Of course I have the time

I’ve been thinking of you

Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam
Teras Perkhidmatan Awam Tonggak 12 Perkhidmatan Awam
SEKSYEN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TEL : 03- 89472016 03- 89466171

Penghayatan Nilai dan Etika PA
• Beberapa dasar/pekelilingan
dikeluarkan agar nilai dan etika perkhidmatan awam dihayati, contoh:
– – – – – – – – Teras Perkhidmatan Awam Tonggak 12 Perkhidmatan Awam Dasar Pandang ke Timur Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran Kepimpinan melalui teladan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang Pengurusan Kualiti dan Anugerah Kualiti Konsep Perkhidmatan Cemerlang

Tujuan Nilai dan Etika PA
• Meninggikan mutu perkhidmatan
awam • Memelihara kepercayaan awam • Memupuk tanggungjawab bersama • Mewujudkan suasana sihat dan cekap • Mengeratkan hubungan sesama kakitangan • Membentuk sikap dan pembawaan

Sebab Nilai/Etika PA perlu
• Permintaan perkhidmatan awam
meningkat • Curiga atas kemampuan perkhidmatan awam • Azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu perkhidmatan awam • Faktor lain (persaingan globalisasi, ancaman keselamatan, kemerosotan ekonomi, gejala sosial, dll.)

Kepentingan Nilai/Etika PA
• Menentukan arah dan memberi
makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku bagi memenuhi tanggungjawab/amanah • Memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota perkhidmatan awam sebagai institusi utama pembangunan tamadun • Merupakan standard bagi mendorong anggota dengan ikhlas dan berkesan

Definisi Nilai
• Pegangan yang mendorong
seseorang atau organisasi untuk bertindak • Rangka tanggapan yang membentuk dan mempengaruhi tingkahlaku • Nilai boleh dikategorikan berasaskan agama, budaya, etika dan juga moral

Nilai Murni dalam PA
• Adil dalam perlantikan • Amanah dalam menjalankan tugas • Bertanggungjawab dalam memberi

khidmat • Ikhlas dalam perkhidmatan awam • Dedikasi dalam perkhidmatan awam • Tekun dalam perkhidmatan awam • Berdisplin dalam perkhidmatan

Definisi Etika
• Ilmu berkaitan dengan dasar-dasar
akhlak atau moral • Sistem dasar-dasar akhlak, hukuman-hukuman, tingkahlaku atau kelakuan • Sistem dasar-dasar akhlak atau tingkahlaku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi

Etika dalam Pentadbiran
• Kejujuran (Honesty) • Kesabaran (Patience) • Keadilan (Justice) • Kebenaran (Veracity) • Ketenteraman (Peacefulness) • Keberanian • Mudah didampingi (Courage) (Accessibility) • Kesopanan • Simpati (Politeness) (Sympathy) Kemaafan •
(Forgiveness)

Etika Perkhidmatan Awam (1979) Teras Perkhidmatan Awam
(Perkhidmatan Cemerlang)

1. 2. 3. 4. 5.

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap pentingkan diri Berkhidmat dengan muhibbah/kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara

6. Bersama membenteras kelemahan/musuh 7. Berpegang teguh kepada ajaran agama

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
• Tingkatkan kemahiran menerusi
latihan, pembacaan, menghadiri seminar/bengkel • Sendiri mengatasi kelemahan diri • Menyumbang kepada meningkatkan mutu perkhidmatan jabatan • Memupuk sikap kreatif dalam kerja • Mencari pembaharuan/pemodenan dalam sistem kerja dan pengurusan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab
• Menghayati spesifikasi kerja • Sumbangan tenaga yang lebih • Mencapai tingkat semaksima yang

boleh • Menepati janji dalam bertugas/ikrar • Memecahkan masalah tanpa arahan • Menyelesaikan masalah dengan cepat

Berusaha mengikis sikap pentingkan diri
• Tindakan selaras dengan cita-cita
negara • Bukan untuk keuntungan sendiri • Hapuskan sifat sombong/bongkak • Gunakan kuasa dan wang dengan saksama dan cermat • Berkomunikasi dengan berkesan • Beri peluang bertanya

Berkhidmat dengan memupuk muhibbah dan kemesraan
• Hayati keperluan masyarakat
berbilang kaum dan budaya • Sifat muhibbah tidak terhad di pejabat • Mengawal perasaan • Sabar, bertimbang rasa, selalu senyum, beri layanan mesra tanpa pilih kasih • Cekal hadapi cabaran

Memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
• Membimbing rakyat di mana sesuai • Menyedarkan rakyat tentang
pembangunan • Meninggikan taraf hidup rakyat • Memahami dasar-dasar kerajaan • Melibatkan rakyat dalam aktiviti pembangunan • Melibatkan diri dalam kerja sukarela

Bersama membenteras musuh dan kelemahan negara
• Bersih daripada penyelewengan/korupsi • Bersama membenteras
– – – – – Kemiskinan Kejahilan Subversif Pelampau Dadah, dll.

• Memupuk permuafakatan dan
persefahaman

Berpegang teguh kepada ajaran agama
• Yang berpegang teguh kepada
agama tidak terlibat dalam
– Jenayah – Korupsi – Dadah, dll.

• Mempunyai nilai dan etika murni • Tidak terpengaruhi dengan ideologi
musuh

Tonggak Pillars
1. Menghargai Masa 2. Ketekunan
membawa kejayaan 3. Keseronokan bekerja 4. Kemuliaan kesederhanaan 5. Ketinggian peribadi 6. Kekuatan sifat

1. Value of time 2. Success of

perseaverance 3. Pleasure of working 4. Dignity of simplicity 5. Worth of Character 6. Value of kindness

Tonggak Pillars
1. Pengaruh teladan 2. Kewajipan
menjalankan tugas 3. Kebijaksanaan berhemat 4. Keutamaan kesabaran 5. Peningkatan bakat 6. Nikmat mencipta

1. Influence of

examples 2. Obligation of duty 3. Wisdom of economy 4. Virtue of patience 5. Improvement of talent 6. Joy of originating

Menghargai Masa amalan positif amalan negatif
• Menepati masa • Menyegerakan
tugas • Merancang waktu • Guna masa untuk kerja produktif • Tetapkan date-line • Melaksanakan tugas dalam masa yang ditetapkan

• Datang lewat • Berbual-bual

kosong • Melambatkan tugas • Tiada keutamaan • Buat kerja peribadi • Kegunaan masa secara tidak produktif

Ketekunan membawa kejayaan amalan positif amalan • Mudah tersinggung • Sedia terima negatif
cabaran • Rajin dan sentiasa usaha • Penuh berdisiplin • Berkemahiran dan bersemangat • Teliti dan berperaturan • Punya jadual yang dikuti

• Kurang berdisiplin • Mudah putus asa • Tidak terkini • Tidak berhemah

tinggi • Tidak bersemangat • Tiada jadual • Tidak teliti

• Menerima kerja

Keseronokan bekerja amalan positif amalan negatif
• Anggap kerja
sebagai beban • Tidak komited • Sentiasa didorong • Menunggu arahan • Berat tangan • Sentiasa beri alasan

sebagai ibadah • Mempunyai inisiatif dalam bertugas • Sentiasa innovatif • Suka menyumbang • Resourceful

• Tidak tamak

Kemuliaan kesederhanaan amalan positif amalan negatif

pangkat • Tidak membazir • Adil dalam tindakan • Mudah didampingi • Tidak sombong • Menerima teguran • Rendah diri, pemaaf

• Menononjolkan diri • Membesarkan
perkara kecil • Malampau/keterlal uan • Mengampu ketua • Memperagakan kemewahan • Berhias lebih-lebih

Ketinggian peribadi amalan positif amalan negatif
• Beramanah • Beriman, bertaqwa • Berpengetahuan
luas • Sedia berkorban • Bersopan santun • Kemas luaran/tindakan • Berakhlak mulia • Bekerjasama

• Pilih kasih • Tamak • Curi tulang(elak

kerja) • Buruk budi bicara • Boros • Tidak hormat • Tiada prinsip • Tidak ambil berat

Kekuatan sifat baik hati amalan positif amalan negatif
• Bersimpati • Bertimbang rasa • Mesra dan
bekerjasama • Pemaaf dan berhemah tinggi • Bersopan santun setiap masa

• Berdendam • Hasad dan dengki • Bermuka-muka • Suka mencaci • Suka menghina • Cepat menuduh • Kasar dan kurang
sopan

Pengaruh teladan amalan positif amalan negatif
• Tertib dan beradab • Kuat bekerja • Bertanggungjawab • Berpandangan jauh • Sentiasa menimba

agama • Kedekut/bakhil • Hipokrit dan memanfaatkan • Buruk sangka ilmu • Suka mencari helah untuk elak • Mengutamakan orang daripada diri kerja sendiri • Mengumpat/batu

• Jahil • Mempersenda

Kewajipan menjalankan tugas amalan positif amalan negatif • Mementingkan • Mudah
kualiti • Belajar daripada kesalahan • Akauntabiliti • Profesional dan cekap • Cergas dan pantas bekerja • Produktif

menyeleweng • Tidak ikut arahan • Suka bertangguh • Melepaskan batuk di tangga • Terus buat kesilapan • Sambil lewa • Tidak boleh

Kebijaksanaan berhemat amalan positif amalan negatif
• Teliti dalam
perbelanjaan • Menyelenggara wang dengan sistematik • Boleh bezakan keper- luan dan kemewahan • Bertanggungjawab atas perbelanjaan

• Bermewah dengan

harta kerajaan • Tidak cermat • Berbelanja tidak kena pada tempat • Tidak peka kepada keperluan awam • Boros

Keutamaan kesabaran amalan positif amalan negatif
• Tenang dalam
menghadapi masalah • Mempunyai perhitungan jauh • Tahan menerima kritikan • Cekal • Berhemah tinggi berubah • Cepat mengalah • Berpandangan sempit • Tidak bersedia menghadapi cabaran • Pesimis

• Pendirian sentiasa

Peningkatan bakat amalan positif amalan negatif
• Mencari keunikan • Menyertai aktiviti
kreatif • Memberi dorongan dan galakkan • Menggalak percambahan idea • Persekitaran kondusif

• Sekat pemikiran

baru • Tidak menggalak percubaan • Tidak menghargai bakat • Takut mencuba • Berpuas hati • Mengekal suasana

Nikmat mencipta amalan positif amalan negatif
• Berada dalam • Berterusan terokai
pembaharuan • Berani mencuba • Memanfaatkan cadangan baik

• Takut risiko cabaran intelektual • Meremehkan

usaha orang lain • Pemikiran jumud • Mempertahankan status quo cara butatuli • Terlalu cepat ingin melihat hasil

Strategi Memupuk Amalan Nilai dan Etika Murni
• Peringkat penggalakan – usaha
berterusan • Peringkat diagnosis – mengenalpasti masalah • Peringkat intervensi – mengatasi masalah • Peringkat penilaian – meneliti semula kekuatan dan kelemahan • Peringkat pengukuhan – pemantapan melalui latihan berterusan

Penggalakan amalan nilai dan etika secara berterusan
• Mewujudkan sudut
Q • Bentuk kelab pidato • Adakan latihan bina sikap • Adakan perbincangan mingguan/bulanan • Wujudkan kelab

• Beri amanat yang
mencabar • Adakan caramah berkala • Banyakan anugerah serta pengiktirafan • Terbit/beli buku bacaan • Wujudkan tabung khas

SENYUM SENYUM SEINDAH SURIA YANG MEMBAWA CAHAYA SENYUMLAH DARI HATI DUNIA MU BERSERI SENYUM UMPAMA TITIAN DALAM KEHIDUPAN KAU TERSENYUM KU TERSENYUM KEMESRAAN MENGUNTUM SENYUM KEPADA SEMUA SENYUMAN MU AMATLAH BERHARGA SENYUM MEMBAHAGIAKAN DENGAN SENYUMAN TERJALINLAH IKATAN

SENYUMAN BERKUALITI

I enjoy having you here I’ll be missing you