Perakaunan Pengurusan ( Soalan muka surat 31

)
Soalan 1 Apakah perbezaan asas dalam orientasi antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Perakaunan kewangan memberi maklumat kepada pihak luaran syarikat seperti pembekal, pelabur dan agensi kerajaan manakala perakaunan pengurusan menyediakan maklumat kepada para pengurus syarikat atau dalaman syarikat yang mengarah dan mengawal operasi syarikat.

Soalan 2 Apakah maksud strategi perniagaan? Strategi perniagaan adalah untuk menarik lebih ramai pelanggan dan memfokus kepada pelanggan yang disasarkan.

Soalan 3 Huraikan 3 kategori pernyataan nilai pelanggan. i. ii. iii. Customer Intimacy Operational Excellent Product Leadership

Soalan 4 Huraikan 3 aktiviti utama seseorang pengurus. Aktiviti pertama seseorang pengurus ialah merancang iaitu mengenalpasti alternative dan kemudian memilih alternative terbaik yang dapat membantu kepada pencapaian objektif organisasi. Contohnya matlamat utama Good Vibrations adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik syarikat dengan membekalkan perkhidmatna yang baik pada persaingan harga dalam banyak pasaran Aktiviti kedua seseorang pengurus ialah mengarah dan memotivasi. Penguurus perlu melihat dari hari ke hari setiap aktiviti dan memastikan operasi organisasi adalah lancar. Ini termasuklah dalam kebolehan memotivasi dan mengarah pekerja dengan berkesan. Pengurus akan menyediakan tugasan untuk pekerja, mengadili pertengkaran, menjawab persoalan, menyelesaikan masalah dengan cepat dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi pelanggan dan pekerja. Aktiviti ketiga bagi seseorang pengurus adalah mengawal. Pengurus hendaklah memastikan aktiviti – aktiviti dilaksanakan mengikut pelan kerja yang telah ditentukan melalui sistemsistem perakaunan, laporan dan auditan yang ditetapkan.

Soalan 5 Apakah 4 langkah dalam perancangan dan kitaran kawalan?

Soalan 6 Apakah beza utama diantara perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan? Aspek i. ii. Pengguna maklumat. Penekanan terhadap masa ( sejarah, semasa dan masa depan ). Perakaunan Pengurusan Orang luar yang membuat keputusan kewangan. Perspektif sejarah. Perakaunan Kewangan Pengurus yang merancang dan mengawal organisasi. Penekanan masa depan.

iii. Data yang munasabah. iv. Ketepatan data . v. Organisasi atau bahagian. vi. Keperluan peraturan dan undang – undang.

Penekanan terhadap kebolehsahan. Penekanan terhadap nilai. Fokus utama terhadap keseluruhan organisasi. mengikut GAAP (generally accepeted accounting principles) dan format yang telah ditetapkan.

Penekanan terhadap perancangan dan kawalan yang relevan. Penekanan terhadap garis masa. Fokus terhadap segmen sesebuah organisasi. Tidak perlu GAAP (generally accepted accounting principles) atau format.

Soalan 7 Bezakan diantara kedudukan barisan lini dan staf di dalam organisasi. Barisan Lini • Terlibat secara langsung dalam pencapaian objektif asas sesebuah organisasi • • Barisan Staf Terlibat secara tidak langsung dalam pencapaian objektif asas Menyokong / menyediakan bantuan kepada barisan lini @ bahagian lain dalam organisasi tetapi tidak mempunyai autoriti langsung ke atas barisan lini.

Soalan 8 Huraikan tanggungjawab asas Ketua Pegawai Kewangan. Ketua Pegawai Kewangan bertanggungjawab menyediakan data yang tepat pada masa yang relevan untuk menyokong perancangan dan kawalan keatas aktiviti dan untuk menyediakan penyata kewangan untuk pengguna luar.

Soalan 9 Apakah 3 kategori utama terhadap inventori dalam syarikat perkilangan? i. ii. iii. Just-In-Time ( JIT ) Total Quality Management ( TQM ) The Theory of Constrains ( TOC )

Soalan 10 Apakah 5 langkah dalam lean thinking model? i. ii. iii. iv. v. Mengenalpasti niali pelanggan dalam produk Mengenalpasti proses perniagaan dalam menyampaikan nilai kepada para pelanggan Mengatur susunan kerja mengikut urutan proses perniagaan Menyediakan sistem yang baik untuk sebarang tindak balas daripada pelanggan Menyediakan proses perniagaan yang sempurna dan berterusan