PERGERAKAN PUTERI ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BARU DUA RANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2009

BIL PROGRAM Perjumpaan kali pertama / 1 Pembentukan Ahli Jawatankuasa Organisasi Peringkat Sekolah. 2 Penerangan buku ujian Puteri Bongsu Cogankata PPI. Latihan 3 Bercerita, Tilawah, Nasyid Ikrar PPI Tatacara 4 perjumpaan. Cerita kisah wanita Islam Perkhemahan 5 Unit Beruniform peringkat sekolah Lagu PPI, 6 Latihan kawat kaki 7 Uniform dan Lencana PPI jahitan TARIKH JANGKA MASA OBJEKTIF SASARAN BIL KOS / TINDAKAN AHLI RM

Jan

1 hari

Suaikenal antara ahli lama dengan baru

Ahli Puteri Islam

36

Semua Peminpin

Feb

Supaya ahli benarAhli Puteri benar memahami Islam fungsi pergerakan

36

Semua Peminpin

Mac

Persediaan untuk hari Puteri

Ahli Puteri Islam

36

Semua Peminpin

April

Memperingati kisah Zaman Rasullah Mewujudkan permuafakatan antara Unit Beruniform

Ahli Puteri Islam

36

Semua Peminpin

Mei

3 Hari

Ahli Puteri Islam

36

Semua Peminpin

Mei, Jun

Membolehkan ahli berjalan di dalam Ahli Puteri barisan dengan Islam baik Mengenali Uniform PPI melatih Ahli Puteri Islam

36

Semua Peminpin Semua Peminpin

Julai

36

menggunakan jarum dan benang Bendera PPI. Kuiz agama 8 Pertandingan di dalam kumpulan Cara menaik dan melipat bendera. Mengulangkaji pelajaran Ahli Puteri Islam Semua Peminpin

Ogos

36

Aktiviti masakan 9 - Nasi Goreng. Okt-Nov Pelajaran PAFA

Melatih murid mengguna Ahli Puteri peralatan dapur. Islam Melatih murid cara mandi hadas besar Memupuk semanngat gotongAhli Puteri royong dan Islam cintakan kebersihan

36

Semua Peminpin

Program gotong10 royong antara Unit Beruniform

Okt

36

Semua Peminpin

page 1 of 2

| HOME | Pendahuluan | Carta | Lagu Puteri | Lencana | Sejarah | Perlembagaan | Penubuhan | Rancangan | Kemahiran |

PERGERAKAN PUTERI ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BARU DUA RANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2009 CARTA GANT
BIL PROGRAM BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL OGOS SEP OCT NOV DEC

1 Perjumpaan kali pertama /

X

Pembentukan Ahli Jawatankuasa Organisasi Peringkat Sekolah. 2 Penerangan buku ujian Puteri Bongsu Cogankata PPI. 3 Latihan - Bercerita, Tilawah, Nasyid Ikrar PPI - Tatacara 4 perjumpaan. Cerita kisah wanita Islam Perkhemahan Unit 5 Beruniform peringkat sekolah 6 Lagu PPI, Latihan kawat kaki

X

X

X

X X X X

Uniform dan 7 Lencana PPI jahitan Bendera PPI. Kuiz agama 8 Pertandingan di dalam kumpulan Aktiviti masakan 9 Nasi Goreng. Pelajaran PAFA Program gotong10 royong antara Unit Beruniform

X

X

X

page 1 of 2

| HOME | Pendahuluan | Carta | Lagu Puteri | Lencana | Sejarah | Perlembagaan | Penubuhan | Rancangan | Kemahiran |

PENDAHULUAN
Gerakerja kokurikulum adalah sangat penting bagi setiap orang pelajar. Penglibatan yang teratur dan penuh kesungguhan semua pihak dapat memberi kesan yang positif ke arah pembentukan nilai murni kepada setiap pelajar. Aktiviti kokurikulum juga secara tidak langsung boleh membantu pelajar menyediakan diri untuk menghadapi masa depan dengan penuh berdisiplin dan bertanggungjawab.

FALSAFAH
Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah Pergerakan Beruniform yang bergerak di Peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah, Universiti, Institut/Maktab Perguruan, Sekolah-sekolah Menengah dan Sekolah-Sekolah Rendah. Aktiviti-aktivitinya yang dijalankan sebagai kokurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing Puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan puteri yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta mampu bersedia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bangsa, masyarakat dan negara selaras dengan ajaran Islam.

OBJEKTIF KHAS

OBJEKTIF AM
BADAN BERUNIFORM ( PPIM )

BADAN BERUNIFORM ( PPIM )

1. Melibatkan ramai pelajar di dalam aktiviti
Badan Beruniform.

1. Mengalakkan lebih ramai murid
melibatkan diri dengan lebih aktif di dalam ke tiga-tiga bidang kokurikulum. 2. Menanam semangat bertanggungjawab terhadap pasukan yang dianggotai di kalangan dengan mengadakan pertandingan dari masa ke semasa.

2. Memperlengkapkan peralatan Badan
Beruniform.

3. Memastikan semua perancangan berjalan
dengan lancar dan berkesan.

4. Mengadakan aktiviti yang lebih menarik
supaya menimbulkan minat yang lebih di kalangan murid. 5. Mendedahkan murid dengan banyak aktiviti yang lebih mencabar di luar bilik darjah.

PERANAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan. Memberi pengalaman berhubung, bergaul dan bersatu di dalam masyarakat. Mengukuh dan mengayakan pengalaman yang telah didapati di dalam kelas. Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid di dalam bidang-bidang tertentu. Melatih pelajar mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. Memberi peluang dan galakkan kepada pelajar-pelajar membuat kerja-kerja khidmat masyarakat. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.

MATLAMAT
1. Menyeimbangkan antara perkembangan mental, emosi dan jasmani dengan perkembangan sosial melalui penyemaian, penyuburan, pengukuhan dan penghayatan pengetahuan Islam. 2. Merealisasikan Islam dalam Amalan hidup seharian. Lagu Puteri Islam

Puteri Lembaga Islam riang gembira Tetap ta'at kepada Allah dan Raja Berkorban untuk agama dan negara Dunia akhirat mendapat bahagia Berusaha mencari pengetahuan Berbakti membuat kebajikan Belajar mencapai kemajuan Bersemangat penuh keimanan Puteri Lembaga Islam riang gembira Tetap Ta'at kepada Allah dan Raja Berkorban untuk agama dan negara Dunia akhirat mendapat bahagia Ikrar Puteri

Bahawa kami ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia berikar akan : · ta'at kepada Allah, Rasul, Pemerintah dan ibu bapa · menunai kewajipan sebagai Muslimah Mukminah, dan · berkhidmat untuk kebajikan masyarakat

PERGERAKAN

PUTERI ISLAM

GURU PENASIHAT Ustazah Sazura Ustazah Nooranita Hamid

Ustazah Rosni Sarkon PENGHULUWATI Nurul Widya Mirza Sujan NAIB PENGHULUWATI Nur Syazwani Rasidi SETIAUSAHA Nur Syahadah Alfath BENDAHARI Nur Fadzilah Narudin PPI SMKAM ditubuhkan secara rasmi dan didaftarkan secara sah di PPIM Kuala Lumpur pada 1 Januari 1998. PPI dianggotai oleh 104 orang ahli berdaftar dari tingkatan satu hingga tingkatan lima. Ahli-ahli dibahagikan kepada empat pasukan dan sembilan kumpulan. Yuran ialah sebanyak lima puluh sen sebulan. Sempena sukan tahunan sekolah 2000, PPIM telah dijemput menyertai pertandingan kawad kaki antara Pasukan Beruniform dan telah memenangi tempat pertama. AKTIVITI KELAB. 1) Pendidikan Rohaniah 2) Kesihatan Rohani & Jasmani 3) Adab Pergaulan dalam Keluarga & Masyarakat 4) Kraftangan Objektif di Peringkat Sekolah Objektif Pergerakan Puteri Islam Malaysia di peringkat sekolah rendah dan menengah disusun dengan tujuan seperti berikut:1.1Melahirkan satu masyarakat muda yang • • • • Taat kepada Allah, Raja dan Negara Berilmu Berakhlak mulia Berbakti kepada masyarakat

1.2Membimbing gadis-gadis dalam segi akhlak, rohani dan jasmani supaya menjadi insan kamilah, berilmu, mengajar dan memperkenalkan Islam supaya kelak hidup mereka berasaskan jalan yang diterima Allah S.W.T. dan dapat berbakti untuk Agama, Nusa dan Bangsa. 1.3Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri, progresif dan di terima masyarakat. 1.4Mengukuhkan persaudaraan antara generasi muda dan menghormati generasi tua.

Pengertian Logo
• Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnya ditulis dengan huruf jawi (Permulaan daripada perkataan “PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa Alif) “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri “PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin

PENGERTIAN WARNA Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan Hijau : Agama Taqwa sebagai TERAS Putih : Kesucian Kuning : Kesetiaan dan ketaatan Di bawah logo ini tertulis perkataan :-

Lagu Puteri Islam

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Puteri Lembaga Islam Riang Gembira Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja Berkorban Untuk Agama Dan NegaraDunia Akhirat Mendapat Bahagia Berusaha Mencari Pengetahuan Berbakti Membuat Kebajikan Belajar Mencapai Kemajuan Bersemangat Penuh Keimanan Puteri Lembaga Islam Riang Gembira Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja Berkorban Untuk Agama Dan Negara Dunia Akhirat Mendapat Bahagia

Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

LATAR BELAKANG PPIM
Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang bergerak secara sukarela di sekolah-sekolah rendah, menengah, institut dan Maktab Perguruan serta Institusi Pengajian Tinggi di seluruh Malaysia. Aktiviti PPIM dijalankan bertujuan untuk membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengambangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T

SEJARAH PPIM

Diwujudkan pada tahun 60an oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Keanggotaan hanya untuk pelajar Sekolah Menengah sahaja. Kurikulum berkisar kepada aktiviti keagamaan dan khidmat masyarakat bersifat memberi bantuan kepada golongan miskin. Dilanarkan pada tahun 1981 oleh Permaisuri Agung Pertama di UKM, Bangi1988 - PPIM dipisahkan daripada LKPIM di atas arahan Pendaftar Pertubuhan kerana perbezaan umur keahlian dan aktiviti sepatutnya diaktifkan untuk golongan muda. Beribu pejabat sementara di Bangunan Tuanku Puan Besar Kurshiah, Jalan Pantai Baharu dari tahun 1969 hingga 1996. Berpindah ke Jalan U-Thant pada tahun 1996 hingga 2003. Berpindah ke Darul Puteri pada Januari 2004

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

Guru Penasihat : Pn. Hjh. Sakinah Hj. Hussin Pn. Hjh. Khadijah Laar Pn. Siti Merayam Ab. Rahman Pn. Hjh. Rohani Abdullah Pn. Maziah Abdullah : Azura Abdullah : Nuraida Ab. Rahim : Nur Huwaida Abdullah : Nor Amirah Mohd. Nor : Mukarramah Mohd. Yasin Siti Zubaidah Ismail Zasnida Zarawi Nor Hannan Buniyamin Siti Mutiyah Hanafi : (P) 40

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa

Keahlian Aktiviti Dan Pencapaian:

• • • • • •

Perjumpaan diadakan setiap hari Sabtu, jam 9.00 - 11.00 pagi. Menyertai pertandingan antara badan beruniform dalam Pesta Pakaian Seragam. Mengadakan kelas Fardu Ain seperti pembentukan peribadi muslim. Pertolongan cemas - cara rawatan, simpulan dan ikatan tali. Tatacara perjumpaan dan nyanyian Al-Asma Al-Husna serta Puteri Islam.

VISI & MISI VISI PPIM Melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai ciri-ciri berikut : Beriman dan berakhlak murni berdasarkan prinsipprinsip Islam. Mempunyai kesihatan diri dan mampu ;membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segi spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal.

Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim sesama puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. MISI PPIM Memperlihatkan kepada puteri kebenaran Al-Quran dan hadith di dalam konteks alam dan kehidupanyang nyata melalui program- program yang dijalankan. Memberikan pendidikan dan latihan tidak formal kepada masyarakat khususnya puteri melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar dan menarik. Melengkapkan puteri dan masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ KUALA TERENGGANU TAKWIM AKTIVITI 2009

MINGGU /TARIKH

AKTIVITI

SASARAN

TINDAKAN

1 6/1/09

Pengenalan PPIM Sejarah , Logo, Lagu, Pengertian Suluh Kata Tata Cara Perjumpaan ( menaikkan bendera dll) Kawad Kaki

Semua ahli

Semua guru pemimpin

2 13/1/09

Tata Cara Perjumpaan Melukis dan Menerangkan Carta Organisasi Sekolah Kawad Kaki Perbincangan aktiviti tahunan

Semua ahli

Semua guru pemimpin

3/2- 10/2 3 17/2/09

Larian Imtiaz KT Tata Cara Perjumpaan Pendidikan Rohani – Rukun Iman -Hormati Ibu Bapa, Keluarga, Orang Dewasa

Semua Pelajar Semua ahli Cg Norhidayah Ust Fazlina

4 24/2/09

Tata Cara Perjumpaan Gotong Royong Bengkel ERT

Semua ahli

Cg. Saripah

5 3/3/09

Tata Cara Perjumpaan Kraf Tangan- Melipat Napkin meja

Semua ahli

Cg. Saripah

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Menyalin
Resepi Kuih Tempatan

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Menyemak
buku log Ujian Tahap

6 10/3/09

Tata Cara Perjumpaan Penerangan Tentang Ujian Tahap Puteri (Tempoh , kategori , kriteria ujian ) Kawad Kaki

Semua ahli

Semua guru pemimpin

13/3/08- 21/3/08 Cuti Pertengahan

Penggal

7 7/4/09

Tata Cara Perjumpaan Kawad Kaki Pembahagian Kumpulan Pasukan Ujian Tahap Kawad kaki Musabaqah Semua ahli Penyelaras Semua guru pemimpin

8 14/4/09

Tata Cara Perjumpaan Imej Diri Kebersihan diri, Muka, Rambut dan Pakaian

Semua ahli

Cg Nor Adni Cg Hasmiza

9 21/4/09

Tata Cara Perjumpaan Demo Membina Gejet & Ikatan & Masakan Rimba Perkhemahan Dalaman Pengakap, PPIM,Bomba Semua ahli Semua Guru Pemimpin

10 28/4/09

Tata Cara Perjumpaan Wuduk Najis Cara Membersih

Semua ahli

Ust Zawati Semua guru pemimpin

11 5/5/09

Tata Cara Perjumpaan Kawad Ikatan , Anduh Pertolongan Cemas

Semua ahli

Semua guru pemimpin

12 8-9/5/09 13

Perkhemahan Dalaman –Polis, PBSM,KRS Kawad

Semua ahli

Semua guru pemimpin Ust W

Semua ahli

13/5

Doa Harian & Tata Cara berdoa

Mardhiana Semua guru pemimpin

14 20/5 15 21/5

Bengkel Awal Remaja

Semua ahli

Semua guru pemimpin Penyelaras

Bacaan Yasin & Solat Hajat

16 27/5

Semakan Buku Log Pertandingan Buku Skrap

Semua ahli

Semua guru pemimpin

29/513/6/09

Cuti Pertengahan Tahun Aktiviti Peringkat Daerah/Negeri

17 16/6/09

Tata Cara Perjumpaan Kemalangan dan Rawatan

Semua ahli

Semua guru pemimpin

18 23/6/09

Tata Cara Perjumpaan Melakunkan Suasana Keluarga Bahagia

Semua ahli

Semua guru pemimpin

25/ 26/27/6/09

Hari Kokurikulum Pertandingan Model Perkhemahan Pertandingan Kawad Kaki Ceramah Motivasi Kepimpinan Demo Bomba

Semua ahli

Semua guru pemimpin

19 2/7/09

Tata Cara Perjumpaan Gubahan Ujian Tahap

Semua ahli Ust W Mardhiana & Cg Asmalia

20 7/7/09

Tata Cara Perjumpaan Ujian Tahap

Semua ahli

Semua guru pemimpin

21 14/7/09

Busana Muslim Ujian Tahap

Semua ahli

Semua guru pemimpin

22 23/7/09 23 28/07/09

Bacaan Yasin & Solat Hajat di Masjid Tebakang

Semua guru pemimpin

Gotong Royong Perdana Ujian Tahap

Semua ahli

Semua guru pemimpin

24 4-18/8/09

Pertandingan Ambang Merdeka Ujian Tahap

Semua ahli

Semua guru pemimpin

21-29/8/09

Cuti Pertengahan Penggal

AKTIVITI HUJUNG MINGGU

1. Kawad Kaki 2. Masakan Sepinggan Lengkap/ Dessert 3. Cakna Puteri 4. Usrah

5. Simpulan dan Ikatan
6. 7. SIMPULAN DAN IKATAN 8.

10.
11.

9. BUKU SILA Kegunaannya : Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula

13.
14.

12. BUNGA KETI Kegunaannya : Simpulan ini digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama besar, misalnya tali perahu dengan tali kapal

15. BUNGA KETI BERGANDA Kegunaannya : Simpulan bunga keti berganda digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan dapat digunakan dengan selamat. 16.

17. LILIT 2 SIMPUL / SIMPUL BELIT Kegunaannya : Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Untuk Mematikan Ikatan Ke Pokok Atau Ke Pacang Kerana Cara Begini Midah DI Buka Dan Tidak Mudah Tanggal Ikatannya 18.
19.

20. SIMPUL MANOK (Clove Hitch) Kegunaannya : Simpulan ini akan digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya. 21.
22.

23. SIMPULAN PENGAIL (Fisherman's Knot) Kegunaannya : Simpulan pengail digunakan untuk menyambung tali pada mata kail atau menyambung tali yang licin 24.
25.

26. SIMPUL PULIH Kegunaannya : Simpulan ini digunakan bagi memendekkan tali yang panjang tanpa memotongnya. Ia juga digunakan untuk menguatkan bahagian yang tidak kukuh 27.
28.

29. LILIT BALAK Kegunaannya : Untuk Mengikat Tapi Pada Balak Dan Untuk Memindahkan Atau Mengheret Kayu Atau Batang Balak

30.
31.

32. TINDIH KASIH Kegunaannya : Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher binatang supaya tidak terjerut, dan membuat lubang tali yang tidak terjerut untuk mengangkat mangsa atau binatang ke atas seperti kucing terjatuh ke dalam telaga 33.
34.

35. SIMPUL PEMATI BIASA (COMMON WHIPPING) Kegunaannya : Untuk Mematikan Hujung Tali Supaya Tidak Terurai 36.
37.

38. LILIT ( Taut-Line ) Kegunaannya : Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Dan Untuk Mematikan Ikatan Ke Pacang Khemah Kerana Kepanjangan Tali Boleh Di Ubah-Ubah