TAJUK PEMBENTANGAN CTU 101 (PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM

)

1. Islam Sebagai Ad-Deen: 1.1 Manusia dan agama 1.2 Keperluan manusia kepada agama 2. Islam Sebagai Ad-Deen: 2.1 Pengertian Islam 2.2 Skop ajaran Islam 2.3 Sumber ajaran Islam 2.4 Keistimewaan Islam 3. Akidah Teras Pembangunan Muslim: 3.1 Pengertian 3.2 Asas-asas akidah 3.2.1 Kepercayaan kepada Allah 3.2.2 Kepercayaan kepada Malaikat 3.2.3 Kepercayaan kepada kitab 4. Akidah Teras Pembangunan Muslim: 4.1 Asas-asas akidah 4.1.1 Kepercayaan kepada Rasul 4.1.2 Kepercayaan kepada Hari Akhirat 4.1.3 Kepercayaan kepada Qada’ dan Qadar 5. Akidah Teras Pembangunan Muslim: 5.1 Pembinaan dan pengukuhan akidah 5.2 Faktor yg membatalkan akidah 5.3 Peranan akidah dalam pembangunan ummah 6. Syariah Dalam Kehidupan Muslim: 6.1 Pengertian terminology: 6.1.1 Syariah 6.1.2 Fiqh, Hukum, Undang-undang, Nas, Masadir 6.2 Maqasid Syar’iyyah/ Objektif/ Tujuan memelihara lima asas kehidupan manusia 6.2.1 Kesucian agama 6.2.2 Keselamatan nyawa 6.2.3 Kemurnian akal 6.2.4 Maruah dan keturunan 6.2.5 Mejaga harta 7. Syariah Dalam Kehidupan Muslim: 7.1 Skop dan perlaksanaan syari’ah 7.1.1 Hubungan dengan Allah 7.1.2 Hubungan dengan manusia 7.1.3 Hubungan dengan alam 7.2 Ciri-ciri perundangan Islam 7.3 Sumber perundangan Islam

8. Syariah Dalam Kehidupan Muslim: 8.1 Syariah dalam pembangunan ummah 8.1.1 Fizikal 8.1.2 Kognitif 8.1.3 Emosi 8.1.4 Sosial 8.1.5 Rohani 9. Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti: 9.1 Pengertian ibadah 9.2 Pembahagian ibadah 9.3 Asas-asas ibadah 10. Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti: 10.1 Keistimewaan ibadah 10.2 Kesan ibadah dalam kehidupan muslim 10.3 Kesan pengabaian ibadah dan cara pemantapannya 11. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim: 11.1 Pengertian akhlak, moral, etika jatidiri muslim 11.2 Kategori dan skop akhlak 11.2.1 Akhlak mahmudah 11.2.2 Akhlak mazmumah 11.3 Skop hubungan dengan Allah, manusia dan alam 12. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim: 12.1 Pembinaan dan pemantapan akhlak 12.1.1 Ilmu 12.1.2 Penghayatan al-Quran 12.1.3 Rasulullah sbg qudwah 12.1.4 Lain-lain spt muhasabah, tarbiyah ruhiyyah, tazkiyah al-nafs dan mujahadah 13. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim: 13.1 Cabaran pembinaan dan pemantapan akhlak 13.1.1 Cabaran dalaman: 13.1.1.1 Serangan pemikiran 13.1.1.2 Syaitan dan hawa nafsu 13.1.1.3 Lemah jiwa 13.1.2 Cabaran luaran: 13.1.2.1 Serangan dari musuh Islam 13.1.2.2 Media massa 13.1.2.3 Pengaruh rakan sebaya 14. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim: 14.1 Penyelesaian dalam membina dan memantapkan akhlak