LATIHAN AKHIR TAHUN BAB 1 : SEJARAH DAN KITA Latihan 1.1: Kepentingan Sejarah Dalam Kehidupan Kita 1.

Bilakah negara kita merdeka? 2. Mengapakah kita perlu mengetahui erti sejarah? 3. Apakah kesan jika kita memahami serta mempelajari tentang sejarah negara? 4. Apakah kesan jika kita mengetahui tentang sejarah diri? 5. Berikan maksud bagi konsep berikut; a) Merdeka b) Berdaulat Latihan 1.2: Pengertian Sejarah Tuliskan definisi sejarah menurut sumber-sumber di bawah. 1. Perkataan Arab 2. Herodotus 3. Muhd Yusof Ibrahim 4. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Salasilah b) Peradaban Latihan 1.3: Ciri-Ciri Sejarah 1. Mengapakah peristiwa penting kepada kita? sejarah amat

4. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Fakta atau maklumat sejarah b) Merekontruksi c) Sahih d) Tokok tambah Latihan 1.4: Sumber Sejarah Jawab soalan di bawah dengan betul. 1. Nyatakan dua jenis sumber sejarah. a) b) 2. Sumber primer adalah dalam bentuk; a) b) c) d) 3. Nyatakan lapan contoh bagi sumber kedua; a) b) c) d) e) f) g) h) 4. Nyatakan lima contoh sumber pertama; a) b) c) d) e) 5. Nyatakan dua tempat untuk menyimpan bahan-bahan sumber sejarah; a) b) 6. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sumber pertama (primer) b) Sumber kedua (sekunder) c) Fosil d) Artifak e) Ahli sejarawan f) Manuskrip Latihan 1.5: Kaedah Pengkajian Sejarah 1. Nyatakan sejarah; a) b) c) tiga jenis kaedah mengkaji

2. Nyatakan tiga ciri-ciri sejarah? a) b) c) 3. Mengapakah kita menyambut; a) Hari Kebangsaan b) Hari Guru c) Hari Pekerja

1

2. Nyatakan tiga sumber sejarah diperoleh melalui kaedah lisan. a) b) c)

yang

Melayu c) Perjuangan Tok Janggut 2. Mengapakah sejarawan perlu membuat tafsiran yang tepat dan benar? 3. Mengapakah tafsiran sesuatu peristiwa sejarah itu berbeza? 4. Berikan maksud setiap konsep di bawah; a) Bias b) Tafsiran Latihan 1.7: Kepentingan Sejarah 1. Nyatakan lima tujuan kita mempelajari sejarah. a) b) c) d) e) 2. Nyatakan lima faedah kita mempelajari sejarah. a) b) c) d) e) 3. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Iktibar b) Patriotisme

3. Apakah kelemahan utama sumber lisan? a) 4. Nyatakan lima jenis alat yang selalu digunakan dalam kaedah pandang dengar. a) b) c) d) e) 5. Nyatakan enam bentuk maklumat yang diperoleh oleh sejarawan melalui sumber bertulis. a) b) c) d) e) f) 6. Nyatakan lapan jenis bahan yang dijumpai melalui proses cari gali. a) b) c) d) e) f) g) h) 7. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sumber lisan b) Responden c) Tokok tambah d) Sejarah Melayu e) Arkeologi f) Artifak g) Arkib h) Pentarikhan radiokarbon Latihan 1.6: Pentafsiran Sejarah 1. Berikan tafsiran sejarah mengenai peristiwa di bawah dari kaca mata sejarawan tempatan dan sejarawan barat. a) Perjuangan Mat Kilau b) Kedatangan Inggeris di Tanah

BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH Latihan 2.1: Pengenalan Zaman Prasejarah 1. Namakan tiga peringkat zaman prasejarah di Malaysia mengikut kronologi. a) b) c) 2. Nyatakan maksud bagi setiap konsep di bawah. a) Prasejarah b) Artifak c) Ahli arkeologi d) Kronologi Latihan 2.2: Zaman Paleolitik

2

1. Bilakah Zaman Paleolitik bermula? 2. Apakah ciri-ciri Paleolitik? a) b) penempatan Zaman

3. Apakah peralatan yang digunakan pada Zaman Paleolitik? a) 4. Nyatakan tiga tujuan kegunaan peralatan tersebut. a) b) c) 5. Nyatakan Paleolitik. a) b) c) d) e) lima lokasi utama Zaman

2. Apakah peralatan yang digunakan pada Zaman Neolitik? a) b) c) d) e) 3. Apakah kegiatan masyarakat Zaman Neolitik? a) b) c) d) e) f) g) 4. Bilakah Zaman Neolitik ini bermula? a) 5. Nyatakan dua lokasi Zaman Neolitik. a) b) 6. Apakah bentuk kepercayaan masyarakat Zaman Neolitik? a) 7. Berikan maksud bagi setiap konsep di bawah; a) Pengkaji sejarah b) Pembahagian kerja c) Sistem bermasyarakat d) Barang kemas e) Animisme f) Beliung Latihan 2.4: Zaman Logam 1. Apakah empat jenis peralatan digunakan pada zaman Logam? a) b) c) d) yang

6. Nyatakan tiga kegiatan utama masyarakat Paleolitik. a) b) c) 7. Nyatakan dua kepercayaan masyarakat Zaman Logam. a) b) 8. Berikan maksud bagi setiap konsep di bawah; a) Nomad b) Hasil hutan c) Sara diri d) Kepercayaan animisme e) Perak Man Latihan 2.3: Zaman Neolitik Jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. 1. Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat Zaman Neolitik? a) b) c) d) dan

2. Apakah empat kegiatan masyarakat pada Zaman Logam? a) b) c) d) 3. Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat Zaman Logam? a) b) c)

3

4. Bilakah Zaman Logam ini bermula? a) 5. Nyatakan tiga lokasi utama Zaman Logam; a) b) c) 6. Penempatan masyarakat lebih tertumpu di kawasan a) b) 7. Nyatakan dua bentuk kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat di Zaman Logam. a) b) 8. Nyatakan maksud bagi setiap konsep di bawah; a) Adat resam b) Kepercayaan c) Penempatan d) Upacara pengebumian BAB 3: KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA Latihan 3.1: Pengenalan Kerajaan Awal Asia Tenggara 1. Dua buah kerajaan awal Asia Tenggara ialah a) b) 2. Kerajaan agraria terdiri daripada a) b) 3. Nyatakan lima buah kerajaan maritim. a) b) c) d) e) Latihan 3.2: Kerajaan Agraria 1. Nyatakan tiga lokasi utama kerajaan agraria. a) b) c) kawasan

2. Nyatakan lima kegiatan utama masyarakat agraria. a) b) c) d) e) 3. Hasil utama pertanian masyarakat agraria ialah a) b) c) 4. Nyatakan dua tanggungjawab utama raja atau pemerintah agraria. a) b) 5. Pusat kerajaan Angkor terletak di kawasan a) 6. Nyatakan lima kepentingan Tasik Tonle Sap dalam kerajaan Angkor. a) b) c) d) e) 7. Apakah kegunaan utama baray 8. Agama utama kerajaan Angkor ialah 9. Apakah bukti penerimaan agama HinduBuddha oleh kerajaan Funan? 10. Siapakah raja kerajaan Angkor yang paling masyhur? 11. Namakan bandar pelabuhan yang terkenal kerajaan Funan. 12. Di manakah kerajaan Funan mendapatkan sumber bekalan air untuk pertanian? 13. Siapakah Raja Funan yang menggunakan gelaran Kurung Bnam? 14. Namakan raja yang paling masyhur kerajaan Funan. 15. Di manakah pusat pentadbiran kerajaan Funan?

4

16. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Kerajaan Agraria b) Kerajaan Maritim c) Ubi taro d) Empangan e) Terusan f) Teknologi g) Kuno h) Baray i) Devaraja Latihan 3.3: Kerajaan Maritim 1. Di manakah letaknya kerajaan maritim? 2. Apakah kegiatan kerajaan maritim? utama masyarakat

9. Nyatakan enam jenis barangan yang dibawa dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau berhampiran. a) b) c) d) e) f) 10. Apakah bentuk kemahiran utama masyarakat maritim? 11. Kerajaan yang diasaskan oleh Chu-lien ialah 12. Siapakah yang memerintah Champa pada 400 masihi? kerajaan

3. Nyatakan dua sistem perhubungan utama masyarakat maritim. a) b) 4. Nyatakan tiga kemudahan yang disediakan di pelabuhan maritim. a) b) c) 5. Apakah tujuan segala kemudahan tersebut? a) 6. Nyatakan tiga buah kerajaan maritim yang terletak di sekitar Selat Melaka dan Laut China Selatan. a) b) c) 7. Dua buah kerajaan maritim yang terletak di sekitar Selat Melaka dan Laut Jawa ialah a) b) 8. Nyatakan dua fungsi utama pelabuhan entrepot. a) b)

13. Apakah kerajaan yang dikenali sebagai Tanah Merah? 14. Mengikut catatan Arab, Raja Srivijaya dianggap sebagai a) b) 15. Nyatakan tiga bahagian pentadbiran kerajaan Srivijaya. a) b) c) utama

16. Kerajaan manakah yang dikenali sebagai kerajaan Cheh-Cha? 17. Dua pusat pentadbiran kerajaan ini ialah a) b) 18. Apakah peranan utama Gunung Jerai dalam kerajaan Kedah Tua? 19. Siapakah Raden Wijaya? 20. Kerajaan Majapahit melaksanakan sistem pentadbiran berdasarkan undang-undang 21. Siapakah yang membantu pentadbiran raja dalam kerajaan Majapahit? a) b) 22. Siapakah Raja Senagara? 23. Siapakah nama Perdana Menteri kerajaan Majapahit?

5

24. Berikan maksud bagi berikut; a) Entrepot b) Teknologi c) Sanskrit d) T e l a g a B a t u

setiap

konsep

12. Nyatakan lima kebaikan yang terdapat di perkampungan nelayan. a) b) c) d) e) 13. Nyatakan tiga kumpulan penduduk asal di perkampungan tersebut. a) b) c) Latihan 4.2: Asal Usul Nama Melaka 14. Menurut sumber manakah Melaka mendapat nama dari sebatang pokok? a) b) 15. Nyatakan dua maksud Melaka menurut istilah Arab. a) b) 16. Ceritakan empat perkara berkaitan dengan pokok Amalaka menurut mitos Hindu. a) b) c) d) 17. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Negeri naungan b) Negeri taklukan c) Ufti d) Wakil kerajaan e) Strategik f) Pohon api-api g) Suma Oriental h) Sejarah Melayu Latihan 4.3: Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka 1. Nyatakan lima langkah yang diambil oleh Parameswara dalam usaha membangunkan Melaka. a) b) c) d) e)

BAB 4: PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Latihan 4.1: Parameswara Kesultanan Melayu Melaka Pengasas

1. Nyatakan dua perkara berkaitan dengan diri Parameswara. a) b) 2. Mengapakah Parameswara melarikan diri dari Palembang? 3. Siapakah kerajaan Majapahit? 4. Namakan tiga tempat yang dituju oleh Parameswara semasa melarikan diri. a) b) c) 5. Siapakah pengikut setia Parameswara yang turut sama melarikan diri ke Temasik? 6. Siapakah Temagi? 7. Bagaimanakah cara sambutan Temagi terhadap kedatangan Parameswara ke Temasik? 8. Apakah yang akhirnya dilakukan oleh Parameswara terhadap Temagi? 9. Nyatakan dua sebab mengapa Parameswara melakukan perkara tersebut. a) b) 10. Mengapakah Parameswara berasa tidak selamat berada di Temasik? 11. Namakan dua tempat yang menjadi persinggahan Parameswara semasa di Muar. a) b)

6

2. Nyatakan tiga jawatan yang diwujudkan oleh Parameswara dalam pemerintahan di Melaka. a) b) c) 3. Nyatakan empat kemudahan disediakan di pelabuhan Melaka. a) b) c) d) yang

12. Siapakah rakyat Melaka yang banyak membantu Parameswara dalam usahanya membangunkan Melaka? a) b) c) 13. Apakah perumpamaan yang digunakan oleh Sejarah Melayu bagi menggambarkan hubungan raja dengan rakyat Melaka? 14. Nyatakan setiap peranan yang dimainkan oleh masyarakat Melaka yang berikut dalam usaha memajukan Melaka. a) Orang Asli b) Orang Laut c) Orang Melayu 15. Apakah tiga perkara penting yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka dalam membantu Parameswara membangunkan Melaka? a) b) c) 16. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Diplomatik b) Balairung seri c) Biduanda d) Bentara e) Alat kebesaran diraja f) Ufti g) Negeri naungan h) Daulat BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA Latihan 5.1: Pentadbiran yang Sistematik 1. Namakan sistem pentadbiran diperkenalkan oleh Sultan Melaka. yang

4. Apakah tujuan semua kemudahan itu disediakan di pelabuhan Melaka? a) 5. Nyatakan dua buah negara yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. a) b) 6. Apakah dua sebab utama Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam? a) b) 7. Siapakah Laksamana Yin Ching? 8. Apakah tujuan Parameswara menjalinkan hubungan diplomatik dengan China? a) b) 9. Apakah yang dikurniakan oleh kerajaan China sebagai tanda pengiktirafan kepada kerajaan Melaka? a) b) c) 10. N y a t a k a n t i g a s e b a b m e n g a p a Parameswara memilih Orang Laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka. a) b) c) 11. Pada pendapat anda, mengapakah menjaga keselamatan perairan sangat penting kepada sesebuah negara? a) b)

2. Menurut sistem pentadbiran tersebut, siapakah yang mengetuai kerajaan Melaka? 3. Namakan empat pembesar dalam struktur pentadbiran tersebut. a) b) c) d)

7

4. Siapakah Pembesar Berempat dan apakah tugas-tugas mereka? a) b) c) d) 5. Apakah tujuan pembesar-pembesar jajahan dan daerah menghadap Sultan Melaka? 6. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Pembesar 4 Lipatan b) Protokol c) Kawasan pegangan d) Kawasan pemakanan e) Ufti f) Pembahagian kuasa Latihan 5.2: Pusat Perdagangan 1. Nyatakan lapan faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. a) b) c) d) e) f) g) h)

6. Nyatakan peranan dan fungsinya bagi setiap perkara berikut; a) Laksamana b) Orang Laut c) Undang-Undang Laut Melaka 7. Nyatakan enam jenis perkhidmatan yang disediakan oleh Syahbandar kepada pedagang-pedagang yang singgah di Melaka. a) b) c) d) e) f) 8. Apakah tujuan kerajaan Melaka mewujudkan sistem cukai dan surat kebenaran berniaga? a) b) 9. Nyatakan tiga jenis mata wang logam yang telah diperkenalkan di Melaka. a) b) c) 10. Apakah dua tujuan mata wang seperti itu diperkenalkan di Melaka? a) b) 11. Nyatakan dua fungsi utama pelabuhan entrepot. a) b) 12. Apakah yang membezakan pelabuhan Melaka dengan pelabuhan-pelabuhan lain? 13. Mengapakah bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan utama di pelabuhan Melaka? a) b) 14. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sistem Cukai Berkeutamaan b) Surat Kebenaran Berniaga c) Calains d) Pelabuhan entrepot e) Lingua franca

2. Apakah kebaikan Selat Melaka kepada kerajaan Melaka? a) b) 3. Nyatakan tiga kelebihan pelabuhan Melaka dari segi kedudukannya. a) b) c) 4. Nyatakan enam tugas penting Syahbandar. a) b) c) d) e) f) 5. Mengapakah Sultan Melaka melantik empat orang Syahbandar untuk menguruskan pelabuhan Melaka?

8

Latihan 5.3: Kematangan Hubungan Luar 1. Nyatakan dua bentuk hubungan luar Melaka. a) b) 2. Nyatakan sembilan buah kerajaan luar yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 3. Siapakah Tome Pires? 4. Siapakah Sultan Melaka yang berkahwin dengan puteri Pasai? 5. Bagaimanakah hubungan diplomatik antara Melaka dengan Pasai boleh terjalin? a) b) 6. Apakah keadaan yang boleh dianggap antara kerajaan Melaka dengan Pasai adalah negara setaraf? a) b) 7. Nyatakan bahan-bahan yang dibekalkan oleh negara-negara berikut; a) Pasai b) Jawa c) Siak d) Kampar 8. Bagaimanakah Melaka menguasai kerajaan Kampar dan Siak? 9. Siapakah Tun Telanai dan Menteri Jana Putera? 10. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Negeri setaraf b) Salam c) Sembah d) Negeri naungan

Latihan 5.4: Pusat Pengembangan Agama Islam 1. Nyatakan empat cara penyebaran agama Islam di Melaka. a) b) c) d) 2. Apakah tiga sifat agama Islam yang membolehkannya mudah diterima di Melaka? a) b) c) 3. N y a t a k a n p e r a n a n - p e r a n a n y a n g dimainkan oleh golongan berikut dalam usaha mengembangkan agama Islam di Melaka. a) Ulama b) Pendakwah c) Sultan Melaka d) Ahli Tasawuf 4. Apakah peranan istana Melaka dalam perkembangan Islam di Melaka? 5. Nyatakan peranan-peranan yang dimainkan oleh golongan berikut dalam usaha menyebarkan agama Islam ke rantau Asia Tenggara. a) Pedagang asing b) Tentera upahan c) Raja negeri taklukan d) Ahli agama/pendakwah e) Pemerintah Melaka 6. Nyatakan lapan kesan akibat daripada perkembangan Islam di Melaka. a) b) c) d) e) f) g) h) 7. Ceritakan kesan-kesan agama Islam yang mempengaruhi budaya hidup masyarakat Melaka dalam setiap aspek berikut; a) Bidang kesenian b) Tulisan c) Ukiran d) Amalan masyarakat

9

8. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Batu nisan b) Batu bersurat c) Bustanus Salatin d) Hikayat Raja-Raja Pasai e) Replika f) Institusi agama g) Ilmu tasawuf h) Menyadur i) Musyawarah j) Mimbar k) Mihrab l) Menara azan m) Kubah masjid Latihan 5.5: Pusat Kegiatan Ilmu 1. Nyatakan dua bentuk hasil karya yang dibawa oleh pedagang Arab dalam usaha meningkatkan kegiatan ilmu di Melaka. a) b) 2. Nyatakan tiga peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual. a) b) c) Melaka

Latihan 5.6: Perluasan Kuasa 1. Nyatakan tiga cara yang dilaksanakan oleh Melaka dalam usaha meluaskan kuasa. a) b) c) 2. Apakah bentuk bantuan yang diberikan kerajaan Melaka terhadap kerajaankerajaan lain yang menghadapi huru-hara dalam negeri? 3. Ceritakan secara ringkas usaha perluasan kuasa oleh pemerintah-pemerintah Melaka yang berikut; a) Sultan Muzaffar Shah b) Sultan Mansor Shah c) Sultan Alauddin Riayat Shah 4. Siapakah hulubalang Melaka yang gagah berani semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah? 5. Siapakah Bendahara Tun Perak? 6. Buktikan kebijaksanaan Bendahara Tun Perak dalam usaha mempertahankan Melaka dari serangan musuh. 7. Mengapakah Bendahara Tun Perak tidak menuntut bela di atas kematian anaknya Tun Besar? 8. Nyatakan enam kesan akibat daripada dasar perluasan kuasa yang dijalankan oleh kerajaan Melaka. a) b) c) d) e) f) 9. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Empayar b)Hulubalang c)J a m u n g

3. Nyatakan peranan dan tugas bagi setiap golongan berikut; a) Jurutulis b) Pengarang c) Ulama 4. Nyatakan dua bentuk hikayat Melayu yang dihasilkan oleh cerdik pandai Melaka. a) b) 5. Apakah dua bentuk karya undang-undang yang telah dihasilkan cerdik pandai Melaka? a) b) 6. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Intelektual b) Menterjemah c) Menyadur d) Bersifat didaktik e) Karya Sastera Terjemahan f) Karya Sastera Saduran g) Khazanah

10

BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA Bab 6: Kemerosotan Melaka 1. Di zaman pemerintahan siapakah Kesultanan Melayu Melaka mula merosot? 2. Nyatakan empat faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. a) b) c) d) Latihan 6.1: Kelemahan Kepemimpinan 1. Siapakah Bendahara Tun Mutahir? 2. Mengapakah Bendahara Tun Mutahir tidak disukai oleh pembesar-pembesar lain? 3. Mengapakah Sultan Mahmud Shah amat murka kepada Bendahara Tun Mutahir? 4. Ceritakan dengan ringkas berkenaan tokoh berikut; a) Sultan Ahmad Shah b) Bendahara Tun Perpatih Putih 5. Nyatakan tiga sebab mengapakah dikatakan pemerintah Melaka sangat lemah dan mengakibatkan Melaka merosot. a) b) c) 6. Mengapakah semua pedagang di Melaka memilih pelabuhan lain untuk berdagang? 7. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Fitnah b) Murka c) Tepok d) Rasuah e) Cukai Latihan 6.2: Masalah Perpaduan 1. Mengapakah orang Melayu dan orang India-Muslim tidak bersatu? 2. Nyatakan dua peristiwa konflik yang berlaku di Melaka yang menunjukkan masyarakatnya tidak bersatu. a) b)

3. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Konflik Latihan 6.3: Kelemahan Askar Melaka 1. Nyatakan empat kelemahan yang terdapat pada askar-askar Melaka. a) b) c) d) 2. Nyatakan lima jenis senjata tradisional yang digunakan oleh askar Melaka ketika menentang askar Portugis. a) b) c) d) e) 3. Bandingkan askar Melaka portugis dari aspek berikut; a) Senjata perang b) Struktur perang c) Askar d) Sokongan pemerintah dan askar

4. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Struktur Latihan 6.4: Kedatangan Portugis 1. Nyatakan tiga sebab kedatangan Portugis ke Timur. a) b) c) 2. Apakah slogan yang digunakan oleh Portugis untuk menjelajah ke Timur? 3. Siapakah nama pemerintah Portugis yang memberi galakan kepada rakyatnya supaya menjelajah ke Timur? 4. Ceritakan tentang tiga tokoh Portugis yang telah berjaya sampai ke Timur. a) b) c) 5. Apakah kaitan antara Perang Salib dengan tujuan kedatangan Portugis ke Timur? 6. Pada pendapat anda, apakah sebab sebenar Portugis ingin menjelajah ke Timur?

11

7. Nyatakan tiga sebab mengapakah orang Eropah sukakan rempah ratus dari Timur. a) b) c) 8. Apakah sebab utama Lopez de Sequeira tiba di Melaka? 9. Bagaimanakah sambutan yang diberikan oleh pemerintah Melaka pada peringkat awal terhadap Portugis? 10. Siapakah yang menyampaikan maklumat tentang tujuan kedatangan sebenar pihak Portugis ke Melaka? 11. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Tun Mutahir terhadap pihak Portugis di Melaka? 12. Siapakah Ruy de Araujo?

20. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Tokoh b) Slogan c) Perang Salib d) Rempah ratus e) Kubu f) Pembelot BAB 7: JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Latihan Bab 7: Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 1. Ke manakah Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur setelah Melaka dikuasai Portugis pada Ogos 1511? 2. Apakah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah ketika berada di Pulau Bentan? 3. Ceritakan secara ringkas tentang Kampar. 4. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Bersemayam b) Mangkat Latihan 7.1: Pengasasan Kerajaan Johor 1. Siapakah Raja Ali? 2. Apakah nama asal bagi negeri Johor? 3. Siapakah yang digelar sebagai Raja Ujong Tanah dan Bentan? 4. Siapakah Seri Nara Diraja dan apakah tugasnya? 5. Di manakah letaknya pusat pentadbiran Johor? 6. Nyatakan enam strategi yang dilaksanakan oleh Sultan Melaka bagi memperkukuhkan kuasanya. a) b) c) d) e) f)

13. Mengapakah Lopez de Sequeira melarikan diri ke Goa? 14. Apakah tiga tuntutan yang dibuat oleh Alfonso de Albuquerque? a) b) c) 15. Mengapakah Alfonso de Albuquerque mengambil keputusan untuk menyerang Melaka? 16. Ceritakan secara ringkas tentang peristiwa serangan Portugis ke atas Melaka pada tarikh berikut; a) 25 Julai 1511 b) 10 Ogos 1511 c) 24 Ogos 1511 17. Siapakah Si Kitol? 18. Ke manakah Sultan Ahmad Shah, keluarga dan pengikutnya berundur setelah Melaka berjaya ditawan oleh Portugis? 19. Siapakah yang bertanggungjawab berusaha mendapatkan semula Melaka?

12

7. Nyatakan tiga buah kuasa luar yang sentiasa mengancam kedudukan kerajaan Johor. a) b) c) 8. Ceritakan tentang usaha Johor menguasai semula Melaka dari tangan Portugis berdasarkan tarikh berikut; a) Jun 1551 b) Tahun 1608 9. Siapakah tokoh-tokoh berikut; a) Tun Sri Lanang b) Laksamana Tun Abdul Jamil 10. Kuasa manakah yang membantu Johor mengalahkan Portugis di Melaka? 11. Apakah dasar perdagangan Portugis di Melaka yang menyebabkan pedagangpedagang mula berdagang di Acheh? 12. Siapakah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam? 13. Apakah bukti yang menunjukkan Acheh muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat? 14. Mengapakah Johor, Acheh dan Portugis bersaing antara satu sama lain? 15. Ceritakan apakah sebab berlakunya Perang Tiga Segi bagi pihak berikut; a) Johor b) Acheh c) Portugis 16. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Jauhar b) Kota Kara Latihan 7.2: Kegemilangan Kerajaan Johor 1. Nyatakan tiga faktor yang membantu kegemilangan kerajaan Johor. a) b) c) 2. Mengapakah dikatakan Johor sebagai pelabuhan entrepot bagi Kepulauan Melayu?

3. Siapakah pedagang asing yang datang berniaga di pelabuhan Johor? 4. Namakan dua pusat pentadbiran Johor semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II? a) b) 5. Siapakah Thomas Silcher? 6. A p a k a h b a r a n g d a g a n g a n didagangkan di pelabuhan berdasarkan aspek berikut; a) Barangan tempatan b)Barangan luar negeri yang Johor

7. Nyatakan dua kemudahan yang disediakan untuk pedagang di pelabuhan Johor. a) b) 8. Nyatakan dua cara perdagangan dijalankan di pelabuhan Johor. a) b) 9. Nyatakan tiga jenis mata wang yang diperkenalkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II. a) b) c) 10. Apakah tiga bentuk mata wang asing yang digunakan di pelabuhan Johor? a) b) c) 11. Apakah jenis cukai yang dilaksanakan di pelabuhan Johor? 12. Nyatakan dua cara yang dilakukan oleh kerajaan Johor bagi menjamin keselamatan pedagang di pelabuhan. a) b) 13. Nyatakan kebaikan pelabuhan Johor dari segi kedudukan geografinya. 14. Apakah bukti yang menunjukkan Johor terkenal dengan kemahiran membuat dan membaiki kapal?

13

15. Namakan dua hasil karya yang berjaya dihasilkan di Johor abad ke-17. a) b) 16. Siapakah Raja Ali Haji? 17. Di manakah letaknya pusat pemerintahan Johor yang terakhir? 18. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Bahara b) Sistem naungan Latihan 7.3: Kemerosotan Kerajaan Johor 1. Nyatakan empat faktor yang menyebabkan kemerosotan Johor. a) b) c) d) 2. Mengapakah Jambi menyerang Johor? 3. Siapakah yang dianugerahi gelaran Paduka Raja? 4. Nyatakan empat perkara berkaitan diri Laksamana Tun Abdul Jamil. a) b) c) d) 5. Mengapakah Laksamana Tun Abdul Jamil tidak disenangi oleh Bendahara Tun Habib Abdul Majid? 6. Siapakah Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV? 7. Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan Sultan Mahmud Shah II? 8. Mengapakah keturunan Bendahara menguasai takhta kerajaan Johor? 9. Mengapakah Raja Kechil dari menuntut takhta kerajaan Johor? Siak

bersaudara? 13. Bagaimanakah cara yang dilakukan oleh Bugis bagi mengukuhkan kuasanya di Johor? 14. Apakah bukti yang menunjukkan berlaku perpecahan dalam kerajaan Johor? 15. Mengapakah Belanda? orang Bugis memusuhi

16. Nyatakan dua sebab mengapa Belanda ingin menguasai Johor. a) b) 17. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Jajahan takluk b) Julang BAB 8: KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU Latihan Melayu Bab 8: Kerajaan Negeri-Negeri

1. Nyatakan tiga buah negeri dalam Kerajaan Melayu Tua. a) b) c) 2. Nyatakan empat buah Kerajaan Melayu Baru. a) b) c) d) negeri dalam

Latihan 8.1: Kerajaan Melayu Tua 1. Nyatakan nama bagi negeri Kedah mengikut panggilan orang-orang berikut; a) Orang Cina b) Pedagang India c) Pedagang Arab d)Orang Siam 2. Apakah nama pusat pemerintahan Kedah pada tahun 1735? 3. Apakah hubungan antara kerajaan Siam dengan kerajaan Kedah?

10. Ceritakan bagaimana Raja Kechil berjaya menguasai Johor. 11. Siapakah Raja Sulaiman? 12. Siapakah yang digelar anak raja Bugis lima

14

4. Apakah cara yang digunakan oleh Sultan Kedah untuk menjamin keselamatan negeri Kedah? 5. Mengapakah Siam menyerang menakluk Kedah pada tahun 1821? dan

17. Siapakah Raja Bajau? 18. Bagaimanakah Pahang dikuasai oleh kerajaan Johor? 19. Nyatakan tiga hasil utama Negeri Pahang berdasarkan catatan Portugis dan China a) b) c) 20. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Kerajaan Melayu Tua b) Kerajaan Melayu Baru c) Bunga Emas d) Hikayat Merong Mahawangsa e) Cura Si Manjakini f) Negeri naungan Latihan 8.2: Kerajaan Melayu Baru 1. Nyatakan sebutan asal nama Kelantan menurut sumber-sumber berikut; a) Sejarawan China b) Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia 2. Siapakah Raja Long Yunus? 3. Mengapakah Terengganu menyerang Kelantan Pada tahun 1795 dan 1800? 5. Siapakah Sultan Muhammad I? 6. Apakah strategi yang dilaksanakan oleh Sultan Kelantan bagi mengelakkan serangan kuasa luar? 7. Nyatakan tiga sebab mengapa Kelantan terkenal dikalangan pedagang a) b) c) 8. Dari manakah nama Terengganu diperoleh? 9. Siapakah Tun Maharaja? Zainal Abidin Paduka

6. Nyatakan empat sebab mengapa negeri Kedah terkenal sebagai sebuah pelabuhan entrepot. a) b) c) d) 7. Dari manakah berasalnya nama bagi negeri Perak? 8. Nyatakan dua sumber penting yang menceritakan tentang pengasasan kesultanan Perak. a) b) 9. Siapakah Sultan Perak yang pertama? 10. Di manakah pusat pemerintahan bagi negeri Perak? 11. Mengapakah kuasa luar berminat untuk mengusai negeri Perak? 12. Namakan tiga buah kuasa luar yang berminat untuk mengusai negeri Perak. a) b) c) 13. Nyatakan dua kesan daripada kekalahan Perak ditangan Siam pada tahun 1819? a) b) 14. Apakah nama asal bagi negeri Pahang mengikut sebutan orang-orang berikut: a) Orang Cina b) Orang Arab 15. Berikan asal usul nam Pahang menurut sumber berikut; a) Cerita tradisi Melayu b) Sejarah Melayu 16. Siapakah Sultan Pahang pertama dari keturunan kesultana Melaka?

10. Mengapakah dikatakan Terengganu mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I? 11. Ceritakan tentang hubungan persahabatan antara Terengganu dengan Siam. 12. Siapakah Sultan Omar?

15

13. Tunjukkan dua bukti yang menyatakan bahawa Terengganu adalah antara negeri yang terawal menerima pengaruh agama islam. a) b) 14. Mengapakah Sultan Terengganu akhirnya menolak hubungan persahabatan dengan Siam? 15. Darimanakah asal nama asal Selangor diperoleh? 16. Siapakah Raja Lumu? 17. Mengapakah Belanda berminat untuk menakluk Selangor? 18. Kerajaan manakah yang membantu Selangordalm usaha membebaskan diri dari serangan Belanda? 19. Namakan sembilan daerah yang terdapat dalam Negeri Sembilan? a) b) c) d) e) f) g) h) I) 20. Nyatakan tiga sebab mengapa keadaan Negeri Sembilan tidak aman? a) b) c) 21. Siapakah Raja Melewar? 22. Namakan tiga hasil utama keluaran Negeri Sembilan a) b) c) 23. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Diplomatik b) Bunga emas c) Luak

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU Latihan 9.1: Pentadbiran Sistem Pemerintahan dan yang

1. Apakah corak pemerintahan diamalkan di negeri-negeri Melayu?

2. Namakan tiga struktur pentadbiran di negeri-negeri Melayu. a) b) c) 3. Siapakah yang mengetuai pentadbiran di peringkat negeri? 4. Nyatakan tiga ciri seorang raja atau sultan yang berdaulat. a) b) c) 5. Apakah kepentingan daulat bagi seseorang raja atau sultan? 6. Nyatakan empat cara raja atau sultan mengukuhkan kedaulatannya. a) b) c) d) 7. Namakan sebelas perkara yang termasuk dalam alat-alat kebesaran dan keistimewaan raja. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 8. Nyatakan peranan warna-warna berikut dalam kehidupan seseorang raja. a) Kuning b) Putih 9. Pada pendapat anda, mengapakah seseorang rakyat biasa tidak dibenar menggunakan bahasa istana dalam perbualan mereka seharian?

16

10. Mengapakah segala perintah raja atau sultan mesti dilaksanakan? 11. Nyataan dua peranan peringkat negeri. a) b) pembesar di

20. Ceritakan secara ringkas berkaitan perkara berikut; a) Adat Perpatih b) Adat Temenggung 21. Siapakah pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan? 22. Namakan empat luak yang diperintah oleh Undang di Negeri Sembilan. a) b) c) d) 23. Nyatakan lima peranan yang dimainkan oleh Lembaga di Negeri Sembilan. a) b) c) d) e) 24. Golongan manakah yang menjadi pemerintah paling bawah dalam pentadbiran di Negeri Sembilan? 25. Nyatakan lima peringkat pemilihan pemimpin dalam Adat Perpatih. a) b) c) d) e) 26. Namakan sepuluh alat-alat kebesaran diraja yang menjadi lambang kekuasaan Yang Dipertuan Besar di Negeri Sembilan. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

12. Siapakah yang diberi surat tauliah oleh sultan untuk mentadbir? 13. Nyatakan empat tugas utama pembesar jajahan dan daerah. a) b) c) d) 14. Siapakah yang dikenali sebagai penggawa atau penghulu? 15. Nyatakan empat tugas utama mereka. a) b) c) d) 16. Namakan dua golongan yang penting dalam pentadbiran peringkat kampung. a) b) 17. Nyatakan lapan tugas utama golongan agama. a) b) c) d) e) f) g) h) 18. Nyatakan tiga kebolehan dan kemahiran bagi seseorang ahli magis. a) b) c) 19. Apakah jenis adat pemerintahan yang diamalkan di negeri-negeri berikut; a) Negeri-Negeri Melayu b) Negeri Sembilan

17

27. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sistem pemerintahan b) Daulat c) Cap mohor d) Bahasa dalam e) Tulah f) Derhaka g) Surat tauliah h) Ahli magis i) Ketua adat j) Undang k) Luak l) Lembaga m) Buapak n) Demokrasi Latihan 9.2: Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 1. Namakan dua bentuk sistem perundangan yang diamalkan di Negeri-Negeri Melayu. a) b) 2. Bandingkan Adat Temenggung dan Adat Perpatih dari aspek berikut; a) Sistem pemerintahan b) Sistem kekeluargaan c) Perkahwinan d) Harta pusaka e) Hukuman 3. Namakan bertulis. a) b) c) d) e) lima jenis undang-undang

Latihan 9.3: Kegiatan Ekonomi di NegeriNegeri Melayu 1. Nyatakan lima jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di negeri-negeri Melayu. a) b) c) d) e) 2. Namakan lima jenis sumber makanan penting di negeri-negeri Melayu. a) b) c) d) e) 3. Di manakah padi sawah sesuai ditanam? 4. Namakan enam jenis peralatan pertanian yang selalu digunakan oleh petani. a) b) c) d) e) f) 5. Apakah fungsi utama pengairan? 6. Namakan empat jenis peralatan tradisional untuk menangkap ikan. a) b) c) d) 7. Apakah tiga jenis sumber semula jadi untuk dijadikan barangan kraf tangan? a) b) c) 8. Namakan tiga jenis kemahiran masyarakat Melayu tradisional. a) b) c) lain

4. Namakan dua jenis undang-undang bertulis yang digubal semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. a) b) 5. Bagaimanakah unsur-unsur yang terdapat dalam kedua-dua undang-undang di atas boleh tersebar ke negeri-negeri Melayu yang lain. 6. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Undang-undang adat b) Undang-undang bertulis

9. Namakan kawasan utama perlombongan bijih timah bagi setiap negeri berikut; a) Perak b) Negeri Sembilan c) Selangor

18

10. Nyatakan dua kaedah melombong bijih timah. a) b)

tradisional

11. Apakah kegunaan bahan-bahan logam seperti bijihtimah, emas dan perak? 12. Namakan tujuh jenis cukai yang menjadi sumber pendapatan pemerintah. a) b) c) d) e) f) g) 13. Namakan dua jenis cukai yang berkaitan dengan sungai. a) b) 14. Apakah perbezaan dan persamaan antara sistem serah dan sistem kerah. 15. Namakan mata wang bagi setiap zaman ekonomi berikut; a) Zaman ekonomi awal b) Zaman perkembangan ekonomi 16. Namakan jenis mata wang logam yang digunakan di negeri-negeri berikut; a) Melaka b) Terengganu c) Johor d) Kelantan e) Selangor f) Kedah 17. Namakan tiga jenis alat untuk menyukat sesuatu benda. a) b) c) 18. Apakah kegunaan alat sukatan? 19. Namakan dua jenis alat yang digunakan untuk menimbang. a) b) 20. Apakah kegunaan alat timbangan? 21. Namakan dua jenis ukuran berdasarkan anggota badan untuk mengukur jarak. a) b)

22. Namakan empat jenis pengangkutan air. a) b) c) d) 23. Namakan tiga jenis haiwan yang digunakan untuk mengangkut barang. a) b) c) 24. Pada pendapat anda, mengapakah sungai dipilih sebagai jalan perhubungan oleh masyarakat Melayu tradisional? 25. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sara diri b) Empangan c) Kraf tangan d) Songket e) Cukai f) Cukai labuh batu g) Cukai bebas kuala h) Cukai kepala i) Sistem Serah j) Sistem Kerah k) Perdagangan tukar barang l) Denai penarikan Latihan 9.4: Sosiobudaya 1. Nyatakan dua cara bagaimana kedudukan individu boleh berubah. a) b) 2. Namakan dua golongan mengikut susun lapis masyarakat Melayu tradisional. a) b) 3. Ceritakan secara ringkas bagaimana sistem giliran raja di Perak dilaksanakan. 4. Nyatakan empat golongan yang membantu raja dalam pentadbiran. a) b) c) d) 5. Nyatakan dua kumpulan bagi golongan diperintah dalam masyarakat Melayu. a) b)

19

6. Apakah pekerjaan utama bagi golongan rakyat biasa dalam masyarakat Melayu? 7. Nyatakan tiga pekerjaan utama rakyat asing. a) b) c) 8. Namakan tiga jenis hamba yang terdapat dalam masyarakat Melayu. a) b) c) 9. Namakan dua jenis gaya hidup dalam masyarakat Melayu tradisional. a) b) 10. Ceritakan secara ringkas tentang upacara kemangkatan raja atau sultan. 11. Mengapakah dilakukan? adat menjunjung duli

20. Ceritakan bagaimanakah golongan berikut menggunakan masa lapang mereka; a) Golongan bangsawan b) Golongan rakyat 21. Siapakah golongan penghibur di istana? 22. Nyatakan tiga kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti masa lapang. a) b) c) 23. Namakan dua jenis karya sastera yang wujud semasa zaman masyarakat Melayu tradisional. a) b) 24. Namakan enam bidang karya persuratan. a) b) c) d) e) f) 25. Ceritakan tentang sastera lisan. 26. Namakan lapan jenis kesenian rakyat tradisional. 27. Namakan alat-alat muzik yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu tradisional. 28.Ceritakan secara ringkas berkaitan perkara berikut; a) Seni suara b) Seni tari c) Reka bentuk rumah Melayu d) Seni ukiran e) Seni tekat f) Seni tenun 29. Namakan tiga jenis adat resam masyarakat Melayu yang masih diamalkan kini. a) b) c)

12. Nyatakan dua istilah yang digunakan semasa menghadap raja. a) b) 13. Apakah syarat yang dikenakan semasa menghadap raja? 14. Mengapakah upacara menyambut tetamu atau utusan Melaka berbeza? 15. Ceritakan tentang pakaian dan alat perhiasan diraja. 16. Nyatakan empat nilai-nilai murni yang menjadi amalan masyarakat Melayu tradisional. a) b) c) d) 17. Ceritakan tentang budaya ziarahmenziarahi di kalangan masyarakat Melayu tradisional. 18. Apakah adab sebelum dan ketika makan? 19. Nyatakan apakah masa lapang bagi setiap golongan berikut; a) Golongan pemerintah b) Golongan rakyat

20

30. Ceritakan tentang empat jenis adat yang dijalankan sebelum perkahwinan dilangsungkan. a) Adat merisik b) Adat meminang c) Adat Akad Nikah d) Adat majlis perkahwinan 31. Ceritakan secara ringkas pendidikan yang berikut; a) Pendidikan tidak formal b) Pendidikan formal berkaitan

6. Pada pendapat anda, mengapakah kawasan dataran pantai dan lembah sungai padat dengan penduduk? Latihan 10.3: Kegiatan Sosiobudaya 7. Mengapakah corak sosiobudaya berbeza di Sarawak? 8. Ceritakan tentang pendidikan berikut di Sarawak. a) Pendidikan tidak formal b) Pendidikan formal 9. Apakah perbezaan antara adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Islam dengan bukan Islam? 10. Nyatakan dua peranan penting yang dimainkan oleh tuai rumah. a) b) 11. Mengapakah etnik Melayu tiada tuai rumah? 12. Namakan dua jenis perayaan penting yang menjadi tanggungjawab tuai rumah. a) b) 13. Ceritakan tentang peraturan dan adat resam kumpulan etnik berikut; a) Orang Iban b) Orang Kayan, Kelabit dan Kenyah c) Orang Melayu Sarawak 14. Ceritakan tentang adat menindik telinga di kalangan Orang Kayan, Kenyah dan Kelabit. 15. Namakan tiga etnik Sarawak yang tinggal di rumah panjang. a) b) c) 16. Ceritakan tentang jenis perayaan bagi setiap etnik berikut; a) Orang Melanau b) Orang Iban 17. Apakah tujuan Perayaan Kaul diadakan?

32. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sosiobudaya b) Struktur masyarakat c) Hierarki d) Taraf sedia e) Taraf pencapaian f) Pendeta g) Sistem penggantian raja h) Kerabat diraja i) Golongan merdeheka j) Golongan bangsawan k) Berderau / berseraya l) Adat resam SEJARAH TINGKATAN SATU BAB 10 MODUL 1 BAB 10: SARAWAK Latihan 10.1: Latar Belakang Sejarah Sarawak 1. Dari manakah nama Sarawak berasal? 2. Ceritakan tentang bukti kewujudan manusia di Gua Niah 40 000 tahun dahulu. 3. Apakah perkaitan negeri Sarawak dengan Kesultanan Brunei? Latihan 10.2: Masyarakat Sarawak 4. Nyatakan kumpulan etnik kawasan penempatan berikut; a) Persisiran pantai b) Lembah sungai c) Pedalaman mengikut

5. Senaraikan kumpulan etnik yang terdapat di Sarawak.

21

18. Namakan empat jenis Perayaan Hari Gawai. a) b) c) d) 19. Ceritakan tentang kesenian bergendang di kalangan Orang Melayu Sarawak. 20. Senaraikan kumpulan etnik Sarawak yang mengamalkan kepercayaan animisme. 21. Apakah bentuk kepercayaan masyarakat berikut; a) Orang Melanau b) Orang Penan 22. Nyatakan dua bentuk kepercayaan Orang Iban. a) b) 23. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Etnik b) Sosiobudaya c) Semangat kekitaan d) Tuai rumah e) Tajau f) Rumah panjang g) Ipok h) Kepercayaan animisme i) Disemah Latihan 10.4: Kegiatan Ekonomi 1. Apakah bentuk kegiatan ekonomi utama di Sarawak? 2. Nyatakan empat jenis kegiatan ekonomi tradisional masyarakat Sarawak. a) b) c) d) 3. Masyarakat manakah yang menanam padi di sekitar rumah secara gotong-royong? 4. Di manakah masyarakat Penan tinggal dan apakah kegiatan ekonomi mereka? 5. Apakah kegiatan utama masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman? 6. Ceritakan tentang kegiatan pertanian

berikut; a) Padi huma b) Sagu c) Lada hitam 7. Apakah kebaikan penanaman padi huma? 8. Apakah perbezaan antara penanaman padi huma dengan padi sawah? 9. Namakan dua hasil perlombongan utama Sarawak. a) b) 10. Apakah bahan-bahan dagangan Sarawak yang didagangkan di pelabuhan Melaka? 11. Apakah bahan-bahan dagangan dibawa pedagang asing ke Sarawak? 12. Apakah nama kawasan utama di Sarawak? yang

perdagangan

13. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Sara diri b) Padi huma c) Padi sawah d) Bario e) L e m a n t a k BAB 11: SABAH Latihan 11.1: Latar Belakang Sejarah Sabah 1. Dari manakah asal nama negeri Sabah? 2. Namakan tiga jenis sistem politik yang diamalkan di Sabah. a) b) c) 3. Apakah perkaitan antara negeri Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu? Latihan 11.2: Masyarakat Sabah 1. Berapakah kumpulan etnik yang terdapat di Sabah?

22

2. Namakan lapan kumpulan etnik utama di Sabah. a) b) c) d) e) f) g) h) 3. Ceritakan tentang kumpulan etnik mengikut kawasan penempatan berikut; a) Pesisiran pantai b) Lembah pantai c) Pedalaman Latihan 11.3: Kegiatan Sosiobudaya 1. Apakah perkara yang diajar pendidikan tidak formal di Sabah? dalam

10. Mengapakah kaum Murut memukul tiang rumah? 11. Ceritakan tentang dua kepercayaan berikut; a) Kepercayaan pagan b) Kepercayaan animisme 12. Mengapakah dikatakan pada abad ke-16 kehidupan etnik di Sabah mulai berubah? 13. Apakah tujuan kumpulan etnik mewujudkan sistem ketua di sesebuah kampung? 14. Nyatakan peranan bagi setiap ketua berikut; a) Ketua etnik beragama Islam b) Orang tua bagi etnik bukan beragama Islam 15. Ceritakan tentang kepercayaan bagi kaum berikut; a) Kadazandusun b) Murut 16. Apakah tujuan pertandingan Unduk Ngadau diadakan oleh kaum Kadazandusun? 17. Apakah jenis peristiwa yang berlangsung pada 30 dan 31 Mei setiap tahun? 18. Namakan jenis tarian bagi setiap kaum berikut; a) Murut b) Kadazandusun c) Bajau 19. Apakah bahan utama untuk membuat alat muzik Sabah? 20. Namakan lima jenis alat muzik Sabah. a) b) c) d) e) 21. Apakah tiga bahan utama untuk membuat rumah panjang masyarakat Sabah? a) b) c)

2. Apakah tujuan perkara-perkara tersebut diajar kepada kanak-kanak Sabah? 3. Mengapakah dikatakan pendidikan formal di Sabah sangat terhad? 4. Apakah dua tujuan undang-undang adat diamalkan di Sabah? a) b) 5. Namakan tiga jenis undang-undang adat yang dijalankan oleh ketua adat. a) b) c) 6. Apakah bentuk undang-undang adat yang dipercayai oleh masyarakat Kadazandusun? 7. Ceritakan secara ringkas tentang undangundang adat berikut: a) Adat Pertanian b) Adat Perkahwinan c) Adat Kematian 8. B i l a k a h t a r i a n S u m a z a u a k a n dipersembahkan oleh orang Kadazandusun? 9. Mengapakah kaum Bajau mengadakan hari perkahwinan mereka ketika cahaya bulan terang?

23

22. Apakah keistimewaan tinggal di rumah panjang? 23. Namakan empat masyarakat Sabah. a) b) c) d) jenis kraf tangan

8. Namakan dua jenis sarang burung yang terdapat di Gua Gomantong, Sandakan. a) b) 9. Apakah perbezaan antara sarang burungtersebut? kedua-dua

24. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Babas b) Sogit c) Monogit d) Pagan e) Orang tua f) Rumah panjang g) Kinorohingan h) Bobohizan dan Babalian i) Aki Kopuno j) Tamu Besar k) Inavol Latihan 11.4: Kegiatan Ekonomi Sabah 1. Apakah faktor yang menentukan jenis kegiatan ekonomi masyarakat Sabah? 2. Nyatakan empat masyarakat Sabah. a) b) c) d) kegiatan sara diri

10. Bagaimanakah sarang burung tersebut diperoleh? 11. Apakah kegiatan ekonomi utama kaum Murut? 12. Apakah nama tempat masyarakat pelbagai etnik Sabah berjual beli? 13. Apakah bentuk barangan yang menjadi pertukaran masyarakat Sabah ketika berjual beli? 14. Bagaimanakah perdagangan pedagang Cina dijalankan? dengan

15. Mengapakah penduduk dari kawasan pedalaman dan kampung berdekatan berkumpul? 16. N a m a k a n t i g a k a u m y a n g memperdagangkan hasil laut dan beras. a) b) c) 17. Kaum manakah yang memperdagangkan hasil hutan? 18. Nyatakan dua kebaikan yang diperoleh daripada kewujudan pasar tamu. a) b) 19. Berikan maksud bagi setiap konsep berikut; a) Pertanian pindah b) Pertanian kekal c) Sarang burung d) Pasar tamu e) Perdagangan tukar barang f) Getah perca g) Damar

3. Namakan dua bentuk kegiatan pertanian di Sabah. a) b) 4. Apakah kegiatan pertanian lain masyarakat Sabah selain daripada pertanian padi? 5. Nyatakan jenis kegiatan masyarakat berikut; a) Kadazandusun b) Penduduk pesisir pantai ekonomi

6. Apakah kegiatan utama masyarakat Bajau di pesisiran pantai? 7. Namakan dua alat tradisional menangkap ikan masyarakat Bajau. a) b)

24

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.