KAUNSELING KELOMPOK

Ahmad Saiful Anuar b Jamaludin Amira bt Ramli Fatin Hamimah bt Khalid 7 PISMP RBT 2

KAUNSELING KELOMPOK
Proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap pelajar di bawah keadaan terkawal. Merangkumi keperluan dan minat bersama di kalangan kebenyakan pelajar. ( C. A. Mahler & E. Caldwell ) Orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap orang pelajar mengikut kehendak kumpulannya. ( Carl Rogers, 1970 ) Kesimpulannya…. Kaunseling kelompok ialah proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial.

ASAS KAUNSELING KELOMPOK
Peringkat asas bimbingan secara kelompok : qMengenal pasti dan membentuk kumpulan secara objektif untuk Bimbingan Secara Kelompok qSesi sumbangsaran : •Orientasi dan pendedahan diri •Konflik dan pertentangan •Perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi •Mengusulkan alternatif penyelesaian masalah •Membuat keputusan berdasarkan rumusan qTindakan susulan

PEMILIHAN AHLI KELOMPOK ( screening )
qProses ini penting bagi mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan. qPerkara yang perlu diambil kira : •Kriteria kelompok yang akan dibentuk •faktor demografi ahli •Jenis ahli ( faktor personaiti, dsb ) •Kelompok yang homogenuous atau heterogenuos •Kenal pasti punca ketegangan dalam hidup •Kenal pasti punca sokongan dalam hidup •Pengalaman kini dan lampau ahli dengan kaunseling •pengalaman kini dan lampau ahli dengan kelompok

JENIS - JENIS KELOMPOK
qJenis kelompok dikategorikan berdasarkan kadar saiznya, bentuk perhubungan monolog, matlamat, konsep, kepimpinan, agenda, dan sebagainya.

rinsip psikologi dan kaunseling untuk perkembangan , pencegahan dan pen

KELOMPOK PSIKOTERAPI

panduan maklumat untuk tujuan perkembanganmemulihkan individu yang d - Berasaskan prinsip psikologi dan pencegahan

KELOMPOK ORIENTASI TUGAS

angan personal ahli seperti kelompok kaunseling dan kelompok kesedaran - Dibina untuk menjalankan atau menyelesaikan sesuatu tugasan seper

TERBUKA TUTUP

ka kepada sebarang ahli pada bila - bila waktu langan dan ketat dengan peraturan keluar masuk ahli . Biasanya ahli ba

KELOMPOK SEKUNDER

rapat hubungan yang kurang rapat perhubungannyadsb . - Ahli seperti rakan sejiran , keluarga seperti jiran sekampu

AUTORITARIAN

sepenuhnya oleh seorang pemimpin . Keputusan dan kuasa terletak kepada direktif atau berarah

KELOMPOK LAISSEZ - FAIRE

inan yang terbuka kepada ahli untuk membuat keputusan . -Kepimpinan yang amat terbuka atau bebas . if kerana penglibatan kedua - dua pihak .sangat tidak berstruktur atau ta -Kelompok yang

( content ) KELOMPOK PROSES

epada -apayang harus dibincangkan di kalangan diperbincangkan atau dila Penekanan kepada bagaimana yang harus ahli . perkara asas kelompok . proses , kaedah atau teknik yang akan dilalui ol -Berkaitan dengan

KIK ahli yang tiada motif kelompok yang atau emosi . berkumpulmemenuhi tuntutan luaran yang bersifat sosial . dalam satu keperibadian berhajat untuk memenuhi keperluan nya untuk ga

ario di mana aktif akan memainkan peranan seara aktif untuk permasalah anan secara ahli ke arah meneroka , memahami dan mengatasi meneroka p

PROSES KAUNSELING KELOMPOK

Dalam usaha untuk mempraktikkan/mengelolakan aktiviti kelompok kaunseling,maka kaunselor perlu memberi tumpuan yang serius kepada beberapa langkah seperti berikut:

PROSES KAUNSELING KELOMPOK

PERSEDIAAN KELOMPOK

LANGKAH 1 : MEMILIH AHLI UNTUK BERKELOMPOK

• Proses pemilihan perlu dijalankan dengan baik. • Pemilihan ahli yang rela dan sesuai dengan matlamat kelompok amat penting. • contoh : seorang guru kaunseling di sekolah ingin mengadakan aktiviti kelompok pencegahan,pemulihan @ perkayaan perlu memberitahu semua warga sekolah agar mereka jelas.

• •


•Aktiviti kelompok kaunseling bagi memulihkan masalah ponteng,maka guru kaunseling boleh membuat pemberitahuan awal kepada semua • • •Ketua perlu memikirkan mengenai jenis ahli akan menyertai kelompok ponteng tersebut.Adakah ia dianggotai oleh satu jenis pelajar sahaja atau kelompok pelajar perempuan(kerana isu sensitif mungkin perlu kawalan jantina demi maruah)

Ahli yang lebih rela selalunya amat membantu dalam proses kelompok kaunseling berbanding ahli tidak rela. • contoh : kes kelompok ponteng yang akan dilaksanakan di sekolah

LANGKAH 2 : MENENTUKAN SAIZ KELOMPOK

Jumlah saiz sesuatu kelompok adalah berbeza.  Ohlsen (1977) memberi pendapat 4-8 ahli adalah satu jumlah yang unggul.  Hansen (1976) pula mengutarakan bilangan yang hampir serupa 7-8 orang  Jumlah ahli kelompok yang kecil @ besar mempengaruhi proses kelompok tersebut.

Bagi hansen (1976) ahli yang terlalu kecil (kurang dari lima), ia kurang berfungsi sebagai satu kelompok  Bagi ahli terlalu ramai , usaha untuk mewujudkan hubungan yang bermakna serta kesan di antara ahli akan menjadi lemah dan berkurangan.  Lazimnya,saiznya kelompok ini amat bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis permasalahan yang timbul,umur,pengalaman dan latar belakang kaunselor,tempat pertemuan,pendekatan atau kaedah matlamat kelompok

• •

LANGKAH 3 : KEKERAPAN PERTEMUAN KELOMPOK

 Kekerapan

pertemuan itu seharusnya dinyatakan kepada ahli oleh ketua atau kaunselor kelompok kerana adalah menjadi tanggungjawab ketua untuk memberi senario ringkas mengenai kekerapan perjumpaan kelompok yang mereka anggotai.

Jumlah atau bilangan perjumpaan dalam kelompok sering dikaitkan dengan isu dan matlamat yang ingin dicapai. Bagi kelompok yang hanya ditubuhkan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan atau perbincangkan isu yang mudah dan jelas maka jumlah pertemuan mungkin tidak banyak berbanding dengan kelompok yang membincangkan isu yang lebih serius dan berat.

 

  

Kekerapan pertemuan juga dipergaruhi oleh jenis dan bilangan ahli. bagi kelompok ahli yang jelas matlamat seperti kelompok homogenuous dan bilangan ahli yang sedikit,kemungkinan mereka jarang berjumpa .

LANGKAH 4 : JANGKAMASA BERKELOMPOK

 Bergantung

kepada keadaan ,ada sesi kelompok yang dijalankan secara berterusan selama 10 hingga 20 jam,dan ada yang menjalankan selama 20 ke 30minit.  Jangkamasa sesi juga dipergaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis ahli,bilangan ahli,orentasi atau pendekatan

Kelompok yang dianggotai jenis ahli yang cepat bosan dan agak lembab,jangka masa yang dicadangkan adalah lebih pendek berbanding dengan kelompok yang dianggotai oleh ahli yang mampu untuk berbincang dengan lebih lama. Jangkamasa yang pendek (30-40minit) juga dicadangkan kepada kelompok kanak-kanak dan remaja yang sememangnya agak kurang berupaya

 

Bilangan ahli yang ramai didalam kelompok juga akan mengheret kelompok untuk bersidang dengan lebih lama berbanding kelompok yang ahlinya sedikit.Kelompok yang mempunyai ramai ahli,masa yang dicadangkan 6990minit. Kelompok yang memerlukan beberapa pendekatan atau orentasi akan mengambil masa yang panjang.Masa yang dicadangkan 90-120minit dimana kaunseling yang dijalankan amat serius yang memerlukan mereka berinteraksi.

Corak kepimpinan ketua juga memainkan peranan menentukan sesi kaunseling berlangsung.Pemimpin yang berstruktur dan direktif kemungkinan jangkamasa yang diambil adalah pendek. Jangkamasa sesi juga bergantung kepada struktur organisasi atau setting tertentu.

 

• •

LANGKAH 5 : TEMPAT PERTEMUAN KELOMPOK
Tidak semua tempat sesuai untuk proses kaunseling mahupun kelompok. Tempat yang sebaiknya menepati ciri utama seperti privacy agar ahli berinteraksi dalam kelompok yang tertutup.Ahli mesti diyakinkan bahawa tiada sesiapa diluar kelompok yang mendengar segala perbualan.Jika ketua tidak mengambil berat hal ini kemungkinan terbantut atau perkembangan positif terhalang.

• •


.

 Penglibatan

ahli tanpa penglibatan yang ikhlas dan serius ”menghadiri emosi,mental dan rohani”kelompok tidak akan bergerak lebih jauh @ maju,kerana tempat begitu memainkan peranan yang penting agar memberi keselesaan kepada semua ahli.


•D a l m su a sa n a y a n g se le sa , ahli akan a m udah m e m b e ri ke rj sa m a a dan p e n g lib a ta n ya n g se p e n u h n ya . • •S u su n a n d a l m a b u l ta n ya n g b e sa r j g a a u m e m b e ri p e l a n g u n tu k sa m a -sa m a ko n g si u ni ah sb ru a n g . R u a n g ya n g b e sa r j ga u m e m b o l h ka n a h l b e rg e ra k b e b a s se ki n ya e i ra p e n d e ka ta n b e ra sa ska n a kti ti vi . • •

 Bilik

yang jauh daripada bising seperti berhampiran jalan raya @ laluan utama akan mengganggu proses kaunseling. kelompok juga akan terhalang oleh bau-bauan yang tidak menyenangkan seperti kedudukan tempat kelompok di tepi tandas sekolah,serta tempat kelompok yang terdedah kepada panas terik serta

 
 Proses

LANGKAH 6 :MEMULAKAN PERTEMUAN KELOMPOK  Kemahiran,pengetahuan dan pengalaman dalam kaunseling yang tidak memadai jika seseorang itu ingin melaksanakan proses menolongkan individu.Maka pengalaman dalam kelompok juga amat penting untuk pastikan kejayaan dalam kelompok.

  Pada

peringkat pertemuan awal,ketua sebaiknya

 Kemungkinan

terdapat beberapa perkara yang tidak dipersetujui oleh ahli.Di sini ketua perlu bersikap terbuka dan peka kepada keperluan dan cadangan ahli. peringkat ini apa yang perlu dilakukan oleh ketua ialah lebih banyak mendengar dan cuba menyesuaikan segala keperluan dan kehendak ahli dengan

 Pada

TAHAP - TAHAP KELOMPOK

a.TAHAP PERMULAAN
( Tahap Perkembangan Sosial ) •Ia bermula dari sesi pertama sehingga ke sesi keenam (kurang/lebih) • •Ini bergantung kepada jenis kumpulan,jangka masa sesi dan ahlinya. • •Dalam tahap ini ahli-ahlinya hanya mementingkan kepada dirinya sahaja.Kebanyakkan ahli akan merasakan tertekan,kecewa dan penuh dengan konflik.

 Pada

tahap ini kebanyakkan ahli cuba menguji kebolehan dan keberanian. ahli akan cuba mengelak dari melibatkan diri dari konflik.

  Ada

( TAHAP PENEROKAAN DAN PELAKSANAAN TUGASAN )

B. TAHAP PERTENGAHAN

•Pada tahap ini matlamat akan cuba dicapai • •Ahli-ahli akan belajar perkara-perkara yang abru,membincangkan pelbagai isu dan tajuk/berkongsi perkara –perkara yang peribadi dalam suasana teraputik. • •Bermula dari orientasi tugas akan masuk kepada frasa rasional dan emosi.

•Ahli akan menggunakan maklumbalas emosi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. • •Fasa yang berikutnya ialah fasa berkongsi idea tentang pilihan-pilihan ke arah penyelesaian masalah.

C. TAHAP PENAMATAN
•Tempoh dan jangka masa tahap ini bergantung kepada jenis kelompok dan juga perkembangan yang telah berlaku. • •Kebanyakkan kumpulan hanya memerlukan satu sesi sahaja untuk penamtan. • •Namun ada juga kumpulan yang memerlukan dua-tiga sesi . • •Akhir sekali ketua/fasilitator akan menutup kelompok.

KAUNSELOR SEBAGAI PEMUDAH CARA

 Pemudahcaraan

merupakan proses yang memudahkan sesuatu tindakan. dunia pendidikan pemudahcaraan ialah proses yang menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar

  Dalam

  Guru

yang menguasai kemahiran pemudahcaraan ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan,teknik menyoal serta mempunyai bakat.

KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN UNTUK AKTIVITI PERBINCANGAN

1. Kemahiran menentukan struktur perbincangan

2. Teknik memulakan perbincangan.

3. Teknik mengawal proses perbincangan.

4. Kesan penggunaan kemahiran pemudahcaraan:

A.Teknik melibatkan klien-klien menyertai aktiviti perbincangan B.Kemahiran menggunakan teknik lisan dan bukan lisan C.Kemahiran menggunakan teknik menyoal

h i n m e w u j d ka n su a sa n a ko n d u si u n tu k p e rb i ca ra u f n

n m e m b i b i g kl e n -kl e n m e ru m u s d a n m e m b u a t c m n i i

DINAMIKA DALAM KELOMPOK

• • • •

Definisi : Dinamika :
Kuasa @ daya fizikal yang menggerakkan sesuatu


Kelompok: • Satu kumpulan sosial yang terkandung di dalamnya dua individu atau lebih yang saling berinteraksi antara satu sama lain. •Dinamika dalam kelompok: • Kuasa @ daya yang terdapat dalam unit sosial yang dapat menggerakkan fizikal, sosial dan perasaan sedia ada dalam kumpulan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku.

Pembentukan Dinamika Kumpulan

Sahsiah Faktor penting dalam pembentukan sesebuah dinamika kumplan

Jantina

Bangsa

Memberi arahan, membimbing dan mengagihkan kerja yang bersesuaian

Bertindak balas secara seimbang seperti mendengar pandangan, idea atau cadangan kumpulan – kumpulan serta menjaga kepentingan dan perasaan murid - muridnya

RUJUKAN
 Lily

Mastura Harun Phd Ramlan Hamzah . (2006) . Panduan Ulangkaji Bimbingan Dan Kaunseling . Kuala Lumpur . Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Sok Sang. (2008). Bimbingan Dan Kauseling Kanak-kanak. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

  Mook

 http://www.smkrajaperempuanipoh.com   http://www.smkdj.com/cms/faculty/unit-b    