P. 1
bm assigment

bm assigment

|Views: 2,110|Likes:
Published by muhammad aizat

More info:

Published by: muhammad aizat on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2015

pdf

text

original

-Mengikut Za’ba, perbilangan ini seakan-akan bidalan dan pepatah, hanya
berbeza sedikit dari segi bentuk susunannya perbilanagan lazimnya terdiri

12

daripada dua baris atau lebih disebut satu persatu seperti membilang dan isinya
hampir-hampir menjadi undang-undang tetap kerana diterima kebenaran dan
kebijaksanaannya.

Contoh :

: hidup dikandung adat

: mati dikandung tanah

-Perbilangan dua baris

Contoh :

: Hukum berdiri dengan saksi

: Adat berdiri dengan adat

-Perbilangan tiga baris dan lebih

Contoh :

: ke bukit sama didaki

: ke lurah sama dituruni

: ke laut sama direnangi

Perumpamaan

13

-Perumpamaan digunakan kerana sesuatu maksud itu dikaitkan atau
diumpamakan dan satu perkara lain yang sebanding. Semua perumpamaan
mengikut Za’ba daripada bahasa kiasan, iaitu sesuatu itu dikiaskan kepada yang
lain dengan tujuan menjelaskan maksudnya perumpamaan terdiri daripada dua
jenis iaitu :

: yang disebutkan perbandingannya

: yang tidak disebutkan perbandingannya

•perumpamaan yang disebutkan perbandingannya

-perumpamaan dalam kategori ini menggunakan perkataan-perkataan seperti,
bagai, laksana, umpama, macam dan seolah-olah dipangkalnya

Contoh :

: Seperti katak dibawah tempurung

: bagai isi dengan kuku

: ibarat bunga, sedap dipakai layu dibuang

•perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingannya

Contoh :

: sehari selembar benan, lama-lama menjadi kain

: musuh dalam selimut

: biar putih tulang, jangan putih mata

Kiasan

14

-Kiasan ialah ungkapan yang menghuraikan sesuatu perkara dengan
menghiaskannya dengan perkara lain, sama ada dengan menyebutkan
bandingan itu atau dengan tidak menyebutkan bandingan. Tujuan kiasan dalam
adalah untuk menjelaskan lagi sesuatu maksud. Daripada kiasan juga terbit
bentuk-bentuk peribahasa lain seperti perumpamaa, simpulan bahasa dan lain-
lain lagi.

•kiasan yang menyebutkan perbandingan

Contoh :

: mukanya terserlah seperti bulan purnama

: matanya merah seperti biji saga

* kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan

Contoh :

: mandi kerbau

: tidur ayam

Simpulan Bahasa

15

-Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih
dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang
membentukkannya. Misalnya “ kaki ayam” dan “panjang tangan” yang bererti
“suka mencari”.

* Simpulan bahasa yang berkaitan dengan tubuh badan

Contoh :

a)Gigir air
b)Kecil hati
c)Ringan kepala
d)Hati batu

* simpulan bahasa yang berkaitan dengan haiwan

Contoh :

a)audara anjing
b)Akal kancil
c)Ajak-ajak ayam
d)Pening lalat

Denotas dan konotas

16

-sesuatu perkataan itu telah berubah maknanya apabila digunakan dalam konteks
ayat yang berlainan. Oleh sebab itu, hubungan da kedudukan perkataan dalam
ayat akan menjadi sumber nama.

Contoh :

: Dia perempuan gila

: Dia gila perempuan

-Ayat diatas mempunyai makna yang berlainan walaupun perkataan-perkataan
yang terdapat dalam kedua-dua ayat adalah sama.
-Makna ayat bergantung kepada 2 unsur yang penting iaitu makna perkataan dan
kedudukan perkataan dalam ayat.
-Dalam bahasa melayu, makna sesuatu perkataan dapat dilihat dari 2 sudut iaitu
DENOTASI dan KENOTASI
-Denotasi bermaksud makna sesuatu perkataan yang dapat dilihat dari segi yang
tersurat. Istilah lain untuk makna denotasi ialah makna kamus, makna kognitif
atau makna hurufiah atau harafiah, makna rujukan atau konseptual

Contoh :

: budak itu mengejar lembu

: budak itu seperti lembu

-Makna lembu dalam ayat 1 ialah makna demotasi, manakala makna dalam ayat
2 bukan lagi makna demotasi ialah makna yang bebas daripada sebarang
konteks atau pengaruh emosi dan biasa digunakan dalam tulisan ilmiah.
-Makna konotasi ialah makna tambahanyang dibawa oleh sesuatu perkataan.
Dalam tersirat dan bersifat positif dan negatif terpulang kepada tafsiran
pengguna perkataan tersebut.

17

Contoh : perempuan, wanita, betina

-Masing-masing mempunyai makna konotasi yang berlainan makna perempuan
membawa maksud jantina, wanita membawa maksud status, manakala betina
membawa maksud konotasi moral atau kekuatan seseorang perempuan.
-Makna konotasi juga disebut emotif atau evoluatif. Makna konotasi sering
digunakan dalam karya-karya kreatif kerana karya kreatif memerlukan konotasi
agar dapat memberi kesan yang lebih kepada pendengar atau pembaca.

KEUTUHAN WACANA

18

1.Wacana yang baik adalah merujuk kepada bentuk penulisan yng mempunyai

dua ciri :

•Kesatuan

•pertautan

2.kesatuan ialah unsur dalam wacana mempunyai hubungan idea dengan tajuk
atau judul.

3.Pertautan pula merujuk kepada hubungan antara unsure-unsur bahasa
seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan, dan sebagainya yang
berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam wacana.

4.Sebuah wacana yang baik dikanali sebagai wacana yang utuh.

5.Keutuhan wacana merupakan aspek yang penting kerana akan memastikan
sama ada sesuatu kesatuan itu boleh dikatakan wacana atau hanya
sekumpulan ayat yang tidak teratur.

6.Keutuhan wacana dapat diteliti daripada ujudnya kaitan-kaitan aspek
semantik, fonologi, leksikal, tatabahasa, dan gramatis.

19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->