Soalan 1

Perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan? Pengurusan Kewangan

✔ Perakaunan pengurusan

menyediakan maklumat kepada para pengurus syarikat atau hak dalaman syarikat yang merancang, menyusun, memimpin dan mengawal operasi.

Perakaunan kewangan menyediakan maklumat kepada pihak luaran syarikat seperti pelabur, pelanggan, pembekal, bank dan agensi kerajaan.

Soalan 2
Maksud strategi perniagaan? Kemampuan syarikatuntuk menarik pelanggan yangmembezakan mereka daripada pesaing lain dimana syarikat member fokus kepada sasaran pelanggan...

Soalan 3
3 kategori nilai pelanggan?
 Kemesraan pelanggan  Cara bekerja yang berkesan  Kepimpinan produk

Soalan 4
3 aktiviti pengurusan?
➢ Membuat perancangan serta mampu untuk memilih alternatif yang baik untuk

mendapatkan keputusan yang berkesan. ➢ Pengurus perlu memantau sendiri setiap aktiviti yang dijalankan supaya kerja berjalan dengan lancar.pengurus juga perlu mempunyai kebolehan untuk memimpin pekerja bawahan serta mampu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. ➢ Pengurus mestilah bijak dalam mengawal operasi supaya tidak berlaku sebarang kesilapan serta mampu membuat perancangan yang strategik.

Soalan 5
4 langkah perancangan dan kawalan? Perancangan jangka panjang dan jangka pendek Melaksanakan perancangan samada secara terus atau motivasi. Mengukur prestasi Membandingkan prestasi sebenar dengan perancangan.

Soalan 6
Perbezaan antara perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan? Pengurusan Kewangan

✔ Penekanan orentasi masa depan ✔ Menyediakan maklumat iaitu

✔ Penekanan pada sejarah ✔ Data asas digunakan untuk ✔ ✔ ✔ ✔

pihak dalaman. ✔ Data yang flexsibel untuk membuat keputusan yg terperinci. ✔ Membantu dalam membuat keputusan. ✔ Tidak menggunakan generally accepted accounting principles (GAAP).

menguruskan organisasi. Data yang mempunyai objektif dan tepat. Fokus kepada ketepatan external Menyediakan laporan syarikat Disahkan oleh GAAP

Soalan 7
Lini Terlibat terus kepada objektif organisasi Staf Tidak terlibat terus dengan objektif syarikat

Soalan 8
Tanggungjawab ketua bahagian kewangan ( CFO)? Ketua kewangan bertanggungjawab dalam penyediaan ketepatan masa dan data yang relevan untuk menyokong perancangan dan kawalan aktiviti dan bertanggungjawab dalam menyediakan penyata kewangan untuk penggunaan luaran.ketua kewangan yang efektif adalah kunci kepada pegawai atasan dalam membuat keputusan.

Soalan 9
A. Raw materials B. Work in process C. Finished goods

Soalan 10
5 langkah model
I. Mengenalpasti nilai pelanggan khususnya dalam produk II. Mengenalpasti proses perniagaan dalam menyampaikan nilai kepada

pelanggan. III. Mengatur susunan kerja mengikut aturan proses perniagaan. IV. Menyediakan system yang bagus untuk respon kepada pesanan pelanggan. V. Berterusan menyediakan kesempurnaan dalam proses perniagaan.