MASALAH PENDENGARAN

KATEGORI BERMASALAH PENDENGARAN
Definisi (aspek fisiologi) a. Seseorang yg pekak (deaf) mengalami kehilangan pendengaran sebanyak 90 dB @ lebih b. Seseorang yg separa pekak (hard of hearing) mengalami kehilangan pendengaran yg kurang dpd 90 dB Definisi (Pendidikan) a. Seseorang yg pekak tidak berupaya memproses maklumat linguistik dgn @ tanpa bantuan alat pendengaran b. Seseorang yg separa pekak mempunyai pendengaran sisa yg mencukupi untuk memproses maklumat linguistik dgn @ tanpa bantuan alat pendengaran

Pengukuran Kehilangan Pendengaran
Decibel (dB) – unit pengukuran kehilangan pendengaran

0 dB – merujuk kepada ‘point at which people with normal hearing can detect the faintest sound

Jenis-jenis Masalah Pendengaran a. Prelingual Deafness - Masalah pendengaran yg wujud semasa bayi dilahirkan @ wujud sebelum kanak2 itu belajar bercakap. b. Postlingual deafness - Masalah pendengaran wujud selepas belajar bercakap/menguasai bahasa c. Sensorineural deafness - Disebabkan kecederaan pada bahagian dalam telinga atau pada saraf ke otak d. Conductive deafness - Disebabakan kecederaan pada bahagian luar atau tengah telinga e. Congenitally deaf - hilang pendengaran sejak lahir f. Adventitiously deaf - hilang pendengaran selepas dilahir

2. Masalah pada pendengaran a. b. c. d. a. b. a. b. c. a. b. c. d. n. Sukar menumpu perhatian Lebih sedar tentang pergerakan daripada bunyi Perhatian yang keterlaluan pada guru (membaca bibir) Menghalakan kepala ke sebelah dalam usaha cuba mendengar Sering meminta untuk soalan diulangi Sering mengelirukan perkataan2 yang hampir sama bunyi Sering memasuki perbualan tanpa sedar Sukar mengikuti arahan lisan Tidak dapat mengecam arah/punca bunyi semasa dalam kelas Sukar membunyi/menyebut perkataan Suara yang monotonous Sering pasangkan volume TV/radio terlalu kuat Tidak memberi tumpuan/respons apabila orang lain bercakap dengan suara biasa Enggan melibatkan diri dalam aktiviti lisan

Kaitan antara tahap kehilangan pendengaran dengan pendidikan Tahap kehilangan Implikasi ke atas pendidikan pendengaran Ringan (mild) 27 – 40 dB . Sukar mendengar bunyi dari jarak jauh . Mungkin menghadapi kesukaran dalam bahasa . Mungkin memerlukan terapi pertuturan . Boleh bertutur satu dgn satu . Sukar melibatkan diri dalam perbincangan kelas . Mungkin memerlukan alat pendengaran dan terapi pertuturan . Bahasa yang terhad . Pertuturan mesti cukup kuat . Memerlukan alat pendengaran, lat auditori, terapi . Biasanya sukar bertutur/bercakap . Bahasa yg terhad

Sederhana (moderate) 41 – 55 dB

Sederhana-serius (moderately severe) 50 -70 dB

Osikel Telinga

Jendela Bujur

Saraf auditori pina

Jendela bulat Salur telinga luar Gegendang telinga Rongga telinga tengah Koklea