagi.

PRINSIP 2 :

MENGENAL PASTI MASALAH, ALTERNATIF PENYELESAIAN, DAN PENAMATAN

Mengikut Kamus Za’ba ( 2000 ), masalah ialah kerumitan, kesulitan yang memerlukan jalan penyelesaian.

Menurut Muhammad Aziz Shah et. Al. ( 2009);
2 Contoh panduan oleh Lazarus bagi menentukan masalah utama yang perlu ditangani terlebih dahulu ialah;
 Mulakan  Mulakan

dengan punca segala masalah.

dengan masalah yang dapat membawa kesan paling teruk jika tidak dapat ditangani dengan segera.

Menurut Muhammad Aziz Shah Et. Al. ( 2009), terdapat beberapa cara dalam membincangkan alternatif dengan klien, iaitu;
1.

2.

3. 4.

5.

Secara bebas, minta klien menyarankan cara- cara yang dapat difikirkan olehnya bagi menghadapi perkara itu. Bincangkan pendapatnya satu persatu dan kemungkinan ianya dapat atau tidak untuk dilakukan. Tindakan susulan yang harus dilakukan. Sekiranya perlu, kaunselor juga boleh memberikan pandangan tentang langkah yang dianggap baik bagi mengatasi masalah yang dibawa oleh klien. Cadangan tertentu yang dipilih mungkin perlu dianalisis kebaikan dan keburukannya dahulu.

Menurut Muhammad Aziz Shah Et. Al. ( 2009), proses penamatan sesi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu;
1.

Penamatan sesi untuk sesi lanjutan Penamatan sesi keseluruhan

2.

Setiap sesi kaunseling pada kebiasaanya mengambil masa selama 45 hingga 60 minit Kaunselor harus menggalakkan klien bercerita masalah dalam lingkungan masa yang ditetapkan. Lebih kurang 5 minit sebelum sesi ditamatkan, kaunselor perlu mengingatkan klien tentang masa yang masih ada supaya klien dapat memfokuskan isu yang penting. Namun, penamatan sesi yang belum menjumpai alternatif penyelesaian atau klien masih mempunyai isu tetap perlu dibuat. Oleh itu, temu janji seterusnya perlu diatur untuk perbincangan kedua dan seterusnya.

Penamatan proses kaunseling adalah peringkat akhir iaitu selepas kaunselor dan klien berpuas hati dengan langkah penyelesaian yang membawa perubahan dalam diri klien ataupun selepas klien merasa yakin masalah sudah selesai dan dapat mengendalikan masalah yang dihadapi secara sendiri. Ia bergantung pada bentuk masalah, matlamat kaunseling, jangka masa pertemuan dan keberkesanan kemahiran kaunselor dalam membantu kliennya.

PRINSIP 3 :

KAUNSELOR BERKESAN

Kepercayaan kepada setiap individu

The Association Of Counsellor And Supervision (2007) mendapati terdapat 5 ciri-ciri asas yang ada pada seorang kaunselor iaitu:

Komitmen kepada nilai kemanusiaan Bersikap terbuka Memahami diri sendiri dahulu sebelum memahami orang lain. Komitmen kepada professional.

Menurut Rogers (1977) pula, beliau memberikan pandangan yang agak berbeza daripada tokoh-tokoh lain iaitu :

Persepsi klien terhadap kaunselor adalah lebih penting daripada teori atau kaedah yang digunakan oleh kaunselor. Kaunselor yang berkesan juga perlu mempunyai perwatakan yang menarik, mudah mesra, menunjukkan keyakinan dan boleh dipercayai.

Manakala menurut Walmsley ( 1994 ) merumuskan tiga kriteria penting bagi mewujudkan seorang kaunselor yang berkesan iaitu : Berkelayakan iaitu mempunyai kelayakan dan bakat yang sesuai dalam bidang kaunseling. Kaunselor haruslah mempunyai latihan yang mencukupi yang dapat memberikannya pengalaman dan meningkatkan lagi ilmunya dalam bidang kaunseling. Pengalaman seseorang kaunselor adalah amat perlu dan mencukupi dalam kaunseling bagi membantu klien dengan kecekapan yang ada dalam dirinya.

SEKIAN…

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.