http://hazis.wordpress.

com/dtopografi-wilayah-barat/amalan-dan-kerja-kerja-ditopografi/sistem-koordinat/ Sebelum menjadi peta dan jenis jenis peta,terlebih dahulu gambar udara perlu di ambil, di atas salah satu contoh gambar udara yang di ambil dari penerbangan udara. Definisi Peta Peta ialah Suatu lukisan yang menggambarkan sebidang kawasan yang diterangkan dalam bentuk simbol dan dibuat mengikut ukuran samada sama luas, sama bentuk , sama jarak dan sama arah. Sifat – Sifat Peta 1. Dilukis mengikut skala 2. Dilukis secara pilihan 3. Dilukis menggunakan simbol piawai 4. Menunjukkan paramuka secara umum mengikut skala dan tujuan peta 5. menpunyai ciri – ciri tertentu spt petunjuk , tajuk ,huruf , No.siri rujukan dan maklumat Tertentu. 6. berkaitan dengan sistem kodinat geografikal iaitu latitid dan logitud . Jenis Peta

satu bentuk peta Topografi

Jenis Peta Tematik

Peta Jalan 1. Peta Topografi 4. Peta Tematik 7. Peta Utiliti 2. Peta Bandar 5. Peta Pentadbiran Daerah 3. Peta Jalan 6. Peta Orthophoto

Di atas contoh peta Orthophoto Spesifikasi Pemetaan dan Skala 1. Peta Bandar Siri L808 L905 T 931 Skala 1 : 10000 1 : 3000 – 1: 12 500 1 : 3000 – 1: 12 500 Jenis Peta Bandar Kuala Lumpur Bandar Semenanjung Malaysia Bandar Sabah , Sarawak dan Labuan

2. Peta Topografi Siri L 7030 L 8028 T 738 T 835 Skala 1 : 50 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 25 000 Jenis Peta Topografi Semenajung Malaysia Topografi Semenajung Malaysia Topografi Sabah , Sarawak , Labuan Topografi Sabah , Sarawak , Labuan

Peta Di cetak 1. Verasi Terhad 2. Verasi Tidak Terhad

Kaedah Penomboran Siri Peta Baru Kaedah nombor siri peta baru hendaklah terdiri dari lima ( 5 ) elemen iaitu Prefix, Skala Wilayah / Kawasan , Nombor giliran dan kod Jenis . 1. Prefix Prefix merujuk kepada penggunaan singkatan kepada nama negara Malaysia iaitu ” MY “ 2. Skala Skala ialah penggunaan julat skala yang merujuk kepada konvensyen antarabangsa yang Sedang di gunapakai sekarang dengan pengubahsuaian iaitu : Siri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skala 1 : 5,000, 000 dan lebih kecil 1 : 1,000, 000 hingga lebih besar dari 1 : 5,000,000 1 : 500, 000 hingga lebih besar dari 1 : 1,000,000 1 : 100, 000 hingga lebih besar dari 1 : 500,000 1 : 50, 000 hingga lebih besar dari 1 : 100,000 1 : 25, 000 hingga lebih besar dari 1 : 50, 000 Lebih besar dari 1 : 25,000 Peta Bandar ( Pelbagai Skala ) Peta Tematik ( Pelbagai Skala )

3 . Wilayah / Kawasan Wilayah ialah satu digit angka dengan merujuk kepada wilayah / kawasan kecil Kod Kawasan 0 Digunakan bagi peta yang meliputi negeri di semenanjung malaysia 1 Digunakan bagi peta yang meliputi negeri Sabah , Sarawak , Labuan 2 Digunakan bagi peta yang meliputi kawasan wilayah malaysia atauNegeri di

3

semenanjung malaysia , sabah, Sarawak ,Labuan dalam satu lembar peta Digunakan bagi peta yang meliputi negeri wilayah Malaysia dan negara jiran di sekitarnya

4. Nombor Giliran Nombor giliran ialah Satu ( 1 ) atau tiga ( 3 ) digit angka yang digunakan untuk menunjukkan bilangan sesuatu nombor siri bagi jenis peta yang meliputi kawasan dan julat skala yang sama . No. Giliran Jenis peta 1–9 Nombor giliran bermula angka 1 – 9 bagi peta topografi ,peta bandar dan peta tematik 001- 999 Nombor giliran bermula angka 001 – 999 bagi peta rampaian 5. Kod Jenis Kod jenis merupakan satu abjad yang di gunakan untuk merujuk kepada jenis peta . Kod T A B R L P U Jenis Peta Peta Topografi dan Peta Bandar Terhad Peta Topografi tidak terhad ( Am ) Peta Bandar tidak terhad Peta Rampaian Peta Laporan Peta Ortho Photo Peta Utiliti bawah tanah

6. Peta Berdigit Jenis Peta Skala Format DST , CAMS ( ASCII), DXF Harga Selembar 960.00

Peta Topografi 1: 50 Semenanjung 000 Malaysia ( L7030 & DNMM 5101)

Peta Topografi 1: 50 DST , CAMS 960.00 Sabah & Sarawak( T 000 ( ASCII), DXF 738 & DNMM 5201) Peta Topografi 1: 25 DST , CAMS 300.00 Semenanjung 000 ( ASCII), DXF Malaysia ( L8028 & DNMM 6102) Peta Topografi 1: 25 DST , CAMS 300.00 Sabah & Sarawak( T 000 ( ASCII), DXF 835 & DNMM 6201) Peta Topografi 1: 10 DST , CAMS 950.00130.00 Bandaraya Kuala 0001: 5 ( ASCII), Lumpur & Bandaran 000 DXFDST , Sekitar( L808 & CAMS ( ASCII), DNMM 6101) DXF Peta Topografi 1: 10 DST , CAMS 440.0080.00 Semenanjung 0001: 5 ( ASCII), Malaysia ( L905 & 000 DXFDST , DNMM 8101) CAMS ( ASCII), DXF Peta Topografi 1: 10 DST , CAMS 440.0080.00 Sabah & Sarawak( T 0001: 5 ( ASCII), 931 & DNMM 000 DXFDST , 8201) CAMS ( ASCII), DXF 7. Peta Geoid Malaysia – My Geoid

Bentuk Geoid Model Geoid Malaysia iaitu MyGEOID mengandungi dua model asas iaitu WMGEOID 04 di semenanjung malaysia dan EMGEOID 05 di sabah dan sarawak .Model geoid ini dihasilkan daripada gravimetrik dan ketinggian ellipsod GPS diatas tanda aras . Penghasilan peta geoid malaysia antara lainnya bertujuan untuk memudahkan pengguna GPS mendapatkan nilai ketinggian ortometrik model geoid yang dihasilkan telah dibuat analisis dan mendapat ketepatan pada tahap 5 sm bagi sabah dan sarawak . 2 sm bagi semenanjung malaysia 8. Siri Baru Pemetaan Malaysia Bil Siri baru Lama Skala 1. MY 501 T dan MY 1: 50 000 501 A L7030 2. MY 511 T dan MY 1: 50 000 511 A T 738 3. MY 601 T dan MY 1: 25 000 601 A L 8020 4. MY 611 T dan MY 1: 25 000 611 A T835 5. MY 801 T dan MY 1: 3000, 801 B L905 1:12 500 6. MY 811 T dan MY 1: 3000 , 1 : 811 B T931 12 500 7 MY 701 T dan MY 1: 10 000 701 A L808 8 MYS 8201 R Kawasan Semenanjung Malaysia Sabah , Sarawak dan Labuan Semenanjung Malaysia Sabah , Sarawak dan Labuan Bandar Semenanjung Malaysia Bandar Sabah , Sarawak dan Labuan Peta Bandar Lembah Klang Peta Daerah

Spesifikasi Pemetaan , Skala dan Sela Kontur 1. Peta Bandar Skala Jenis Peta Sela Kontur 1 : 10000 Bandar Kuala 5 meter Lumpur L905 1 : 3000 – 1: Bandar Semenanjung5 meter 12 500 Malaysia T 931 1 : 3000 – 1: Bandar Sabah , 5 meter 12 500 Sarawak dan Labuan 2. Peta Topografi Siri L808

Siri L 7030

L 8028

T 738 T 835

Skala Jenis Peta 1 : 50 000 Topografi Semenajung Malaysia 1 : 25 000 Topografi Semenajung Malaysia 1 : 50 000 Topografi Sabah , Sarawak , Labuan 1 : 25 000 Topografi Sabah , Sarawak , Labuan

Sela Kontur 20 meter

10 meter

20 meter 10 meter

3. Skala bagi plastik pruf siri L 808 adalah 1: 10000 Kekerapan Ulangkaji Pemetaan Jenis Pemetaan Tempoh Ulangkaji 3 Tahun

a.Kawasan bandar dan kawasan membangun b.Kawasan membangun bandar kecil dan 5 Tahun persekitaranya c.Kawasan kurang membangun dan 10 Tahun terpencil Tanda Lazim yang terdapat dalam sebuah peta Tanda lazim terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu : a. Ciri Buatan b. Tumbuh- tumbuhan dan Tanaman c.Hidrografi d. Relief A. CIRI BUATAN

Ciri -ciri buatan yang ditunjuk dalam siri pemetaan ini terbahagi kepada 6 kumpulan a. Lebuh Raya / Jalan Raya b. Jalan Kereta Api

C. Ciri Berkaitan dengan Lebuh raya / Jalan raya dan Jalan kereta api contoh : Jambatan , Terowong , Pembetung ,Jalan kaki , d. Bangunan e. Sempadan contoh : Antarabangsa , Negeri, Bahagian / Jajahan, Daerah,Daerah Kecil, Mukim dan Rizab f. Ciri Buatan Lain contoh : Talian paip , Talian Penghantar Elektrik , Pagar ,Kubur , Kuari B Hidrografi

jenis peta hidrografi Ciri – ciri hidografi yang ditunjuk dalam siri pemetaan ini terbahagi kepada 3 kumpulan a. Ciri Hidrografi Semulajadi contoh sungai, tasik , air terjun , air panas b. Ciri Hidrografi Buatan contoh tangki air, terusan ,takungan bekal c. Ciri Berkaitan dengan Hidrografi contoh batuan, pasir , lumpur, jeti, empangan ,rumah api, boya suar dan berup suar . C. Relief Ciri – ciri relief yang ditunjuk dalam siri pemetaan ini terbahagi kepada 3 kumpulan

a. Ciri relief Semulajadi contoh kontor , tanah runtuh, tanah berjeda , batuan bonjol b. Ciri relief Buatan contoh benteng c. Ciri Berkaitan dengan relief contoh stesen GPS ,stesen Trigonometri , tanda aras , titik ketinggian D. Sudutiswa dalam pemetaan Ciri -ciri sudutiswa dalam pemetaan ini terbahagi kepada 3 kumpulan a. Utara Grid b. Utara Benar c. Utara Magnet E .Perbezaan Peta Topografi Terhad Dan Peta Topografi Tidak Terhad a. Nilai Grid b.Garisan Grid c. Rujukan Grid A. Definisi Unjuran Peta Unjuran Peta ialah Suatu penyusunan untuk menggambarkan meridian yang terdapat pada permukaan spiar atau spheroid pada permukaan satah . B. Klasifikasi Unjuran Peta a. Unjuran Zenit / Azimut b. Unjuran Kun c. Unjuran Selinder Unjuran Zenit / Azimut Unjuran Azimut adalah hasil dari pengunjuran siratan garisan unjuran ke permukaan satah yang tangen ke glob secara perspektif dari titik punca dikenali sebagai unjuran pandang tirus.

Unjuran lain seperti unjuran azimut sama jarak dan unjuran azimut sama luas di kenali sebagai unjuran azimut bukan pandang tirus. Unjuran Kun Unjuran kun adalah terbit dari contoh membalut glob dengan segulung kertas khayali berbentuk kun dengan titik bucunya berbetulan dengan kutub dan muka kertas tercecah disepanjang garis lintang yang di pilih . prinsip unjurannya seperti berdasarkan perspektif dari titik puncanya mengunjurkan garis lintang dan garis bujur ke muka kertas unjuran yang dihasilkan apabila kun di buka rata kelihatan seperti garis lintang sepusat dan garisan bujur menjejari. Unjuran Selinder Unjuran Selinder adalah adalah terbit dari contoh membalut glob dengan satu segulung kertas khayali tercecah disepanjang garis khatulistiwa jika perspektif dari pusat glob semua garis lintang dan meridian di glob akan terunjur keatas permukaan kertas tersebut , hasilnya ialah satu garis unjur dengan garis lintang yang selari dan sama panjang dengan khatulistiwa dan semua garis bujurnya lurus dan sama jarak seperti khatulistiwa . Stesen MyRTK net

salah sebuah setesen gps di malaysia. A. Definisi Stesen MyRTK net- Real Time Kinematic Stesen MyRTK Net terdiri daripada 26 stesen di Semenanjung Malaysia dan masing – masing 1 stesen di Sabah dan Sarawak . Ia merupakan satu jaringan stesen GPS kekal pada sela jarak 30 km ke 150 km untuk mengutip data secara berterusan bagi dibekalkan kepada pemprosesan melalui suatu jaringan komputer. Di samping itu ia akan menyediakan pusat pemprosesan bagi menerbit dan menghantar data pembetulan kepada pengguna bergerak yang boleh memberi kejituan sehingga ke tahap sentimeter bagi dense network dan ketahap desimeter bagi sparse network secara hakiki ( real -time ) . Data real-time ( 1- 3 jam ) stesen rujukan bagi pengguna post -processing differential GPS untuk seluruh negara . B. Sistem MyRTKnet terdiri daripada

a. Sistem GPS

Mengunakan peralatan gps bagi mendapatkan nilai kordinet b. Teknologi maklumat c. Teknologi komunikasi wireles C. Stesen MyRTKnet a. Semenanjung malaysia 26 stesen 1.Rantau Panjang 7. Mersing 13. 19. Kuala JupemMelaka Kubu Baharu 2.Gua 8..Kluang 14.Banting 20. Jupem Musang Ipoh 3. Marang 9.Tg. 15.K. Klawang21.Pulau Pengering Pangkor 4.Pekan 10.Kukup 16. UPM 22.Bandar Serdang Baharu 5. 11. Johor 17.Sg Petani 23. Temerloh Baharu Langkawi 6. Nibong 12.Kapar 18. Selama 24.UUM Tebal Sintok b. Sabah 1 stesen 25.Grik

26.Balik Pulau

1. UMS Kota Kinabalu c. Sarawak 1 stesen 1. UMAS Kuching STESEN GEODETIK MALAYSIA A. Definisi Stesen MASS – Sistem GPS Aktif Malaysia

Setesen Mass yang terdapat di INSTUN atau Institiut Tanah dan Ukur Negara di Behrang Tanjung Malim Perak. Stesen Mass terdiri daripada 18 stesen GPS aktif yang menjejak satelit GPS yang terletak pada 20,000 km di angkasa lepas , terletak diloksi strategik di seluruh negara pada sela 200 ke 300 km . Stesen mass ini menjejak satelit GPS 24 jam sehari secara berterusan dimana data ini disimpan dalam bentuk fail setiap jam dan dipindah ke pusat pemprosesan data Geodesi di Kuala Lumpur setiap hari. Stesen Mass juga boleh di gunakan dalam kajian geodinamik seperti memantau pergerakan crustal ufuk dan tegak bagi hubungan diantara jaringan GPS dengan aras purata laut dua stesen MASS telah didirikan di stesen STAPS di Geting bagi semenanjung malaysia dan Bintulu bagi sarawak . Data STAPS dan MASS digunakan secara bersepadu bagi memantau kedudukan pasang surut dan mengawal Sistem Rujukan Spatial Negara .Kajian saintifik juga boleh dilakuan dengan menggunakan data -data GPS untuk mengukur TEC ( Total Electron Content ) didalam ionosfera untuk mengukur kelembapan udara. Data GPS akan dikemaskinikan secara automatik , data GPS dalam bentuk Rinex yang boleh didapati adalah data cerapan , data Navigasi dan data Meteorologi . B. Sistem Mass terdiri daripada a. Rangkaian stesen Kekal b. Infrastruktur komunikasi

c. Pusat kawalan stesen mass dan pemprosesan data C. Stesen Mass a. Semenanjung malaysia 10 stesen 1.UiTM Arau Perlis 2.USM Pulau Pinang 3.Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak 4.Instun Behrang Tanjung Malim Perak 5.Wisma Jupem Kuala Lumpur 6. UTM Skudai Johor Bharu 7. Jupem Kuantan Pahang 8. Bukit Pak Api Kuala Terengganu 9. Geting Tumpat Kelantan 10.UiTM Segamat Johor

b. Sabah 3 stesen dan Labuan 1 stesen 1. Tanjung Dumpil Kota Kinabalu 2.Sandakan c. Sarawak 4 stesen 1.Politeknik Kuching 2. Bintulu 3. Miri 4. JKR Sibu 3. Tawau 4.Labuan

D.Hasil dan Produk Stesen Mass i.Vektor koordinat dan Velocity ii. Efemeris satelit GPS yang berkejituan tinggi iii. Parameter putaran bumi STESEN TOLOK AIR PASANG SURUT ( STAPS )

satu gambaran setesen tolok air pasang surut / Tide Gauge A. Definisi Stesen STAPS – Sistem Tolok Air Pasang Surut Stesen STAPS terdiri daripada 12 stesen di Semenanjung Malaysia dan masing -masing 5 stesen di Sabah dan 3 stsesn di Sarawak serta 1 stesen di Labuan .Objektif utama ialah untuk menentukan nilai -nilai aras laut dibeberapa tempat di perairan malaysia digunakan bersama rangkaian aras jitu bagi menetapkan Datum Tegak Geodesi Semenanjung Malaysia ( DTGSM ) bagi menggantikan Land Survey Datum (LSD 1912 ) sebagai rujukan kebangsaan baru untuk sistem ketinggian di Semenanjung Malaysia.Kerja pengumpulan data air pasang surut dibuat secara berterusan dan nilai Aras Laut Min ditentukan semula untuk dijadikan rujukan bagi penentuan datum tegak yang baru .Pelabuhan Kelang dipilih sebagai rujukan aras dalam penubuhan Datum Tegak Geodesi Semenanjung Malaysia ( DTGSM ) berdasarkan keatas cerapan bagi tempoh 10 tahun ( 1984 – 1993 ). Pada tahun 1994satu monumen dibina di Ibu pejabat JUPEM Kuala Lumpur. Ukuran dijalankan dari stesen air pasang surut Pelabuhan Kelang ke monumen ini secara ukur jitu dan ukuran graviti . B. Aras Laut Min ( MSL ) Aras Laut Min berubah mengikut tempat disebabkan perubahan ketumpatan air laut. MSL sentiasa berubah -ubah dari masa kesemasa ,masa cerapan yang panjang diperlukan bagi mendapat aras laut min. Bulan merupakan faktor utama dalam kejadian air pasang surut maka cerapan haruslah dibuat secara berterusan dalam tempoh satu pusingan bulan penuh atau 18.6 tahun. Walau bagaimanpun nilai tersebut masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti Jarak Geopusat ( Geocentric Distance ) ,Oseanografi , Cuaca dan Astronomi.

staf tolok air pasang surut Kaedah MSL Di cerap
• • •

MSL harian boleh didapat dengan cara cerapan air pasang surut setiap jam dan di puratakan . MSL bulanan iaitu jumlah nilai purata harian dan dibahagi dengan bilangan hari dalam bulan tersebut . MSL tahunan iaitu jumlah nilai purata bulanan dan dibahagi dengan 12 bulan ( setahun )

C. Jenis Air Pasang Surut

Semi Harian anggaran masa 12 jam

- F _< 0.25 - Dimana F = ( H’ +Ho ) /(Hm + Hs )

Harian anggaran masa hari

-F > 3.0

Campur ( Semi Harian Dominan )

-0.25 < F _< 1.5

Campur ( Harian Dominant )

-1.50 < F -< 3.0 D. Peralatan Yang Digunakan 1. Model L TT – 3AD – data simpan dalam pita rakaman 2. Model DFT – 1 – data di simpan didalam I / C memory
• • • •

Menggunakan sistem pengukuran secara pelampung Sistem ini menukarkan pengukuran cerapan air pasang surut secara analog kepada bentuk digital menggunakan analogue digital converter. Data disimpan dalam I / C memory ( I Mega byte) Data dikutip setiap 2 bulan

E. Stesen STAPS a. Semenanjung malaysia 12 stesen 1.Pulau Langkawi kedah 7. Jeti Kastam Johor Bharu 2.Pulau Pinang 8. Tanjung Sedili Johor 3.Lumut Perak 9. Pulau Tioman Pahang 4. Pelabuhan Kelang10. Tanjung Gelang Pahang Selangor 5. Tanjung Keling Melaka 11. Pelabuhan LKIM Cendering Terengganu 6. Kukup Johor 12.Pelabuhan LKIM Geting Tumpat Kelantan b. Sabah 5 stesen dan Labuan 1 stesen 1. Kota Kinabalu 2.Sandakan 3. Kudat c. Sarawak 3 stesen 1. Kuching 2. Bintulu STESEN GRAVITI A. Definisi Stesen Graviti i.Bagi memberikan pembetulan ortometrik pada setiap beza tinggi. 3. Miri 4. Tawau 5. Lahad Datu 6.Labuan

ii.Memberi nilai N ( geoid undulation ) dan seterusnya mengujudkan peta geoid iii.Perbezaan tarikan graviti disebabkan oleh a. Putaran bumi b. Perbezaan jarak dari pusat bumi c. Bahan Kandungan dalam bumi B. Peralatan Yang Digunakan i.La Coste & Romberg Air / Sea Gravimeter S- 99

La Costage & Romberg Air

Gravimeter S-99 C. Stesen Graviti a. Stesen Graviti Kelas Pertama Nama Stesen Jarak Selang 1.Semenanjung Malaysia (PMGSN 89 ) –30 – 50 km 180 titik 2. Sarawak (SSGSN 98 ) – 56 titik 15 – 25 km 3. Sabah ( SBGSN 99 ) – 71 titik 15 – 25 km Ketepatan 30 ugals b. Stesen Graviti Kelas Kedua Nama Stesen Jarak Selang 1.Semenanjung Malaysia 1993 – 1242 titik 1 – 5 km 2. Sabah 1999 – 51 titik 5km Ketepatan 50 ugals c. Stesen Graviti Kelas Ketiga Nama Stesen 1.Semenanjung Malaysia – 1410 titik Ketepatan 100 ugals SISTEM KOORDINAT GPS Jarak Selang Grid 25 km

Bagaimana satelit menberi kordinet melalui pengunaan peralatan GPS A. Sistem koordinat GPS menggunakan Datum WGS 84 – World Geodetic System 84 i. Ciri – ciri sistem koordinat WGS 84 a. Jenis cartesian 3 Dimensi b. Pusat di tengah isipadu bumi c. Paksi X , Y, Z beredar mengikut putaran bumi ii . Nilai ketinggian dalam WGS 84 berpandukan kepada Ellipsod WGS 84 iii. Multipath didalam GPS adalah isyarat GPS diterima daripada beberapa sumber . iv. Cycle Slip adalah apabila receiver hilang bilangan jarak gelombang penuh. v. GPS code adalah termasuk C/ A code dan Precise code vi. SPS dan PPS dalam GPS adalah : Standard positioning system dan Precise positioning service vii.SA dan AS dalam GPS adalah : Selective Availability dan Anti -spooling viii. Perbezaan di antara pengukuran Carrier Phase dengan pengukuran Pseudo Range adalah Penentuan integer ambiguities. B . Jenis DOP – Dilution Of Precision ( DOP ) a. GDOP – Geometrical Dilution Of Precision Latitude , Longitude , ketinggian dan time b. PDOP – Positional Dilution Of Precision Latitude , Longitude , ketinggian c. HDOP – Horizontal Dilution Of Precision Latitude dan Longitude

d. VDOP – Vertical Dilution Of Precision Ketinggian e. TDOP – Time Dilution Of Precision Time Ketepatan sesuatu cerapan GPS bergantung kepada beberapa faktor diantara adalah Dilution Of Precision ( DOP ) ialah i.Semakin kecil nilai DOP semakin tinggi ketetapan pengukuran ii.Nilai DOP sentiasa berubah mengikut lokasi geografi. iii.Nilai DOP berubah dengan jumlah bilangan satelit diangkasa. iv.Nilai DOP berubah pada lokasi yang sama walaupun pada masa yang berlainan C. Sistem Koordinat GDM 2000- Geocentric Datum Of Malaysia 2000 i.Sistem rujukan ellipsoid bagi Malaysia Revised Triangulation ( MRT 48) adalah Modified Everest. ii.Sistem rujukan ellipsoid bagi Borneo Triangulation ( BT 68 ) adalah Modified Everest. iii.Sistem rujukan ellipsoid bagi GDM 2000 adalah GRS 80 iv. Rujukan origin ( datum ) bagi Malaysia Revised Triangulation ( MRT 48) adalah Kertau. v. Rujukan origin ( datum ) bagi Borneo Triangulation ( BT 68) adalah Timbalai. vi. Rujukan frame bagi koordinat GDM 2000 adalah ITRF 2000 vii Formula ( model ) yang digunakan untuk transformasi koordinat di malaysia adalah Bursa_Wolf. viii.Map projection yang di gunakan di semenanjung malaysia adalah RSO.

x.Map projection yang di gunakan di sabah dan sarawak adalah Borneo RSO. xi. Format bagi data-data Malaysia Active GPS System ( MASS) adalah Rinex. Link dengan artikal di atas Sejarah GPS Dengan usaha yang tidak seberapa ini,Saya cuba mrncari seberapa banyak bahan untuk menjadi bahan rujukan bagi saya sendiri di samping itu kita gunakanlah bersama ,Semuga sahabat sahabat di seksyen topografi atau mana seksyen atau bahagian sekalipun yang membaca blog saya ini berjaya di peperiksaan PTK yang akan menjelang nanti…. Selamat Berjaya’ Dari ; hazaldin

Peta dan kompas
Oleh ABD. HALIM HADI halimhadi@utusan.com.my Gambar AsmarudDin JAMAluddin

MALU bertanya sesat jalan', ada kebenaran di sebalik kata-kata pepatah itu. Tetapi bagaimana pula keadaannya jika seseorang itu berada jauh di dalam hutan dan orang yang ada di sekeliling pula tidak dapat menunjukkan arah yang betul. Berdepan dengan risiko sesat sememangnya menakutkan tetapi keadaan mungkin lebih terkawal jika ada yang membawa peta, kompas dan juga tahu menggunakannya. Masih ingatkah bila kali terakhir kita merujuk perjalanan pada sesebuah peta dan lebih penting lagi masih fahamkah kita dengan cara-cara penggunaannya. Kemahiran membaca peta melengkapkan seseorang pengembara dengan teknik pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tepat. Hakikatnya kini, masih ramai yang melakukan aktiviti riadah di hutan tanpa dua 'sahabat baik' si pengembara itu. Bahkan, khidmat pemandu pelancong dan sistem penentu kedudukan global (GPS) lebih menjadi pilihan.
ARAH tuju yang tepat hanya boleh diperoleh dengan membaca kompas dengan cara yang betul.

Tetapi apakah jaminan yang dimiliki sekiranya alat yang dibawa itu gagal berfungsi ataupun pemandu pelancong yang diupah hanya arif mengenai laluan yang biasa digunakan? Bertempat di kaki Gunung Nuang, Ulu Langat, Komuniti Radio Amatur Alam Damai (ADARC 47) baru-baru ini menganjurkan Kursus Asas Pandu Arah dan Orientasi Peta. Pensyarah Kursus, Kapten Aswadi Norman Safeie berkata, peta bukan sahaja memberi tunjuk arah malah menceritakan maklumat secara terperinci mengenai bentuk muka bumi di sesuatu kawasan. "Berpandukan peta sesuatu kawasan kita dapat mengenal pasti bentuk kawasan dan membuat persediaan perjalanan dengan lebih teratur. "Peta adalah aset terpenting bagi setiap pengembara," katanya yang mencurahkan pengalaman dalam bidang itu dari Sekolah Latihan Peperangan Pulada (Pusat Latihan Darat), Tentera Darat Malaysia. Kursus melibatkan 20 peserta itu bermula dengan pengenalan tiga alat utama dalam kursus asas pandu arah iaitu peta, kompas dan jangka sudut peta (protector). Pembelajaran bermula dengan pengenalan jenis-jenis peta seperti peta topografi, peta planimetri dan peta jasad timbul. Peta topografi adalah peta yang biasa digunakan. Ia dibezakan dengan kategori peta terhad (bergrid) dan tidak terhad. Melalui maklumat pada bingkai peta pula, peserta diajar cara-cara membaca arah, kontur, tafsiran gambar, nisbah dan skala sehinggalah panduan yang betul meletakkan peta semasa dibaca. "Posisi membaca peta juga perlu sejajar bagi mengelakkan kekeliruan. "Sebaik-baiknya peta dibaca di atas permukaan yang rata," jelas Aswadi. Tambah beliau, dengan kebolehan mentafsir maklumat muka bumi pada peta, seseorang mungkin mengambil kira soal beban yang dibawa, jarak perjalanan dan merancang tapak penempatan semasa bermalam. Selepas pengenalan asas membaca peta dan cara penggunaan jangka sudut, peserta mengeluarkan kompas yang disediakan oleh penganjur dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya. Tiga kegunaan utama kompas yang diajar pada hari itu adalah kaedah mencari bearing sesuatu objek yang terdapat di muka bumi, meletakkan arah bearing dan menggunakan bearing dalam orientasi peta.

Dengan menggabungkan semua peralatan yang diberikan, peserta kemudiannya diuji mengukur jarak dari satu titik ke titik yang lain dan menentukan arah tuju dengan tepat. Malah hanya selepas mengikuti sendiri kursus itu baru sahaja penulis mengetahui tata-tertib penggunaan dan penjagaan kompas yang sebenarnya begitu teliti dan rapi. Aswadi berkata, objektif kursus adalah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai terutama kepada pemegang-pemegang lesen radio amatur dalam pengetahuan pandu arah. Katanya, orientasi peta bukan sahaja penting untuk mereka yang selalu melakukan aktiviti hutan malah diperlukan dalam operasi mencari dan menyelamat (SAR) yang biasa disertai ahli kelab radio amatur. Sementara itu, ahli jawatan kuasa ADARC 47, Mohd. Nizam Abrahim berkata, walaupun baru pertama kali diadakan acara itu akan dijadikan acara tahunan untuk memberi lebih kesedaran kepada umum. Katanya, selain kursus pandu arah dan orientasi peta, kursus turut menerapkan kemahiran ikhtiar hidup seperti panduan menyelamatkan diri di dalam hutan, membuat api, teknik ikatan dan simpulan serta bahasa isyarat kecemasan. "Sebagai permulaan kita memilih Gunung Nuang sebagai lokasi kursus untuk memberi kesedaran kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti hutan,"jelasnya. Maklumat lanjut mengenai aktiviti kelab boleh diperolehi dari laman www.adarc47.blogspot.com.