1

DR. H.M. TUAH ISKANDAR
 ORANG

BIJAK MENANAM RUMPUT UNTUK MENGGEMUKKAN KAMBING, TAPI ORANG YANG BODOH MUNGKIN MENANAM KAMBING UNTUK MEMBAJAI RUMPUT.
2

3

SIAPAKAH KITA ? MANUSIA NENEK DATUK PELAJAR MAKHLUK ISTERI ANAK HAMBA SUAMI INSAN
4

MALAIKAT
SOLEH

INSAN
TOLEH

IBLIS

5

KEAJAIBAN YANG DILUPAKAN

6

P =PANCAINDERA O=OTAK T =TANGAN E =EMOSI N=NADI S =SOSIAL 

I =ILMIAH
7

‫عقل‬ ‫ل‬
‫لطافة‬

‫ق‬
‫قس‬ ‫ُدْ ٌ‬

‫ع‬
‫علم‬
‫8‬

‫‪ILMU‬‬

‫ع ل م = علم‬
‫ملك‬ ‫لسان الحق‬ ‫عل ّ ن‬ ‫َ ُ ُوْ َ‬ ‫ي‬
‫9‬

Kikir Bakhil Nafsu

Ujub

‫ال‬
Sombong

‫الصراط المستقيم‬

Syaitan

Takbur

Kedekut

Riak
10

Ketika engkau dilahirkan Engkau menerangi alam Kau harapan ayah dan ibumu Betapa murni kasihnya Ketika kaunyenyak tidur Tatapi wajahmu oh anak Kenangkan ibumu tidur tak lena Menjaga tidurmu Takut engkau terbangun Menangis kehausan susu Dibelaimu dengan cermat Penuh kasih dan sayang Tiap detik dan setiap waktu Kini masa terus berlalu Dimandi dengan kasih sayang Engkau besar sudah oh anak Ibu dan ayah memberikau kebebasan Yang engkau mahu

Di samping didikan agama yang sempurna Untuk hari mukamu Kini kau telah jauh berubah Sikapmu kasar dan menderhaka Meracuni hati mereka Inikah balasanmu oh anak Membelakangkan sifat Tuhan Hormati ayah dan ibumu Walau apapun yang engkau lakukan Kini kau telah sedar Ibu dan ayah sentiasa menerimamu seperti biasa Begitulah sucinya kasih ayah dan ibu terhadapmu Kenanglah jasa mereka selalu berkorbankan untukmu anak
11

SEMINAR BAHASA MELAYU PMR 2005

ABDUL RAHIM HAJI ABOL
KETUA JURULATIH BAHASA MELAYU MENENGAH RENDAH JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK
12

Takrif dan Objektif PMR
 PMR

ialah Penilaian Menengah Rendah. Ia merupakan peperiksaan kebangsaan yang ditadbir secara berpusat dengan elemen penilaian kerja kursus yang ditadbir oleh sekolah di peringkat menengah rendah. ialah untuk menilai pencapaian pelajar diakhir tahun tiga sekolah menengah
13

 Objektifnya

Siapakah Calon PMR?

Peperiksaan ini diambil oleh pelajar di akhir Tahun Tiga sekolah menengah rendah berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pelajar yang menduduki PMR semestinya telah mengikuti 6 tahun sekolah rendah di bawah sistem KBSR dan 3 tahun pengajian di bawah KBSM. Pelajar daripada Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina/Tamil) semestinya telah mengikuti program kelas peralihan setahun sebelum menduduki Tingkatan 1. PMR terbuka kepada pelajar Tahun Tiga bagi semua sekolah menengah bantuan kerajaan dan sekolah menengah persendirian (swasta) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Peperiksaan ini juga terbuka kepada calon persendirian / perseorangan.
14

Subjek yang ditawarkan

PMR menawarkan mata-mata pelajaran berikut:
              

02-Bahasa Melayu 12-Bahasa Inggeris 21-Sejarah 23-Geografi 31-Bahasa Arab (Komunikasi) 32-Bahasa Cina 33-Bahasa Tamil 34-Bahasa Punjabi 37-Bahasa Iban 45-Pendidikan Islam 50-Matematik 55-Sains 76-Kemahiran Hidup Bersepadu (Pilihan 1) 77-Kemahiran Hidup Bersepadu (Pilihan 2) 78-Kemahiran Hidup Bersepadu (Pilihan 3)

15

Bagaimanakah PMR dilaporkan?

Semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR akan dilapor dalam bentuk pernyataan keputusan peperiksaan. Keputusan akan direkod mengikut peringkat (gred) seperti berikut:
    

A-Cemerlang B-Kepujian C-Baik D-Mencapai tahap penguasaan minimum E-Tidak mencapai tahap penguasaan minimum 1-Baik 2-Memuaskan 3-Tidak mencapai tahap penguasaan minimum 4-Dikecualikan 5-Tidak Melaksanakan
16

Prestasi pelajar dalam kerja kursus akan digred seperti berikut:
    

Bahasa Melayu KERTAS 1 (02/1)

17

PEREKAAN BENTUK
Berteraskan konstruk yang terkandung dalam SP dan HSP: - Pengetahuan Sistem Bahasa - Kemahiran Bahasa - Nilai dan Estetika

18

FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU
- Kertas 1 : Pengetahuan Sistem Bahasa dan kemahiran membaca serta memahami - Kertas 2 : Kemahiran membaca dan memahami, kemahiran menulis serta nilai dan estetik - Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
19

ASPEK

INSTRUMEN PENTAKSIRAN
20

INSTRUMEN PENTAKSIRAN
Ujian

Objektif Ujian Subjektif (Respons Terhad dan Respons Terbuka) Ujian Lisan

21

FORMAT KERTAS SOALAN BAHASA MELAYU
 KERTAS  KERTAS

1 – Ujian Objektif 2 – Respons Terhad dan Respons Terbuka

 UJIAN

LISAN BERASASKAN SEKOLAH

22

KERTAS 1 – BAHASA MELAYU
  

Kod Kertas – 02/1 Masa – 1 jam 40 soalan aneka pilihan a- Sistem Bahasa : Tatabahasa (27 item) Peribahasa (3 item) b- Pemahaman Komsas : Prosa (5 item) c- Pemahaman Komsas : Puisi (5 item)
23

KERTAS 1 – BAHASA MELAYU
a) Sistem Bahasa i- Tatabahasa - Morfologi : 17 item - Sintaksis : 10 item ii- Peribahasa : 3 item b) Membaca dan memahami petikan prosa (moden / tradisional) : 5 item c) Membaca dan memahami petikan puisi (moden / tradisional) : 5 item
24

25

PERINCIAN FORMAT KERTAS 1

26

KERTAS 1 : SISTEM BAHASA
Soalan Soalan Soalan
Kata

1 – Soalan 7
kata kesalahan kata

Ketepatan

8 – Soalan 14 15 – Soalan 17

Mengesan

banyak makna
27

Sambungan…
 Soalan

18 – Soalan 21 22 – Soalan 24 25 – Soalan 27 28 – Soalan 30

Mengesan kesalahan frasa Ayat yang sama maksud Penggunaan ayat yang betul

 Soalan

 Soalan

 Soalan

 Peribahasa

Perumpamaan  Bidalan  Pepatah
28

Sambungan…
 Soalan

31 – Soalan 35
petikan prosa

 Pemahaman  Cerpen,

Soalan 31 dan 32

drama, prosa tradisional

Soalan 33 dan 34  Soalan 35 – pemahaman komsas bahan

29

Sambungan…
 Soalan

36 – Soalan 40
petikan puisi

 Pemahaman  Sajak,

Soalan 36 dan 37

puisi tradisional

Soalan 38 dan 40

30

MUTIARA KEJAYAAN
Real greatness consists of being master of yourself. KEAGUNGAN sebenar ialah anda menjadi TUAN kepada diri anda.

31

Bahasa Melayu KERTAS 2 (02/2)

32

 Kod

Kertas – O2/2  Masa – 2 jam  Bahagian – 4 (A, B, C, D)  SEMUA bahagian mesti dijawab

33

 BAHAGIAN

A

(i) - Ringkasan karangan  (ii) - Pemahaman petikan umum  Pelajar perlu meneliti tugasan soalan (Nyatakan / jelaskan / bincangkan dll)

 BAHAGIAN

B

Karangan berdasarkan bahan rangsangan  Bahan rangsangan membantu pelajar merangka dan menulis karangan
34

 BAHAGIAN

C

Karangan respons terbuka  Jawab satu soalan sahaja

 BAHAGIAN

D

Ulasan novel

35

PERINCIAN FORMAT KERTAS 2

36

BAHAGIAN A (i)
 Ringkasan  20

karangan

markah  Isi tersurat sahaja  Isi berfokus  Tiada pembukaan / penutup  Tidak melebihi 80 patah perkataan

37

BAHAGIAN A (i)
Contoh Soalan: Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu ringkasan tentang cara menangani tekanan dalam kalangan remaja. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan.

38

BAHAGIAN A(ii)
 Pemahaman

petikan umum  Berdasarkan petikan BAHAGIAN A (i)  Ada 3 soalan. Jawab semua soalan.  10 markah

39

BAHAGIAN B
 Karangan

berdasarkan bahan rangsangan  Panjang respons – tidak lebih daripada 120 patah perkataan.  20 markah

40

BAHAGIAN C
Karangan respons terbuka  Ada 5 item daripada bidang interpersonal, maklumat dan estetik. Jawab satu item  Tiada soalan KOMSAS  40 markah  Bilangan perkataan : melebihi 180 patah perkataan

41

BAHAGIAN D
Kajian novel  Satu soalan sahaja  10 markah  Pelbagai jenis soalan  Tidak semestinya mencakup kesemua novel yang dikaji dalam semua tingkatan

42

MUTIARA KEJAYAAN
FIKIRKAN yang terbaik untuk anda sendiri kerana orang lain TIDAK DAPAT dan TIDAK AKAN berfikir untuk anda.

43

PANDUAN MENULIS KARANGAN (PMR)

44

APAKAH YANG DAPAT ANDA LIHAT?

45

 Berdasarkan

peruntukan markah ini, murid hendaklah bijak membahagikan masa untuk menjawab soalan 1 hingga 3 tersebut Masa yang dicadangkan seperti berikut: Bahagian A : 30 minit Bahagian B : 30 minit Bahagian C : 45 minit Bahagian D : 15 minit -------------------------Jumlah 120 minit -------------------------46

Penulisan Karangan
 Dalam

Bahagian C, pelajar dikehendaki menulis SATU (1) daripada LIMA (5) perkara atau tajuk yang dikemukakan.  Karangan yang ditulis ini mestilah dalam masa 45 minit yang panjangnya melebihi 180 patah perkataan.  Walaupun masa yang dicadangkan itu 45 minit, namun pelajar boleh menyesuaikan masa sendiri berdasarkan kebolehan dan keupayaan pelajar menulis karangan.
47

Bentuk Karangan
 Karangan

berformat

 karangan

yang mempunyai bentuk yang khusus seperti surat kiriman, ucapan, syarahan, ceramah, wawancara, laporan, dan berita.

 Karangan

tidak berformat.

 karangan

yang tidak mempunyai bentuk yang khusus seperti karangan jenis keperihalan, perbincangan, peribahasa, fakta, cereka, dan lain-lain lagi.
48

Lain-lain
 Selain

karangan tidak rasmi, pelajar boleh juga menulis karangan jenis dialog, cereka, wawancara, laporan atau keperihalan bagi menjawab soalan 1(a). Manakala, Soalan 1 (d) bagi tahun 1997 boleh juga ditulis dalam bentuk rencana atau catatan selain bentuk keperihalan.
49

PERSEDIAAN
Melengkapkan diri dengan semua jenis bentuk karangan sama ada karangan berformat atau karangan tidak berformat.  Salah satu sikap pelajar yang ingin memperoleh markah yang tinggi dalam penulisan karangan adalah dengan cara menghafal sesebuah karangan yang dijangka keluar dalam peperiksaan tetapi belajar cara begini akan mengundang risiko yang terlalu tinggi.  Oleh itu, belajarlah dengan cara yang betul dan pelajar dinasihati supaya mendapat bimbingan daripada guru yang benar-benar pakar dan berwibawa. 50

PANDUAN MENJAWAB
 Seperti

yang telah diketahui oleh pelajar, sesebuah karangan itu terdiri daripada pendahuluan, isi, dan penutup. Ketigatiga komponen ini amat penting diketahui oleh pelajar dari segi pembinaan perenggan dan huraian. beberapa langkah yang perlu diberi perhatian untuk menulis karangan. Langkah-langkah tersebut adalah seperti
51

 Terdapat

Langkah 1 - Memilih Soalan
  

Pelajar perlulah memilih soalan atau perkara yang disukai dan dikuasai. Jika pelajar ragu-ragu atau ada aspek yang kurang difahami, tinggalkan soalan yang berkenaan. Dalam setiap soalan terdapat kata kunci. Setiap kata kunci ini akan menentukan jawapan atau isi karangan yang perlu ditulis. Kata kunci ini berbentuk kata atau frasa seperti nyatakan langkah-langkah..., ceritakan pengalaman anda ..., tuliskan kembali maklumat..., huraikan maksud pernyataan tersebut ..., dan sebagainya. Untuk mengelakkan karangan yang ditulis itu terpesong, pelajar hendaklah menulis berdasarkan kehendak kata kunci tersebut yang terdapat dalam soalan atau perkara yang dikemukakan.
52

Langkah 2 - Membina Rangka
Setelah pelajar memilih perkara yang benarbenar disukai dan dikuasai, langkah yang seterusnya ialah pelajar hendaklah membina dan menyusun rangka karangan.  Tujuannya adalah supaya pelajar dapat menulis secara tersusun mengikut urutan isi atau fakta.  Menerusi cara ini, pelajar akan menulis berpandukan isi atau rangka yang telah disediakan. Ini akan membantu pelajar supaya tidak mengulang isi.  Selain itu, pelajar dapat juga merancang kepanjangan sesebuah karangan supaya tidak melebihi jumlah perkataan yang telah ditetapkan. 53

Langkah 3 - Membina Perenggan
  

 

Karangan MESTILAH ditulis dalam perenggan. Bilangan perenggan yang hendak dibina bergantung kepada jumlah isi. Contohnya, jika pelajar mempunyai 3 isi yang hendak diutarakan, ini bermakna anda perlu menulis dalam lima (5) perenggan, iaitu termasuk perenggan pengenalan dan kesimpulan. Setiap perenggan hendaklah mengandungi satu isi utama. Peluasan atau huraian isi utama ini hendaklah disusuli dengan isi-isi sampingan berserta contoh atau bukti. Isi dalam setiap perenggan hendaklah berurutan dan berkaitan antara satu sama lain. Kesinambungan isi ini pula dipertautkan dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai. Kepanjangan setiap perenggan isi pula hendaklah seimbang. Biasanya, panjang perenggan permulaan dan kesimpulan tidak melebihi perenggan isi.
54

Langkah 4 - Peringkat Menulis
 Selepas

menyediakan rangka karangan, pelajar dikehendaki menulis karangan sepenuhnya termasuklah pengenalan, isi, dan penutup.  Ketika ini, pelajar perlulah memiliki kemahiran menulis dan memperkembang isi supaya isi yang ditulis dalam karangan tersebut tersusun dan sempurna seperti yang dikehendaki oleh soalan.

55

Langkah 5 - Menyemak Karangan
 Peringkat

yang terakhir ialah peringkat menyemak karangan. yang perlu disemak

 Perkara-perkara
 isi-isi

penting, aspek bahasa seperti ejaan, tanda baca, tatabahasa, dan sebagainya, termasuklah jumlah perkataan. Oleh hal yang demikian, jika terdapat mana-mana isi yang tertinggal atau terdapat sebarang kesalahan, pada masa inilah pelajar dikehendaki membetulkannya.
56

Perenggan Pengenalan
Dalam karangan, pengenalan amat penting untuk menggambarkan isi karangan yang akan ditulis oleh pelajar. Jika permulaan karangan itu tidak bagus dan tidak menarik, ini sudah tentu akan membosankan pembaca terutamanya pemeriksa untuk membaca karangan pelajar seterusnya.  Murid mestilah mengetahui apakah yang perlu ada dalam perenggan pengenalan.  Secara umumnya, dalam perenggan pendahuluan atau pengenalan sesebuah karangan, murid hendaklah menulis dua jenis ayat, iaitu: 57

MUTIARA KEJAYAAN
Tidak SUKAR untuk menjadi manusia. Tetapi, menjadi manusia sungguh MEMENATKAN. Oleh itu, buatlah sesuatu yang BAIKBAIK dalam hidup kita.
58

1. Ayat Rangsangan
 Ayat

yang merangsang pembaca untuk membaca karangan tersebut seterusnya dan meninggalkan sesuatu kesan kepada pembaca seperti "membimbangkan ...", "menakutkan ...", atau "mendatangkan masalah ...".  Ayat-ayat pengenalan yang tidak merangsangkan seseorang pembaca akan menyebabkan karangan itu bersifat biasa dan tidak dapat menarik perhatian pembaca.
59

2. Ayat Arahan
 Ayat-ayat

yang menjawab kata kunci karangan. Ayat-ayat ini akan menarik perhatian pembaca tentang isi yang akan dibicarakan. Kebiasaannya, ayat-ayat seperti ini terdapat pada bahagian atau ayat terakhir dalam sesuatu pendahuluan atau pengenalan karangan

60

CONTOH SOALAN

Lihat contoh ayat rangsangan dan ayat arahan dalam contoh pengenalan sebuah karangan di bawah ini: Soalan: Di negara kita, kemalangan jalan raya boleh dikatakan berlaku pada setiap hari. Hal ini menyebabkan ada pendapat yang menyatakan bahawa jalan raya di negara ini adalah pembunuh nombor satu (1). Banyak keluarga yang kehilangan insan yang tersayang akibat kemalangan tersebut . Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kemalangan di jalan raya?
61

Jawapan - Pendahuluan

(1) Hampir setiap hari media di negara kita, sama ada media elektronik atau media cetak, menyiarkan berita tentang kemalangan di jalan raya. (2) Pada musimmusim perayaan terutamanya, banyak pengguna jalan raya yang kehilangan nyawa atau mengalami kecacatan anggota akibat kemalangan. (3) Menurut satu laporan di akhbar baru-baru ini, negara kita merupakan negara yang tertinggi di dunia yang mencatatkan kematian akibat kemalangan di jalan raya. (4) Oleh hal yang demikian, pihak-pihak yang berkenaan hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah ini. Dalam jawapan contoh untuk pendahuluan karangan di atas, ayat (1), (2), dan (3) merupakan ayat rangsangan. Manakala, ayat (4) adalah ayat arahan.
62

Perenggan Isi

Selepas pendahuluan, pelajar perlu menulis perenggan isi pula. Biasanya, isi yang pertama terletak pada perenggan yang kedua, isi yang kedua terletak pada perenggan yang ketiga, dan seterusnya. Dari segi isi, pelajar dikehendaki menulis satu isi untuk satu perenggan sahaja. Walau bagaimanapun, pelajar boleh mengemukakan isiisi sampingan untuk memperkuat hujah atau huraian. Secara keseluruhan, perenggan isi hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi tiga ayat dalam setiap perenggan seperti yang berikut:
63

Ayat Judul
 

ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan. Ayat judul ini boleh diletakkan pada bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Ini bergantung kepada huraian yang dilakukan oleh pelajar.

Ayat Huraian

Ayat yang memberi huraian lanjut terhadap isi utama yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama.

Ayat Bukti atau Ayat Contoh

ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan yang bertujuan untuk memperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti-bukti yang sahih dan bukan 64 bukti-bukti atau contoh-contoh yang sengaja diada-adakan.

Jawapan - Perenggan Isi

(1) Pihak kerajaan hendaklah mengenakan denda yang lebih berat kepada pengguna-pengguna jalan raya yang cuai dan tidak bertimbang rasa. (2) Denda yang dikenakan ini sekurang-kurangnya menakutkan atau memberikan kesedaran kepada pengguna-pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati dan bersopan di jalan raya. (3) Sebagai contoh, cadangan untuk menaikkan denda maksimum daripada RM300 kepada RM600 bagi sebarang kesalahan di jalan raya serta cadangan untuk mengenakan hukuman penjara bagi kesalahan memandu ketika mabuk dan mengadakan perlumbaan di jalan raya hendaklah disokong oleh semua pihak. Dalam contoh jawapan di atas, ayat (1) adalah ayat judul, ayat (2) adalah ayat huraian, manakala ayat (3) adalah ayat contoh (ayat contoh ini adalah sahih berdasarkan laporan berita dalam akhbar Berita Harian dan Utusan Malaysia bertarikh 2 Mei 1998. 65

Perenggan Penutup
Pada peringkat ini, pelajar dikehendaki membuat kesimpulan atau menyimpulkan isi-isi penting yang telah dibicarakan.  Pelajar juga dikehendaki menyatakan pendirian tentang tajuk yang dikemukakan.  Kesimpulan yang ditulis itu hendaklah bersifat lebih umum dan padat.  Boleh gunakan puisi dan kata-kata hikmat jika sesuai dengan kehendak tajuk.  Dari segi kepanjangan, perenggan yang dibina mestilah seimbang dengan perenggan isi dan pendahuluan.

66

MUTIARA KEJAYAAN
Sesungguhnya KEHANCURAN dan KEHINAAN itu berpunca daripada PERGAULAN BEBAS. Oleh itu, tinggalkan pergaulan bebas dan hiduplah sebagai orang yang TERHORMAT dan MULIA.
67

Karangan Contoh
 Soalan:

Bersukan merupakan satu kegiatan yang berfaedah. Lantaran itu, pihak kerajaan berusaha bersungguhsungguh untuk memajukan sukan di negara kita. Pada pendapat anda, apakah faedah bersukan kepada rakyat dan negara.
68

Jawapan Contoh
 (1)

Bersukan merupakan satu kegiatan yang baik yang perlu disertai oleh semua golongan rakyat. (2) Kini, bidang sukan semakin penting kepada negara. (3)Oleh itu, tidak hairanlah jika kerajaan sanggup memperuntukkan belanja yang besar bagi memajukan bidang sukan di negara kita. (4) Kegiatan sukan banyak mendatangkan faedah bukan sahaja kepada rakyat, malah kepada negara.
69

(1) Bersukan boleh menyihatkan badan seseorang. (2) Bahan-bahan kumuh seperti peluh boleh dirembeskan, seterusnya menjadikan badan sihat dan cergas. (3) Badan yang sihat akan melahirkan otak yang cerdas. (4) Rakyat yang sihat dan cerdas akan menjadikan negara ini lebih produktif dan seterusnya akan membawa kepada pembangunan dan kemajuan kepada negara. (5) Hal ini berdasarkan kata-kata hikmat `Rakyat Sihat Negara Maju’. Selain itu, (1) bersukan dapat mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum. (2) Hal ini disebabkan dalam sesuatu permainan terutamanya dalam acara atau permainan berpasukan, semangat kerjasama, tolongmenolong, bersatu hati, dan sebagainya penting untuk sesuatu kejayaan. (3) Dalam keadaan ini secara tidak langsung semangat perpaduan dalam permainan tersebut akan diteruskan dalam kehidupan seharian. (4) Semangat kesukanan yang timbul pula akan mengelakkan perselisihan dan menggalakkan persefahaman.
70

Seterusnya, (1) aktiviti bersukan dapat membantu menghindarkan rakyat daripada masalah-masalah sosial seperti penagihan dadah, melepak di kompleks beli belah dan sebagainya. (2) Hal ini demikian kerana masa yang digunakan untuk aktiviti yang kurang sihat tersebut dapat dimanfaatkan dengan kegiatan sukan. (3) Sebagai contoh, aktiviti sukan yang dijalankan melalui Rakan Muda seperti Rakan Sukan atau Rakan Rekreasi dapat membendung remaja daripada kegiatan-kegiatan yang negatif. (4) Justeru, masa lapang boleh digunakan dengan berfaedah.
71

(1) Sukan di peringkat antarabangsa pula boleh mengharumkan nama negara. (2) Hal ini disebabkan kejayaan dalam bidang sukan diiktiraf oleh kebanyakan negara di dunia. (3) Kejayaan pemain skuasy dan boling negara kita di peringkat antarabangsa telah menjadikan negara kita di kenali di seluruh dunia. (4) Selain itu, Sukan Komanwel 1998 yang telah berlangsung di negara kita telah meningkatkan imej negara kita di kalangan negara-negara luar. (5) Perkara ini sekali gus akan menjadikan negara kita sebagai destinasi pelancong yang utama kerana sukan kedua terbesar di dunia ini mampu menarik kehadiran pelancong asing.
72

Kesimpulannya, (1) aktiviti bersukan banyak mendatangkan faedah bukan sahaja kepada rakyat malah kepada negara juga. (2) Oleh hal yang demikian, rakyat digalakkan menyertai kegiatan sukan baik untuk kesihatan ataupun untuk kejayaan negara. (3) Pihak kerajaan pula hendaklah menyediakan kemudahankemudahan sukan di seluruh negara supaya setiap anggota masyarakat dapat melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. (4) Slogan yang berbunyi `Sukan Untuk Semua’ dan `Majulah Sukan Untuk Negara’ hendaklah dipupuk di kalangan rakyat.
73

Peringatan!!!
 

Pelajar perlu menguasai aspek penulisan karangan dan perlu menulis sekurang-kurangnya tiga isi dalam lima perenggan. Isi yang cukup jika diadun dengan penulisan yang baik, sudah tentu akan membantu pelajar mendapat markah yang baik. Penguasaan bahasa yang baik, pengolahan ayat yang menarik, penggunaan penanda wacana yang betul, penghuraian dan hujah yang berkesan, serta kesalahan bahasa yang minimum, sudah tentu akan membantu pelajar menghasilkan markah yang baik. Tegasnya, pelajar perlu mempunyai pengetahuan dan teknik yang berkesan untuk menghasilkan penulisan yang cemerlang.
74

Strategi Penting
 Bina
 Isi

perenggan yang seimbang:- 30-40 p.p - 40-50 p.p - 40-50 p.p - 40-50 p.p - 30-40 p.p

 Pendahuluan

1  Isi 2  Isi 3  Penutup
 Jumlah

: 180 - 230 patah kata ( dengan minima 3 isi)

75

MUTIARA KEJAYAAN
Our success or failure will be caused more by our mental attitude than mental aptitude. Kejayaan atau kegagalan lebih disebabkan oleh SIKAP MINDA daripada KECERDIKAN MINDA.
76

Kelemahan Calon
Tidak menepati kehendak soalan  Isi tidak seimbang - satu aspek sahaja  Tidak cukup isi  Isi tidak dikembang-kan dengan huraian dan contoh  Kesalahan format, ejaan, tanda baca, tatabahasa dan lain-lain.  Pemerengganan tidak sesuai  Pengenalan yang kurang menarik  Pengolahan tidak menarik  Ayat tidak dipelbagaikan dan kosa kata terhad

77

Pemarkahan Karangan
 Dibuat
 1.

secara tanggapan (persepsi)  Ciri-ciri yang diperhatikan :
Isi  2. Pengolahan  3. Penguasaan bahasa  4. Kosa kata  5. Jumlah patah perkataan (180 -250 p.p)
 Setiap

ejaan salah - dipotong ½ markah
78

(Ringkasan Karangan)

79

80

Panduan Meringkas Karangan
Baca sepintas lalu.  Baca kali ke-2 - memahami dan gariskan isi penting.  Isi pertama - biasanya terdapat dalam ayat pertama.  Isi ada dalam setiap perenggan.  Tulis ringkasan dalam SATU PERENGGAN sahaja.  Jumlah perkataan MESTI ditulis - tidak Melebihi 80 patah kata.  Guna ayat sendiri - ringkas dan padat - pastikan maksud tidak lari daripada petikan asal.

81

(NOVEL)
82

PANDUAN MENJAWAB NOVEL
Tajuk novel dan nama pengarang mesti ditulis  Pilih satu novel sahaja dari kategori Novel Zon Sarawak :

T. 1 - Limpahan Darah Di Sungai Semur (Zakaria Salleh)  T. 2 - Timulak Kapal Perang – (Azmah Nordin)  T. 3 - Ekspedisi - (Mohd. Ghazali Tocheh)

Jawapan dalam ayat dan ejaan yang sempurna  Tidak boleh menjawab dalam bentuk poin.  Tulis jawapan dalam bentuk esei.

83

Mula terasa resah memikirkan masa depan Adakah aku kecundang atau jadi harapan Bila difikirkan aku hanya seorang insan Mampukah kuberjaya bagai seorang graduan Jikaku berusaha aku pastikan berjaya Untuk mencapai kejayaan diri dan keluarga Namun hakikatnya seringku mendengar alasan Rezeki yang secupak takkan jadi segantang Korus Kumahu hidupku, sempurna untukku Akanku kataku insan luar biasa Guru beri ilmu, kudapatkan restu Sifat malas kata hai, kukatakan bye, bye Biarku berdikari dengan potensi diri Takkan kuhampiri menagihkan simpati Dulu waktu kukecil abjad tidak kukenali Setelah aku belajar semuanya di hati Ingat siapakah insan yang tabah didik kita Benarlah kata Pak Ngah manusia mudah lupa Suatu hari nanti semua pasti terbukti Impian selama ini menjadi realiti Segulung ijazah pasti ada di tangan ini Kegagalanku yang lalu hanya tinggal memori (Ulang Korus)

Rap Sesekali terlintas di fikiran Untuk terima saja keadaan Baikku kecewa dari buta Habiskan masa dan ringgit keluarga Pasti egoku tak padam Merasa kegagalan Mungkin aku derita dan kecewa Kuharus cari hidup yang sempurna Hai, Hai, Yai, Yai, Ho Ho Ho Ho Ho Ho Hai, Bye Bye Hai, Hai, Yai, Yai, Ho Ho Ho Ho Ho Ho Hai, Bye Bye Sifat malas kata hai, Kukatakan bye, bye (Ulang Korus) Tak mahuku gagal Tak mahuku menyesal Dengarkanlah GAGAL SELAMAT TINGGAL
84

Resepi Kek Usaha Kejayaan

85

• • • • • • • • • • • •

Bahan-bahannya; 250 gm Daya usaha 100 gm Kesabaran 100 gm Keimanan 190 gm Keinsafan 150 gm Pengorbanan 150 gm Campuran akhlak mulia ( boleh didapati dari didikan yang baik dan sempurna ) 8 sudu the rasa tanggungjawab 200 gm senyum secukup rasa Cara-cara membuatnya: Pukul semangat hingga menjadi kembang dan kental. Masukkan usaha dan kesabaran, gaul sehingga sebati. Masukkan keinsafan sedikit demi sedikit . Biarkan adunan menjadi lembut. Setelah itu campurkan keimanan , rasa tanggungjawab dan campuran akhlak mulia. Ia perlulah dibungkus dengan kertas ingin tahu dan ingin mencuba. Masukkan adunan tersebut ke dalam mangkuk bertimbang rasa dan tolak ansur. Hiaslah dengan senyum yang menawan kemudian bakar dengan tenaga yang ada. U/p : Untuk mendapatkan kek yang cantik dan elok serta tahan lama, jauhilah ia daripada air mata putus asa walaupun setitik. Oleh kerana kek kejayaan ini amat sukar unutk dibuat, syabas kepada sesiapa jua yang berjaya melaksanakan dengan baik.
86

• •

DOA AGAR LULUS PEPERIKSAAN
[ ‫( في المتحان والختبار‬ (‫)نام‬ ‫اللهم نجحني ) نجح ولدي‬ ‫بسر قولك القديم في حق خليلك إبراهبم عليه السلم، وإذ ابتلى‬ ‫]إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما‬
“Ya Allah, luluskanlah aku (anakku …..) dalam ujian dan peperiksaan dengan rahsia firman-Mu yang qadim sempena kesayangan-Mu IBRAHIM, ketika diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu baginda lulus sehingga menjadi imam bagi sekalian manusia”.
87

JANGAN LIHAT SEGALA YANG BAIK SIAPA YANG BERKATA DATANGNYA DARIPADA TETAPI SEKIAN. ALLAH SWT DAN SEGALA DENGAR DAN TELITIKAN TERIMA KASIH YANG KURANG ADALAH APA YANG KELEMAHAN SAYA SENDIRI DIKATAKANNYA.
88

89

Soalan 2a (Rumusan)
90

PANDUAN MERUMUS BAHAN GRAFIK
  
       

Baca semua arahan Bina rangka jawapan : 1. Pengenalan : Tajuk - Jadual menunjukkan…….. 2. Isi Tersurat : Segala butiran bahan grafik termasuk perbandingan dan peratusan 3. Isi Tersirat : Merujuk kepada sebab/alasan kepada isi
tersurat 4. Penutup : Kesimpulan- pendapat / cadangan / harapan Jumlah patah perkataan - MESTI ditulis (100-120 patah kata) Kalau isi tersurat sahaja - dapat markah 8/20
91

Kertas 2

Soalan 1 a. Laporan b. Pendapat c. Syarahan d. Huraian e. Penyataan Soalan 2: a. Jadual b. Rencana Soalan 3:  Watak dan perwatakan

92

Kertas 1
 Umum

– Rencana  Prosa Moden - Cerpen ‘Dugong’ – Tingkatan 3 – Anak Bumi Tercinta
 Prosa

Tradisional – ‘Putera Besar Lahir ke Dunia’ – Tingkatan 2 – Seuntai Kata Untuk Dirasa  Puisi Tradisional /Sajak – ‘Burung Tempua’ – (Sehijau Warna Daun) 93

Analisis Kertas Soalan Bahasa Melayu PMR 2003

94

Mula terasa resah memikirkan masa depan Adakah aku kecundang atau jadi harapan Bila difikirkan aku hanya seorang insan Mampukah kuberjaya bagai seorang graduan Jikaku berusaha aku pastikan berjaya Untuk mencapai kejayaan diri dan keluarga Namun hakikatnya seringku mendengar alasan Rezeki yang secupak takkan jadi segantang Korus Kumahu hidupku, sempurna untukku Akanku kataku insan luar biasa Guru beri ilmu, kudapatkan restu Sifat malas kata hai, kukatakan bye, bye Biarku berdikari dengan potensi diri Takkan kuhampiri menagihkan simpati Dulu waktu kukecil abjad tidak kukenali Setelah aku belajar semuanya di hati Ingat siapakah insan yang tabah didik kita Benarlah kata Pak Ngah manusia mudah lupa Suatu hari nanti semua pasti terbukti Impian selama ini menjadi realiti Segulung ijazah pasti ada di tangan ini Kegagalanku yang lalu hanya tinggal memori (Ulang Korus)

Rap Sesekali terlintas di fikiran Untuk terima saja keadaan Baikku kecewa dari buta Habiskan masa dan ringgit keluarga Pasti egoku tak padam Merasa kegagalan Mungkin aku derita dan kecewa Kuharus cari hidup yang sempurna Hai, Hai, Yai, Yai, Ho Ho Ho Ho Ho Ho Hai, Bye Bye Hai, Hai, Yai, Yai, Ho Ho Ho Ho Ho Ho Hai, Bye Bye Sifat malas kata hai, Kukatakan bye, bye (Ulang Korus) Tak mahuku gagal Tak mahuku menyesal Dengarkanlah GAGAL SELAMAT TINGGAL

95

Soalan 1 hingga 7
 Lengkapkan
 Para

ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
______ diseru supaya menghasilkan tulisan yang bermutu tinggi.  A karyawan  B sejarawan  C bangsawan  D budayawan
96

Soalan 8 hingga 14
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditanda dengan A, B, dan C . Tandakan sama ada A, B, atau C jika ayat itu tidak mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan.  “Beta menjunjung kasih(A) kepada rakyat jelata yang mendoakan(B) kesejahteraan beta,” kata(C) Sultan Mansur. Tiada kesalahan(D).

97

98

99

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.