P. 1
Koleksi Soalan contoh Geografi Fizikal Tema Sistem Geomorfologi

Koleksi Soalan contoh Geografi Fizikal Tema Sistem Geomorfologi

|Views: 5,131|Likes:
Published by CikguNikMie
Hasil kerja Nantene, Punitha M & Thamaraikanni 6AA KHS 2010
Hasil kerja Nantene, Punitha M & Thamaraikanni 6AA KHS 2010

More info:

Published by: CikguNikMie on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

Soalan 1

a)Huraikan perkataan geologi? (10markah)
b)Apakah konsep batuan? (10 markah)
c)Nyatakan ciri-ciri batuan? (5 markah)

Jawapan

a)Geologi berasal dari perkataan Greek iaitu ``Geo`` bermaksud bumi dan ``logos``
bermaksud kajian. Ia mengenai sains bumi dan terdiri daripada cabang-cabang
berikut:
•Geologi struktur dan volcanologi
•Geologi ekonomi seperti perlombongan
•Geologi kejuruteraan
•Geokimia
•Geofizik
•Geologi marin
•Hidrologeologi
•Astrogeologi
•Geodetik
•Geokronologi

a)komponen semula jadi mineral seperti mika, kuartza, feldsfar, kalsium, dan
karbonat yang terikat secara langsung menerusi proses pembekuan magma atau
diikat oleh bahan peerikat yang seperti kaolin, kapur, oksida-oksida, menerusi
proses simentansi atau penyimenan. Ia terdapat tiga jenis batuan iaitu:
•batuan igneus
•batuan enapan(mendak)
•batuan metaformosis(jelmaan)

ketiga-tiga batuan tersebut sama dari segi warna, kandungan mineral, struktur dan
tekstur, keasidan, kekerasan, dan ketahanan seta cara pembentukanya

a)Komposisi mineral, kestabilan mineral, darjah mobiliti mineral

Soalan 2

Ciri-ciri komposisi mineral merupakan salah satu ciri-ciri batuan

a) Huraikan ciri-ciri tersebut?

(10 markah)

b) Bagaimanakah komposi mineral menentukkan sifat batuan?

(10 markah)

c) Selain daripada komposisi mineral, huraikan 2 ciri yang lain?

(5 markah)

Jawapan

a)Terdapat batuan yang mengandungi sejenis mineral sahaja seperti batu kapur yang
hanya terdiri daripada mineral kalsit.
Sifat fizikal kalsit ialah berhablur, berbutir, berwarna cerah dan mengandungi
kapur.
Sifat kimia ialah terdiri daripada kalsium karbonat yang mudah larut dalam asid
lemah seperti asid karbonik.

b)Keras dan lembut mineral yang membentuk batu berkenaan.
•Mineral pembentuk batuan yang keras maka batuan tersebut tahan dan
stabil. Contohnya, batuan granit.
•Mineral pembentuk batuan yang lemhbut maka batuan tersebut lemah
dan mudah diluluhawakan. Contohnya, batu kapur.

Kestabilan mineral dan bahan perikat yang membentuk batuan.

•Sesetengah batuan mendak dibentuk menerusi proses penyimenan.
•Kestabilan bahan perikat menjamin keteguhan batuan.
•Mineral seperti kuartza,feldsfar dan biotit diikat oleh bahan perikat yang

stabil.

•Mineral seperti olivin, augit, dan anotit diikat oleh mineral yang tidak

stabil.

Darjah mobilti atau pergerakan mineral apabila menerima kehadiran air dan
asid lemah

•Mineral yang paling cepat bergerak dan bertindak balas.
•Ia akan menyebabkan batuan tersebut menjadi lemah.
•Batuan lemah tersebut seperti mineral kalsium, natrium, magnesium,
dan kalium beerbanding mineral seperti kuartza, mika, ferum, dan
aluminium yang lambat bertindak balas menyebabkan pembentukan
batuan yang teguh

C) ciri-ciri tekstur batuan

•Saiz dan bentuk hablur mineral yang membentuk batu.

•Sifat tekstur adalah kasar, halus dan licin bergantung kepada saiz hablur
atau butiran mineral di dalam sesebuah batuan.
•Contohnya, batun teknik bertekstur kasar, batuan riolit bertekstur halus
dan batuan obsidian bertekstur licin.

Ciri-ciri struktur batuan

•Susunan hablur mineral dalam batuan
•Terdapat dua struktur iaitu struktur berhablur dan struktur serpih.
•Struktur hablur
Susunan padat
Tidak terdapat ruang kosong
Kesannya, batuan menjadi teguh dan jitu
Contohnya batuan granit

•Struktur serpih

Susunan tidak teratur
Terdapat ruang kosong
Ruang kosong diisi oleh bahan perikat dan penyimen
Contohnya, batuan mendak seperti batu konglomeret,dan
brekia

Ciri-ciri rekahan dan ira batuan

•Rekahan merupakan sifat fizikal dan ira merupakan sifat kimia
•Batuan yang mempunyai banyak rekahan dan ira maka batuan
tersebut menjadi tidak teguh dan lemah.
•Rekahan merupakan garis kelemahan batuan.Contohnya, batu

kapur.

Soalan 3

a)Nyakan lima contoh batuan igneus? (5markah)
b)Huraikan lima ciri utama batuan igneus. (10 markah)
c)Bagaimanakah batuan igneus mempengaruhi pembentukan pelbagai rupa muka
fizikal di sesebuah kawasan? (10 markah)

Jawapan

a)Granit,gabro,basalt,
obsidian, pumis
b) Ciri-ciri batuan igneus:

Jenis

contoh

warnaKandungan
mineral utama

Tekstur Asid/ Bes

Granit

Cerah

Feldspar, kuartza,

IGNEUS

REJAHAN

dan mika

Kasar

Asid

Gabro

Gelap

Feldspar, piroksin
dan Olivin

Kasar

Bes

IGNEUS
TEROBOSAN

Basalt

Gelap

Piroksin, feldspar,
dan olivine

Halus

Bes

ObsidianGelap

Feldspar

BerkacaAsid

pumis

cerah

feldspar

Berkaca bes

c) bentuk muka bumi yang dipengaruhi

Jenis

contoh

Bentuk
muka bumi

Contoh
kawasan

IGNEUS

REJAHAN

Granit

Kubah,kelupusan,
tanah tinggi, banjaran
gunung

Banjaran titiwangsa,
gunung ledang

Gabro

Daik, lereng curam

Gunung sematan,
Sarawak

IGNEUS
TEROBOSANBasalt

Daik, lereng curam

tawau, pulau jawa,
pulau Hawaii

ObsidianLereng curam

Taman

Negara,

yellow stone, USA

Pumis

Tanah tinggi

Kawasan gunung
berapi

Soalan 4

a)Nyatakan lima contoh batuan enapan.

(5 markah)

b)Jelaskan sifat-sifat fizikal dan kimia batuan enapan.

(10 markah)
c)Bincangkan bagaimana batuan enapan mempengaruhi pembentukan pelbagai rupa muka
fizikal di sesebuah kawasan?

(10 markah)

Jawapan

a)Konglameret, batu pasir, syal, batu garam, batu gipsium, batu kapur dan batu arang
b)Sifat-sifat batuan enapan:
Jenis batuan

Contohnya

Komposisi

Jenis klastik

Konglemeret

Kerakal,kelikir,batu tongkol

Batu pasir

Pasir

Syal

Lempung

Jenis kimia

Batu garam

Halit

Batu gipsium

Gipsium

Jenis organik

Batu kapur

Kalsit dari sisa haiwan

Batu arang

Fosil tumbuhan

c)Rupa muka fizikal yang dipengaruhi:

Jenis batuan

contohnya

Bentuk muka
bumi

Kawasan

Jenis klastik

Konglemeret

Permatang dan
gunung

Pulau redang

Batu pasir

Tebing tinggi
dan dataran
tinggi

Pulau langkawi

Syal

Cerun landai,
lembah dan
tanah pamah

Pulau langkawi

Jenis kimia

Batu gipsium

Habysyah, Africa dan
new mexico

Batu garam

Tasik-tasik
cetek

Laut mati

Jenis organic

Batu kapur

Landskap karstLembah kinta, dan
sekitar ipoh,perak

Batu arang

Tanah pamah,
pinggir laut

Batu arang, Selangor
dan Pahang

Soalan 5

a)Huraikan proses pembentukan batuan igneus. 5markah)
b)Bagaimanakah batu metamorfik terhasil? (5markah)
c)Apakah ciri-ciri batuan metamorfosis? (8markah)
d)Bagaimanakah batuan metamorfosis mempengaruhi bentuk muka bumi? (7 markah)

Jawapan

a)Batuan igneus ter bentuk melalui proses penyejukan dan pembekuan magma di lapisan
kerak bumi atau di permukaan bumi.

Magma yang membeku di dalam lapisan kerak bumi dinamakan sebagai igneus rejahan
manakala magma yang membeku di permukaan bumi dinamakan sebagai igneus
terobosan.

b)Batu metamorfik terhasil melalui perubahan tekanan dan suhu yang dialami oleh batu
mendak dan juga batu igneus semasa gerakan tektonik di dalam bumi. Batu metamorfik
lebih keras dan stabil berbanding batu igneus dan batu mendak.

c)Ciri-ciri batuan metamorfosis

Jenis

tekstur

Batuan asal

Syis

Sederhana
kasar

Slat,basalt,granit

Gneisi

Kasar

Granit

Batu marmar

Kasar

Batu kapur

Kaurzit

Sederhana
kasar

Batu pasir

Ciri seterusnya ialah, batu metamorfosis amat keras, bersinar-sinar, cantik, dan
menarik. Batu dibahagikan dua jenis. Iaitu, batuan berjlur dan tidak berjalur. Batuan
berjalur mempunyai susunan mineral berlapis-lapis secara selari.

d)Bentuk muka bumi yang mempengaruhi

jenis

Bentuk muka bumi

Kawasan

Syis

Tanah tinggi dan
permatang

Rutland,vermond

Gneisi

Tanah tinggi

Carolina utara, usa

Batu marmar

Tanah pamah dan
bukit

Pulau langkawi

kaurzit

Bukit sisa

Utah tengah,usa

Soalan 6

a)Bagaimanakah batuan enapan dan mendak terbentuk? (5markah)
b)Bezakan proses pembentukan batuan igneus, dan metamorfik? (10markah)
c)Nyatakan contoh-contoh bahan enapan. (5markah)
d)Bagaimanakah batu kapur hasil daripada batuan enapan? (5markah)

Jawapan

a)Batuan enapan dan batuan mendak adalah batuan yang terbentuk daripada bahan-
bahan yang dimendapkan oleh air mengalir, ais dan angin. Bahan-bahan enapan terdiri
daripada lumpur, pasir, kerikil, kulit-kulit kerang sisa tumbuhan dan haiwan yang telah
mati yang dikenali sebagai fosil.

b)Batuan igneus terbentuk melalui proses penyejukan dan pembekuan magma di lapisan
kerak bumi atau di permukaan bumi. Magma yang membeku di dalam lapisan kerak
bumi dinamakan sebagai igneus rejahan manakala magma yang membeku di
permukaan bumi dinamakan sebagai igneus terobosan.

Manakala Batu metamorfik terhasil melalui perubahan tekanan dan suhu yang dialami
oleh batu mendak dan juga batu igneus semasa gerakan tektonik di dalam bumi. Batu
metamorfik lebih keras dan stabil berbanding batu igneus dan batu mendak.

c)Lumpur, pasir, kerikil, kulit-kulit kerang, sisa tumbuhan, haiwan mati(fosil)

d) Batuan enapan yang terbentuk di dasar laut mengandungi banyak kalsium karbonatyang
kebanyakannya datang dari timbunan cengkerang dahn hidupan laut yang mati, mengeras
dan seterusnya menghasilkan batu kapur.

Soalan 7

a)Hurahikan proses pemadatan dan penyimenan. (12markah)
b)Hurikan tentang bahan-bahan perikat. (6markah)
c)Bagaimanakah metamorfosisme atau penjelmaan berlaku? (7markah)

Jawapan

a)Proses pemadatan berlaku apabila bahan-bahan enapan terkumpul secara lapisan,
selapis demi selapis. Apabila bahan enapan menjadi semakin tebal, lapisan bawh
akan mengalami tekanan daripada lapisan atasnya. Lama-kelamaan bahan-bahan
eanapan tersebut menjadi mampat dan melekat antara satu sama lain membentuk
batuan

Penyimenan merupakan prose pelekatan antara mineral-mineral disebabkan adanya
bahan perikat. Bahan enapan yang kasar tidak melekat antara satu sama lain seperti
mana bahan enapan yang halus. Bahan-bahan enapan yang kasar hanya boleh terlekat
antara satu sama lain apabila adanya bahan-bahan perikat atau bahan penyimenan.

b)Bahan-bahan perikat seperti lempung, kalsit,silica, yang memasuki ruang-ruang yang
wujud antara mineral-mineral yang kasar. Tekanan dari lapisan atas menyebabkan air
akan keluar,yang tinggal ialah bahan-bahan perikat yang akan terhablur dan
bertindak mengikat mineral-mineral kasar, tersimen bersama-samanya sbg batuan
enapan.

c)Metarfosisme atau penjelmaan akan berlaku apabila kedua-dua jenis batuan tersebut
mengalami tekanan dan suhu yang tinggi. Kesannya, batuan tersebut berubah bentuk,
warna, dan juga komposisi mineralnya menjadi bentuk baru. Misalnya batu pasir
akan bertukar kepada kuartzit, batu kapur bertukar kepada batu marmar, batu granit
bertukar kepada gneisi, batu syal bertukar kepada batu loh.

Soalan 8

a)Apakah maksud kitar batuan? (10markah)
b)Bagaimanakah batuan mendak, dan metamorphosis, terdapat daripada kitar batuan?
(15markah)

Jawapan

a)Kitar batuan merupakan proses perubahan yang dialami oleh sesuatu jenis batun
yang melibatkan sifat fizikal dan kimia batuan tersebut. Antara proses yang terlibat
dalam kitar batuan ialah pembekuan,pencairan, tekanan dan haba yang tinggi,
hakisan, luluhawa, mampatan dan simentansi. Ia akan menyebabkan batuan boleh
berubah sama ada menjadi batu metamorfik, igneus,enapan dan sebaliknya.

b)Apabila permukaan bumi terluluhawa dan terhakis maka batuan akan dipecahkan
menjadi serpihan atau partikal-partikel yang lebih kecil. Serpihan batuan atau
partikal ini akan dibawa oleh agen pengankutan lalu dimendapkan di kawasan tanah

rendah. Proses pemendapan dan timbun-tambah bahan mendak seterusnya
menyebabkan serpihan batuan tadi tersimen dan termampat seterusnya bertukar
menjadi batu mendak.

Batuan mendak pula terus tertimbus jauh ke dalam bumi akibat pemendapan yang
berlajutan sehingga batuan mendak tadi mengalami tekanan dan suhu yang tinggi.
Akibat tekanan dan suhu yang tinggi, maka batuan mendak bertukar menjadi batuan
metarmorfosis.

Soalan 9

a)Huraikan bentuk-bentuk muka bumi yang menonjol dan melekuk.
(10markah)
b) Huraikan secara ringkas tentang batu kapur dan kesannya.
(15markah)

Jawapan

a)menonjol

contohnya, banjaran gunung, bukit, tebing tinggi,dataran tinggi yang
menunjukan bahawa batuan tersebut adalah keras, stabil dan amat tahan
daripada operasi proses geomorfikdi kawasan berkenaan.

Melekuk

Contohnya lembah, lurah, lembangan dan tanah pamah yang
mencerminkan batuan dasarnya mudah digondol, dihakis dan diluluh, serta
tidak teguh dan tidak stabil.

b)Batu kapur merupakan sejenis batu mendak, lembut dan tidak stabil. Ia
menghasilkan konfigurasi bentuk muka bumiyanb berbeza dengan batuan
granit. Komponen utama ialah kalsium karbonat yang mudah mengalami
pelarutan, pengkarbonan, dan hidrolis melalui luluhawa dalaman.

Kesannya, menghasilkan bentuk-bentuk lekukan yang besar, lurah dan
tanah pamah. Proses-proses larutan dan pengkarbonan bertindak dengan
maksimum.

Soalan 10

a)Bezakan batu granit dan batu kapur. (10markah)
b)Huraikan bagaimanakah kegiatan manusia dipengaruhi oleh kepelbagaian jenis
batuan, (15markah)

Jawapan

a)Pertalian yang rapat antara sifat-sifat ketahanan geologi dengan proses-proses
geomorfologi yang berlaku sehingga terhasil bentuk muka bumi. Konsep
ketahanan batuan adalah tidak mutlak. Kedua-dua batuan tersebut tidak tahan
kepada semua keadaan iklim. Batu kapur di kawasan gurun panas berdiri teguh
seperti gunung dan permatang.

b)Batuan igneus

Granit- membina jalan raya dan bahan pembinaan
Basalt-membentuk tanih yang subur dan sesuai untuk pertanian.
Riolit-tanah laterit yang subur untuk tanaman getah dan kelapa sawit.

Batuan enapan

Batu kapur-digunakan dalam perusahaan membuat semen dan konkrit
-mengurangkan kadar keasidan tanih untuk pertanian
-kawasan ekopelancongan yang boleh mendatangkan pendapatan
lumayan
Lempung-digunakan dalam perusahaan tembikar pasu bunga dan batu- bata
untuk pembinaan banguna
Batuan metamorphosis-Batu marmar-sebagai lantai dan dinding bangunan dan
perhiasan.
Batu permata-perhiasan wanita seperti cincin,subang dan rantai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->