Ekosistem Hujan

Hutan Tropika

Ekosistem Hutan Hujan Tropika Kepentingan Hutan Hujan Tropika Kesan Aktiviti Manusia Langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan

Jenis-jenis Hutan Hujan Tropika
Menurut Van Steenis hutan hujan tropika

boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan utama :

i. Ekosistem Hutan Hujan Malar Hijau (Rain forest). ii.Ekosistem Hutan Hujan Separa Malar Hijau .
  

Pengelasan mengikut jenis hutan.

Ciri-ciri Ekosistem Hutan Hujan Malar Hijau
Konteks iklim:

i. Menerima hujan 2000-4000 mm setahun. ii.Purata suhu(24-27 ⁰c).

 Kewujudan pelbagai biologi.  4 lapisan utama (lapisan A, B, C dan D).  Wujud PERSAINGAN bagi mendapatkan cahaya matahari dan SIMBIOSIS.

Kepelbagaian Biodiversiti

Sumber

: Taman

Banjaran

Crock

Empat lapisan
40-50 m 25-30 m

15-20

m

5 m

dan lapisan

lantai

Persaingan dan simbiosis
S I M B I O S I S

Komponen abiotik, biotik dan rantaian makanan
Pereput Pengguna & pengurai hijan Tumbuhan

Biotik

Rantaian makanan (pemindahan tenaga)
3 cara utama berlaku:]

i. Pemindahan terus cahaya matahari kepada pengeluar (tumbuhan)-proses fotosintesis. ii.Pengeluar (tenaga kimia & haba) pengguna primer. iii.Pengguna primer ( tenaga kimia& haba) pengguna skunder.

Kepentingan Hutan Hujan Tropika
Hutan Hujan Tropika memainkan peranan

penting dari 2 aspek :

v Alam sekitar manusia.

vAlam sekitar fizikal.

Kepentingan Hutan Hujan Tropika

BE PUT’S
Sektor Ekonomi pembalakan tradisional
(hunting & gathering economy)

Perubatan

Kawasan Alam sekitar Pelancongan manusia.

tadahan

hujan

(ekopelancongan & biodiversiti)

Sumber

hutan

(bagi

industri

hiliran)

Kepentingan hutan
Perubatan

Ekopelancongan

Perabot

Kepentingan Hutan Hujan Tropika

Angin habis pula, rantai habis, kitar stor suhu.

Alam

sekitar

fizikal

Punca kerosakan hutan
Penyahutanan semulajadi( El-Nino dan

kebakaran hutan serta bencana alam. Penyahutanan oleh manusia :

Empangan Kenyir (Terengganu) dan Empangan Temenggo Pembalakan tanpa kawalan. iviti pertanian mendorong pembukaan tanah-tanah baru-KESEDAR, KEJORA dan FE Pembinaan infrastukrur- Lebuh raya PLUS dan Lebuh Raya TRANS-BORNEO.

empangan

hidroeletrik-

Kesan Kerosakan hutan
Kemusnahan dan kepupusan pelbagai biologi :

i. Spesis flora dan fauna diancam kepupusan. ii.Penghijrahan spesis. iii.Kerosakan ekosistem dan rantaian makanan.

iv.
Kesan terhadap cuaca global- pemanasan

global dan kesan rumah hijau. Edaran nutrien terganggu. Perubahan iklim mikro- peningkatan suhu setempat (pulau haba), kelembapan udara kurang dan tiupan angin kencang

Kesan Kerosakan hutan
Kesan terhadap sistem geomorfologi-

berlaku gerakan jisim seperti hakisan, tanah runtuh dan banjir lumpur. Ketiadaan fungsi cegatan silara. Kesan terhadap Sistem hidrologi – kadar infiltrasi rendah, larian air permukaanyang tinggi ke sungai dan tasik. Imbangan air tidak stabil mendorong fenomena El-Nino.

Kesan Kerosakan hutan
Kekurangan sumber makanan-masyarakat

orang asli. Kemerosotan sumber kayu-kayan seperti keruing, cengal dan meranti. Mengurangkan bekalan oksigen setempat. Kemerosotan kesuburan tanih- aktiviti perladangan, penggunaan baja dan racun – keasidan tanih meningkat. Menjejaskan bekalan air bersih. Hutan Endau-Rompin –kawasan tadahan air yang terjejas.

Langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan
4 langkah utama : Pengurusan hutan – Konsep Pembangunan

Lestari Kuatkuasa undang-undang. Langkah pengurusan hutan. Kempen dan pendidikan alam sekitar.

Pengurusan hutan – Konsep Pembangunan Lestari
Konsep pembangunan lestari iaitu

pengekalan dan penjagaan hutan seiring dengan arus pembangunanagar dapat dinikmati oleh generasi depan.

Kaedah pemeliharaan mengikut Akta Kualiti

Alam Sekitar 1974.

Kuatkuasa undangundang
Aplikasi perundangan dalam pengurusan

hutan di Malaysia seperti berikut : i. Dasar Perhutanan Negara (1978). ii.Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri berasaskan kayu (1984). iii.Akta Perlindungan Hidupan Liar (1976)PERHILITAN. iv.Pewartaan Taman Negara. v.

Langkah pengurusan hutan.
Penebangan hutan bersistematik- Sistem

Sebaya Malaya (MUS) & Sistem Pengurusan Tebangan Memilih (SMS). Kaedah Silvikuktur. Program peladangan hutan. Penyelidikan dan pembangunan(R & D)Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM),  Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan UPM

Kempen dan pendidikan alam sekitar
Kempen kesedaran. Penerapan pendidikan alam sekitar-KBSR &

KBSM Penubuhan pertubuhan : i. Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia (EPSM). ii.Sahabat Alam Sekitar (SAM). iii.Persatuan Pengurusan dan Penyelidikan Alam Sekitar Malaysia (ENSEARCH). iv.Kerjasama ASEAN dan global.

Uji Minda
1.Senaraikan 3 kepentingan hutan hujan tropika. 2.Huraikan 3 punca berlakunya kerosakan terhadap hutan hujan tropika. 3.Huraikan 3 impak yang wujud akibat kerosakan hutan hujan tropika. 4.Cadangkan 5 langkah menangani masalah kerosakan hutan hujan tropika. 5.

Sekian, terima kasih

Sumber

http://www.mongabay.com/images/canopy_levels.g Kajian Luar:Taman Banjaran Crocker . (2008) http://library.thinkquest.org/CR0210243/Science%2 http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_

99/chinglin.html