RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 TAHUN 2009

BULAN Minggu BIDANG
PENGHASILAN

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SENI VISUAL UNIT
PEMBELAJARAN

CADANGAN & AKTIVITI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JANUARI

1 2 Asas Senireka

Orientasi Garisan . pada objek semulajadi. . pada objek buatan manusia. ARAS 1: i.Menyatakan wujudnya unsur-unsur seni dalam alam semulajadi dan benda buatan manusia. AKTIVITI 1 Membuat penerangan mengenai garisan (nota) dan membuat / melukis Contoh-contoh garisan di dalam buku nota. i. Guru menunjukkan contoh garisan yang terdapat pada objek buatan manusia dan alam semulajadi. ii. Menggunakan media yang berbeza untuk menghasilkan garisan. (TKP-Interpersonal KONTEKSTUAL)

(KONSTRUKTIVISME)

3&4

Garisan . jenis garisan . media menghasikan garisan. . garisan menghasilkan bentuk.

ARAS 2: i.Mengenali garisan.

AKTIVITI 2 jenis-jenis i.Murid menghasilkan contohcontoh garisan di dalam buku nota. Menghasilkan lukisan (objek) dengan menggunakan garisan bagi menimbulkan bentuk objek ii. Menggunakan garisan tersebut. dalam menghasilkan kerja Menunjukkan contoh lukisan objek seni Visual melalui aktiviti dengan mengunakan garisan. mudah. Guru membimbing murid di dalam penghasilan lukisan.

1

FEBRUARI

5 Asas Senireka 6

Cuti Per½ an Penggal

Jalinan . jenis jalinan

ARAS 1: i. Menyatakan wujudnya jalinan di sekeling kita.

AKTIVITI 1 Membuat penerangan ringkas tentang jalinan, contoh jalinan serta nota (jalinan tampak dan jalinan sentuh).

(TKP-Interpersonal, MASTERI)

7

Jalinan sentuh./tampak . teknik menghasilkan jalinan . contoh jalinan alam s/jadidan objek buatan manusia. . fungsi jalinan.

ARAS 2:

AKTIVITI 2 i. i.Membuat penerokaan di dalam kawasan sekolah/rumah bagi i. Menggambarka mengumpulkan bahan seperti n jenis dan fungsi jalinan dalam aktiviti Seni Visual. berbagai jenis tali, kulit kacang, kekacang dan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang kasar.

(TKP-Visual Ruang)

8

ARAS 3 Murid membuat kolaj.

AKTIVITI 3 Murid membuat KOLAJ, tampal semua bahan yang telah dikumpul Supaya mendapat hasil kerja visual yang 1menarik.

(KONTEKSTUAL-‘Tr ansfering’)

(TKP-Interpersonal, MAC 9 Asas Senireka Warna . roda warna . nilai warna Ujian ARAS 1: AKTIVITI 1 Menyatakan wujudnya i. Memberi nota mengenai warna. warna dan fungsinya di alam semulajadi dan objek buatan manusia.
KONSTRUKTIVISME-

menerangkan)

10

1

2

11

Warna . gubahan warna . suhu warna . warna bertindak

ARAS 2: Penghasilan karya

AKTIVITI 2 i. membuat roda warna di kertas lukisan dengan menggunakan warna poster. AKTIVITI 3 Membuat portfolio ( warna asaas, warna sekunder,warna tertier, suhu warna dan warna bertindak) tampalkan di dalam buku nota/latihan.

Pembelajaran MASTERI

12 ARAS 2: Menyediakan portfolio di dalam buku nota/latihan. (PAK)

Asas Senireka APRIL 13 Rupa . rupa organik dan geometik . rupa positif dan negatif. ARAS 1: i. Menyatakan wujudnya rupa di alam sekeliling. ii. Mengenali banding beza jenis-jenis rupa dan kaitan rupa dengan corak, lambang dan mukataip.

(TKP-Interpersonal) AKTIVITI 1 (KBKK-banding Memberi penerangan ringkas dan beza) nota , mengumpul lima contoh rupa organik dan rupa geometrik. Tampal dalam buku nota. Guru menunjukan contoh rupa organik dan rupa geometri (carta) AKTIVITI 2 i. Murid meniru/melukis semula contoh rupa dan mukataip yang ditunjukkan oleh guru di dalam buku nota. Menghasilkan cetakan dari kentang/span yang dipotong menggunakan pisau. ii.Guru membimbing murid menghasikan cetakan 5 jenis rupa geometri dan 5 rupa organik, di atas kertas lukisan dengan susunan (TKP-Visual Ruang, KBKK)

14

Rupa . rupa dan corak. . rupa dan lambang. . rupa dan mukataip.

ARAS 2: i. Menggunakan rupa geometri dan rupa organik dalam menghasilkan corak.

3

yang menarik. Gunakan warna air/warna poster. Asas Senireka 15 Bentuk . bentuk ilusi dan konkrit . bentuk dan garisan . bentuk dan rupa . bentuk manusia Bentuk ARAS 1: i. Menyatakan wujudnya bentuk dalam alam dan objek buatan manusia AKTIVITI 1 i Membuat penerangan ringkas mengenai bentuk dan pemberian nota yang bersesuaian. (TKP-Interpersonal, KONTEKSTUAL)

(TKP-visual ruang) 16 ARAS 2: i. Menggunakan bentuk untuk menghasilkan kerja seni visual melalui aktiviti mudah (origami) AKTIVITI 2 i. Menghasilkan origami (lipatan kertas menjadi sesuatu) seperti ikan, burung, bunga dll. Tampalkan di dalam buku nota. (TKP-Interpersonal) Ruang . ruang dan garisan . ruang dan warna . ruang dan bentuk . ruang dan perspektif Ruang ARAS 1: i. Menyatakan adanya ruang di alam sekeling dan disekeling kita. AKTIVITI 1 Membuat kajian ruang di sekeliling. Pilih satu kawasan, selepas penerangan tajuk / nota. i. Guru menunjukkan contoh ruang di dalam sesuatu kawasan, (TKP-Visual ruang) MEI 18 ARAS 2: i. Murid melukis ruang yang terdapat di kawasan tasik/ sungai. AKTIVITI 2 i. Guru menunjukkan contoh ruang di dalam sesuatu kawasan, ii. Murid membuat catan (pemandangan di sebuah tasik/sungai).

Asas Senireka 17

19 & 20 21& 22

Pep. ½ Tahun Cuti ½ Tahun

4

JUN 23

Asas Senireka Harmoni . Harmoni di alam sekitar. . harmoni pada karya seni (warna dan rupa) ARAS 1: Menyatakan wujudnya harmoni dalam aktiviti seni visual. AKTIVITI 1 Teori dan nota peta minda kajian tentang harmoni.

(TKP-interpersonal, KONTEKSTUAL).

24

ARAS 2: Menggambarkan fungsi warna harmoni dalam objek buatan manusia.

AKTIVITI 2 Menghasilkan kertas pembalut hadiah menggunakan rupa geometri /rupa organik, olahkan agar corak kelihatan harmoni (warna dan rupa) AKTIVITI 2 Latihan struktur / sessi apresiassi dan refleksi AKTIVITI 1 Teori dan nota peta minda.. AKTIVITI 2 Melukis 4 jenis kontra (ch.kontra warna,rupa.bentuk dan saiz) dalam kertas lukisan.

(TKP-Visual ruang)

ARAS 3 Sessi apresiasi dan refleksi

TKP –VERBAL

LINGUISTIK KONTEKSTUAL

25

kontra

Aras 1 Menyatakan wujudnya kontra dan kepentingan kontra pada hasil karya Aras 2 Memberi berbagai contoh kontra pada hasil seni visual

Asas Senireka JULAI 26 Penegasan - tumpuan kepada sesuatu

. ARAS 1: AKTIVITI 1 i. Menyatakan penegasan i. Membuat latihan di wujud di alam sekeliling dan dalam buku nota/latihan mengenai buatan manusia. penegasan. ARAS 2: ii. Menyediakan portfolio dan poster papan tanda tunjuk arah AKTIVITI 2 i. Aplikasi penegasan pada poster papan tanda tunjuk arah.

(PEMBELAJARAN MASTERImengetahui)

27

(PAK).

5

28 Asas Senireka 29

Ujian (KONTEKSTUAL) Imbangan . Imbangan simetri dan tidak simetri ARAS 1: Menyatakan wujudnya harmoni dalam aktiviti seni visual. ARAS 2: Menggambarkan fungsi warna harmoni dalam objek buatan manusia. AKTIVITI 1 Perbincangan guru dan murid. Teori dan nota. AKTIVITI 2 Membuat perbandingan diantara imbangan simetri dan tidak simetri. i. Guru menerangkan kepada murid mengenai imbangan dan contohcontoh imbangan serta nota ringkas. ii. Murid melekatkan seberapa banyak gambar yang dikumpul dari majalah (objek) yang mempunyai imbangan simetri dan tidak simetri Bahagikan mukasurat dalam buku nota kepada 2 bahagian. AKTIVITI 3 Murid membuat lakaran ide arca berdiri bebas dengan panduan guru.

30

(TKP-Visual ruang)
(TKP-verbal linguistik & intrapersonal)

ARAS 3 Murid diperjelaskan mengenai ciri-ciri arca estetik berdiri bebas(free standing) menggunakan kotak dan lakaran idea. ARAS 3 penghasilan karya berdasarkan lakaran akhir

(TKP-visual ruang & intrapersonal)

AKTIVITI 4 Murid menghasilkan arca

Pembelajaran MASTERI

6

31 & 32

Asas Senireka

Kepelbagaian dan kesatuan

Aras 1 Menjelaskan ciri-ciri kepelbagaian dan kesatuan dalam hasil karya dan perbezaannya. Aras 2 Mengaplikasikan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

AKTIVITI 1 Perbincangan guru dan murid.

BCB (VAK & DUNN & DUNN)

OGOS

33

Asas Senireka

Irama dan Pergerakan

ARAS 1: i. Menyatakan wujudnya irama dan pergerakan dan fungsinya dalam alam dan objek buatan manusia. ARAS 2: i. Berkomunikasi melalui aktiviti seni visual (menghasilkan catan)

AKTIVITI 2 Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan dalam penghasilan karya abstrak 2 dimensi iaitu mengaplikasikan berbagai unsur rekaan dan prinsip rekaan pada karya yang dihasilkan. AKTIVITI 1 Teori, nota dan latihan struktur

Pembelajaran Masteri

(TKP-interpersonal)

34

SEPT

35

UNIT PEMBELAJARAN

SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

Kraf (TEMBIKAR) . Motif TEMBIKAR . Pengenalan media dalam TEMBIKAR.

Kraf tradisional Dan dimensi baru

ARAS 1: Memberi penerangan mengenal TEMBIKAR secara ringkas dari aspek sejarah dan negeri yang terkenal yang menghasilkan TEMBIKAR di Malaysia. ARAS 2:

AKTIVITI 2 Menghasilkan catan pemandangan yang mempunyai nilai pergerakan air/angin; seperti air terjun, air pancut, pokok-pokok ditiup angin di tepi pantai,baju di ampaian ketika ditiup angin dll. AKTIVITI: Membuat kajian maklumat dan mendokumentasi maklumat tersebut Di dalam buku nota/latihan. Mengadakan sesi perbincangan.

(TKP-Visual ruang)

(KONTEKSTUAL) . (TKP-Interpersonal) (PAK)

7

i. Mendokumentasi motifmotif TEMBIKAR. ii. Membincangkan kepentingan TEMBIKAR dalam kehidupan dan budaya serta media yang digunakan dalam penghasilan TEMBIKAR ARAS 1 38 ARAS 1

Melengkapkan nota/teori TEMBIKAR dalam buku nota.
Ulangkaji ULANGKAJI TAJUKTAJUK YANG TELAH DIPELAJARI

Melengkapkan nota/teori TEMBIKAR dalam buku nota.

OKT

39

8

40

UNIT PEMBELAJARAN

(KBKK-mencirikan) Kraf (Anyaman) . motif anyaman . tokoh anyaman ARAS 1: Mengetahui dengan menyenarai motif yang digunakan dalam anyaman. ARAS 2: Membincangkan tentang kepentingan kraf anyaman dalam kehidupan seharian dan kegunaanya ARAS 3: AKTIVITI 1 Membuat kajian teori dan nota

SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

Kraf tradisional Dan dimensi baru

AKTIVITI 2 mendokumentasi serta mengadakan . (KONSTRUKTIVISME-‘e perbincangan ngage’) Mengenai anyaman.

Menjelaskan perkembangan kraf anyaman dari aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan serta kepentingan Seni Visual dalam kehidupan, budaya sendiri dan budaya lain.

(KBKKmencirikan)

NOV

41

Peperiksaan akhir tahun

9

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.