Geografi Tingkatan 1

Bhg. A

KEMAHIRAN GEOGRAFI

• Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris • Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris

BAB 1

• Menyatakan kedudukan relatif sesuatu objek atau tempat
• Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris

KEDUDUKAN

KEDUDUKAN

kedudukan ialah perletakan atau lokasi sesuatu objek, orang, atau tempat.

Kedudukan boleh dinyatakan dengan dua cara, iaitu :
a)
b)

Kedudukan relatif Kedudukan koordinat

KEDUDUKAN RELATIF

Kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan merujuk kepada satu titik rujukan Titik rujukan membolehkan perbandingan arah dibuat, sama ada : ► kanan (Timur) ► Kiri (Barat) ► hadapan (utara) Muzium Titik rujukan ► Belakang (selatan)

G

Contohnya :

Di hadapan (utara)

S
Stadium

Di kiri (Barat)

A

Di kanan (Timur) Rumah Razi

H

Di belakang (selatan)

B
Taman Ria

Kelebihan
•Lebih mudah dinyatakan •Meliputi kawasan yang lebih luas (tidak terbatas oleh jaraknya)

Kelemahan
•Kedudukan dinyatakan dengan cara bandingan sahaja •Kedudukan kurang tepat

KEDUDUKAN KOORDINAT
► Kedudukan

sesuatu objek, orang atau tempat berdasarkan lajur dan baris dikenal sebagai kedudukan koordinat

► Kedudukan

koordinat ialah titik persilangan antara lajur dengan baris dinyatakan dalam empat angka. Nilai lajur disebut terdahulu diikuti dengan nilai baris

► Koordinat

i) Lajur ialah garisan yang menegak
01 02 05 04 03 02 01 01 02
A

05

04
03 02

ii) Baris ialah garisan yang mendatar

03

04

01

B

C

i) Koordinat ialah titik persilangan antara lajur dengan baris

Jawapan A = (0203) B = (0305)

C = (0402)

03

04

Kelebihan
•Kedudukan mutlak •Lebih tepat

Kelemahan
•Perlu memastikan nombor lajur bermula dari kiri ke kanan •Perlu memastikan nombor baris bermula dari bawah ke atas •Kemungkinan timbul masalah silap tafsiran

Menentukan kedudukan koordinat di dalam kelas
Teck Hwa

03

Fairus

Yazid

Baris
02

Sivam

Amir

Lily

01

Siew Lin

Siti Hawa

Anthony

01

02

03

Lajur

Nama Pelajar Siew Lin

Lajur 01

Baris 01

Kedudukan koordinat 0101

Sivam
Fairus

01
01

02
03

0102
0103

Siti Hawa

02

01

0201

Menentukan kedudukan koordinat di dalam peta
07 Tasik 06 Rumah Hassan 05

H

04

M
Bukit 10 11 12 13 14

03 09

Tempat Rumah Hassan

Lajur 13

Baris 05

Kedudukan koordinat 1305

Bukit
Tasik

12
10

04
06

1204
1006

SMK Perempuan Likas Sabah