KAJIAN SEMANTIK DALAM PETIKAN TEKS Bil 1.

Perkataan Baru – lama (p: 2, b: 2) Keterangan Antonim Merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan atau Cair – beku (p: 7, b: 4) keterbalikan makna bagi perkataan itu sendiri. Contoh Ayat Mungkin yang menyukarkan pengkajian deria baru kerana komlpeksiti hidung manusia. Sel-sel tersebut berwarna kuning cair, tersebar di kawasan seluas empat hingga enam sentimeter persegi di dalam kedua-dua belah lubang hidung serta mempunyai rerambut yang mata sensitif. Setiap masa, kita dikelilingi 3. Busuk – wangi (p: 1, b: 6) oleh pelbagai jenis baubauan, ada yang wangi dan menyenangkan dan ada pula yang busuk merimaskan. Barangkali ini disebabkan 4. Cetek – dalam (p: 5, b: 7) perasaan ingin tahu, dan pengalaman tentang baubauan yang masih cetek. Ada teori yang mengandaikan bahawa bau diterbitkan oleh tindak balas 5. Dalam – luar (p: 3, b: 3) kimiawi di dalam hidung, dan ada pula yang mengatakan bahawa kita dapat menghidu akibat perbezaan saiz molekul bauan tersebut.

2.

Statistik mengatakan bahawa di bawah umur lima tahun, 6. Bawah – atas (p: 5, b: 8) kanak-kanak masih melabelkan bau peluh dan najis sebagai bau yang 7. Selepas – sebelum (p: 5, b: 11) menyenangkan. Dilaporkan hanya selepas umur purata lima tahun barulah kanak-kanak mulai menjauhi bau-bau yang 8. Sedap – lazat (p: 12, b: 4) Sinonim  Kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir 9. Lihat – tengok (p: 4, b: 8) sama. busuk. Kita juga dapat mengesan makanan yang berkhasiat atau racun hanya dengan membezakan bau yang pahit, adakah ia sedap, manis atau kelat pahit? Di dalam rahim, tanpa deria lihat yang matang, fetus akan bergantung pada deria rasa 10. Gangren, diabetes, leukemia, halitosis dan skizofrenia – penyakit (p: 13, b: 4) 11. Manis, masin, masam dan pahit rasa (p: 2, b: 6) Hiponim  Ungkapan yang maknanya dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. dan hidu. Ada beberapa penyakit yang mempunyai bau yang tertentu seperti gangrene, diabetes, leukemia, halitosis dan skizofrenia. Deria rasa di hujung lidah kita contohnya, hanya perlu membezakan empat jenis perisa utama, iaitu manis, masin, masam dan pahit, tetapi deria bau yang diasalkan di hidung harus menterjemah berpuluh-puluh 12. Batek dan Temiar – kaum orang asli (p: 14, b: 5) ribu jenis bau. Komuniti Orang Asli Batek dan Temiar, contohnya menghalang kaum mereka bergaul terlalu lama kerana bau tubuh yang berlegar dan

KAJIAN KEUTUHAN WACANA DALAM PETIKAN TEKS Bil 1. Kajian Keutuhan Wacana Keutuhan wacana dari segi semantik hubungan tempoh masa (urutan kronologi) Keterangan Jarak masa atau turutan kronologi. Contoh ayat Satu kajian melaporkan pada usia tiga hari, seorang bayi sudah boleh mengenal pasti bau, cecair amniotik rahim ibunya kerana sudah terbiasa berbulan-bulan berendam didalamnya sewaktu dihamilkan. Manakala pada usia dua minggu, bayi tersebut akan mampu membandingkan susu ibunya dengan susu lain, termasuk sus badan yang datang daripada 2. Keutuhan dari segi semantik ~ hubungan sebab dan akibat ( sebab dan kesan) Memperlihatkan pertalian dan kesatuan makna wacana secara umum. seorang ibu yang berbeza. Walau bagaimanapun kebolehan menghidu manusia yang mempunyai 12 juta sel reseptor tidaklah sehebat kebolehan beberapa hidupan lain. Seekor arnab contohnya mempunyai 100 juta sel reseptor di dalam hidungnya, manakala anjing pula mempunyai satu hingga empat billion sel reseptornya mengikut jenis keturunan. Kebolehan menghidu yang begitu peka dapat

membantu haiwan tersebut memburu dan menyelamatkan diri dari musuh. 3. Keutuhan wacana dari segi semantik~ hubungan sebab dan akibat (sebab dan tujuan) Mempunyai pertalian dan kesatuan makna wacana secara umum. Sememangnya kebolehan menghidu turut digunakan oleh manusia untuk mencari makanan sepanjang hidupnya. Dengan menghidu sesuatu kita dapat mengenal pasti adakah sesuatu 4. Keutuhan wacana dari segi fonologis - ayat tanya Penggunaan unsur pertanyaan seperti adakah dan tanda “?”. makanan itu segar atau basi. Kita juga dapat mengesan makanan yang berkhasiat atau racun hanya dapat dengan membezakan bau yang terbit, adakah ia sedap, manis atau kelat 5. Keutuhan wacana dari segi tatabahasa ~ Kata Penghubung (fungsi penghuraian) Penggunaan kata hubung yang menghubungkan atau perengganperenggan dalam wacana dapat memperlihatkan pertalian makna antara ayat atau perenggan dengan ayat atau perenggan 6. Keutuhan wacana dari segi seterusnya. Dalam penggunaan fungsi Mungkin yang menyukarkan pengkajian deria baru kerana pahit? Ada teori yang mengandaikan bahawa bau diterbitkan oleh tindak balas kimiawi di dalam hidung dan bahawa kita dapat menghidu akibat perbezaan saiz molekul bauan tersebut. Namun sehingga kini pengkaji olfaktori masih belum sebulat suara bersetuju tentang mekanisme deria yang penting ini.

sama ada ayat-ayat ada pula yang mengatakan

tatabahasa ~ Kata hubung (fungsi pengembangan)

pengembangan, antara kata hubung yang digunakan adalah seperti, tetapi, kerana dan sebagainya.

kompleksiti hidung manusia. Deria rasa di hujung lidah kita contohnya, hanya perlu membezakan empat jenis perisa tradisi yang utama, iaitu manis, masin, masam dan pahit, tetapi deria bau yang diasalkan di hidung harus menterjemah berpuluh-puluh ribu jenis bau. Di Malaysia, ada juga bidaya Orang Asli yang menghalang percampuran bau antara manusia, mungkin lebih awal mengetahui kaitan penyakit dan bau. Komuniti Orang Asli Batek dan Temiar, contohnya menghalang kaum mereka bergaul terlalu lama kerana bau tubuh yang berlegar dan teradun dikhuatiri boleh menyebabkan penyakit.

7.

Keutuhan wacana dari segi leksikel ~ hiponim

Bentuk leksikel mempunyai pertautan makna yang mempengaruhi kejelasan sesebuah wacana. Hiponim adalah sesuatu kata yang mempunyai lingkungan atau pemeringkatanny a dalam struktur makna. Perkaitan makna dalam ayat yang merujuk kepada maksud tempat.

8.

Keutuhan wacana dari segi semantik ~ hubungan suasana dan perlakuan (lokasi perlakuan) Keutuhan wacana dari segi fonologis ~ ayat tanya

Sesungguhnya, seluruh hidup manusia dilengkapkan dengan bau sebelum kita menjadi manusia lagi, sewaktu kita hanya sperma yang mencari telur di dalam rahim.

9.

Penggunaan kata tanya seperti apakah dan tanda

Namun, apakah itu bau sebenarnya?

“?”.

10. Keutuhan wacana dari segi semantik ~ hubungan suasana dan perlakuan (arah perlakuan)

Perkaitan makna dalam ayat yang merujuk kepada maksud tempat.

Sel-sel tersebut berwarna kuning tersebar di kawasan seluas empat hingga enam sentimeter persegi didalam kedua-dua belah lubang hidung serta mempunyai rerambut yang sensitif. Setiap masa, kita dikeliling oleh pelbagai jenis bau-bauan ada yang wangi dan menyenangkan dan ada pula yang busuk merimaskan, tetapi tidak banyak tentangnya yang difahami sepenuhnya oleh saintis.

11. Keutuhan wacana dari segi semantik ~ hubungan ikatan (pasangan bertentangan)

Perkaitan makna yang menunjukkan pasangan di antara ayat-ayat.