RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tarikh Masa Tajuk Umum Tajuk Pelajaran Objektif Am Hasil Pembelajaran : : : : : : 09 September

2009 8.20-9.40 pagi Tingkatan Bilangan Murid : : 1 Gemilang 28/30

Ibadah Tayammum Pelajar akan dapat menjaga kebersihan dan kesucian diri setiap masa Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1 Menghuraikan pengertian tayammum ) (2 Memberikan 3 perbezaan antara tayammum dengan wudu’ ) (3 Melaksanakan tayammum dengan betul ) Membanding beza Bersih dan jujur amalan mulia. Pendidikan Kesihatan Pelajar telah mempelajari tajuk wudu’ dan telah mengetahui tentang pentingnya kebersihan dalam Islam dan kehidupan dalam pengajaran lepas Debu tanah atau bedak, gambar (1 ) Zulkarnain Yunus & Mohd Salam Kamil. (2009). Xpress Vista PMR 1-2-3 Pendidikan Islam. Selangor, Sasbadi Sdn Bhd. M/s 48-49.

Kemahiran Berfikir Penghayatan Nilai Penggabung Jalinan Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar Rujukan Guru

: : : : : :

Isi Pelajaran

:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Pengertian tayammum dan sebab tayammum Syarat dan rukun tayammum Perkara-perkara yang membatalkan tayammum Cara-cara melakukan tayammum KOMPONEN PENGAJARAN

Induksi Set 1. 2. 3. 4. Guru menceritakan permasalahan sekiranya kita mengalami ketiadaan air. Guru bertanyakan kepada pelajar ”bagaimanakah kita hendak menunaikan solat ketika ketiadaan air? Pelajar memberi pelbagai jawapan Guru merumuskan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan mengaitkan dengan tayammum.
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

1

Perkembangan Isi Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menerangkan pengertian tayammum serta bertanyakan kepada pelajar, mengapakan dibolehkan bertayammum? 2. Guru merumus dan mengembangkan jawapan yang diberikan oleh pelajar. Catatan

1.

Teori tayammum

2.

Syarat-syarat tayammum 1. Telah masuk waktu solat 2. Debu tanah mestilah suci daripada najis 3. Debu mestilah kering dan tidak bercampur dengan lumpur. 4. Membersihkan najis Sebelum bertayammum Rukun tayammum 1. Niat 2. Menyapu muka 3. Menyapu tangan hingga ke siku. 4. Tertib Perkara-perkara yang membatalkan tayammum 1. Semua perkara yang membatalkan wudu’ 2. Ada air sebelum solat sekiranya bertayammum kerana ketidaan air. Cara- cara bertayammum 1. Tekan kedua-dua tapak tangan ke atas debu yang suci.

Guru menerangkan syarat-syarat tayammum kepada pelajar serta menunjukkan contoh bahan-bahan yang boleh digunakan untuk bertayammum dan bahan yang tidak boleh digunakan.

3.

Guru menjelaskan kepada pelajar mengenai rukun tayammum. Menyoal pelajar mengenai perbezaan antara tayammum dengan wudu’ dan mengaitkan perkara-perkara yang membatalkan tayammum.

4.

5.

1. Guru akan mendemonstrasikan cara tayammum dengan diperhatikan oleh pelajar 2. Guru akan meminta 4-5 orang pelajar
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

2

2. kemudian sapu muka dengan debu tadi disertai dengan niat 3. Seterusnya tekan kedua tapak ke atas debu sekali lagi, kemudian sapu debu tersebut di tangan kanan dan kiri hingga ke siku

untuk melakukan tayammum secara betul.

Rumusan 1. Islam menitik beratkan aspek kebersihan 2. Suci dan bersih adalah dua perkara yang berbeza Bersuci boleh dilakukan dengan tayammum apabila ada sebab-sebab yang diharuskan 3. syarak. Penilaian 1. Pelajar telah dinilai semasa ditanya mengenai perbezaan wudu’ dan tayammum 2. Pelajar telah dinilai semasa pelajar melakukan demostrasi tayammum. 3. Latihan Susulan 1. 2. Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam

3