Islam dan ......

Artikel yang diterbitkan di Laman Web Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 1. Islam, Sains Dan Ummah Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Kesyumulan yang ada pada Islam sememangnya tiada keraguan lagi. Ia merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia daripada yang sekecilkecilnya hinggalah kepada yang sebesar-besarnya. Atas sebab kesyumulan inilah maka Islam mampu untuk berdepan dan menyelesaikan sebarang masalah. Kemampuan Islam bukan terhenti setakat itu sahaja, tetapi mampu pula membawa taraf hidup manusia itu jauh lebih baik daripada apa yang dinikmatinya sekarang, asalkan dengan syarat kesyumulan itu dihayati. Sains dan teknologi yang dipelajari, digunakan dan dikuasai oleh manusia pada zaman serba canggih ini juga tidak terlepas daripada jangkauan kesyumulan yang dibawa oleh Islam itu. Sayangnya, kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk menguasai sains dan teknologi ini telah membuatkan manusia lupa daratan. Ada golongan manusia yang bertuhankan sains dengan mengenepikan langsung aspek agama. Tidak kurang pula yang mengambil Islam apabila dirasakan perlu kerana dapat menjaga kepentingan tertentu. Ketidakseimbangan yang wujud hasil daripada pemikiran dan tangan manusia inilah yang menjadi faktor utama kacau-bilau yang ada di dunia sekarang ini. Kumpulan yang menguasai teknologi telah menjadikannya sebagai senjata untuk menindas kumpulan atau negara yang lemah. Sementara bagi mereka yang lemah pula tidak segan-silu untuk terus menadah tangan meminta bantuan, seolah-olah tanpa bantuan dari mereka yang berteknologi ini maka akan binasalah mereka. Sesungguhnya ajaran Islam yang suci ini, sudah lama mengajak dan mengajar manusia untuk memerangi ketidakadilan seperti ini. Cuma yang malangnya, orang-orang Islam sekarang tidak mengindahkan seruan yang besar ini, sehinggakan sumber kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada hampir setiap negara orang-orang Islam tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Orang Islam bukannya tidak faham bahawa Islam itu mampu untuk memulihkan imej mereka di mata dunia dan mampu pula menjadikan mereka umat yang terbaik. Dengan segala kekayaan yang ada pada bumi Islam, orang Islam mampu untuk berusaha dan bekerjasama untuk menghasilkan teknologi yang diperlukan. Pun begitu ini semua didahulukan dengan syarat. Iaitu orang Islam perlu kembali sepenuhnya kepada ajaran Islam yang murni tersebut.

Islam sangat menekankan supaya Kebesaran Allah itu dapat dihayati dengan memerhati dan mengkaji alam ini. Contohnya, dalam surah Al Fatihah yang dibacakan pada setiap kali sembahyang itu dimulakan dengan bacaan: "SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TUHAN SEKELIAN ALAM." Dalam ayat pertama surah yang penting ini, telah menarik perhatian orang Islam kepada Allah dan penciptaanNya. Sebagai orang Islam kita perlu melihat kepada ciptaan Allah yang dijadikan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan seterusnya menerokai alam ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasa tanggungjawab itu hendaklah lahir dari kefahaman Islam yang jelas dan betul supaya penerokaan ilmu pengetahuan yang bakal dilakukan tidak terpesong daripada kehendak Islam yang sebenar. Kita bimbang sekiranya mereka yang terlibat dengan usaha penerokaan ini adalah terdiri daripada mereka yang jahil terhadap Keesaan Allah, maka lahirlah golongan-golongan yang menyembah ilmu semata-mata dengan tidak mengambil kira Zat yang mencipta ilmu tersebut. Sekiranya ini berlaku, maka usaha untuk memperbaiki keadaan yang sudah sedia ada akan menjadi lebih buruk lagi. Maka sebab itulah para ilmuan dan cendikiawan Islam yang mempunyai kesedaran hendaklah melengkapi diri masing-masing dengan pengetahuan Islam yang secukupnya, agar ilmu yang akan disebarkan nanti adalah ilmu pengetahuan yang sudah dibentuk dengan acuan Islam. Sejarah keagungan Islam yang gilang gemilang yang tercatit dalam banyak buku sejarah telah membuktikan Islam dan penganutnya mampu menjadi model yang terbaik. Pada waktu itu, orang-orang Islam bukan sahaja dianggap sebagai umat yang kuat berpegang pada agama tetapi juga yang membawa bersama mereka tamadun budaya yang tinggi seperti akhlak, pemerintahan, senibina, sastera, sains dan sebagainya. Bahkan kota-kota besar seperti Baghdad adalah dianggap sebagai kota ilmu oleh dunia pada waktu itu. Kemasyhuran umat Islam sebagai pelopor di bidang ilmu melangkaui batas sempadan sehingga para pelajar hampir dari seluruh dunia datang untuk mempelajari dan mengambil ilmu dari orang Islam. Ilmu yang dimiliki oleh orang Islam pada waktu itu bukan sahaja memberi manfaat kepada orang Islam semata-mata tetapi juga kepada dunia. Sumbangan Islam kepada dunia ilmu adalah suatu yang amat besar nilainya. Di zaman keemasan Islam inilah lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al Biruni dan Al Kindi yang memberi sumbangan kepada ilmu fizik. Al Khawarizmi, Umar Khayyam, Al Battani dan Altusi di bidang ilmu matematik. Al Fazari dan Al Nayrizi memberi sumbangan di bidang astronomi. Ibnu Sina, Al Razi dan Al Zahrawi di bidang perubatan dan bermacam-macam lagi sumbangan yang telah diberikan oleh ilmuanilmuan Islam ini kepada dunia. Inilah istimewanya apabila ilmu pengetahuan itu berada di tangan orang Islam yang benar-benar

beriman dan beramal dengan ilmunya, maka seluruh dunia akan mendapat manfaat darinya. Sebaliknya jika ilmu itu berada di tangan mereka yang tidak bertanggungjawab maka berlakulah apa yang dapat kita lihat pada hari ini, penindasan, penipuan, penyelewengan dan bermacam-macam kerosakan lagi yang semuanya menjuruskan masyarakat ke arah kemusnahan. Oleh itu adalah satu yang amat malang bagi umat Islam sekarang yang tidak mahu mengambil contoh dan pengajaran daripada sejarah Islam untuk dijadikan modal penggerak umat yang layu dan kaku masakini. Umat Islam kini lebih mudah dijajah fikirannya, mudah ditipu dan terlalu lemah untuk bangun menyatakan haknya. Umat Islam kini diletakan di satu sudut dan dilihat sebagai umat yang mundur dari segenap segi dan perlu diberi bantuan setiap kali bila ingin melangkah untuk berdikari. Kenapakah ini berlaku kepada umat yang telah dijanjikan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat? Kenapakah imej umat Islam menjadi sebegini buruk? Jawapannya ialah umat Islam itu sendiri yang menjadikan dirinya sedemikian. Jangan semata-mata menyalahkan orang lain. Allah telah memberikan segala bentuk panduan di dalam kitab suci Al Quran untuk dilaksanakan dan telah menurunkan rasulNya sebagai petunjuk. Kedua-duanya menjadi dasar utama kepada umat Islam untuk dijadikan panduan hidup dan juga menjadi syarat utama untuk umat Islam kembali kepada kemuncak kegemilangannya. Di samping itu, umat Islam haruslah melengkapkan diri dengan segala keperluan masakini supaya mampu berdikari dengan tidak mengharapkan atau bergantung kepada orang luar. Kepentingan ilmu sains dan teknologi adalah satu keperluan yang perlu diberi perhatian. Ini adalah kerana penguasaan umat Islam di bidang ini akan memudahkan lagi Islam maju ke hadapan dengan lebih berkesan dan mudah diterima masyarakat. Dari sinilah Islam dapat membina semula kekuatan dan kembali menguasai dunia sebagaimana yang telah pernah dibuktikan oleh sejarah. Barangkali inilah persoalan yang perlu difikirkan dan dijawab oleh setiap individu muslim. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=662&cmd=resetall

2. Islam Dan Kehidupan Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia

Terdapat segolongan manusia yang berpendapat bahawa manusia dan alam dijadikan tanpa tujuan yang tertentu. Alam yang terbentang luas ini adalah terdedah kepada pengolahan manusia sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia dan alam dianggap seperti satu sistem yang bertindakbalas antara satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Pada pandangan mereka hidup hanyalah untuk keperluan kebendaan semata-mata. Ini adalah pandangan sains sekular. Bagi mereka, manusia tidak mempunyai tujuan dan arah yang tertentu dalam kehidupan, melainkan sebagai sumber utama sebagai ajen perubahan alam ini. Manusia telah dipecahkan kepada komponen-komponen alam tanpa mengambil kira faktor serta peranan akal, hati dan nafsu tabie manusia itu sendiri. Menurut pandangan daripada satu persatuan ahli geografi Amerika Syarikat yang dikeluarkan sekitar tahun 1920an, mengatakan segala aktiviti manusia adalah dipengaruhi oleh alam sekitar. Iklim, cuaca dan tanah mempengaruhi bidang pertanian para petani, dan begitu juga faktor angin yang mempengaruhi para nelayan samada untuk turun ke laut ataupun tidak. Barangkali konsep enviromentalis yang ditaja oleh kumpulan geografi ini kurang disenangi oleh seorang lagi ahli sains sekular yang cuba pula membawa konsep posiblelis yang mengatakan manusia tidak bergantung kepada alam sekitar, tetapi pandangan dan sikap manusialah yang mengubah alam sekitar bagi kepentingan manusia itu sendiri. Maka apa yang jelas di dalam sains sekular ialah, manusia dan alam adalah merupakan komponen yang saling memerlukan satu sama lain. Manusia juga dianggap sama seperti benda-benda lain, dan nilai manusia itu juga sama seperti batu, ikan, pokok dan segala yang lain yang wujud di alam ini. Kemuncak daripada konsep-konsep yang dikemukakan oleh para saintis sekular ini ialah apabila Charles Darwin mengeluarkan teori evolusinya, yang mengatakan manusia itu adalah daripada mawas, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Teori ini terus dikembangkan di seluruh dunia oleh pengikut-pengikutnya dengan berbagai-bagai hujah yang bukan sahaja lemah bahkan juga disanggah sendiri oleh ahli-ahli saintis sekular Barat. Pada pandangan Islam, manusia dan alam adalah sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah, tetapi manusia mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan makhluk yang lain. Manakala kejadian manusia itu juga adalah bermula daripada manusia pertama yang diciptakan Allah s.w.t. iaitu Nabi Adam a.s. dan bukannya jelmaan daripada makhluk-makhluk lain, serta tujuan ciptaan manusia itu juga dinyatakan oleh Islam. Hakikat ini dapat dilihat di dalam ayat Al Quran yang menyatakan bahawa manusia itu adalah "khalifah" di mukabumi, sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud: Ingatlah ketika Tuhanmu "Sesungguhnya Aku berfirman kepada para malaikat:

hendak menjadikan seorang khalifah di mukabumi." (Al Baqarah - 30) Sesuai dengan kejadian manusia itu dijadikan sebagai khalifah di mukabumi, maka Allah yang Maha Pencipta bukan sahaja mengelokkan kejadian manusia itu, tetapi juga telah menganugerahkan nikmat akal kepada manusia untuk membezakannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Dengan berbekalkan akal yang dianugerahkan ini dan berpandukan pula ajaran Islam yang syumul lagi lengkap, maka peranan dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di mukabumi ini tentunya besar dan berat. Ianya bukan hanya sekadar menyempurnakan tanggungjawab terhadap Penciptanya sahaja, iaitu Allah s.w.t. tetapi juga bertanggungjawab terhadap hubungannya sesama manusia dan juga alam sekitar. Pendeknya, Islam telah meletakkan keseluruhan tanggungjawab ini di bawah satu peranan yang umum iaitu pengabdian yang sepenuhnya hanya kepada Allah s.w.t. sebagaimana firmanNya di dalam Al Quran yang bermaksud: "TidakKu jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaKu (Allah)." (Az Zariyat-56) Oleh itu, pemikiran yang dianut oleh mereka yang mengatakan kehidupan manusia tidak mempunyai matlamat dan tujuan yang tertentu adalah batal dan salah. Tidak kira samada ia berpandukan ajaran Islam ataupun sains sekular, masing-masing menpunyai matlamat dan tujuan yang tertentu, tetapi matlamat dan tujuan itu tentunya tidak serupa. Bagi seorang materialis, kehidupannya adalah berdasarkan kepada fahaman kebendaannya, dan bagi seorang sosialis pula akan cuba menekankan konsep kesamarataan di dalam masyarakat. Manakala seorang kapitalis pula akan berusaha memungut keuntungan semaksima mungkin hasil daripada sistem yang diciptanya sendiri. Pendek kata, setiap manusia atau masyarakat itu mempunyai matlamat dan tujuannya yang tertentu. Tetapi malangnya, matlamat dan tujuan itu telah diseleweng dan disalah-tafsirkan mengikut hawa nafsu dan demi mementingkan kehidupan duniawi semata-mata. Mereka beranggapan ilmu yang dimiliki mampu untuk mengusai manusia dan dunia serta apa sahaja yang mereka hajati. Dari aspek yang lain pula, pendokong sekularisma berpandangan, bahawa agama dan kehidupan duniawi adalah sesuatu yang perlu dipisahkan. Bagi mereka, segala bentuk kepercayaan agama yang membawa kepada ketaatan kepada Allah serta memelihara batasanbatasan syariah adalah terhad kepada amalan-amalan peribadi sahaja, sementara perkara-perkara umum yang melibatkan kehidupan manusia secara keseluruhannya perlulah diatasi dengan kekuatan kebendaan semata-mata.

Sebaliknya, Islam mengajar penganutnya yang merupakan khalifah di mukabumi ini, supaya dapat mengimbangi kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat dengan sewajarnya. Di samping menganjurkan umatnya supaya membuat amal sebagai bekalan di akhirat, Islam tidak pernah pula melarang umatnya daripada berusaha untuk kesejahteraan hidup di dunia. Cuma kaedah-kaedah yang disarankan oleh Islam untuk berusaha bagi mencapai kesejahteraan itu sahaja yang membezakannya daripada sistem-sistem ciptaan manusia yang lain. Bagi khalifah Allah di mukabumi ini pula, di antara intipati tugas yang perlu dilaksanakannya ialah merealisasikan kaedah-kaedah tersebut. Ini adalah kerana asas kepada pembangunan tamadun manusia yang hakiki adalah bermula daripada cara hidup yang dianjurkan oleh Islam, dan hanya Islam yang mampu untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=666&cmd=resetall

3. Hubungan Islam Dengan Sains Dan Teknologi Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Hubungan antara Islam dengan sains dan teknologi adalah ibarat isi dan kuku, tidak dapat dipisahkan kerana sama-sama mempunyai peranan dan sumbangan yang penting dalam membina tamadun manusia. Sains dan teknologi membawa kemajuan, kemudahan dan keselesaan, manakala Islam pula memimpin manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sains wujud daripada perasaan ingin tahu manusia terhadap alam sekelilingnya dan merupakan salah satu cabang utama ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan. Sungguhpun Islam telah memberikan garis kasar terhadap kaedah dan jawapan kepada banyak persoalan sains, namun ianya masih memerlukan pengkajian yang mendalam untuk membuktikan kebenarannya. Atas sebab inilah maka Islam sangat menuntut umatnya mencari, mengembang dan menguasai ilmu pengetahaun. PENCAPAIAN DAN REALITI Sejarah telah membuktikan bahawa suatu masa dahulu, umat Islam adalah umat yang sangat dihormati kerana ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Nama-nama seperti Ibn Sina, Ibn Rush, Al Khawarizmi, Al Biruni adalah di antara tokoh-tokoh yang tidak asing lagi samada di dunia Timur ataupun Barat. Penghormatan yang diterima ini adalah melalui pencapaian mereka di bidang sains dan teknologi serta pegangan

yang kukuh terhadap Al Quran dan Hadis. Sungguhpun umat Islam telah menunjukkan kehebatan yang tiada tandingnya pada masa lampau, tetapi kini suasana yang wujud adalah jauh berbeza. Umat Islam sekarang tidak lagi menguasai bidang sains dan teknologi, sebaliknya ilmu tersebut telah berpindah dan dikuasai oleh masyarakat Barat dan Timur Jauh. Apa yang lebih malang lagi ialah bilamana umat Islam itu sendiri sudah hilang identiti Islamnya dan tidak lagi dihormati. ANUGERAH AKAL Islam yang telah diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada baginda junjungan nabi Muhammad s.a.w. adalah lengkap dan sempurna serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sementara kejadian manusia yang serba indah ini pula dihiasi dengan anugerah akal oleh Allah kepada manusia untuk berfikir. Oleh itu peranan akal yang telah dianugerahkan ini sangatlah besar. Ianya bukan sahaja dapat digunakan untuk kepentingan mencari ilmu tetapi juga untuk "melihat" kebenaran. Dengan sebab itulah Islam sangat menggalakkan umatnya untuk menggunakan akal demi untuk mencari kebenaran. Di dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan Allah bertanya kepada manusia seperti, "Tidakkah kamu menggunakan akal" dan "Tidakkah kamu memikirkan". SAINS DAN TEKNOLOGI Islam telah menetapkan bahawa setiap perkara itu adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Al Quran dan Sunnah Nabinya, dan tidak terkecuali juga ilmu sains dan teknologi. Oleh itu ilmu sains dan teknologi yang diterima oleh Islam adalah ilmu yang dipimpin dan disuluh oleh Nur Ilahi, kerana hanya dengan itu ilmu tersebut tidak akan bersifat menindas dan menganiaya makhluk lain. Sebenarnya, di dalam Al Quran itu sendiri sudah terkandung ilmu sains dan teknologi yang hanya menunggu untuk dikaji dan dikembangkan oleh mereka yang memahami dan mengamalkannya. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya mempunyai maksud dan makna yang tertentu yang perlu digali, diteliti dan direnungi, sebab Al Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang terbesar dan terpenting. Jika tidak mutiara Al Quran itu tidak akan menyerlah dan memancarkan cahayanya untuk menyinari kehidupan umat manusia. Berdasarkan kepada hakikat inilah maka umat Islam perlu mengambil manfaat daripadanya dengan menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah untuk menjalankan pengkajian yang bersifat empirikal dan saintifik. Sekiranya ini dapat dilaksanakan, maka tidak syak lagi zaman kegemilangan Islam dapat dikembalikan dan Islam sekali akan menjadi sumber inspirasi kepada kemajuan tamadun dan kekuatan ummah. KEPENTINGAN ISLAM

Ilmu sains dan teknologi tanpa Islam adalah seperti sebilah pedang di tangan seorang yang mabuk, atau cahaya api di tangan seorang pencuri yang memungkin dia mencuri barang-barang yang terbaik. Atas sebab inilah pemisahan antara Islam dengan sains dan teknologi hanya akan membawa kepada kemusnahan kerana mereka yang menguasai ilmu tanpa pimpinan agama akan dipimpin oleh nafsu haloba. Oleh itu peranan agama adalah sangat penting dalam memastikan segala ilmu termasuk sains dan teknologi tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Senario dunia masakini juga seolah-olah menuntut umat Islam untuk kembali untuk menguasai ilmu sains dan teknologi sebagai saluran untuk mencapai kemajuan dan pemodenan. PERANAN UMAT Sebagai umat Islam yang bijak, agama itu tidak seharusnya dilihat hanya sebagai ibadat ditikar sembahyang sahaja, tetapi ianya perlu dilihat dari perpektif yang lebih luas dan menyeluruh. Hubungan manusia bukan hanya terhad dengan Allah sahaja tetapi juga dengan manusia yang lain dan alam sekelilingnya. Oleh itu, tanggungjawab-tanggungjawab ini perlulah disempurnakan dengan sebaik-baiknya, kerana Islam bukanlah hanya sekadar slogan untuk dilaungkan tetapi menuntut supaya dilaksanakan. Agama tanpa sokongan sains dan teknologi akan mudah pincang dan meletakkan umatnya dalam keadaan serba lemah dan kekurangan. Oleh itu umat Islam perlulah menjadikan dirinya seorang Muslim yang berilmu dan bertaqwa. Gabungan ilmu, iman dan taqwa serta akhlak yang mulia adalah faktor yang utama untuk memungkinkan Islam kembali diterima sebagai agama yang universal dan progresif. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=668&cmd=resetall 4. Islam dan rekreasi Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Terdapat segolongan manusia yang berpendapat bahawa manusia dan alam dijadikan tanpa tujuan yang tertentu. Alam yang terbentang luas ini adalah terdedah kepada pengolahan manusia sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia dan alam dianggap seperti satu sistem yang bertindakbalas antara satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Pada pandangan mereka hidup hanyalah untuk keperluan

kebendaan semata-mata. Ini adalah pandangan sains sekular. Bagi mereka, manusia tidak mempunyai tujuan dan arah yang tertentu dalam kehidupan, melainkan sebagai sumber utama sebagai ajen perubahan alam ini. Manusia telah dipecahkan kepada komponen-komponen alam tanpa mengambil kira faktor serta peranan akal, hati dan nafsu tabie manusia itu sendiri. Menurut pandangan daripada satu persatuan ahli geografi Amerika Syarikat yang dikeluarkan sekitar tahun 1920an, mengatakan segala aktiviti manusia adalah dipengaruhi oleh alam sekitar. Iklim, cuaca dan tanah mempengaruhi bidang pertanian para petani, dan begitu juga faktor angin yang mempengaruhi para nelayan samada untuk turun ke laut ataupun tidak. Barangkali konsep enviromentalis yang ditaja oleh kumpulan geografi ini kurang disenangi oleh seorang lagi ahli sains sekular yang cuba pula membawa konsep posiblelis yang mengatakan manusia tidak bergantung kepada alam sekitar, tetapi pandangan dan sikap manusialah yang mengubah alam sekitar bagi kepentingan manusia itu sendiri. Maka apa yang jelas di dalam sains sekular ialah, manusia dan alam adalah merupakan komponen yang saling memerlukan satu sama lain. Manusia juga dianggap sama seperti benda-benda lain, dan nilai manusia itu juga sama seperti batu, ikan, pokok dan segala yang lain yang wujud di alam ini. Kemuncak daripada konsep-konsep yang dikemukakan oleh para saintis sekular ini ialah apabila Charles Darwin mengeluarkan teori evolusinya, yang mengatakan manusia itu adalah daripada mawas, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Teori ini terus dikembangkan di seluruh dunia oleh pengikut-pengikutnya dengan berbagai-bagai hujah yang bukan sahaja lemah bahkan juga disanggah sendiri oleh ahli-ahli saintis sekular Barat. Pada pandangan Islam, manusia dan alam adalah sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah, tetapi manusia mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan makhluk yang lain. Manakala kejadian manusia itu juga adalah bermula daripada manusia pertama yang diciptakan Allah s.w.t. iaitu Nabi Adam a.s. dan bukannya jelmaan daripada makhluk-makhluk lain, serta tujuan ciptaan manusia itu juga dinyatakan oleh Islam. Hakikat ini dapat dilihat di dalam ayat Al Quran yang menyatakan bahawa manusia itu adalah "khalifah" di mukabumi, sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di mukabumi." (Al Baqarah - 30) Sesuai dengan kejadian manusia itu dijadikan sebagai khalifah di mukabumi, maka Allah yang Maha Pencipta bukan sahaja mengelokkan kejadian manusia itu, tetapi juga telah menganugerahkan nikmat akal kepada manusia untuk membezakannya daripada makhluk-makhluk yang lain.

Dengan berbekalkan akal yang dianugerahkan ini dan berpandukan pula ajaran Islam yang syumul lagi lengkap, maka peranan dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di mukabumi ini tentunya besar dan berat. Ianya bukan hanya sekadar menyempurnakan tanggungjawab terhadap Penciptanya sahaja, iaitu Allah s.w.t. tetapi juga bertanggungjawab terhadap hubungannya sesama manusia dan juga alam sekitar. Pendeknya, Islam telah meletakkan keseluruhan tanggungjawab ini di bawah satu peranan yang umum iaitu pengabdian yang sepenuhnya hanya kepada Allah s.w.t. sebagaimana firmanNya di dalam Al Quran yang bermaksud: "TidakKu jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaKu (Allah)." (Az Zariyat-56) Oleh itu, pemikiran yang dianut oleh mereka yang mengatakan kehidupan manusia tidak mempunyai matlamat dan tujuan yang tertentu adalah batal dan salah. Tidak kira samada ia berpandukan ajaran Islam ataupun sains sekular, masing-masing menpunyai matlamat dan tujuan yang tertentu, tetapi matlamat dan tujuan itu tentunya tidak serupa.Bagi seorang materialis, kehidupannya adalah berdasarkan kepada fahaman kebendaannya, dan bagi seorang sosialis pula akan cuba menekankan konsep kesamarataan di dalam masyarakat. Manakala seorang kapitalis pula akan berusaha memungut keuntungan semaksima mungkin hasil daripada sistem yang diciptanya sendiri. Pendek kata, setiap manusia atau masyarakat itu mempunyai matlamat dan tujuannya yang tertentu. Tetapi malangnya, matlamat dan tujuan itu telah diseleweng dan disalah-tafsirkan mengikut hawa nafsu dan demi mementingkan kehidupan duniawi semata-mata. Mereka beranggapan ilmu yang dimiliki mampu untuk mengusai manusia dan dunia serta apa sahaja yang mereka hajati. Dari aspek yang lain pula, pendokong sekularisma berpandangan, bahawa agama dan kehidupan duniawi adalah sesuatu yang perlu dipisahkan. Bagi mereka, segala bentuk kepercayaan agama yang membawa kepada ketaatan kepada Allah serta memelihara batasanbatasan syariah adalah terhad kepada amalan-amalan peribadi sahaja, sementara perkara-perkara umum yang melibatkan kehidupan manusia secara keseluruhannya perlulah diatasi dengan kekuatan kebendaan semata-mata. Sebaliknya, Islam mengajar penganutnya yang merupakan khalifah di mukabumi ini, supaya dapat mengimbangi kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat dengan sewajarnya. Di samping menganjurkan umatnya supaya membuat amal sebagai bekalan di akhirat, Islam tidak pernah pula melarang umatnya daripada berusaha untuk kesejahteraan hidup di dunia. Cuma kaedah-kaedah yang disarankan oleh Islam untuk berusaha bagi mencapai kesejahteraan itu sahaja yang membezakannya daripada sistem-sistem ciptaan manusia yang lain.

Bagi khalifah Allah di mukabumi ini pula, di antara intipati tugas yang perlu dilaksanakannya ialah merealisasikan kaedah-kaedah tersebut. Ini adalah kerana asas kepada pembangunan tamadun manusia yang hakiki adalah bermula daripada cara hidup yang dianjurkan oleh Islam, dan hanya Islam yang mampu untuk memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=671&cmd=resetall

5. Islam dan seni suara Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Salah satu amalan rekreasi yang sangat digemari dan berkembang pesat di negara kita ialah bidang seni suara. Seni suara sama ada bunyibunyian, muzik dan nyanyian adalah sebahagian daripada budaya hidup manusia. Setiap bangsa mempunyai seni suaranya yang tersendiri. Pada umumnya seni suara bertujuan untuk mendapat hiburan dan keseronokan. Al Quran juga menerangkan kepada kita mengenai bidang seni suara. Contohnya firman Allah s.w.t dalam surah Luqman ayat ke 6, yang bermaksud : �Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan agama Allah itu sebagai ejekan. Mereka berhak menerima azab yang hina�. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat bahawa �laghwa al-hadith� ialah nyanyian. Dan seterusnya Allah berfirman dalam surah al Isra� ayat 64, yang bermaksud : �Pujuklah (wahai Iblis) siapa yang engkau mampu di antara mereka dengan menggunakan ajakanmu (sawtika)�. Mujahid menjelaskan ajakanmu (sawtika) dalam ayat ialah nyanyian dan serunai. Seterusnya dalam surah Syu�ara ayat 224 � 227, Allah berfirman yang bermaksud :

�Dan penyair-penyair itu diikuti oleh golongan yang sesat. Tidaklah kamu perhatikan mereka merayau-rayau di tiap-tiap lembah dan mereka memperkatakan apa yang mereka tidak lakukan kecuali orang yang beriman dan beramal salih, banyak mengingati Allah serta mereka membela diri selepas dizalimi. Dan orang yang zalim akan mengetahui ke tempat mereka akan kembali�. Apa yang dapat difahamkan dalam ayat-ayat di atas bahawa Allah s.w.t. mengutuk nyanyian yang digunakan untuk menyesatkan manusia dari agama Allah s.w.t. Begitu juga syaitan menggunakan media nyanyian dan muzik untuk melalaikan manusia dari tanggungjawabnya terhadap agama Allah s.w.t. Seterusnya Allah s.w.t. mengecam penyair-penyair yang tidak beriman dan menjalankan kegiatan hidupnya tanpa matlamat, berusaha menyesatkan orang ramai dan mencari pengaruh dengan menggunakan syairnya. Tetapi penyair-penyair yang beriman dan beramal salih serta sentiasa menjalankan tanggungjawab agama dengan baik tidak termasuk dalam golongan yang dikutuk oleh Allah s.w.t. kerana syair-syair mereka mengajak orang ramai kepada kebaikan. Selain itu terdapat juga hadis yang menerangkan akan kedudukan seni suara. Contohnya Termizi meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud �Isytiharkanlah perkahwinan ini dan akadlah di masjid serta palulah rebana�. Sejarah Islam juga turut menceritakan kepada kita bagaimana gendang digunakan untuk menaikkan semangat pejuang-pejuang Islam apabila berada di dalam peperangan. Daripada hadis dan sejarah di atas menjelaskan bahawa nyanyian dan bunyian boleh diadakan dalam majlis perkahwinan, dasn begitulah juga pada hari-hari perayaan dan kebesaran tertentu dan juga dalam peperangan. Imam al-Ghazali berpendapat bahawa mendengar nyanyian ada yang harus dan ada yang sunat. Selain itu, ada pula yang haram. Nyanyian yang haram disebabkan oleh lima perkara yang mencorakkannya iaitu penyanyi, alat muzik yang digunakan, susunan kata, tanggapan pendengar terhadap nyanyian dan pendengar orang awam. Sheikh Mahmud Shaltut, bekas Sheikh Al-Azhar berpendapat bahawa mendengar suara indah dan merdu sama ada daripada binatang, manusia atau apa-apa alat atau ada kecenderungan untuk mempelajari sesuatu daripadanya adalah merupakan keinginan untuk memenuhi tuntutan nalurinya. Selama perkara itu tidak melalaikannya daripada kewajipan agama, bersesuaian dengan nilai akhlak dan bersesuaian pula dengan kedudukannya, maka ia diharuskan. Apabila membincangkan mengenai seni suara, hal-hal seperti susunan kata yang haram, kedudukan penyanyi perempuan, masa persembahan

nyanyian yang menghalang kewajipan agama atau melalaikan orang, majlis yang disertai minuman haram dan percampuran lelaki dan perempuan, dan kesan nyanyian kepada pendengar-pendengar tertentu yang membawa kepada berkelakuan buruk hendaklah diambil-kira. Begitu juga syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi seperti 1. Niat 2. Tiada unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah, seperti ○ Syirik ○ Kufur ○ Nifak 3. Tidak bercanggah dengan syariat Islam, seperti  Haram  Syubahat 4. Tidak meninggal dan melalaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah s.w.t. 5. Menutup aurat 6. Sentiasa menjaga adab-adab pergaulan. 7. Tiada unsur perjudian (pertaruhan) 8. Tidak berlaku pembaziran Juga tujuannya hendaklah betul, seperti 1. Untuk kesihatan, ketenangan dan kepuasan 2. Jalan untuk takarub dan mencapai keredaaan Allah s.w.t. 3. Menjalin hubungan sesama manusia dan mesra alam. Sewajarnya tidak menjadi kesalahan sekiranya keinginan kita menyemarakkan Islam mengambilkira dan mempastikan segala cabang lapangan hidup masakini di warnai oleh unsur-unsur yang Islamik, termasuk seni suara dengan segala kebaikan dan kehalusan seninya. Berdasarkan kepada fakta sejarah, bahan dan bidang untuk kesenian dalam Islam adalah luas. Tetapi adakah masyarakat kita memberi laluan yang sewajarnya untuk perkembangan rekreasi dan seni supaya ianya dapat dilahirkan menerusi sikap tasamuh Islam? Sesungguhnya masalah dan perdebatan inilah yang ingin dicari penyelesainya supaya ianya menjadi satu titik tolak ke arah yang lebih bermakna demi mendapatkan keredaan Allah s..w.t. dalam konteks memenuhi naluri keinginan manusia menerusi seni suara.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=672&cmd=resetall

6. Islam Dan Ekonomi: Saling Memerlukan Mazilan Bin Musa Fellow Kanan 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Pendahuluan. Jika diteliti, kedudukan ekonomi umat Islam di dunia hari ini secara keseluruhannya sangat menyedihkan berbanding pencapaian ekonomi penganut agama lain, seperti Kristian dan Yahudi. Realiti ini sangat bertentangan dengan falsafah kehidupan yang dipelopori oleh Islam itu sendiri. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka tetapi mesti dalam batasan shari�ah yang dibenarkan. Pada hemat saya, kedai�fan ekonomi umat Islam berpunca, sebahagiannya, daripada kegagalan mereka sendiri menghayati Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap lagi sempurna. Sebagai umat Islam kita tidak perlu menjadi miskin semata-mata untuk memberikan tumpuan kepada ibadah serta mendapatkan keredhaan Allah s.w.t.. Definisi ibadah itu sangat luas. Perlu difahami bahawa mencari pendapatan untuk menyara keluarga dan memberi pendidikan sempurna kepada anak-anak merupakan satu ibadah yang sangat dituntut oleh Islam daripada setiap umatnya. Rasulullah s.a.w. ada bersabda di dalam sebuah hadith yang berbunyi: �Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan berusaha. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah �azza wajalla.� (HR.Ahmad). Dalam sebuah hadith lain pula baginda bersabda: �Sesungguhnya Ruhul Qudus (Malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahawa jiwa tidak akan mati sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Kerana itu hendakalah kamu bertaqwa kepada Allah dan memperbaikki mata pencarianmu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat, janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah kerana apa yang ada di sisi Allah hanya boleh diraih dengan ketaatan kepadanya.� (HR. Abu Dzar dan Al-Hakim). Kepentingan ekonomi dalam kehidupam umat Islam. Umat Islam hari ini memang memerlukan kemantapan ekonomi untuk

meneruskan kehidupan serta menjalankan tanggung jawab mereka sebagai Muslimin/Muslimat yang baik. Ini memang ada dinyatakan sendiri oleh Rasulullah s.a.w.: �Pada akhir zaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusaan dunianya.� (HR. AthThabrani). Ini sudah jelas kita lihat hari ini. Untuk menunaikan ibadah Haji, umpamanya, kita memerlukan sekitar RM10,000. Bagaimana pula agaknya sepuloh tahun akan datang? Di dalam sebuah hadith yang lain, Rasulullah s.a.w. ada bersabda: �Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah.� (HR. Ad-Dailami). Kita di Malaysia patut bersyukur kerana dilimpahkan rahmat yang secukupnya sehingga kita boleh menjalani kehidupan dengan agak selesa. Di sesetengah negara (tidak perlu disebutkan negara mana) umat Islamnya tidak begitu bernasib baik seperti kita. Terdapat segelintir umat Islam yang meninggalkan agama mereka semata-mata kerana kesempitan hidup yang dilalui. Alasan mereka, semasa kehidupan mereka dalam kesempitan hanya jiran bukan-Islam sahaja yang mampu menghulurkan bantuan. Jiran-jiran Islam mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa kerana secara kolektif mereka semuanya dha�if dibelenggu oleh kemiskinan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w: �Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan diseksa di akhirat.� (HR. Ath-Thabrani dan Ash-Shihaab). Salah faham tentang kepentingan ekonomi. Dalam memperkatakan hal-ehwal pembangunan ekonomi, umat Islam selalunya meletakkan diri mereka ke dalam satu keadaan yang merumitkan � iaitu di antara tuntutan duniawi atau tuntutan akhirat. Yang mana lebih penting, kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat? Ini yang banyak menimbulkan kekeliruan. Kita tidak nafikan bahawa sebagai umat Islam, kita berpegang kepada falsafah bahawa kehidupan di dunia ini adalah bersifat sementara sahaja dan matalamat kita ialah kehidupan yang lebih baik dan kekal di akhirat. Oleh itu, ada orang yang memilih jalan yang mengutamakan pencarian untuk bekalan akhirat. Pegangan seperti ini mungkin berdasarkan kepada beberapa buah hadith di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi: �Aku menjenguk ke syurga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.� Di dalam sebuah hadith lain Rasullulah s.a.w. ada bersabda bahawa:

�Orang-orang fakir akan memasuki syurga lima ratus tahun sebelum orang-orang kaya memasukinya.� (HR. At-Tarmizi dan Ahmad). Saya berpendapat, selaras dengan Islam itu sendiri yang mengutamakan kesederhanaan, kita mesti mengimbangkan di antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Kedua-dua hadith di atas perlu dilihat dalam konteks suatu peringatan kepada orang berharta supaya lebih berhati-hati dalam mendapatkan kekayaan mereka agar tidak melanggar batasan syari�ah. Rasulullah s.a.w. ada bersabda: �Orang yang paling dirundung penyesalan di hari kiamat ialah orang yang memperolehi harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka.� (HR. Al-Bukhari). Perlu juga difahami bahawa pemilikan harta diiringi dengan tanggung jawab. Harta kekayaan perlu dibelanjakan ke jalan Allah s.w.t. sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.: �Sesungguhnya orang-orang yang mengelolakan harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat.� (HR. AlBukhari). Pendekatan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam. Kita mesti akui bahawa cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan ekonomi orang Islam adalah melalui perniagaan. Ini memang dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad s.a.w. di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ahmad: �Mata pencarian yang paling afdal adalah berniaga dengan penuh kebajikan dan dari hasil usaha tangan.� Di dalam sebuah hadith lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: �Sembilan per sepuloh punca rezeki itu adalah di dalam bidang perniagaan.� Dalam menggalakkan umat Islam berniaga, Allah s.w.t. pula berfirman: �Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi, dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuhbunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu.� (An-Nisaa�:29). Dalam konteks perniagaan ini, umat Islam perlu sepakat dalam membangunkan ekonomi mereka. Rasulullah s.a.w. ada berkata, �Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan, saling mengukuhkan satu dengan yang lain (Kemudian Rasulullah s.a.w. merapatkan jari-jari tangan baginda.)� (Mutafaq �alaih).

Adalah penting kita secara beransur-ansur menguasai semua peringkat kegiatan di dalam sesuatu bidang yang diceburi. Maksud saya, mesti ada umat Islam yang menjadi pembekal, pengusaha, dan pemasar dalam industri yang sama. Hanya dengan cara ini, perniagaan umat Islam tidak dimanipulasi dan ditindas oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang pengusaha Islam akan mendapatkan bekalan bahan mentahnya daripada pembekal Islam dan seterusnya akan memasarkan barangan mereka melalui pemasar Islam. Namun begitu, dalam kontek dunia moden hari ini, peningkatan ekonomi tidak semestinya berlaku melalui kegiatan perniagaan sahaja. Kebanyakan pekerjaan bergaji yang memerlukan kepakaran serta kemahiran tinggi juga mampu meningkatkan taraf ekonomi seseorang atau sesuatu keluarga. Oleh itu, disamping menceburi perniagaan, umat Islam juga perlu menguasai ilmu serta kepakaran tertentu seperti kedoktoran, kejuruteraan, perakaunan, kewangan, pelaburan dan sebagainya. Kita masih boleh meningkatkan ekonomi diri sendiri dan dalam masa yang sama menyumbang kepada pembangunan ekonomi umat Islam keseluruhannya. Sebagai contoh, kita memerlukan tenaga akademik Islam yang mempunyai kemahiran serta kepakaran di dalam bidang yang dikhususinya, tetapi boleh menyumbang dengan mendidik generasi Islam akan datang. Penutup. Kesimpulannya, sekiranya umat Islam ingin dilihat sebagai suatu kelompok yang dihormati, mereka mesti bangkit dan berusaha untuk meningkatkan tahap ekonomi masing-masing. Ini merupakan konsep �jihad� yang relevan pada hari ini dan mesti dipegang oleh umat Islam seluruhnya. Kita juga perlu melihat kesan ekonomi individu Islam ke atas kedudukan ekonomi umat Islam keseluruhannya. Sikap yang mengabaikan keperluan ekonomi di dunia ini akan melemahkan kedudukan ekonomi serta martabat orang Islam sendiri. Dalam masa yang sama, kedudukan ekonomi yang lemah akan memudahkan kita dieksploitasi oleh orang lain. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=646&cmd=resetall

7. Islam Menjamin Kesihatan Seksual Remaja Khairul Azhar Bin Idris Fellow 00/00/0000 | Artikel Bahasa Malaysia Islam sebagaimana yang difahami merupakan satu gaya hidup yang lengkap dengan pelbagai panduan yang mencorakkan kesempurnaan

ajarannya. Oleh yang demikian, umat Islam sudah semestinyalah tidak akan teraba-raba dalam mengharungi alam yang fana ini dalam keadaan yang tidak pasti atau dalam keraguan. Ini termasuklah isu yang berkaitan dengan seksualiti yang merupakan aspek kehidupan yang amat peribadi bagi seseorang individu itu. Islam sentiasa cuba memberi panduan untuk mereka agar tidak timbul rasa bersalah di kemudian hari. Remaja pula merupakan satu kelompok masyarakat yang amat besar nilainya bagi umat Islam. Mereka adalah bakal pemimpin dan pendakwah yang akan meneruskan kesinambungan masyarakat dan tamaddun bangsa mereka. Sebagai pemimpin dan pembela di masa yang akan datang, mereka itu wajar dibela dan dipelihara sebaik mungkin. Di samping menyediakan suasana yang mampu meningkatkan potensi perkembangan dan kecemerlangan diri mereka, para remaja juga hendaklah dididik dan ditunjuk ajar tentang pelbagai perkara yang baik. Mereka juga hendaklah diasuh untuk sentiasa meningkatkan keupayaan diri sendiri dengan memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan maklumat yang baik serta kemahiran-kemahiran tertentu. Era globalisasi kini telah mendedahkan para remaja dengan pelbagai gaya hidup dan persekitaran yang amat luas dan mencabar. Cabaran dan dugaan yang luas ini adalah tidak terhad, termasuklah aktiviti kehidupan peribadi mereka yang menyangkut aktiviti seksualiti. Ini merupakan satu isu kerana para remaja pada era ini lebih terdedah dengan implikasi berkaitan aktiviti seksual. Pada asasnya, aktiviti seksual remaja kini berlaku akibat daripada aktiviti gaya hidup bersosial yang terlalu bebas dan tiada had. Kajian klinikal di Amerika mendapati bahawa golongan remaja dan belia yang berusia antara 17 dan 30 tahun adalah golongan yang paling ramai dijangkiti pelbagai penyakit jangkitan seks. Trend ini dijangka akan berterusan memandangkan remaja adalah golongan yang paling aktif dan seterusnya menjadikan mereka sebagai golongan yang paling berisiko tinggi dijangkiti penyakit kelamin. Selagi perubahan gaya hidup sihat tidak diamalkan, para remaja akan terus menjadi kumpulan utama dijangkiti pelbagai penyakit jangkitan seks dan juga kumpulan teramai yang menyebarkan penyakit jangkitan seks dalam masyarakat. Gaya hidup sihat adalah gaya hidup yang mengutamakan amalan kesihatan dan pencegahan jangkitan penyakit. Trend semasa menunjukkan bahawa kebanyakan penyakit merbahaya berlaku akibat daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat. Malah, kebanyakan jangkitan oleh bakteria, virus dan kulat juga disebarkan oleh aktiviti gaya hidup yang tidak sihat ini. Sebagai contohnya, penyalahgunaan dadah boleh menyebarkan HIV yang mengakibatkan AIDS. Ketagihan alkohol pula boleh menyebabkan penyakit kongenital, sindrom otak organik dan lain-lain. Perlakuan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan penyakit kelamin seperti syphilis, gonorrhea, chlamydia, herpes dan sebagainya, termasuklah AIDS. Gaya pemakanan yang tidak

seimbang pula boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, obesity, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Di seluruh dunia, amalan gaya hidup seks bebas dan tidak sihat telah menjadi punca utama pelbagai penyakit jangkitan seks seperti yang telah disebutkan di atas. Dan kini, insiden ini amat ketara pula di kalangan remaja. Menurut anggaran WHO atau World Health Organization, setiap tahun, setiap seorang daripada 20 orang remaja akan dijangkiti penyakit kelamin. Dan daripada 333 juta kes baru penyakit jangkitan kelamin, 111 juta kes berlaku di kalangan belia berusia bawah 25 tahun. Jangkitan syphilis akan meningkat ke tahap tertinggi bagi golongan berusia antara 15 dan 30 tahun berbanding kumpulan umur lain. Setiap tahun, purata lebih daripada separuh kes baru HIV adalah di kalangan belia berusia antara 15 dan 24 tahun. Di Amerika, terdapat 2 kes baru jangkitan HIV dalam tempoh satu jam, manakala di Malaysia terdapat 13 jangkitan baru setiap hari, sebagaimana menurut Kementerian Kesihatan (BH, Mei 17, 1999). Trend ini akan berterusan dan akan menjadi bertambah buruk melainkan amalan gaya hidup sihat menjadi teras kehidupan. Islam sememangnya sudah menyediakan garis panduan tersendiri sebagai asas kepada amalan gaya hidup yang sihat ini terutamanya dalam mencegah penyakit jangkitan kelamin. Dalam al Quran, surah Al Isra�, ayat 32 bermaksud �dan janganlah kamu hampiri zina, kerana ia adalah seburuk-buruk perbuatan, yang membawa kepada kejahatan�. Daripada ayat ini, dengan tegas Allah memerintahkan umat Islam supaya menjauhkan diri daripada perzinaan, apatah lagi melakukannya. Ayat ini juga melarang manusia mendekati sebarang punca yang boleh membawa kepada terjadinya zina. Mereka ditegah sama sekali melibatkan diri dengan perkara-perkara yang mencetuskan zina seperti menonton filem atau membaca majalah lucah, bercerita tentang sesuatu yang lucah, menjual atau membeli barangan berunsur kelucahan, bercampur gaul dengan bebas antara lelaki dan perempuan, memberi isyarat berunsur seks dan sebagainya. Semua faktor ini mendorong kepada perlakuan seks yang tidak sihat. Lebih baiklah menjauhi semua perkara ini sebelum terjadinya perzinaan. Pendekatan yang diberikan oleh Islam ini lebih bersifat behavioristic dan praktikal serta menjurus kepada kaedah pencegahan. Ia menuntut agar umat manusia tidak membiarkan diri mereka terjebak ke kancah perzinaan dan kemaksiatan yang jika terjadi akan membawa kepada pelbagai implikasi buruk yang mungkin akan melibatkan perbelanjaan, usaha dan tenaga yang banyak bagi tujuan rawatan dan perubatan. Malah, kadang kala nyawa pula yang akan menjadi pertaruhannya. Remaja pula sebagai satu kelompok yang kurang matang (walaupun waras) sering gagal menilai implikasi tersebut. Apa yang terlintas di fikiran mereka hanyalah keseronokan tanpa menilai risiko dan kerugian

yang akan dialami kemudian. Berfikirlah, apakah mereka sekadar ingin menikmati keseronokan yang sementara sifatnya tetapi akhirnya terpaksa menanggung kerugian dari segi kewangan, kesihatan dan mungkin nyawa. Amalkanlah gaya hidup sihat sebagaimana yang telah diajar oleh Islam.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=640&cmd=resetall

8. Islam Dan Terrorism - Propaganda Media Barat? Khairul Azhar Bin Idris Fellow 09/04/2002 | Artikel Bahasa Malaysia Terrorism merupakan satu istilah yang agak asing dalam adat dan budaya masyarakat kita sebagaimana asingnya tamadduan dan budaya masyarakat yang melahirkan perkataan ini kepada masyarakat kita. Namun ia hanyalah satu perkataan semata. Bagaimanapun ia mempunyai implikasi yang amat besar dalam kehidupan seseorang individu dan kesinambungan sesebuah negara. Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memberi makna ia sebagai satu perbuatan berbentuk keganasan. Pada dasarnya Barat melihat perbuatan keganasan ini sebagai satu tindakan pelampau yang dilakukan secara sengaja dan biasanya bermotif politik dan melibatkan kemusnahan kepada kemanusiaan dan harta benda. Terrorism mula menjadi perhatian seluruh dunia selepas peristiwa serangan dahsyat ke atas Amerika Syarikat, iaitu di Washington dan New York pada tanggal 11 September 2001 di mana tuduhan demi tuduhan tanpa bukti kukuh berterusan dilemparkan kepada umat Islam yang dikatakan menjadi dalangnya. Semenjak itu, umat Islam terus dihujani dengan pelbagai tohmahan dan tuduhan yang mencemar agama Islam dan ajarannya, serta pelbagai rencam propaganda yang melampaui batasan keamanan oleh Barat khususnya melalui penguasaan media mereka. Penguasaan Barat terhadap media utama dunia mempercepatkan lagi serangan propaganda mereka terhadap agama ini, imejnya, ajarannya dan anutannya, serta penganut dan negara-negara Islam. Mereka dilihat sebagai pelopor, pencetus dan penganjur keganasan serta anti Barat. Satu prasangka yang amat tidak berasas sama sekali. Islam menentang keganasan. Dan Islam bukanlah anti Barat. Islam menyedari bukan semua yang ada atau bermula di Barat sebagai buruk atau tidak Islamik.

Hanyalah penganutnya yang berfahaman ekstrim atau tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya yang memusuhi Barat. Malahan terdapat juga boneka yang bertopengkan Islam, menggunakan kesempatan dengan motif untuk menjadi batu api memburukkan perhubungan yang baik antara Islam dan Barat. Bermula dengan serangan 11 September lalu, kemuncak serangan propaganda Barat melalui media milik mereka terhadap Islam dan penganutnya semakin menjadi-jadi. Sememangnya umat Islam telah menjadi bahan serangan propaganda mereka sejak dua dekad yang lalu. Sejak era 70an dan 80an, apabila pesawat Pan Am dan TWA dirampas, mereka menuding jari kepada Islam walaupun tiada bukti. Begitu juga, serangan pengebom berani mati di Lebanon pada 80an dan penahanan tebusan Amerika dan Eropah juga dikaitkan dengan orang Islam, walhal ia dilakukan oleh puak Syiah yang kedudukannya juga kurang jelas dalam ajaran Islam sebenar. Dalam kebanyakan peristiwa keganasan yang dikaitkan dengan Islam dan pengikutnya, perkara sebenar, iaitu kedudukan mereka sebagai penganut Islam yang tulen, pemahaman mereka yang cetek terhadap Islam itu sendiri dan motif keganasan selalunya tidak diberi perhatian atau sengaja disembunyikan oleh media Barat. Inilah satu pembohongan dan ketidakadilan yang mereka sengaja lakukan ke atas masyarakat Islam. Begitu juga, Barat dan propaganda media mereka kini sering melaungkan slogan pengganas Islam atau Islamic terror bagi terus mengecap umat Islam sebagai pengganas. Ungkapan Islamic terror sebenarnya tidak pernah wujud dan seharusnya tidak wujud di muka bumi ini, sebagaimana tiadanya istilah Jewish terror atau pun Christian terror. Ketiga-tiga agama Samawi yang suci ini sememangnya tidak mengajar para penganutnya menjadi pengganas atau penjenayah, dan tidak menyuruh mereka pun untuk melakukannya. Namun perkara inilah yang berlaku pada hari ini. Dan media Barat yang mempelopori penggunaan perkataan ini bagi mengaitkan Islam dengan keganasan sebenarnya telah melakukan satu pembohongan. Merekalah yang mencipta dan melahirkan istilah ini sebagaimana mereka jugalah yang melahirkan perlakuan ganas dalam masyarakat dan negara mereka yang menjadi ikutan pula oleh orang lain yang cetek pemikiran rasional. Dan apa yang dikesali, perangai ganas ini cuba dijustifikasikan pula sebagai sesuatu yang sah setelah diberi nafas baru menurut doktrin keagamaan, atau perjuangan sejagat menentang keganasan, bahkan bagi membela hak asasi manusia dan lain-lain. Lebih parah lagi, kesilapan ini tidak pernah pun cuba diperbetulkan oleh media terutamanya media-media Barat. Mereka seolah-olah menyembunyikan perkara yang sebenarnya dari diketahui oleh orang ramai. Mereka semacam berada dalam ketakutan tidak bersebab. Setiap keganasan sudah tentu akan mengundang kerosakan dan kematian. Hakikat yang amat jelas, melakukan kerosakan dan pembunuhan dilarang keras dalam Islam. Begitu juga, keganasan dan

pembunuhan yang dilakukan walaupun atas nama keagamaan sudah tentu terkeluar dari ajaran Islam. Agama Islam tidak menyuruh manusia berbunuhan sesama sendiri. Firman Allah dalam surah al An'am ayat 6 bermaksud: Dan janganlah kamu membunuh kerana ia adalah haram melainkan kerana sesuatu sebab yang benar. Firman Allah lagi dalam surah al Maidah ayat 32 bermaksud: Oleh kerana itu, Kami tetapkan kepada Bani Israel bahawa barangsiapa yang membunuh seorang manusia atas alasan bukan membunuh orang lain atau bukan kerana ia membuat kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh sekelian manusia. Dalam Islam, sesiapa yang membunuh sesama manusia tidak akan merasa aman tenteram baik di dunia mahu pun di akhirat, dan azab untuk mereka di akhirat nanti adalah lebih perit lagi. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bermaksud: Sesiapa yang membunuh dirinya sendiri, Allah akan mengazabnya dengan api neraka. Ayat-ayat al Quran dan Hadis di atas membuktikan bahawa keganasan yang menyebabkan kerosakan di muka bumi dan kehilangan nyawa merupakan perkara yang memang dilarang dalam Islam. Namun ajaran Islam yang sebegini rupa gagal difahami oleh Barat bahkan oleh segelintir umat Islam juga. Memang tidak dapat dinafikan. Tetapi apa yang pasti, mereka yang melakukannya terdiri dari sebilangan kecil umat Islam yang amat cetek kefahaman Islamnya dan terdapat antara mereka yang menjadikan agama untuk mengabui matlamat dan kepentingan peribadi dan fahaman politik songsang mereka. Apa yang dikesalkan juga adalah sikap prejudis mantap Barat dan media mereka dalam melaporkan berita yang berkaitan dengan keganasan. Sesuatu yang tidak adil apabila mereka cuba membela dan menyembunyikan keganasan golongan militan, komunis dan penceroboh seperti kezaliman regim Yahudi di Israel tetapi sebaliknya sering memperbesar isu berkaitan umat Islam. Malahan umat Yahudi yang menceroboh dan mengganas di bumi Palestin seringkali pula digambarkan sebagai puak yang ditindas dan dianiaya oleh rakyat Palestin ketika mempertahankan apa yang mereka dakwa kononnya tanah air mereka. Prejudis Barat juga terserlah apabila terdapat beberapa negara Islam yang enggan tunduk kepada kehendak dan cita-cita mereka akan dilabel sebagai negara pengganas. Dan banyak lagi perkara yang menyentuh sensitiviti umat Islam yang sengaja dicabul dan diperlekehkan oleh mereka. Sebagai contohnya, apa jua bentuk lakaran yang menggambarkan imej Nabi Muhammad S.A.W adalah satu larangan keras dalam Islam dan umatnya dilarang melakar, menyimpan atau mempromosi imej tersebut. Ini sebenarnya satu isu yang amat sensitif

bagi umat Islam. Sebarang pelanggaran terhadap isu ini adalah satu pencabulan ke atas sensitiviti beragama dan juga satu penghinaan terhadap kepercayaan agama mereka. Tetapi malangnya, sensitiviti umat Islam ini tidak dihormati langsung oleh Barat apabila majalah antarabangsa milik mereka secara terang-terangan menyiarkan imej Nabi Muhammad. Inilah satu bentuk serangan media yang mereka lakukan terhadap umat Islam dengan mencabul sensitiviti keagamaan dan kepercayaan mereka. Apa yang dapat dilakukan oleh negara dan umat Islam ialah melarang pengedaran majalah tersebut, Newsweek keluaran 11 Februari 2002, sebagai tindak balas terhadap keceluparan mereka demi mempertahankan agama tercinta. Inilah satu bentuk sistem pertahanan yang mampu mereka lakukan demi menghalang serangan ke atas mereka. Tetapi yang menyedihkan sekali adalah respon dari setiausahanyanya, Robert Menard bahawa larangan tersebut merupakan satu serangan terhadap kebebasan penyaluran maklumat dan menghadkan hak awam untuk menikmati saluran maklumat dan penerbitan. Persoalannya, adakah beliau sudah tidak dapat berfikir secara lebih waras lagi bahawa sikap dan pencabulan yang mereka lakukan terhadap umat Islam itu sebenarnya adalah satu serangan terhadap agama dan kepercayaan masyarakat Islam keseluruhannya. Merekalah sebenarnya yang mempunyai agenda untuk menyerang Islam dan umatnya melalui penguasaan media. Ajaran Islam sendiri amat melarang umatnya menyerang atau mempertikai apa jua kepercayaan dan pegangan agama kaum lain. Ini sensitiviti yang Islam ajarkan kepada umatnya supaya sentiasa dihormati. Sebenarnya keganasan bukan saja boleh dinilai dalam bentuk serangan bersenjata, perampasan kuasa dan harta benda, tetapi juga dalam bentuk serangan terhadap ideologi kepercayaan dan ajaran sesuatu anutan keagamaan. Dan serangan ini lebih mudah dan berleluasa dalam bentuk penyebaran maklumat melalui media dan sistem komunikasi yang sememangnya tanpa kawalan dan sempadan. Begitulah juga yang dialami oleh masyarakat Islam dewasa ini. Serangan musuh Islam ke atas mereka bukan sahaja dengan menuduh mereka sebagai umat yang melatih pangganas, tetapi juga terhadap ajaran Islam. Menurut mereka, jihad dalam Islam adalah satu bentuk latihan dan persiapan ketenteraan yang dilakukan untuk melatih pengganas dan pengebom berani mati. Mereka tidak memahami secara jelas konsep jihad dalam Islam sebenarnya. Jihad dalam Islam bukannya mencari kematian sematamata dan Islam juga tidak menganggap umatnya yang membunuh diri sehingga mengorbankan nyawa manusia, wanita, kanak-kanak dan orang tua yang tidak berdosa sebagai mati dalam perjungan jihad yang suci. Begitu juga, cara berpakaian dalam Islam turut menjadi bahan serangan dan propaganda musuh Islam. Mereka menganggap bahawa ciri-ciri pakaian dalam Islam akan menjejaskan integrasi kaum yang lantaran itu

menjadi punca berlakunya perpecahan dan perpaduan kaum. Aspek pakaian sesuatu bangsa bukan penentu atau pengukur kepada integrasi atau perpecahan dalam perpaduan negara, malah ia sebaliknya akan mengeratkan lagi kekuatan sesuatu bangsa dan negaranya. Aspek pakaian dalam Islam adalah satu ajaran murni Islam, dan pendapat yang mengatakan pakaian Islam akan menjejaskan integrasi dan perpaduan kaum sebenarnya menganggap bahawa ajaran Islam tidak sesuai atau tidak menyumbang kepada perpaduan kaum, malah sebaliknya mengancam kestabilan negara. Umat Islam seharusnya menyedari akan penipuan dan tuduhan yang dikenakan ke atas mereka dan mereka tidak sepatutnya berdiam diri demi untuk mempertahankan kepercayaan agama mereka. Sebagaimana asingnya istilah ini pada masyarakat negara ini yang majoritinya adalah umat Melayu beragama Islam, begitu juga asingnya ia pada pandangan agama yang menjadi anutan kelompok masyarakat terbesar negara ini. Sebagai satu istilah yang mempunyai konotasi perbuatan yang ganas, ia sudah tentulah tidak wujud dalam ajaran agama yang diturunkan oleh Allah ini. Sama ada sebagai satu bentuk pembalasan mahu pun pembelaan. Keganasan bukan satu ajaran atau tuntutan Islam. Malah Islam amat melarang umatnya mengambil jalan yang berbentuk keganasan dalam menyelesaikan masalah. Firman Allah dalam surah al Anfal ayat 61 bermaksud: Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, turutilah dan bertawakkallah kepada Allah, Dia Amat Mendengar lagi Amat Mengetahui. Inilah ajaran Islam yang sebenar, menuntut kepada keamanan dan kedamaian, bukannya perseteruan dan keganasan. Umat Islam diajar untuk mempertahankan diri dengan segala bentuk kekuatan, namun perdamaian bukan sesuatu yang sukar dicapai walaupun melalui perbincangan, bukannya keganasan. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=698&cmd=resetall 9. Islam Dan Kemodenan Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 06/02/2003 | Artikel Bahasa Malaysia Salah satu fenomena yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia ialah dominannya kesan dan pengaruh kemodenan yang dicetuskan oleh kebudayaan barat. Konsep kemodenan yang dikaitkan dengan kemajuan dan pembangunan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi serta sains dan teknologi, telah mengelabui mata hampir

seluruh umat manusia di dunia, tidak terkecuali umat Islam. Sesiapa yang mempersoalkan atau menolak kemodenan dicap sebagai kolot, konservatif dan ketinggalan zaman. Sebenarnya, isunya bukanlah isu penolakan terhadap kemodenan yang dibawa tetapi ialah perlunya kepada satu penilaian yang saksama di sebalik kemodenan yang memukau itu. Iaitu adakah kita umat Islam patut menerima secara sepenuhnya dan melulu segala kemodenan yang ditaja oleh barat? Tanpa memahami dan menyedari bahawa kemodenan yang dihasilkan oleh barat mempunyai pertalian yang rapat dengan cara dan gaya hidup barat, tidak akan nampak kepada kita bahaya yang dibawa bersama seiring dengan kemodenan tersebut. Hakikat hidup masakini telah membuktikan bahawa cara hidup yang dibawa oleh barat yang tidak berlandaskan wahyu Ilahi adalah sangat rapuh dan mengundang banyak masalah sosial yang tidak berkesudahan. Kesedaran terhadap bahaya dan kegagalan gaya hidup cara barat ini melalui wajah kemodenan telah mula dirasai dan berkembang, malah barat tidak lagi dianggap satu-satunya model negara maju dan membangun. Bahkan pandangan hidup saintifik yang dibina di atas paradigma sekularisma sudah tidak dapat diterima sebagai satu asas yang kukuh. Apa yang jelas kelihatan sekarang kepada dunia ialah tamadun dan kebudayaan barat kini sedang di dalam proses penurunan. Mahu tidak mahu barat terpaksa menerima hakikat bahawa asas-asas kemajuan sains dan teknologinya beserta dengan paradigma yang mendokong perkembangannya suatu masa lalu, mula dilihat sebagai obsolete dan ketinggalan zaman. Ini ialah kerana kemuncak kemajuan sains dan teknologi barat telah mengakibatkan berlakunya krisis yang bersifat global, terutamanya yang berkaitan dengan moral dan alam sekitar. Perkembangan-perkembangan yang memperlihatkan peralihan tamadun dari barat ke bahagian-bahagian lain di Asia, meletakan dunia di tempat yang baru di dalam sejarah. Dunia yang suatu masa dulu gawat dengan suasana perang dingin kini berubah kepada babak baru ke arah zaman moden. Cara pembangunan turut berubah dan memberi ruang kepada negara-negara membangun untuk memilih sendiri kaedah pembangunan yang sesuai dengan selera masing-masing. Kini pembangunan dan kemajuan mengikut acuan sendiri menjadi ungkapan yang popular, disebut di mana-mana, walaupun untuk mencapainya masih perlu menempuh perjalanan yang jauh. Begitulah juga halnya dengan negara kita Malaysia, pembangunan mengikut acuan sendiri sudah pun disemarakan. Cuma yang perlu diberi penekanan ialah pembangunan tersebut perlulah menjadikan Islam sebagai asasnya dan agenda utama. Sejarah telah membuktikan bahawa umat yang terdahulu yang maju hampir dalam serba serbinya adalah kerana berpegang kepada ajaran al Quran yang dinamik yang mampu untuk menggerakkan masyarakat.

Di dalam proses menggerakkan masyarakat ke arah pembangunan, al Quran menekankan kebangkitan generasi penggerak iaitu generasi ulul al-bab, iaitu mereka yang dapat menjelas dan menghuraikan jalan dan arah yang hendak dilalui. Keazaman kita untuk membentuk kemajuan mengikut acuan sendiri akan terus kabur, sekiranya kita kekurangan golongan ulul al-bab yang dapat menghurai tujuan dan matlamat pembangunan, supaya dapat difahami dengan jelas dan didokong secara sedar dan bersungguh-gungguh. Proses pembangunan yang bercirikan Islam ini juga memerlukan kepada kelahiran generasi penggerak yang memenuhi ciri-ciri ulul al-bab tersebut. Di antara ciri-ciri penting ulul al-bab ialah persiapan kerohanian yang teguh yang dapat memulakan pembangunan Islam daripada permulaan yang betul, iaitu pembangunan yang berpusatkan kepada pembangunan manusia. Keteguhan kerohanian yang dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan serta dapat memperjelaskan dengan terperinci konsep, matlamat dan arah pembangunan yang ingin dibawa itu. Malah dapat menggerakkan sebarang bentuk pembangunan yang berteraskan paradigma tauhid di dalam segala bidang sosial, sains dan teknologi, ekonomi, pendidikan, pengurusan, kebudayaan dan sebagainya yang mempunyai tenaga dan pengaruh di dalam arus pembangunan hari ini. Dengan pembangunan yang berteraskan Islam dan berpusatkan pembangunan manusia, pembangunan yang akan dibina adalah sebenarnya bermula daripada pemikiran yang tertumpu kepada persoalan manusia dan nasibnya di dunia ini serta kesudahannya di akhirat. Perincian mengenai persoalan inilah yang perlu dilaksanakan oleh generasi penggerak ini, dan sentiasa bersedia menghadapi masyrakat dengan penjelasan-penjelasan itu yang sudah semestinya memerlukan kepada keberanian, ketajaman dan kewibawaan ilmiah yang tinggi. Seiring dengan itu juga, tugas generasi penggerak ialah berusaha membangunkan kembali masyarakat Islam di atas asas-asasnya yang asal. Di dalam konteks ini, Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang maksudnya; "Tidak akan ada pembaikan bagi umat ini yang terakhir melainkan dengan apa yang membawa pembaikan kepada yang awalnya." Oleh itu, langkah pertama yang perlu dilaksanakan ialah memastikan masyarakat menerima sistem Islam dan memantapkan keyakinan kepada keunggulan sistem Islam untuk kehidupan yang sejahtera. Tanda-tanda penerimaan itu kini telah menjadi fenomena yang merata, yang sekaligus turut membantu dalam usaha menggerakkan masyarakat ke arah penerimaan tersebut. Usaha untuk memantapkan kesedaran ini adalah penting, sehingga kesedaran dalam setiap diri individu itu menjadi suara desakan dan tuntunan ke arah melaksanakan sistem Islam yang lebih tegas, samada di peringkat individu, masyarakat dan

juga negara. Untuk mencapai kesedaran yang perancangan-perancangan yang rapi perlu dibuat keperluan setiap peringkat pembangunan itu.

sebegini, maka bagi memenuhi

Di samping itu juga kita tidak mahu perubahan ke arah pembangunan yang Islamik ini dicemar dengan perancangan-perancangan lain yang samada sedar atau tidak membantutkan kemurniannya. Dalam erti kata yang lain, proses membangunkan masyarakat ini juga turut disertai dengan program-program yang akan meruntuhkannya. Banyak contohcontoh yang jelas dapat menerangkan fenomena ini, yang mana satu pihak mengembangkan unsur-unsur pembangunan yang Islamik, sementara satu pihak lagi giat menjalankan usaha menyebarkan unsurunsur negatif yang meruntuhkannya. Kehadiran unsur penghalang inilah yang menyulitkan lagi usaha ke arah menjadikan masyarakat yang mantap dan yakin dengan dengan sistem Islam yang unggul dan sejahtera. Di atas kesedaran inilah kita umat Islam perlu memahami bahawa perubahan daripada pembangunan moden kepada pembangunan yang Islamik memerlukan kepada tenaga penggerak dan juga jihad. Jihad dalam erti kata pengorbanan diri, masa dan harta benda. Diri manusia itu juga perlu difahami secara menyeluruh dan sepadu sebagai pembinaan yang merangkumi keimanan dan keyakinan kepada Islam, taqwa, berakhlak mulia, berilmu, mempunyai kemahiran, berani dan sebagainya. Sebagai umat yang diberi keistimewaan dan kekuatan, umat Islam patut membina dan mengamalkan konsep kemodenan menurut pandangan hidup yang berasaskan petunjuk Allah, yang tidak mengasingkan aspek fizikal, rohani, kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ilmu daripada agama, dan akal daripada wahyu.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=720&cmd=resetall 10. Islam Dan Pembangunan Manusia Kontemporari Abu Bakar Bin Yang Pegawai Penyelidik 18/01/2003 | Artikel Bahasa Malaysia Kesedaran manusia untuk kembali hidup di bawah sistem Islam sangat dirasai kebelakangan ini dan usaha ke arah itu dapat dilihat dan didengar di mana-mana. "Kebangkitan ini begitu dominan sekali dan mempunyai kekuatannya tersendiri seperti satu aliran air yang deras yang menenggelamkan sesiapa sahaja yang cuba menghalangnya." Kesedaran ini lahir setelah manusia gagal merobah kehidupan mereka

ke arah yang lebih baik dan selesa serta selamat dari segala ancaman dengan mencuba segala macam sistem hidup ciptaan sendiri yang pelbagai itu. 'Walaupun begitu kesedaran ini lahir bukan kerana dirasakan perlunya kepada satu sistem hidup alternatif, tetapi ianya lebih didorong oleh rasa tanggungjawab dan tuntutan Islam itu sendiri.' Tambahan pula sistem hidup Islam bukanlah satu sistem alternatif yang boleh direka sesuka hati, tetapi adalah satu sistem Ilahi yang unggul kebenarannya. 'Keunggulan yang mencakupi kebahagiaan dunia dan akhirat serta tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana sistem hidup alternatif lain yang ada di dunia ini.' Namun, jika sistem Islam itu masih dilihat sebagai satu alternatif, nescaya akan lahir sekurang-kurangnya dua natijah buruk yang membimbangkan. 'Natijah pertama, akan muncul golongan manusia Islam "tempelan" yang mengamalkan Islam secara sambil lewa kerana berpegang kepada cara hidup alternatif yang sendirinya memberi makna "cara hidup pilihan", bukannya kewajipan.' Oleh itu dia merasakan boleh mengamalkan Islam sekadar yang dirasakan perlu dan yang hanya sesuai dengan nalurinya. Mana-mana peraturan Islam yang dilihat mengikat dan menyekat kemahuannya ditinggalkan dan pada masa yang sama tidak segan silu pula beramal dengan sistem yang bercanggah dengan Islam. Cara hidup Islam dianggap sama dengan sistem hidup yang lain, diambil dan dipakai bila dirasakan perlu dan ditinggalkan bila sudah tidak ada lagi kepentingan. Kedua, adalah implikasi daripada natijah yang pertama, iaitu memecahkan kefahaman terhadap kesyumulan yang dibawa oleh Islam, terutamanya yang menyentuh mengenai tujuan, asas, falsafah dan perlaksanaannya. Kefahaman terhadap perkataan "alternatif" itu sendiri lebih cenderung hanya kepada menegakkan perlaksanaannya sahaja, bukan merangkumi segala apa yang dihajatkan oleh Islam. Sebagai contoh, ada pandangan yang menyarankan supaya segala kemudahan teknologi yang dicipta oleh manusia dipakai dan dilaksanakan penggunaannya di dalam masyarakat kerana dirasakan selaras dengan syariat Islam, tetapi tujuan, asas dan falsafah teknologi itu tidak diterangkan dan diteliti sungguh-sungguh. Penekanan hanya berkisar di sekitar perspektif penggunaan dan perlaksanaan teknologi sahaja, tetapi meminggirkan tujuan, asas dan falsafahnya, sehingga penggunaannya memungkinkan penyelewengan yang bertentangan dengan ketauhidan dan cara hidup yang Islamik. �Begitulah seterusnya pemikiran dan salah faham yang timbul yang menggalakkan manusia bekerja dan membanting tulang siang dan malam melibatkan diri secara maksimum dalam pembangunan, tetapi tujuan, asas dan falsafah di sebalik pembangunan itu tidak diberi penekanan dengan sewajarnya. Sungguhpun manusia itu dapat diransang dengan baik untuk melibatkan diri dalam pembangunan, namun ciri-ciri pembangunan yang dibawa tetap menurut perspektif

yang tidak Islamik. Pembangunan hanya dianggap sebagai usaha memaksimumkan pengeluaran dan kepuasan kepenggunaan sahaja. Dalam suasana pembangunan yang sebegini, manusia akan dilihat hanya dari satu dimensi, iaitu dimensi lahiriah sahaja dengan tidak mengambil kira dimensi kerohanian dan kepentingannya dalam pembangunan. Maka akhirnya usaha untuk memajukan manusia hanya berlaku pada peringkat perlaksanaan kaedah dan penggunaan sahaja. Pembangunan ini sekali imbas memang amat mengkagumkan. Pembangunannya pesat dan mempesonakan, meliputi segala apa yang ada di bumi, laut dan udara, dan terus berkembang dan memuncak naik. Namun jika dilihat dari segi pembangunan diri manusia itu sendiri, maka ianya amatlah parah. Ini semua adalah disebabkan tujuan, asas dan falsafah pembangunan yang dipegang itu salah dan kabur. Pembangunan yang hanya memajukan manusia dari segi lahiriah sahaja tidak sepatutnya berlaku dalam usaha menegakkan kembali sistem hidup Islam. Ini adalah kerana ia bukan sahaja memerlukan pengolahan semula kaedah pada peringkat perlaksanaan, malah lebih penting dari itu ia mesti melibatkan pengolahan dan pengukuhan semula pada peringkat pemahaman objektif, asas dan falsafah yang menyentuh konseptual dan teoritis pembangunan itu. Pendek kata, sistem hidup Islam mesti ditegakkan di luar daripada kerangka sistem hidup yang bukan Islam, dengan objektif, asas, falsafah, definasi, konsep, teori dan perlaksanaannya yang tersendiri yang berdasarkan kepada Wahyu Ilahi. Jika tidak, usaha untuk menegakkan sistem hidup Islam tidak akan bebas daripada perangkap yang telah memerangkap sistem-sistem yang lain. Sebagai contoh, sistem Islam dan sistem sosialisme, pada peringkat falsafahnya, mungkin dirasakan menentang kezaliman. Tetapi pada hakikatnya, baik pada peringkat konseptual atau teoritisnya adalah jauh berbeza. Sistem hidup sosialisme melihat kezaliman dalam konteks perhubungan mendatar, iaitu antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam sekitar sahaja. Sedangkan Islam melihat kezaliman bukan sahaja dalam konteks mendatar, malahan juga dalam konteks hubungan menegak antara manusia dengan Penciptanya. Sebagai contoh al Quran menyebut kezaliman pada peringkat mendatar ini dalam surah at Taubah, ayat yang ke 23; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpim-pemimpin(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, maka mereka itulah orangorang yang zalim." Sementara zalim diperingkat menegak pula digambarkan oleh Allah dalam surah Yunus, ayat yang ke 7; "Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-

ayatNya? Sesungguhnya, tidaklah beruntung orang yang berbuat dosa." Pendeknya, setiap konsep yang dibawa oleh Islam adalah menyeluruh dan tidak terhad hanya kepada jangkauan pancaindera manusia sahaja. Oleh hal yang demikian, amat penting bagi umat Islam kini kembali menilai sejauh mana pemikiran cara hidup Islam sebenar yang terangkum di dalamnya objektif, asas, falsafah dan perlaksanaannya, kerana cara hidup yang berteraskan Islam bukanlah satu alternatif kepada gaya hidup kini, tetapi merupakan satu tuntutan daripada Allah yang mesti ditegak dan dilaksanakan oleh umat Islam. Di samping itu, perlu juga difahami bahawa dalam memperkatakan mengenai pembangunan mengikut cara Islam, pemahaman terhadap konsep dan kaedah perlaksanaan adalah dua faktor yang penting dan tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya perlu difahami dengan mantap dan mendalam sebelum diterjemahkan kepada perlaksanaan. Sungguhpun penekanan terhadap pemahaman konsep penting dalam usaha untuk memajukan manusia, tetapi kaedah perlaksanaannya juga sama penting, kerana konsep dan kaedah tidak mungkin dapat difahami dengan jelas jika tidak melalui pengalaman-pengalaman di dalam proses perlaksanaan. Pemahaman terhadap konsep dan kaedah adalah ilmu, sementara perlaksanaannya pula adalah amalan. Oleh itu perlulah kedua-duanya berada di dalam satu gabungan yang padu dan berjalan seiring dalam usaha melahirkan manusia yang membangun dan dinamik sesuai dengan tuntutan-tuntutan Rabbani. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=721&cmd=resetall 11. Islam Dan Pengurusan Bencana Alam Azrina Bt. Sobian Pegawai Penyelidik 27/01/2005 | Artikel Bahasa Malaysia Bencana alam datang dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ada sesetengah bencana ini boleh dijangkakan manakala sebahagian lainnya tidak. Bencana alam telah berlaku di muka bumi ini sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Namun, kejadian ini akan hanya dikenali sebagai bencana hanya apabila ia melibatkan kehilangan nyawa manusia. Walaupun bencana yang datang meninggalkan kesan yang menggerunkan namun amat penting dan menarik bagi kita mengetahui dan mempelajarinya. Bencana alam sebahagian besarnya berlaku akibat dari proses semulajadi alam. Namun, dalam keadaan tertentu, bencana alam juga boleh berlaku akibat dari campur tangan manusia. Dalam kes-kes yang lainnya, kesan-kesan dari bencana alam meningkat intensitinya akibat tingkah-laku manusia di dalam alam ini Di Malaysia bencana alam jarang berlaku. Walaupun begitu, antara bentuk-bentuk bencana

yang kerap direkodkan di negara ini adalah banjir, banjir kilat dan tanah runtuh. Sepanjang sepuluh tahun kebelakangan ini, terdapat beberapa peristiwa bencana alam yang mendapat liputan meluas seperti Tragedi Highland Tower (1993), Tragedi Pos Dipang (1996), Tragedi Ribut Greg di Sabah (1996), kejadian tanah runtuh di Gombak (2004) dan banyak lagi. Manakala, tragedi hempasan ombak besar Tsunami pada 26 Disember 2004 yang lalu merupakan yang pertama kali berlaku dan tidak mungkin kita semua lupakan. Tragedi-tragedi alam ini boleh dikaitkan dengan tingkah laku manusia di bumi ini. Ayat 41, surah Ar-Ruum menyatakan; "Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatanperbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)" Ayat ini membuktikan bahawa bencana alam yang berlaku di muka bumi ini ada kaitannya dengan perilaku manusia yang tidak berhemah kepada alamnya. Oleh itu, umat manusia sentiasa diingatkan supaya tidak "mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan" (Surah al-Baqarah, 2: 195). Tindakan-tindakan manusia yang mengganggu dan memusnahkan keseimbangan ekologi adalah satu tindakan yang akan membawa manusia ke arah kemusnahan. Ini kerana, hubung kait antara manusia dan alam sangat rapat. Manusia yang memusnahkan alam boleh diibaratkan sebagai memusnahkan kehidupannya sendiri. Sementara itu, dalam apa jua keadaan, manusia diarahkan untuk membuat persediaan, sama ada persediaan untuk menghadapi sesuatu yang buruk atau membuat persediaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah s.w.t. sering mengingatkan manusia untuk bersiap sedia. Ayat 71, surah An-Nisa' (4) menyatakan "bersedialah dan berjaga-jagalah" dan ini membuktikan bahawa membuat persediaan sebelum sesuatu berlaku atau sebelum melakukan sesuatu bukanlah satu perkara asing bagi Islam. Di dalam al-Quran juga diceritakan tentang nasihat Nabi Yusuf kepada Raja Mesir. Raja Mesir telah bermimpi melihat tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus serta melihat tujuh tangkai biji-bijian yang hijau dan tujuh tangkai lagi yang kering. Dengan itu, Nabi Yusuf a.s. mentafsirkan bahawa negeri Mesir bakal berhadapan dengan tujuh tahun musim kemarau. Oleh itu, rakyat Mesir diminta bersiap-sedia bercucuk tanam dengan bersungguh-sungguh selama tujuh tahun bagi menghadapi musim kemarau itu. Dalam kisah di atas, persediaan yang rapi dilakukan bagi menghadapi bencana kemarau. Oleh itu, semasa musim kemarau tiba, mereka sudah mempunyai cukup makanan untuk berhadapan dengan bencana tersebut. Bukan itu sahaja, penduduk negeri tersebut juga telah menyimpan biji benih yang baik untuk� ditanam semula selepas musim kemarau berlalu. Lihatlah betapa persediaan merupakan sesuatu yang perlu dilakukan bagi menghadapi bencana. Samalah halnya dengan usaha untuk membangunkan satu sistem amaran awal bencana. Ini merupakan satu bentuk persediaan yang memang dituntut dalam Islam. Sistem ini akan membantu kita mengesan kemungkinan berlakunya bencana alam. Dalam kes bencana Tsunami, sistem tersebut boleh mengesan gegaran yang akan menyebabkan Tsunami berlaku. Sistem ini terdiri daripada unit-unit seismograf (alat pengesan gempa bumi), pengesan ombak dan alat DART. Alat DART inilah yang akan menilai dan melaporkan kewujudan dan intensiti ombak Tsunami selepas gempa bumi di lautan berlaku. Pada ketika ini, sistem amaran ombak Tsunami di Lautan Pasifik telah terbukti berkesan menyampaikan maklumat berkaitan bencana ini. Misalnya di Jepun, sebelum pembinaan

sistem ini, 14 kejadian Tsunami telah mengorbankan lebih 6000 orang di Jepun. Dengan pengenalan sistem ini, terdapat 20 kejadian Tsunami yang mengorbankan 215 orang sahaja. Ini membuktikan bahawa sistem tersebut yang disokong sistem komunikasi yang cekap di negara-negara Lautan Pasifik memang berkemampuan memberikan maklumat yang betul berkenaan ombak Tsunami. Oleh itu, peranan sistem komunikasi juga amat penting. Sistem amaran awal ini tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika jaringan komunikasi negara-negara di Lautan Hindi tidak cekap. Jaringan komunikasi ini penting bagi memastikan maklumat bencana dapat disampaikan secepat mungkin kepada negara-negara yang terlibat. Apalah gunanya sistem yang menelan belanja RM76 juta ini jika maklumat yang diperolehi itu tidak dapat disalurkan kepada negara-negara penerima bencana. Dalam pada itu, pembangunan sistem amaran awal ini mesti disertakan dengan program kesedaran awam. Orang ramai mesti dididik dengan maklumat yang tepat berkenaan bencana ini. Mereka mesti disedarkan akan kemungkinan bahaya yang bakal mereka hadapi dan bagaimana hendak berhadapan dengan bahaya tersebut. Program kesedaran ini juga akan menyokong kejayaan sistem amaran awal yang bakal dibina kelak. Dengan program kesedaran dan pendidikan, orang ramai tahu bagaimana hendak bertindak dalam keadaan bencana yang melanda. Kejayaan keseluruhan sistem ini harus dikaji secara menyeluruh. Jaringan komunikasi dan kesedaran awam memang penting. Seperkara lagi, usaha meningkatkan keyakinan awam akan bahaya Tsunami juga sangat kritikal. Di Hawaii, sistem amaran awal bencana Tsunami memang terbukti berkesan menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Selain itu, program kesedaran akan bahaya Tsunami juga telah dirancang dan diimplementasi dengan baik. Walau bagaimanapun, menurut Dr. Walter Dudley dari University of Hawaii, program kesedaran yang dijalankan belum tentu dapat meyakinkan orang awam akan bahaya ombak Tsunami. Di Hilo, Hawaii, bencana Tsunami telah beberapa kali berlaku. Walaupun begitu, amaran Tsunami sering juga diabaikan kerana penduduknya tidak begitu yakin dengan amaran tersebut. Ketidakyakinan ini timbul kerana terdapat beberapa kes di mana amaran yang dikeluarkan tidak begitu tepat. Di Hilo, pernah berlaku satu kes di mana amaran ombak Tsunami dikeluarkan tetapi ombak yang tiba hanyalah setinggi enam inci. Dalam kes ini, pengetahuan orang awam tidak disertai dengan keyakinan. Oleh itu, cabarannya adalah untuk meyakinkan bahawa bahaya ombak Tsunami benar-benar wujud dan boleh membawa kebinasaan. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahawa kerajaan atau mana-mana agensi yang terlibat mempunyai tugas yang berat untuk menyediakan program kesedaran yang bermanfaat kepada semua pihak. Walau pun sukar, usaha itu mesti terus dijalankan. Jika tidak, sia-sialah pembinaan sistem amaran awal bencana yang bakal dibangunkan itu. Perlu juga diingat bahawa pembinaan sistem amaran awal bencana ini bukanlah untuk melawan kuasa Ilahi. Ia hanyalah sekadar satu usaha untuk membuat persediaan terhadap kemungkinan tibanya bencana. Ini samalah juga dengan usaha seseorang untuk mencegah penyakit sebelum penyakit itu datang. Dengan persediaan itu, kita akan lebih bersedia, tabah dan sanggup menerima dugaan yang Allah s.w.t. berikan. Pun begitu, kita akur bahawa usaha mengesan bencana dengan lebih awal bukan satu

jaminan kita akan bebas dari bencana tersebut. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Ahzaab (33), ayat 17 yang bermaksud, "Katakanlah: Siapakah yang dapat melindungi kamu dari kemurkaan Allah jika Dia mahu menimpakan bala bencana kepada kamu atau (siapakah yang dapat menahan kemurahan Allah) jika Dia hendak memberikan rahmat kepada kamu? Dan (ingatkanlah) mereka (yang munafik) itu: Bahawa mereka tidak akan beroleh sesiapapun yang lain dari Allah yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka". Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa tiada apa pun yang dapat menahan bencana dari berlaku. Walau bagaimana pun, manusia masih perlu berusaha untuk mengelak atau mengurangkan kesan bencana alam tersebut. Oleh kerana itu, usaha untuk membangunkan satu sistem amaran awal bencana Tsunami di negara ini amat dialu-alukan. Walaupun sistem ini tidak dapat menghalang bencana tsunami namun terbukti system tersebut dapat meminimumkan kesan bencana Tsunami kepada manusia. Di dalam alam ini, manusia sungguh �kerdil�. Sekali alam bertindak manusia pasti tidak dapat mengelak. Lebih-lebih lagi jika manusia itu leka dan alpa. Oleh itu, insaf dan ambillah iktibar dari bencana yang telah berlaku serta berusahalah untuk lebih berhemah dalam segala urusan di muka bumi ini. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=383&cmd=resetall 12. Melayu Dan Islam Md. Asham bin Ahmad Fellow 06/12/2006 | Artikel Bahasa Malaysia Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai Arab Jahiliyyah. Kedatangan Islam menandakan kelahiran zaman baru dan semangat baru yang telah merubah segala-galanya. Kalau kita ibaratkan zaman sebelum Islam sebagai zaman kegelapan akibat dari kejahilan, maka zaman Islam adalah zaman kecerahan, yang terhasil dari cahaya petunjuk Islam. Demikianlah halnya apabila kita berbicara tentang bangsa Melayu sebelum dan setelah kedatangan Islam. Melayu sebelum Islam adalah Melayu Jahiliyyah, yakni Melayu yang belum terbuka akalbudinya kepada petunjuk Islam dan kehidupan bertamaddun. Bahkan konsep Melayu dan bahasa Melayu itu sendiri tidak wujud sebelum Islam. Kedatangan Islam, menurut Professor Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas (Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1972), menandakan permulaan suatu zaman baru dalam perabadan sejarah Melayu. Beliau mengibaratkan kedatangan Islam ke alam Melayu sebagai ayam jantan yang berkokok mengejutkan bangsa Melayu dari tidur, dan menyedarkan mereka kegelapan malam sudah berakhir; kini hari sudah siang, masa untuk bekerja dan memulakan kehidupan. Dalam konteks sejarah bangsa Melayu, Islam adalah titik-tolak kepada perubahan yang amat bermakna terhadap pemikiran, bahasa, dan cara hidup mereka secara keseluruhannya. Islam telah membawa revolusi

kebudayaan, yang kelihatan jelas pada hasil-hasil penulisan ilmiah yang bersifat polemika, syarahan, terjemahan, dan lain-lain yang muncul pada abad-abad ke-15 hingga ke-17. Dengan acuan Islam, jelas alAttas, telah terbentuk dalam jiwa Melayu semangat rasionalisme, individualisme dan internasionalisme. Demikianlah umat Islam, tidak kira apa bangsa dan keturunan, melihat sejarah dan masa lalu dan menginsafi kaitannya dengan nasib mereka masa kini. Mereka mentafsirkan perubahan bersejarah sebagai sesuatu yang bermakna yang melanda akal dan budi bangsa mereka. Memang bukan semua perubahan itu menyebelahi kepada kebaikan, ada perubahan yang menyebelahi kepada keburukan. Perubahan yang buruk adalah yang membawa kepada kemerosotan atau kemunduran, dan perubahan yang baik adalah yang membawa kepada kebenaran dan kemajuan. Perubahan yang sebenar, yang dikehendaki, adalah yang kedua. Soalnya: apakah kayu ukur kemerosotan dan kemajuan sesuatu bangsa? Yang mana satu dari berbagai kayu ukur yang ada sepatutnya digunakan bagi mengukur maju-mundur sesuatu bangsa? Kalau kita merujuk kepada pandangan Prof. al-Attas di atas tentulah Islam dan pandangan hidup yang dipancarkannya yang sepatutnya menjadi kayu ukur kita. Maksudnya, dengan kayu ukur Islam kita membandingkan apakah nasib Melayu pada hari ini lebih baik atau lebih buruk dari apa yang terbaik pernah dicapainya sebelum ini dalam sejarahnya. Dengan kayu ukur Islam perbandingan itu tidak terhenti pada sejarah dan pengalaman bangsa Melayu tetapi merangkumi sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa Islam yang lain kerana mereka adalah rumpun-rumpun kepada Umat Islam secara keseluruhannya; melalui Islam kebudayaan Melayu dihubungkan dengan kebudayaan dunia, Timur dan Barat. Bagi golongan yang menafikan sama sekali wujudnya kayu ukur yang boleh menilai secara objektif maju-mundur nasib sesuatu bangsa dalam melalui perjalanan sejarahnya sejarah hanyalah sekumpulan fakta-fakta kejadian yang tidak saling berkait antara satu sama lain. Sejarah, bagi mereka, tidak mengajar apa-apa yang berguna bagi merancang tindakan masa hadapan. Tanggapan ini terlalu jelas kedangkalannya dan tidaklah perlu dipedulikan. Bagi yang percaya terhadap kepentingan dan kegunaan sejarah pula timbul masalah objektiviti tafsiran. Sebarang usaha untuk mentafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah bagi mengambil pengajaran dan manfaat darinya, tidak boleh tidak, mesti melibatkan usaha mengaitkan suatu fakta dengan fakta yang lain dalam kerangka sebab-akibat. Siapa yang akan memberi kata putus tafsiran siapa yang tepat? Persoalan ini ada asasnya, dan kalau tidak ditangani dengan bijaksana, hanya akan mengiakan lagi pandangan yang menafikan ataupun meragui

kepentingan dan kegunaan sejarah. Kalau sekiranya tulang temulang yang bercantum pada sendi-sendi yang membentuk kerangka memberi rupa pada jasad manusia, 'kerangka pemikiran' pula memberi rupa kepada akal dan mencirikan tabiatnya. Si pentafsir sejarah, dalam tafsirannya terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku, tidak boleh mengelak dari menjelmakan 'rupa' akalnya. Yang kita maksudkan dengan 'rupa akal' ialah pandangannya terhadap hakikat kewujudan ini, yang merujuk kepada apa yang diakuinya sebagai benar (hakikat) perihal diri insan, tugas dan tanggungjawabnya dalam dunia ini, dan kesudahan untung nasibnya. Dalam kata lain, apakah pandangan hidup (worldview) yang dipegang oleh si pentafsir itu. Dalam menilai peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan bangsa Melayu kita boleh melihat dua kecenderungan yang merugikan. Pada satu pihak ialah golongan berfikiran sekular, yang masih terbelenggu pada gelang perhambaan kesarjanaan kolonial. Mereka cenderung meremehkan dan memperkecilkan peranan dan pengaruh Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Pada satu pihak lagi ialah golongan modernis dan pembaharu agama (reformis) yang salah asuhan. Walaupun tidak menafikan peranan dan pengaruh Islam, tetapi Islam yang difahami dan diamalkan oleh orang Melayu itu, pada pandangan mereka, bukanlah Islam yang tulen, tetapi yang telah tercemar oleh noda-noda pengaruh asing. Golongan pertama adalah penyanjung kebudayaan Barat, yang pada mereka adalah pembawa perubahan yang sebenar terhadap jiwa dan raga Melayu. Golongan kedua, walaupun riuh mendakwa mendokong cita-cita perjuangan Islam yang tulen, tidak memiliki kelayakan yang sewajarnya untuk memimpin umat Islam mengharungi cabaran semasa. Mereka adalah penganut faham-faham pembaharuan yang telah memutuskan diri dari tradisi keilmuan Islam yang dianggap tidak secocok dengan apa yang mereka cita-citakan. Kedua-dua golongan ini bukan sahaja keliru tetapi juga bertanggungjawab menyebarkan kekeliruan ke dalam pemikiran masyarakat. Apabila Islam dinafikan atau diperkecilkan peranannya bangsa Melayu teraba-raba mencari identitinya: patutkah dia kembali ke alam pemikiran purbakala sebelum Islam bagi mencari pedoman hidup? wajarkah dia terima sahaja apa-apa yang disogokkan oleh bangsabangsa Eropah? Tambah mengelirukan apabila agama Islam yang selama ini dianuti didakwa mengandungi unsur-unsur asing yang menyeleweng, yang menjadi punca kemunduran umat Islam hari ini. Mampukah agama Islam terus menjadi pedoman hidup? Atau patutkah ia dipinda dan diubahsuai sejajar dengan kehendak-kehendak semasa? Semua ini berlaku kerana kita telah menerima tafsiran yang palsu

terhadap hakikat agama Islam dan peranannya dalam membentuk identiti bangsa Melayu. Walau apa sekalipun, setelah hampir 50 tahun merdeka, kita tidak lagi boleh menuding jari kepada orang lain terhadap nasib malang yang menimpa. Kita harus sedar bahawa akibat kehampaan ilmu pengetahuan tentang agama Islam, pandangan hidup yang dipancarkannya, dan peranannya dalam sejarah dan kebudayaan sendiri, bangsa Melayu kini menderita penyakit 'krisis identiti'. Dengan melupakan sejarah mereka tiada mempunyai matlamat tertentu bagi panduan hidup nusa dan bangsa pada masa hadapan. Hari ini cabaran yang dihadapi oleh bangsa Melayu di negara ini amatlah getir. Sebagai golongan majoriti mereka mesti bijak menangani soal kepelbagaian agama dan budaya, yang berkemungkinan untuk digunapakai sewenangnya oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Peristiwa 9/11 menyebabkan sebahagian umat Islam bersikap apologetik apabila berbicara tentang Islam, dan keadaan ini dilihat oleh sesetengah pihak sebagai kesempatan yang baik untuk mempersoalkan kedudukan Islam dalam negara ini. Melayu yang menafikan terus, atau sekurang-kurangnya tidak pasti apakah kaitan Islam dengan akal-budinya tentunya tidak boleh diharapkan untuk mempertahan dan memperjuangkan Islam. Kepada mereka kita ingatkan: tanpa Islam Melayu hilang di dunia! http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=1151&cmd=resetall 13. Kepenggunaan Mengikut Islam Nik Mustapha Bin Nik Hassan Timbalan Ketua Pengarah 01/07/2008 | Berita Harian Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu dan kos sara hidup yang makin meningkat adalah baik untuk kita renungi kepada ajaran Islam berkaitan dengan amalan kepenggunaan. Usaha ini bukanlah sebagai reaksi kepada suasana ekonomi semasa, tetapi sebagai amalan yang sepatut dihayati oleh umat Islam. Islam dalam mengaturkan proses kepenggunaan ke arah pencapaian matlamatnya, iaitu memberi kebajikan kepada pengguna dalam rangka melahirkan pengguna yang sempurna, mempunyai prinsip-prinsip tertentu terhadap dua faktor yang terlibat iaitu pengguna dan barangan dan perkhidmatan. Prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Islam dalam mempengaruhi gelagat pengguna adalah melalui prinsip-prinsip umum yang berikut: Percaya kepada Alam Akhirat, konsep kejayaan dalam Islam dan konsep kekayaan dalam Islam.

Percaya kepada alam akhirat ada pertalian yang rapat dengan kepercayaan kepada Allah. Ia memberi pengertian bahawa manusia wujud di dunia untuk sementara waktu sahaja dan kewujudan manusia yang hakiki adalah di alam akhirat. Ini bererti, kehidupan manusia akan berterusan hingga di alam akhirat. Corak kehidupan sesorang di dunia akan mewarnakan kehidupannya kelak di alam akhirat, bahawa alam akhirat itu adalah penerusan hidup manusia selepas mati. Kepercayaan ini memberi kesan-kesan yang mendalam kepada gelagat pengguna. Pertama, aktiviti kepenggunaan akan dipengaruhi di mana penggunapengguna akan menilai tindak tanduknya dari sudut kesan yang ia perolehi sekarang dan seterusnya yang akan diperolehi di alam akhirat. Oleh kerana itu pengguna Muslim akan cuba menjalankan aktiviti kepenggunaan barangan dan perkhidmatan untuk faedah (utiliti) di masa ini dan seterusnya faedah yang akan diperolehi di alam akhirat. Kedua, alternatif-alternatif pilihan untuk membelanjakan pendapatan, seseorang pengguna akan bertambah dengan wujudnya keyakinan terhadap faedah yang akan dinikmati khususnya di alam akhirat hasil dari tindakannya. Umpamanya seorang pengguna membelanjakan sebahagian dari pendapatannya untuk menolong fakir miskin. Tindakannya ini tidak memberi faedah kepadanya di masa ini tetapi pembalasan Allah (faedah) di akhirat akan dikecapi. Justeru itu gelagat pengguna akan dipengaruhi oleh kepercayaan kepada alam akhirat. Konsep kejayaan dalam Islam memberi pengertian yang sangat mendalam dan sudah tentu mempengaruhi aktiviti kepenggunaan umat Islam. Islam mentakrifkan kejayaan sebagai mendapat keredhaan dari Allah s.w.t. (consent of Allah). Ini berbeza dari erti kejayaan dalam kapitalisme (mengumpul kekayaan). Pengabdian yang mutlak kepada Allah merupakan kunci dalam mencapai keredhaan Illahi. Segala urusan kehidupan manusia termasuk kepenggunaan mestilah dalam konteks mencapai keredhaan Allah s.w.t. Peri pentingnya kecapaian objektif ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari mala petaka dan masalah dalam kehidupannya. Pengabdian kepada Allah akan membentuk dan mengatur kehidupan manusia semoga bersesuaian dengan fitrah kejadiannya. Pengabdian yang mutlak bererti menghayati segala perintah Allah s.w.t. dalam segala tindak tanduk manusia. Manusia yang rasional pasti perlu kepada kejayaan di dunia dan seterusnya kehidupan di alam akhirat. Aktiviti kepenggunaan manusia sudah tentu akan diusahakan ke arah kejayaan ini, iaitu membelanjakan ke atas barangan dan perkhidmatan dalam hubungan mencapai keredhaan Allah s.w.t. Konsep kekayaan mengikut Islam adalah faktor ketiga yang boleh mempengaruhi gelagat pengguna Islam. Islam melihat kekayaan sebagai pengurniaan dari Allah s.w.t. dan bukan sebagai perkara yang dimurkai Allah s.w.t. Kekayaan adalah alat sama ada ke arah mencapai keredhaan Allah s.w.t. atau untuk mengkufurkan Allah s.w.t. Dengan kefahaman dan keyakinan terhadap konsep kekayaan ini, seseorang pengguna akan membelanjakan kekayaan kurniaan Allah s.w.t. untuk

mencapai kejayaan, iaitu mendapat keredhaan Allah s.w.t. Hasilnya seseorang pengguna akan membelanjakan kekayaannya terhadap barangan dan perkhidmatan semoga ia memperolehi restu Allah s.w.t. untuk kejayaan. Natijah daripada keyakinan dan kefahaman mengenai ketiga-tiga prinsip di atas, gelagat seseorang pengguna mengikut ajaran Islam akan dipengaruhi oleh matlamat untuk memaksimakan kejayaan dalam kepenggunaan, iaitu proses kepenggunaan adalah untuk mencapai keredhaaan Allah s.w.t. Pada contohnya seseorang pengguna Muslim akan membelanjakan permintaan kepada barangan dan perkhidmatan dalam lingkungan yang direstui oleh Allah s.w.t. moga-moga faedah (utiliti) daripada kepenggunaannya itu akan meliputi dua jangka waktu iaitu faedah di alam dunia, dan seterusnya faedah di alam akhirat, atau tindakannya akan mendapat faedah khusus di alam akhirat sahaja. Islam di samping menyediakan garis panduan yang dapat mempengaruhi gelagat pengguna, juga mempunyai peraturan tertentu terhadap barangan dan perkhidmatan yang akan dihasilkan dalam negara. Mengikut pandangan Islam, jenis barangan dan perkhidmatan untuk kepenggunaan mempunyai hubungan rapat dengan ajaran Islam. Barangan dan perkhidmatan yang disediakan semestinya dapat memberi manfaat kepada pengguna-pengguna semoga dalam proses kepenggunaan barangan dan perkhidmatan tersebut, keperibadian Islam dapat dilahirkan. Barangan dan perkhidmatan yang akan menjejaskan keperibadian pengguna dari segi kesihatan, nilai akhlak dan ajaran agama tidak diiktiraf sebagai barangan dan perkhidmatan, contohnya arak dan judi: barangan-barangan ini tidak dibenarkan ujud kepada masyarakat Islam. Islam juga menyediakan garis panduan tentang pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah negara. Jenis barangan dan perkhidmatan yang sekarang ini dihasilkan boleh dikategorikan sebagai keperluan asas (necessaries), keperluan untuk kesenangan (comforts), dan keperluan untuk kemewahan (Luxuries). Keperluan asas adalah barangan dan perkhidmatan yang perlu untuk kehidupan seperti makanan, pakaian, perumahan, perubatan dan lainlain. Keperluan untuk kemewahan adalah barangan dan perkhidmatan di mana kepenggunannya akan menjejas kecekapan pengguna dan juga kecekapan peruntukan sumber-sumber (efficiency of resource allocation) dalam sesebuah negara, misalnya pembinaan rumah besar, kereta yang mahal seperti Rolls Royce, peralatan rumah yang terlalu mahal dan lainlain. Dalam negara Islam perhatian yang utama akan diberi kepada pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan asasi, diikuti dengan pengeluaran barangan kesenangan. Barangan mewah

dianggap sebagai mambazir dan bertentangan dengan Islam. Pengeluaran baranga mewah akan menjejaskan kebajikan masyarakat kerana ia melibatkan banyak faktor pengeluaran dalam usaha yang membazir. Umpamanya dalam pembinaan rumah besar banyak faktor pengeluaran yang berharga diperlukan, walhal jikalau faktor pengeluaran ini disalurkan kepada pembinaan rumah murah, lebih ramai orang dapat menyelesaikan masalah perumahan mereka yang mana merupakan keperluan asas dalam kehidupan mereka. Islam menganjurkan pengajaran kepada umatnya bahawa manusia merupakan khalifah (wakil Allah di dunia ini) dan "kepunyaan Allah lah kerajaan semesta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya." (Al Maidah: 17) Anjuran ini memberi pengertian yang nyata, bahawa barangan dan perkhidmatan yang dihasil semestinya dinikmati bersama, dan manusia bukan ampunya yang mutlak; ia adalah pengamanah yang ditugaskan oleh Allah dalam mengurus kehidupan bermasyarakat. Keadaan yang cuba membentuk kehidupan yang telalu terpisah dengan masyarakat umum seperti mengeluar dan mengguna barangan dan perkhidmatan mewah untuk segelintir kumpulan masyarakat adalah berlawanan dengan prinsip dan roh Islam. Ajaran Islam berhubung dengan proses kepenggunaan adalah diasaskan kepada matlamat untuk mencapai kejayaan, iaitu mencapai keredhaan Allah. Segala tindakan manusia termasuk kepenggunaan sewajibnya di dalam lingkungan Islam. Oleh kerana proses pembentukan keperibadian Islam dapat diujudkan dalam masyarakat yang beramal dengan Islam, gelagat pengguna Islam akan dipengaruhi oleh tujuan mencapai keredhaan Illahi. Tambahan lagi barangan dan perkhidmatan yang dihasil dan ditawarkan oleh pengeluar adalah mengikut keutamaan dalam Islam. Keadaan ini akan dapat mewujudkan proses kepenggunaan yang sederhana; "Mereka apabila membelanjakan hartanya dengan tiada berlebihan dan tiada pula kikir, melainkan pertengahan antara keduanya." (Al Furqan: 67) dan pola (pattern) kepenggunaan yang seimbang di antara keadaan yang melarat dan membazir. Akhlak kegiatan ekonomi mengikut Islam adalah berhasrat untuk mengurangkan keperluan kebendaan yang melampaui dalam rangka membebaskan tenaga manusia ke arah pembentukan manusia yang berkerohanian tinggi. Pembentukan dalaman manusia dianggap lebih penting daripada pembentukan fisikal manusia dalam mencapai keredhaan Illahi. Islam dengan ini mengatur segala amalan manusia termasuk proses kepenggunaan untuk memberi kebahagian kebajikan yang tulen bersesuaian dengan fitrah, kehendak dan kejadian manusia. Dengan menyakini dan beramal dengan anjuran Islam dalam amalan kepenggunaan, umat manusia akan lebih bahagia dan kurang tertekan dengan cabaran kos sara hidup yang makin meninggi. Suasana semasa sepatut membuka pintu hati manusia untuk berfikir sejenak dan mengambil langkah sesuai untuk menyelamat diri dan masyarakat dari kongkongan hidup hasil dari pembikinan manusia.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=1619&cmd=resetall 14. Islam, Melayu dan Kekuatan Ekonomi Nik Mustapha Bin Nik Hassan Timbalan Ketua Pengarah 03/06/2008 | Berita Harian Menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan (Perkara 160), orang Melayu ditakrifkan sebagai `seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap Bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu dan i) lahir, sebelum Hari Merdeka, di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada Hari Merdeka itu, ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau ii) ia adalah keturunan seseorang yang tersebut' Tambah lagi dalam Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan. Kedudukan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan membelanja wang Persekutuan untuk membangunkan institusi-institusi Islam bagi kepentingan umat Islam di negara ini yang rata-rata adalah terdiri dari orang Melayu. Dan di dalam hal ini kerajaan telah mendirikan berbagai institusi berkenaan dan menanggung belanja/kos operasi dan pengurusannya bagi kepentingan umat Islam/Melayu. Di samping itu berdasarkan satu kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi pada 18 April 2001 dan disokong oleh Mahkamah Rayuan pada 19 September 2005, bahawa Islam adalah satu identiti bangsa yang tidak boleh dipisahkan dari orang Melayu sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perkara 160. Maka berdasarkan keputusan ini orang Melayu tidak boleh membuang aspek Islam di dalam identitinya kerana ia merupakan sebahagian dari takrif Melayu itu sendiri menurut Perlembagaan Persekutuan. Maka kerana itu tindakan seseorang Melayu untuk meninggalkan agama Islam (menjadi Murtad) adalah tidak sah dari segi Perlembagaan kerana tindakan itu membawa implikasi menukar bangsa seseorang sedangkan bangsa adalah sesuatu yang tidak boleh ditukar ganti. Berdasarkan kepada huraian yang jelas berkaitan perhubungan Islam dan Melayu dalam konteks Perlembagaan Persekutuan dan keserasian di antara Islam dan budaya Melayu, Islam dan Melayu adalah sinonim dan agenda untuk membangun kekuatan Melayu dalam kesemua aspek perlu diasaskan kepada pendekatan Islam. Ini termasuk membangun kekuatan ekonomi. Lebih penting dari itu, pendekatan Islam memiliki ciri yang maju, berdaya saing dan bersesuaian dengan fitrah manusia. Ciriciri tersebut pada hakikatnya yang menjamin kepada kejayaan.

Jika kita merujuk kepada al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w., perspektif yang tepat kepada pentingnya orang Melayu berusaha menguasai kekuatan ekonomi adalah seperti berikut: "Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bantera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)" Surah Ibrahim 32-34 "Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" Surah Al-Jumuah: 10 "Mencari rezeki yang halal merupakan satu kewajipan kepada setiap orang Islam" Hadis Riwayat At-Tabarani "Sesungguhnya kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan berharta adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa sehingga terpaksa meminta-minta (dan akan menyusahkan orang lain)"Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim "Sesungguhnya Allah s.w.t. suka melihat kesan nikmatNya ke atas hambaNya" Hadis Riwayat at-Tirmizi "Sembilan per sepuluh sumber rezeki ada dalam perniagaan" Hadis Riwayat At-Tirmizi "Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada' (pada hari akhirat nanti)" Hadis Riwayat At-Tirmizi "Apabila seorang anak Adam mati putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya" Hadis Riwayat Muslim "Tangan di atas (yang memberi), lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima bantuan)” Hadis Riwayat Imam Ahmad "Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran" Hadis Riwayat At-Tabarani "Ya Tuhanku, kemiskinan" aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan

Hadis Riwayatkan Abu Daud "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku berlindung dari menganiaya dan dianiaya" Hadis Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah Dan Al-Hakim Dari ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi s.a.w. kita dapat satu pandangan dan panduan bahawa setiap individu Melayu perlu berusaha untuk melibat dan memajukan pencapaian kedudukan ekonomi masingmasing. Di samping Islam menyeru kepada setiap penganutnya berusaha memantap kedudukan ekonomi mereka, Islam turut menganjur kepada pendekatan menyusun masyarakat dan kegiatan ekonomi melalui prinsip al-`Adl wal Ihsan. Prinsip al-`Adl wal Ihsan ini menganjurkan bahawa sistem ekonomi dalam negara mestilah berusaha ke arah pencapaian keadilan ekonomi dan ekonomi muafakat. Kedua-dua unsur ini adalah asas kepada pencapaian perjalanan sistem ekonomi yang teratur, cekap dan berdaya saing. Keadilan ekonomi yang menepati prinsip al-`Adl membawa pengertian yang mendalam. Secara ringkas, beberapa ciri berikut dapat menjelaskan keadilan dalam perjalanan sistem ekonomi: · Setiap individu sebagai pemegang amanah Allah berhak memiliki harta tertakluk kepada syariah dan menjaminkan harta sentiasa mengalir dalam sistem ekonomi melalui kegiatan ekonomi pada tiap masa semungkin. Negara wajib merancang ke arah pencapaian tersebut melalui dasar fiskal dan kewangan. · Setiap individu mempunyai kebebasan untuk menceburi dalam setiap urusan ekonomi yang dibenarkan oleh Syariah. Tidak ada golongan yang boleh menggagalkan kebebasan ini. Negara dengan itu mempunyai tanggungjawab dalam mengawal bahawa kebebasan ini benar-benar dapat dilaksana. · Setiap individu dalam negara semestinya dapat memenuhi keperluan asasinya yang mana tanpa keperluan tersebut, ia akan menjejaskan kebajikannya dan seterusnya masyarakat. Mengikut Imam Al-Ghazali, keperluan tersebut dapat dipenuhi melalui pemeliharaan keimanan, kehidupan, intelek, keturunan dan kekayaan mereka. Negara bertanggungjawab memastikan matlamat ini tercapai melalui semua dasar-dasar yang dikemukakan. · Setiap faktor yang menyumbangkan kepada proses pengeluaran ekonomi hendaklah mendapat ganjaran yang setimpal dengan sumbangan mereka. Sistem pulangan yang positif kepada faktor modal dengan berlandaskan sistem riba adalah diharamkan. Begitu dengan mekanisme ekonomi lain yang berunsur penindasan (zalim). · Setiap peruntukan sumber negara hendaklah mengikut keutamaan keperluan rakyat. Panduan Syariah perlu diikuti dalam hal tersebut. · Setiap bentuk pembaziran sama ada dalam bentuk projek atau

perayaan yang hendak dilaksanakan atau pembaziran yang terdapat dalam proses pengeluaran, pengagihan dan penggunaan mestilah di minima dan jika mampu, dihapuskan. Ekonomi muafakat yang menepati prinsip al-Ihsan pada hakikat yang sebenar akan terlaksana dengan wujudnya keadilan ekonomi (Hasil daripada pelaksanaan prinsip al-adl). Islam menganjurkan bahawa kesemua unit ekonomi bekerjasama (bermuafakat) dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap unit ekonomi sama ada, sektor awam atau swasta, pengguna atau pengeluar, pekerja atau majikan dan seterusnya, dan golongan kaya dan miskin sepatutnya mempunyai matlamat yang satu, iaitu menghayati semangat muafakat dan kasih sayang. Oleh itu, setiap unit ekonomi perlu saling bantu membantu di antara satu sama lain kerana pada hakikat mereka saling memerlui. Pendekatan ini menjalin kestabilan dan keutuhan perjalanan sistem ekonomi. Allah S.W.T. berfirman dengan maksud: "Maha suci Allah yang menjadikan berpasang-pasang semuanya, iaitu apa-apa ditumbuhkan di bumi dan diri mereka sendiri dan apa-apa yang tidak mereka ketahui." (Yassin: 35) Dalam ayat lain, Allah S.W.T. berfirman dengan maksud: "Tiap-tiap sesuatu itu Kami jadikan berpasang-pasang, mudah-mudahan kamu menerima pengajaran". (Adz-Dzariyat: 49) Allah S.W.T. turut memperingati umat Islam dengan maksud: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin". (Al-Maa'uum: 1-3) Dari kefahaman dan pendekatan ini, ia akan mengurangkan pertelingkahan di antara pasangan unit ekonomi, seperti sektor awam sektor swasta; majikan-pekerja; penjual-pembeli; pengeluar-pengguna; dan sebagainya dalam sistem ekonomi yang berasaskan Islam. Ini adalah kerana kesemua unit-unit ekonomi tersebut pada fitrahnya perlu memerlui di antara satu sama lain untuk memajukan ekonomi. Dengan itu, dapat kita rumuskan bahawa Islam menganjurkan perhubungan ekonomi secara muafakat dan bukan secara penipuan dan penindasan. Bahkan prinsip al-ihsan (muafakat) adalah inti kepada keutuhan kegiatan ekonomi negara. Jika individu Melayu menghayati Islam di peringkat individu dan juga dalam menyusun sistem ekonomi bernegara, natijah akhir sudah pasti umat Melayu Islam akan mampu memperkukuhkan kekuatan ekonomi demi kesejahteraan ummah dan masyarakat negara pada umumnya.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=1604&cmd=resetall

15. Islam, Politik dan Kepimpinan Nik Mustapha Bin Nik Hassan Timbalan Ketua Pengarah 01/04/2008 | Berita Harian Dalam membicara Islam, kita perlu memahaminya secara falsafah dan dengan penuh ketakwaan kepada Allah s.w.t. Sesebuah masyarakat dalam menyusun sistem hidup dan membudayakan nilai mulia dalam bermasyarakat memerlukan sandaran kepada falsafah sesuatu sistem kepercayaan. Nilai mulia kemanusiaan tidak boleh di andai tanpa sandaran. Justeru itu memahami falsafah bagi sesuatu sistem kepercayaan itu sangatlah penting. Falsafah menggaris prinsip kawalan (guiding principle) bagi sesuatu sistem kepercayaan itu. Ia juga akan membentuk pandangan hidup (world view) dan membina corak pendekatan sesuatu sistem itu. Ia juga akan mempengaruhi pembentukan asas akhlak dan seterusnya melahirkan budaya masyarakat berakhlak yang menyokong semangat falsafah tersebut ke arah mencapai sesuatu matlamat. Islam adalah satu deen yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. untuk umat manusia sepanjang zaman dan untuk semua tempat. Agama Allah s.w.t ini menepati fitrah kejadian manusia. Al-Quran ada menegaskan semangat Islam tersebut dengan firmanNya yang bermaksud: "Maka hadapkanlah wajah mu dengan lurus kepada Agama Allah; tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Dalam ayat ini, Allah s.w.t. menghendaki supaya setiap orang yang menganut Islam supaya menegapkan haluan hidup dengan berpandukan kepada semangat kemanusiaan yang satu yang tidak menerima apa-apa perubahan alam dan peredaran zaman. Fitrah manusia adalah sama bagi semua peringkat tamadun yang dicapainya. Sebagai penganut agama fitrah, umat Islam mesti berpegang kepada nilai kemanusiaan yang tetap kekal walaupun terdapat perubahan kepada corak kehidupan dengan berubahnya masa. Memenuhi tuntutan fitrah dalam apa sahaja manusia berkecimpung adalah permulaan syarat yang akan membawa

kepada kejayaan. Mana-mana sistem kepercayaan yang menganjur kepada pendekatan penyusunan hidup manusia yang bercanggah dengan fitrah atau tabii manusia akan menghadapi kemusnahan kehidupan manusia. Akhirnya kehancuran peradaban ummah. Melalui Islam kita akan mempunyai satu pendekatan dalam menyusun kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui sistem politik. Urusan politik dalam sesebuah negara perlu dikendalikan dengan mantap dan beramanah. Kepimpinan negara adalah satu tanggungjawab keagamaan yang besar yang perlu dipikul oleh sesebuah pemerintahan. Dengan itu mengikut Islam usaha untuk membangun sesebuah masyarakat dalam negara memerlukan kepada sebuah sistem politik yang adil yang mampu memilih sebuah pemerintahan yang berwibawa untuk menerajui sesebuah kerajaan. Tanggungjawab orang Islam ialah memilih pemimpin yang berakhlak dan berkelayakan. Kepimpinan negara mengikut Islam mempunyai tanggungjawab keagamaan untuk menghasilkan kestabilan, keharmonian dan kemakmuran yang seterusnya menjana kepada pembangunan negara. Rakyat turut sama mempunyai hak dan tanggungjawab keagamaan atau dari segi moral untuk berperanan menyokong segala tindak tanduk pemerintah yang berfaedah semoga negara mencapai matlamat yang luhur tersebut. Nabi s.a.w. pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah r.a. dengan maksud: "Kaum Bani Israel, siasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para Setiap kali meninggal seorang Nabi, dia digantikan oleh Nabi kemudiannya. Sesungguhnya aku tidaklah ada Nabi yang mengganti dibelakangku. Yang bakal ada hanya khalifah-khalifah, jumlah mereka adalah banyak". nabi. yang akan yang

Tugas pemerintah yang dipilih melalui sistem politik dalam sesebuah negara oleh itu adalah berat dan mencabar. Kemampuan sebuah kerajaan membangun negara ke arah peningkatan mutu hidup rakyat secara syumul dan sepadu memenuhi keperluan rakyat adalah kejayaan yang dipertanggungjawab oleh Islam. Kepimpinan sesebuah negara perlu memberi perhatian yang utama kepada perkara terpenting dalam menyusun dan membangun negara. Dua daripada perkara tersebut ialah pertama, negara perlu mengurus pengendalian negara bersandarkan semangat syura dan kedua, negara perlu memenuhi tuntutan kebajikan rakyat. Adalah sesuatu yang asas dalam pemerintahan Islam bahawa urusan pengendalian negara perlu disandarkan kepada semangat syura. Allah s.w.t. berfirman dengan maksud: "Bermusyuaratlah dengan mereka dalam urusan-urusan" (Ali `Imran: 159) Dan dalam ayat lain Allah s.w.t. berfirman dengan maksud:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan bermusyawarat antara mereka" (Asy-Syuura: 38) Kedua, Islam menuntut pemerintah berusaha dengan ikhlas dan bijaksana menghasilkan pencapaian kebajikan rakyat dalam negara. Menepati perutusan Nabi s.a.w. kepada umat manusia di mana risalahnya perlu menjana kebajikan kepada masyarakat manusia dan alam sejagat, pemerintah sesebuah negara perlu meneruskan perjuangan Rasulullah s.a.w. tersebut. Ini turut termasuk usaha ke arah pencapaian "kehidupan sempurna" (hayat tayyibah), meningkat keselesaan hidup, meminimakan kesusahan, menjana pertumbuhan ekonomi, memupuk budaya penyayang dan bermuafakat, berusaha mengurangkan keruntuhan akhlak, membasmi kemiskinan, menghapus ketakutan dan tekanan jiwa rakyat. Rasululullah s.a.w dalam memperingati gulungan pemimpin masyarakat dan negara pernah bersabda dengan maksud: "Seseorang pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kebajikan orang Muslim tetapi tidak dengan ikhlas berusaha untuk memenuhi kebajikan mereka tidak akan memasuki syurga". (Sahih Muslim) Saidina Omar Al-Khattab r.a, Khalifah Islam kedua pernah menulis surat kepada Abu Musa, Gabenor sebuah Wilayah dengan maksud berikut: "Seorang pemerintah yang baik adalah di mana di bawah kepimpinannya, masyarakat berada pada keadaan yang senang dan makmur dan pemimpin yang buruk ialah di mana di bawah kepimpinannya rakyat berada dalam keadaan menderita". (Kitab alKharaj) Dari kedua-dua asas penting pemerintahan Negara mengikut Islam jelas kepada kita bahawa kepimpinan negara wajib memberi perhatian yang bersungguh-sungguh kepada sistem pentadbiran dan pengurusan negara yang diasaskan kepada semangat syura dan sekaligus bermatlamat untuk mencapai pembangunan negara dalam ke semua aspek keperluan rakyat termasuk kerohanian dan kebendaan dalam acuan yang sepadu. Pembangunan negara mengikut Islam dengan itu adalah satu proses usaha untuk menyusun (bersifat proaktif) sesebuah masyarakat atau negara oleh sesebuah pemerintahan ke arah memaju dan meningkatkan mutu hidup rakyat di peringkat individu dan bermasyarakat. Justeru itu, dalam merancang pembangunan negara aspek yang perlu di bangun untuk manusia hendaklah difahami terlebih dahulu. Memenuhi keperluan manusia dalam usaha membangun negara adalah sesuatu yang kekal dan tidak boleh diubah kerana sifat manusia adalah sesuatu yang abadi. Sifat manusia pada hakikatnya perlu difahami sebelum usaha dapat digembelingkan untuk memajunya dan meningkat mutu hidupnya. Pada fitrahnya manusia mengandungi roh (soul) dan jasad (physical body). Islam berpandangan bahawa keperluan kepada kedua-dua sifat tersebut

perlu diusahakan dalam bentuk yang sepadu. Kedua-dua sifat yang terkandung pada diri manusia ini tidak boleh di asing dan dipisahkan. Kedua-dua kandungan tersebut perlu dididik dan dibina dengan usaha yang sepadu demi untuk meningkat sahsiah individu semoga mampu menjadi penyumbang berfaedah dan menikmati hasil kejayaan pembangunan. Akibat dari pendekatan yang diambil oleh pemimpin pemerintahan yang dianjur oleh Islam, negara dan rakyat akan memperolehi rahmat dan keampunan berpanjangan oleh Allah s.w.t. [1] Ar-Rum: 30.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=1555&cmd=resetall 16. Islam dan Agenda Membangun Ekonomi Melayu Nik Mustapha bin Nik Hassan Timbalan Ketua Pengarah 08/05/2007 | Berita Harian Usaha membangun kekuatan ekonomi Melayu adalah suatu usaha yang berterusan dan menepati tuntutan Islam. Islam melihat aspek kekuatan ekonomi adalah sesuatu keperluan yang sangat penting. Tanpa kekuatan ekonomi, bangsa Melayu akan pincang dan akan dipinggirkan. Dan ini akan sekaligus menjadi agama Islam itu sendiri tidak dilihat sebagai agama yang berwibawa untuk membangun tamadun manusia. Islam adalah agama untuk umat manusia. Justeru itu jika bangsa Melayu menghayati pendekatan Islam dalam membangun ekonominya, ia sekaligus mampu memberi kesan yang positif kepada kesemua ahli masyarakat. Pendekatan Islam dalam membangun kekuatan ekonomi mengambil pendekatan pembangunan manusia secara syumur dan sepadu (harmoni) dalam kesemua aspek keperluan pembangunan manusia seperti kerohanian dan kebendaan; kepentingan individu dan tanggungjawab individu kepada masyarakat; kepentingan generasi sekarang dan keperluan generasi masa hadapan; menghayati akhlak dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya. Pendekatan ini membolehkan kejayaan ekonomi dicapai secara mantap dan mampu memperoleh kejayaan secara berterusan kerana pencapaian tersebut dijayakan melalui fitrah kemanusiaan. Pendekatan ini berbeza dengan pendekatan fahaman ideologi sekular yang hanya melihat faktor ekonomi sebagai segala-galanya dalam membangun tamadun manusia. Bahkan individu manusia hanya dianggap sebagai makhluk ekonomi (homoeconomicus) yang berkeinginan untuk membolot kekayaan untuk dirinya sahaja.

Pendekatan ini menimbul banyak gejala kepada penyusunan masyarakat/negara dan sekaligus mengugat kemantapan prestasi ekonomi masyarakat/negara secara berpanjangan. Kemajuan ekonomi sesebuah negara memerlui kepada keharmonian masyarakat negara terbabit. Dalam membangun ekonomi bangsa Melayu di Malaysia, beberapa agenda berikut perlu diberi perhatian yang bersungguh-sungguh semoga minda Melayu dididik, kelakuan Melayu diasuh dan sekaligus membina daya juang yang berkesan semoga pendekatan dan matlamat yang dihayati turut diyakini sebagai tindakan yang direstui oleh Islam. Pertama, Islam hendaklah dilihat sebagai agama yang lengkap dan mampu untuk menyusun umat manusia. Justeru itu falsafah dan pandangan hidup Islam perlu menjadi asas dalam penggubalan membina gagasan teori (theoretical framework) yang meliputi prinsip, struktur, institusi, dasar dan instrumen dalam menyusun sistem ekonomi semasa. Dalam konteks penyusunan dan pembangunan ekonomi prinsip al-adl wal ihsan hendaklah menjadi asas panduan. Prinsip ini memberi tekanan kepada semangat keadilan dan muafakat ekonomi sebagai asas utama dalam penyusunan perjalanan ekonomi dalam masyarakat. Kegagalan mengubal bentuk dan strategi sistem ekonomi semasa menepati prinsip Islam tersebut akan membantut kecekapan bangsa Melayu untuk membangun ekonominya. Kedua, Islam menuntut umatnya, dalam konteks ini bangsa Melayu kepada memahami perkembangan dan tuntutan ekonomi semasa semoga mereka mampu merancang untuk merebut peluang ekonomi di dalam dan di luar negara. Konsep berperanan di arena antarabangsa adalah tidak asing kepada Islam, yang pada hakikatnya merupa agama untuk manusia sejagat. Malaysia yang merupakan negara ketujuh belas dagangan terbesar di dunia sudah pasti akan menghadapi cabaran yang hebat dari proses globalisasi yang tidak boleh dibendung itu. Ini adalah satu senario yang mempengaruhi dunia keseluruhannya. Justeru itu kemampuan bersaing di peringkat sejagat memerlukan kemampuan mencipta dan menghasil barangan dan perkhidmatan baru yang bermutu dengan disertai pencetusan permintaan yang besar. Berasaskan kepada keadaan tersebut bangsa Melayu dituntut oleh Islam untuk berperanan di arena antarabangsa. Dalam kata lain Islam menuntut bangsa Melayu berjiwa besar. Justeru itu salah satu aspek yang penting ialah kepada penambahbaikan kepada corak pengurusan organisasi dan peruntukan untuk penyelidikan dalam organisasi milik Melayu. Di Malaysia pada contohnya, hanya 0.3% daripada Keluaran Negara Kasar (KNK) diperuntukkan untuk penyelidikan dan pembangunan (Research and Development) manakala di negara maju 2% - 3 % KNK. Melalui usaha-usaha tersebut masyarakat Melayu akan berkebolehan berperanan di peringkat sejagat.

Dalam hubungan tersebut untuk terus meningkat daya persaingannya, bangsa Melayu perlu mengambil langkah berikut: • • Melantik pemimpin yang benar-benar layak menerajui organisasi Melayu. Meningkat mutu prestasi pengurusan organisasi melalui peningkatan keberkesanan kos pengurusan dan kelancaran sistem organisasi. Meningkat penghasilan pekerja melalui pembangunan pekerja berillmu (knowledge worker).

Pekerja berilmu ataupun dalam istilah semasa `modal insan' boleh dicapai melalui usaha berikut: • • Membina pekerja yang memiliki pandangan hidup yang sempurna serta progresif menepati ajaran Islam; Membina sahsiah pekerja yang berintegriti dan dinamik. Setiap pekerja hendaklah berkemahuan untuk maju serta berusaha membangun kekuatan masyarakat; Meningkat kepakaran dan kemahiran pekerja dalam menguasai pengetahuan dalam bekerja (termasuk dalam seni kepimpinan, corak pengurusan) dan ilmu sains dan teknologi (termasuk ICT); Membudayakan pekerja untuk meningkat innovatif dalam kesemua aspek pekerjaan. mutu kreatif dan

Ketiga, bangsa Melayu perlu digalak melibatkan diri dengan kegiatan perniagaan. Usaha kerajaan untuk membentuk golongan perdagangan dan perindustrian Melayu perlu sepenuhnya mengambil pendekatan Islam melalui usaha-usaha berikut: Pada mulanya pihak berwajib perlu mengemukakan pandangan Islam terhadap urusan perniagaan. Rasulullah s.a.w., isteri baginda, Saidatina Khadijah dan beberapa sahabat besar Baginda adalah ahli perniaga yang berjaya. Bahkan mengikut Islam perniaga yang jujur dan beramanah akan dibangkit di Hari Akhirat bersama dengan para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Di samping mulianya anugerah Islam kepada individu perniaga, aktiviti perniagaan merupakan sumber rezeki terbesar, iaitu sembilan puluh peratus dari sumber-sumber rezeki Allah s.w.t. Justeru itu jika umat Islam berkeinginan untuk membangun kekuatan ekonomi, mereka perlu melibatkan diri dan dengan berkesan dalam kegiatan perniagaan. Dalam rangka membangun penguasaan sektor perniagaan, bangsa Melayu perlu memiliki jiwa besar, iaitu jiwa sebagai bangsa yang mampu berperanan diperingkat antarabangsa. Matlamat ini boleh di jayakan jika perniaga Melayu menghayati strategi menguasai pasaran dalam perniagaan. Strategi ini menganjur kepada kebolehan bangsa Melayu membaca peluang perniagaan yang besar dan disertai dengan usaha meningkat mutu pengurusan, penghasilan barangan dan perkhidmatan

yang bermutu mengatasi pengeluaran antarabangsa. Ini memerlukan usaha penambahbaikan untuk meningkat perkhidmatan perniagaan secara berterusan demi meningkat kebajikan umat manusia sejagat. Melalui usaha-usaha di atas dengan jujur dan berkesan, tidak mustahil bangsa Melayu beragama Islam mampu menjadi satu bangsa yang maju dalam menguasai kedudukan ekonomi dan sekaligus mampu menjadi contoh ikutan.

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=1249&cmd=resetall 17. Islam Dan Pengurusan Organisasi Tn Hj Nik Mustapha Bin Nik Hassan Timbalan Ketua Pengarah IKIM 10/05/2006 | Berita Harian Islam diutus Allah (s.w.t.) untuk menyusun kehidupan manusia di peringkat individu dan masyarakat semoga mencapai kemakmuran dan kecemerlangan hidup di dunia dan seterusnya di akhirat. Penumpuan kepada usaha mendidik individu dan menyusun masyarakat di peringkat awal adalah bertujuan untuk melahir individu yang berguna dan mengatur sistem hidup masyarakat semoga dapat berfungsi dengan baik dan sekaligus mengurangkan segala bentuk permasalahan. Penyelesaian Islam bukanlah hanya timbul akibat dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, tetapi Allah mengarahkan umat manusia pada awal lagi supaya dididik dan disusun menepati fitrah kemanusiaan. Natijah dari proses penyusunan yang baik ini memerlukan kepada suatu sistem pengurusan diri, keluarga, organisasi dan negara yang mantap demi membawa kepada wujudnya sebuah tamadun yang mulia. Bagi usaha ke arah mewujudkan penyusunan organisasi menepati Islam, ia merupakan kepada satu metodologi pendekatan yang sesuai dan praktikal. Proses perubahan ke arah mencapai kejayaan hendaklah melalui penerpan nilai tawhid kepada falsafah dan roh sistem yang sedia ada. Islam tidak mengsyorkan semoga bentuk, mekanisme dan kegiatan organisasi yang sedang beroperasi dihapuskan, melainkan kegilaan tersebut jelas bertentangan dengan falsafah Islam. Islam hanya mengutarakan garis panduan dan mengambil kira suasana dan budaya persekitaran. Dalam proses pengurusan, manusia yang menganggotai sesebuah organisasi hendaklah diberi keutamaan. Manusia pada fitrahnya memiliki sifat makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam ke semua usaha, memahami hakikat ini sangatlah perlu.

Sifat makhluk individu menonjolkan bahawa setiap individu berkeinginan untuk menjaga kepentingan diri. Di samping itu sebgai makhluk sosial pada lumrahnya perlu memerlui di antara satu sama lain dalam mengatur tugas dalam organisasi. Pendekatan Islam mengemukakan usaha dan tindakan yang mengharmonikan kepentingan individu dan tanggungjawab organisasi atau sosial demi ke arah pencapaian kebajikan masyarakat organisasi. Untuk menjayakan keharmonian ini di peringkat individu, Islam mengutamakan pendidikan akhlak semoga sahsiah (personality) individu dapat dibentuk dengan memiliki sikap (boleh dipengaruhi oleh pandangan hidup) yang positif dan mengamal perilaku yang mulia. Usaha ini perlu kepada pendidikan yang dapat membantu kefahaman dan menjalani latihan kerohanian semoga tindak tanduk yang negatif dapat dikurangkan. Akhlak dan perilaku individu sepatut mengarah kepada tanggungjawab individu untuk menghayati segala nilai dan semangat keadilan dalam kesemua urusan pengendalian organisasi. Pendidikan akhlak dengan itu dapat membentuk sikap yang mulia dan positif. Memahami keadaan suasana semasa turut juga merupakan keperluan yang penting. Justeru itu memahami Islam, ilmu ekonomi, politik, dan kebudayaan adalah sesuatu yang penting.Di samping itu, Islam turut memberi penumpuan kepada peningkatan daya kemahiran dan kepakaran individu pekerja dalam sesebuah organisasi. Organisasi dengan itu mesti menganggap pekerja sebagai sumber yang terpenting dan sanggup melabur kepada peningkatan kepakaran mereka. Individu yang hendak dibangun mesti memiliki ketiga-tiga ciri ini, iaitu sikap yang murni, memahami realiti dan budaya masyarakat, dan daya kepakaran yang tinggi di peringkat tahap pekerjaan masing-masing. Tanpa ketigatiga ciri ini, kejayaan sesebuah organisasi akan berada pada tahap yang rendah. Bahkan hanya memiliki salah satu dari ciri ini tdak mungkin membawa kepada kejayaan yang membanggakan. Sifat mementing diri adalah daya penggerak yang akan dapat memberi sumbangan positif kepada kemajuan sesebuah organisasi jika sifat tersebut dapat dididik dan diletak pada tempatnya. Tanpa sifat ini tidak mungkin manusia akan berusaha dengan gigih demi mencapai kejayaan diri. Bahkan sifat tersebut pada fitrah terdapat dalam diri manusia. Justeru itu bagi Islam daya usaha dan kreativiti seseorang individu akan dapat dijayakan jika sistem organisasi memberi ruang yang secukupnya kepada kebebasan usaha individu. Islam hanya memberi panduan melalui tanggungjawab keagamaan yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga organisasi. Disamping itu Islam memberi penekanan kepada pendidikan dan latihan kerohanian moga-moga sifat mementing diri dapat diletak pada tempat yang sebenar. Dengan pendekatan ini Islam berkeyakinan bahawa, sikap serta perilaku individu akan berbentuk positif dan optimis. Hasil dari keyakinan kepada kedudukan individu dalam sistem

penyusunan organisasi, Islam dengan itu memberi keutamaan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh semoga dapat mempertingkatkan daya kepakaran dengan disertai nilai akhlak yang mulia. Dalam sistem penyusunan organisasi, ruang untuk individu berusaha serta membuat keputusan perlulah diperluaskan. Struktur membuat keputusan organisasi dengan itu akan diagihkan ke bahagian dan unit tertentu mengikut keperluan dan bidang tugas yang releven. Di peringkat negara, semangat perluasan ruang untuk sektor individu atau swasta berperanan dalam penyusunan dan kegiatan negara turut serta memanifestasikan bahawa Islam berkeyakinan penuh kepada initiatif individu dalam sektor swasta. Sektor swasta mendapat kedudukan yang utama dalam menggerakkan perjalanan kegiatan pembangunan negara. Adalah kenyataan bahawa sektor swasta yang peka dengan tanggungjawab kepada masyarakat (social responsibility) akan dapat menerajui masyarakat ke arah kecemerlangan. Masyarakat penyayang akan dapat diwujudkan apabila golongan individu di atas mengambil ikhtiar sendiri dengan galakan pemerintah dapat berfungsi secara majmuk menangani masalah masyarakat. Begitu sepatutnya semangat tolong menolong dan budaya bekerja secara berpasukan perlu diwujudkan dalam sesebuah organisasi. Semangat kerja berpasukan dengan sekaligus dapat melaksanakan mekanisme syura atau perbincangan dalam menangani sesuatu tugas dan di samping itu dapat mengurang karenah pekerja dalam menjalani tugas organisasi. Kecemerlangan dalam menghasilkan produktiviti dan kualiti tugas adalah natijah dari memiliki pandangan hidup tersebut yang dapat diterjemahkan dalam prinsip pengurusan dan penyusunan organisasi. Hasil dari menerajui pengurusan organisasi mengikut perspektif di atas semangat keadilan akan dapat diterapkan dalam pengurusan organisasi. Pelaksanaan roh keadilan dalam pengurusan akan memperkukuhkan lagi suasana dan budaya muafakat dalam segala bentuk urusan tugas dan tanggungjawab. Bahkan kemuncak kepada wujudnya prinsip keadilan bagi sesebuah organisasi akan menghasil kejayaan yang cemerlang dalam bentuk produktiviti dan kualiti kerja pekerja. http://www.ikim.gov.my/v5/index.php? lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=939&cmd=resetall