Peperiksaan Akhir Tahun 2008

ARAHAN

: JAWAB SEMUA SOALAN : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan.

1. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri komunikasi yang berkesan? A. kurang memberi tumpuan semasa komunikasi berlaku B. memberi maklum balas dengan ceria C. bercakap atau memberi pandangan dengan nada yang sinis D. menggunakan bahasa badan yang berlebihan dalam sesuatu situasi 2. Perwatakan terpuji mengandungi sifatsifat berikut kecuali.. A. B. C. D. daya juang daya saing beriltizam pemalu

C. ii, iii dan iv D. i, ii, iii dan iv 5. ___________ dapat mengesan kekuatan dan kelemahan diri seseorang. A. B. C. D. penilaian diri sumbang saran berangan-angan refleksi diri

6. Kita tidak sepatutnya _________ apabila tidak sependapat dalam sesuatu perkara A. B. C. D. muka tebal tarik muka masam muka manis muka

3. Apakah kesan sekiranya seseorang individu memiliki kemahiran berkomunikasi? A. B. C. D. mudah didampingi sentiasa dipuji kurang disenangi rakan kurang mendapat perhatian yang cemerlang diukur

Soalan 7 dan 8 adalah berdasarkan petikan di bawah

4. Individu melalui i. ii. iii. iv.

pendidikan fizikal perwatakan kemahiran membuat refleksi

Halim berazam untuk meningkatkan lagi markah peperiksaannya. Dia berjanji dengan ibu bapanya untuk memperoleh pangkat A dalam smua subjek. Dia berharap agar segala usahanya kelak akan meletakkan dirinya sebagai seorang pelajar yang cemerlang di sekolahnya.

7. Apakah langkah pertama yang patut dilakukan oleh Halim? A. menghadiri kelas tambahan

A i, ii dan iii B. i, iii dan iv

Khairi/sivik/08/sg5u

1

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

B. belajar bersungguh-sungguh C. membuat refleksi diri D. mengulangkaji pelajaran 8. Apakah nilai yang perlu ada pada Halim untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang? A. B. C. D. daya juang berpuas hati tidak mudah putus asa kerajinan

12. Pendapat yang bernas akan.. A. B. C. D. disanjung dihargai dipuji diterima

13. Perbezaan taraf hidup, agama dan kaum antarabrakan-rakan sekelas bukan menjadi penghalang untuk.. A. bekerjasama B. bantu-membantu C. percaya-mempercayai D. berkomunikasi 14. A Samad Said, Nicol Ann David dan Chef Wan mempunyai banyak persamaan iaitu.. A. Berjaya dan dikagumi B. Mengharumkan nama Malaysia di peringkat antara bangsa C. Tidak mempersia-sia bakat dan kebolehan masing-masing D. Mempunyai semangat patriotic 15. Bagaimanakah caranya menghormati hak orang lain? anda

9. Apakah tindakan yang diambil oleh anda sekiranya pendapat anda tidak sehaluan dengan rakan-rakan yang lain? A. mempertahankan pendapat yang diutarakan B. berhujah sehingga mereka menerima pendapat anda C. menghormati pendapat mereka D. mencari helah untuk mematahkan pendapat mereka 10. Individu yang berani menonjolkan bakat dan kebolehan dimiliki akan.. A. dikenali oleh semua orang B. dihargai dan disanjung oleh orang lain C. dicemburui oleh orang lain D. meraih kejayaan dan kesejahteraan dalam hidup 11. Bakat seseorang dicungkil melalui A. B. C. D. pertandingan latihan kursus latih tubi individu boleh

A. bekerjasama dan saling bantumembantu B. berkomunikasi dengan sopan C. memberi penghargaan D. bekerjasama dan bertanggungjawab 16. Apakah komponen asas pembentukan keluarga bahagia? A. B. C. D. wang ringgit harta yang banyak kemesraan dan kasih sayang kerjasama dan tanggungjawab

Khairi/sivik/08/sg5u

2

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

17. Bagaimanakah perpaduan dapat diwujudkan di dalam sesebuah keluarga? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. saling bermaaf-maafan sentiasa mengambil berat memikul tanggungjawab bersama menumpukan pada keluarga i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv i, ii, iii dan iv

B. melayan ibu bapa dan adik-adik dengan baik C. berkongsi kegembiraan bersama keluarga D. sering menurut perasaan sendiri 21. Anak yang sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapanya tidak akan.. A. menghormati kedua ibu bapanya B. menyinggung perasaan kedua ibu bapanya C. bertutur dengan lemah lembut dengan kedua ibu bapanya D. mendengar teguran dan nasihat dari kedua ibu bapanya 22. Ibu bapa anda meminta anda menolongnya menyiapkan hidangan makan malam. Pada masa yang sama, anda sedang menonton rancangan televisyen kegemaran anda. Apakah tindakan anda? A. meminta ibu menunggu sehingga rancangan televisyen kegemaran anda tamat B. meminta adik untuk membantu ibu menyediakan hidangan tersebut C. memunaikan permintaan ibu dengan segera untuk menyiapkan hidangan tersebut D. meminta maaf kepada ibu kerana tidak dapat membantunya sebab anda ingin meneruskan menonton rancangan tersebut

18. Perpaduan di dalam keluarga dapat diperkukuhkan melalui.. A. makan bersama-sama B. membawa ahli keluarga melancong bersama C. membeli belah bersama-sama D. melakukan kerja-kerja rumah bersama keluarga 19. Bagaimanakah seorang bapa dapat menunjukkan kasih sayang kepada anaknya? i. meluangkan masa secukupnya ii. menyediakan keperluan tanpa had iii. memberikan pujian apabila beroleh kejayaan iv. memberikan bimbingan secara berterusan A. B. C. D. i. ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv i, ii, iii dan iv

20. Tindakan-tindakan berikut menunjukkan seorang anak yang bertanggungjawab kecuali… A. bersopan santun dan berhemah semasa berkomunikasi

Khairi/sivik/08/sg5u

3

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

Keluarga anda adalah sebuah keluarga yang besar. Ibu bapa anda bersusah payah menguruskan keluarga, terutamanya menguruskan adikadik yang lain

A. meringankan tugas ibu B. mewujudkan sifat hormatmenghormati antara ahli keluarga C. menjalin sifat kasih sayang dalam keluarga D. perpaduan antara ahli keluarga semakin erat 26. Pernyataan yang manakah di bawah ini menunjukkan kelonggaran perpaduan antara keluarga? A. ahli keluarga makan malam bersama B. ahli keluarga menunaikan solat berjemaah C. ahli keluarga sibuk dengan tugas harian D. ahli keluarga meraikan sambutan hari lahir bersama 27. Apakah cadangan yang paling sesuai untuk menangani masalah vandalisme yang berlaku di sekolah? A. B. C. D. melaksanakan hukuman rotan gantung persekolahan pendidikan agama yang cukup sesi kaunseling oleh guru

23. Apakah sikap yang paling penting patut anda tunjukkan kepada kedua ibu bapa anda? A. bersama-sama memikul tanggungjawab dengan baik B. berkomunikasi dan berinteraksi dengan mesra C. menunjukkan penghargaan dan perasaan kasih saying D. sentiasa mengambil berat dan bertimbang rasa Soalan 24 dan 25 adalah berdasarkan petikan di bawah. Dina merupakan seorang anak yang baik. Dia sentiasa membantu ibunya mengemas rumah. Setiap malam, dia mengulangkaji pelajarannya. Dia juga turut membantu adik-adiknya yang lain

28. Bagaimanakah semangat perpaduan dapat disemai di kalangan pelajar sekolah? 24. Apakah nilai yang diamalkan oleh Dina? A. bertanggungjawab dan Bantumembantu B. saling menghormati dan bekerjasama C. kasih sayang dan bertimbang rasa D. beranggungjawab dan bertoleransi 25. Kesan yang wujud akibat daripada nilai yang diamalkan oleh Dina terhadap keluarganya adalah… A. mewajibkan penyertaan semua kaum di dalam sesuatu aktiviti B. mengadakan aktiviti mengikut kegemaran pelajar C. mengadakan persembahan kebudayaan mengikut kaum masing-masing D. penyertaan kokurikulum mengikut pilihan pelajar

Khairi/sivik/08/sg5u

4

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

29. Antara berikut, yang manakah asas utama dalam hidup masyarakat yang harmoni dan sejahtera? A. B. C. D. menjaga pergaulan menghormati orang lain menghargai maruah diri bertegur sapa

“Jangan bekerja untuk saya… Bekerjalah bersama-sama dengan saya…” 33. Kata-kata di atas lahir daripada seorang tokoh yang berwawasan. Siapakah yang mengeluarkan kata-kata tersebut? A. Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi B. Tun Dr. Mahathir Mohamad C. Tun Hussein Onn D. Tun Abdul Razak Husein 34. Manakah antara berikut merupakan saluran yang betul untuk bersuara? A. B. C. D. merusuh berpiket demonstrasi berdialog

30. Semangat permuafakatan dalam diri kita akan menyebabkan kita berasa __________ bagi mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh orang lain A. B. C. D. ingin membantu ingin tahu ambil berat simpati

31. Apakah yang berlaku sekiranya dalam satu pilihan raya, hanya ada seorang calon yang dicadangkan untuk bertanding? A. pilihan raya tersebut terpaksa ditangguhkan B. pilihan raya tersebut terpaksa dibatalkan C. calon yang dicadangkan diisytiharkan menang tanpa bertanding D. calon yang dicadangkan diminta beranding pada pilihan raya akan datang 32. Parlimen Malaysia terdiri daripada.. i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Yang di-Pertuan Agong Dewan Negeri Dewan Rakyat Dewan Negara i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv i, ii, iii dan iv

35. Pilihan raya kecil diadakan disebabkan perkara berikut kecuali.. A. B. C. D. kematian perletakan jawatan hilang kelayakan keuzuran

36. Negara-negara berikut merupakan negara rakan serantau bagi Malaysia kecuali… A. B. C. D. Filipina Myanmar India Kemboja anggota

37. Malaysia merupakan organisasi berikut kecuali…

A. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Khairi/sivik/08/sg5u

5

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

B. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) C. Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) D. Kesatuan Eropah (EU) 38. Organisasi ini merupakan badan yang diberi tanggungjawab mengendalikan pilihan raya di Malaysia A. B. C. D. Suruhanjaya Diraja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Pilihan Raya Jabatan Pendaftaran Negara

39. Ahli Dewan Negara digelar.. A. B. C. D. Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Menteri Senator merupkan

40. Mengapakah rasuah ancaman kepada negara?

A. memperkayakan penerima rasuah B. meruntuhkan maruah penerima rasuah C. meruntuhkan seluruh sistem pentadbiran Negara D. memberikan hasil yang tidak halal kepada penerima rasuah

KERTAS SOALAN TAMAT

Khairi/sivik/08/sg5u

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.