6.

6:- Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain Di Dunia
Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun dunia yang lebih awal seperti:-

5.Rom 5.Rom

1.Tamadun 1.Tamadun Mesopotamia Mesopotamia 2.Mesir Purba 2.Mesir Purba

3.India 3.India

4.China 4.China

(6.6:-A) Cara Pertembungan
1.Melalui perdagangan dan perniagaan.

5.Intelektual: 2.Hubungan Diplomatik: Mendapat pengetahuan dengan cara berfikir. Kumpulan ini telah bertemu dengan beberapa petempatan orang bukan Islam seperti di Cardova,Valencia dan Rhonda. Kumpulan peneroka Islam telah berjaya dengan kawasan-kawasan tersebut. 4.Kebudayaan: Kemasukan Islam ke Sepanyol telah membawa kepada kemunculan kebudayaan baru. 3.Penaklukan Dan Ketenteraan: Dalam usaha memperluas kawasan dan penyebaran Kerajaan Khulafa’ Ar-Rashidin,Bani Umaiyah,Abbasiyah, dan Uthmaniah telah membentuk ekspidisi ketenteraan. Tamadun Islam telah bertembung dengan Tamadun Parsi. Kedua-duanya saling mempengaruhi. Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa Zaman Umaiyah yang berpusat di Cordora. Lahirlah golongan yang dikenali sebagai mozarab iaitu orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab. Bukan sahaja membolehkan pedagang Islam berniaga di Eropah tetapi juga telah membawa keuntungan kepada intelek Islam. Ilmuwan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun Eropah dan berjaya memperkembangkan lagi keilmuan tersebut menurut pandangan intelektual Islam.

(6.6:-B)Kesan Pertembungan
Kesan pertembungan:a)Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dapat di lihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia.

b)Islam berjaya menggubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka di bawah taklukannya.

c)Islam telah menyediakan sistem perundangannya sendiri yang berdasarkan al-Quran dan hadis untuk dijadikan panduan dan pedoman para penganutnya.

d)Dari segi politik, kesan pertembungan tamadun Islam telah melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat di dalam Dunia Islam seperti kerajaan Delhi Mughal di India.

e)Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut untuk memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Maditerranean, Laut Mrah, dan Laut Hindi,

f )Pada zaman Uthmaniyah, Istanbul merupakan pusat kegiatan perdagangan dan perniagaan, sesuai dengan kedudukan yang strategik sebagai jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat.

g)Kerajaan Islam mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungannya. Hal ini berlaku di kawasan Balkan semasa pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. h)Dari segi kebudayaan, orang Islam mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan membangunkan kurikulum yang memberikan penekanan bukan sahaja kepada pendidikan bercorak agama tetapi juga pendidikan yang merangkumi bidang sains, matematik, dan teknologi.

i)Pada zaman Umaiyah di Sepanyol, orang Islam telah mengamalkan cara hidup orang Islam.

j)Tatasusila kehidupan harian orang Islam mempengaruhi kehidupan harian orang Eropah dengan begitu kuat sehingga pengaruh itu berterusan ke pertengahan Zaman Renaissance di Eropah.

k)Golongan yang memainkan peranan penting dalam proses ini dikenal sebagai golongan Mudejar.

l)Zaman kemuncak kegemilangan keilmuan Islam berlansung antara abad ke-8 Masihi hingga ke masa keruntuhan kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masihi.

m)Zaman ini telah melahirkan cendekiawan Islam dalam bidang keilmuan. Antaranya adalah:1)Dalam ilmu perubatan, Zakaria ar-Razi(865925 Masihi) telah menyumbangkan kepentingan perubatan dan telah berjaya menhasilkan lebih daripada 20 kitab. 2)Al-Zahawi (936-1013 Masihi) adalah orang yang sangat arif dalam kajian perubatan dan farmasi.

n)Antara pengembara yang terkenal termasuklah:

3)Dalam bidang matematik dan astronomi, sumbangan cendekiawan Islam seperti Al-Khawarizmi, al-Battani, Abu Ishaq al-Biruji dan alBitruni. 4)Dalam bidang pemikiran politik dan undangundang, sumbangan cendekiawan Islam seperta al-Farabi (950 Masihi), al-Miskawayh dan al-Mawardi. 5)Dalam bidang ilmu mantik dan falsafah, cendekiawan Islam yang paling disegani termasuklah Ibn Sina, Ibn Rushd, Imam Ghazali, alKindi, Fakhr al-Din, al-Razi dan Ibn al-Arabi. 7)Tema kebanyakan seni Islam mempamerkan elemen-elemen yang terdapat dalam kepercayaan tauhid dan akidah. (b)al-Mascudi(945 Masihi) yang mengembara ke China, Parsi, India, dan Timur Afrka.

kesan pertembungan
(a)Ibn Batutta (1304-1377 Masihi) i. Mengembara ke China, India, dan Afrika. ii. Catatan yang dibuat sepanjang penerokaannya sangat tepat. Hasil tulisannya masih lagi menjadi rujukan sejarawan kini. (c)Ibn Fadhlan telah mengembara ke utara Eropah pada abad ke-12

iii.

8)Sumbangan terhadap dunia kesusasteraan. Penulis puisi dan novel agung dalam sejarah persuratan manusia termasuklah:

(a)Omar Khayyam yang menulis tentang Ruba’iyah.

(b)al-Jahiz yang terkenal dengan Kitab al-Bayan.

(c)Jalal ad-Din Rumibanyak menghasilkan puisi yang bertemakan ketuhanan