Aliran Tenaga dan Kitar Nutrien dalam Ekosistem .

Matahari merupakan punca tenaga dalam

Aliran Tenaga

rantaian makanan dan siratan makanan. Tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai pengeluar itu mendapat berkalan makanan secara langsung dari matahari untuk memulakan proses fotosintesis. Aliran tenaga merujuk kepada proses perpindaan dari satu aras trofik ke satu aras trofik yang lain apabila berlakunya situasi “makan dan dimakan” dalam sesebuah ekosistem itu.

Tenaga yang disimpan dan mengalir dalam

sesebuah ekosistem biasanya dalam bentuk tenaga kimia atau tenaga haba. Tenaga kimia akan disimpan manakala tenaga haba akan dibebaskan. Tidak semua tenaga di dalam pengeluar dipindahkan ke badan pengguna primer, badan pengguna primer ke badan pengguna sekunder, dan badan pengguna sekunder ke badan pengguna tertier. Sebahagian telah hilang tenaga dalam bentuk tenaga haba semasa proses respirasi, pergerakan, dan pembiakan.

Kitar Nutrien Kitar nutrien merupakan aliran unsur-unsur

seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta lain-lain unsur daripada komponen abiotik kepada biotik. Keseimbangan yang berlaku dalam kitar tenaga sesebuah ekosistem juga berlaku dalam kitar nutrien ini juga mesti mencapai tahap keseimbangan, jika tidak ekosistem itu menjadi tidak stabil. Terdapat beberapa jenis kitar nutrien iaitu:
Kitarnitrogen Kitar oksigen dan karbon dioksida Kitar kalsium

Kitar Nitrogen
Merujuk kepada proses pengambilan dan

pengembalian nitrogen dari sumbernya iaitu atmosfera dan tanah untuk mengekalkan keseimbangannya.

 Secara semula jadi, kandungan nitrogen di 

ruang atmosfera ialah 78% daripada udara.

Pengambilan nitrogen dari tanah Tumbuh-tumbuhan mengambil nitrogen

melalui sistem akarnya. Nitrogen akan diserap oleh akar tumbuhtumbuhan dalam bentuk amonia iaitu ion nitrit dan ion nitrat di dalam tanah. Nitrogen juga ditambat oleh beberapa bakteria yang terdapat pada akar tumbuh-tumbuhan melalui proses simbiosis. Bakteria tersebut akan menukarkan gas nitrogen dari atmosfera kepada nitrat dan membekalkan nutrien nitrat kepada tumbuhtumbuhan.

Pengambilan nitrogen melalui proses larut resap di dalam tanah
Nitrat di dalam tanah akan

mengalami proses larut resap oleh air dan dibawa ke tempat lain. Proses ini paling berkesan di kawasan tropika yang mengalami hujan lebat dan jumlah air hujan yang banyak.

Pengembalian nitrogen ke dalam tanah dan Atmosfera.
Nitrogen boleh dikembalikan melalui
Aktiviti pertanian Penguraian mikroorganisma Proses pereputan Tindakan kilat dan hujan

Melalui aktiviti pertanian Penggunaan baja yang mengandungi sebatian nitrogen akan mengembalikan nitrogen yang hilang ke tanah semula.

Melalui penguraian mikroorganisma Bakteria pendeniritan akan mengurai nitrat dalam tanah dan menukarkannya kepada gas nitrogen yang dibebaskan semula ke ruang atmosfera.

 pereputan komponen biotik Proses pereputan akan menghasilkan sebatian amonia secara semula jadi ke dalam tanah yang akan diurai kepada sebatian nitrit dan nitrat di dalam tanah.

Tindakan kilat dan air hujan Semasa kejadian kilat, nitrogen di udara akan bergabung dengan oksigen dan menghasilkan gas oksigen nitrus dan nitrik. Tindakan air hujan akan nelarutkan gas tersebut dan membentuk asid nitrit dan asid nitrus yang seterusnya menghasilkan nitrit serta dalam tanah.

Kitar Oksigen dan Kitar Karbon Dioksida
Kitar oksigen berlaku menerusi proses

pernafasan atau respirasi haiwan dan manusia dengan proses fotosintesis oleh tumbuhan. Oksigen dibekalkan terus dari atmosfera untuk pernafasan haiwan dan manusia. Proses pernafasan/respirasi haiwan dan manusia akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera.

Karbon diksida yang dibebaskan oleh haiwan

akan digunakan pula oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Menerusi fotosintesis tumbuhan pula akan membebaskan kembali oksigen ke atmosfera yang kelak digunakan pula oleh haiwan dan manusia. Proses ini berterusan dan berkitaran. Dalam keadaan semula jadi, kitar ini berlaku dengan seimbang.

Oksigen juga digunakan dalam pembakaran

bahan api fosil seperti penggunaan petroleum dalam kenderaan lalu membebaskan karbon dioksida.

Kitar kalsium bermula di dalam tanah. Kalsium dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan

Kitar Kalsium

disimpan di dalam akar, batang, dahan, dan daun. Apabila tumbuh-tumbuhan tadi terkena hujan maka air hujan akan melarutkan sedikit kalsium yang ada untuk mengembalikannya ke tanah. Seterusnya, kitar kalsium akan terus berlangsung apabila sistem akar tumbuhan menggunakan semula kalsium yang ada di dalam tanah.

Haiwan seperti serangga memperolehi kalsium

apabila memakan tumbuh-tumbuhan manakala burung pula akan memperolehi kalsium apabila memakan serangga berkenaan. tadi akan disimpan di dalam cengkerang telur. ke tanah dan kalsium akan kembali semula ke tanah.

 Seterusnya kalsium yang dimakan oleh burung

 Apabila telur menetas, cengkerangnya akan jatuh 

Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain.  Kalsium dalam badan haiwan tersebut akan

disimpan di dalam tulang atau gigi mereka.

 Apabila haiwan ini mati dan reput maka kalsium

akan kembali semula ke tanah yang akan digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan.