PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya, Nur Diyana binti Shaiful Bahri menyiapkan tugasan yang diberikan iaitu Sejarah dan Latar Belakang Mazhab Murji’ah. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah, Puan Nor Kartina binti Tawang yang membantu saya memberikan penjelasan berkenaan tajuk ini dengan lebih terperinci. Begitu juga dengan ibu saya, Junati binti Jusoh dan keluarga saya yang banyak memberikan pertolongan dari pelbagai sudut. Tidak dilupakan kepada rakan-rakan yang banyak memberikan kerjasama dan perbincangan yang akhirnya dapatlah saya menyiapkan tugasan yang diberikan untuk mengisi kekangan waktu pada waktu cuti semester. Diharapkan tugasan ini dapatlah memberi dan menambah sedikit sebanyak pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan fahaman dan idealogi .mazhab Murji’ah SEKIAN, TERIMA KASIH.WASSALAM.

1

Pendahuluan

Murjiah berasal daripada perkataan irja’ yang bermaksud memberi tempoh (tangguh) atau memberi harapan. Dari segi istilah pula, golongan yang berkeyakinan bahawa iman itu hanya berbentuk ucapan dan tahap keimanan manusia, malaikat dan para nabi sama sahaja. Menurut mereka, iman tidak bertambah atau berkurangan. Sesiapa yang mengakui keimanannya dengan lidah tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab agama seperti solat, puasa, menutup aurat dan sebagainya tetap

..dianggap mukmin (beriman) di sisi mereka
Kaum murji'ah iaitu kaum yang memfatwakan bahawa membuat maksiat (kederhakaan) tidak memberi mudarat kalaupun sudah beriman, sebagaimana keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat sekiranya dia kafir. Kaum : murjiah mempunyai 5 aliran yang sangat terkenal dan puak melampau iaitu a. Al-Khassaniah b. Al-Salihiah c. Al-Yunusiah d. Al-Ubaidiah e. Al-Jahmiah Murji`ah sebenarnya meneguhkan kehendak penuh Tuhan atas manusia (jabariah) dengan menangguhkan keputusan kafir atau menidakkan pelaku dosa besar.

2

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG MAZHAB MURJI’AH
Latar belakang kemunculan mazhab Murji’ah Para pengikut Ali berpecah mengikut kerelaannya menerima Tahkim kepada Khawarij dan Syiah. Di mana Khawarij mengkafirkan Ali, Usman dan jurucakap Tahkim. Manakala Syiah pula mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Usman dan para pengikut mereka..Dan kedua-dua aliran ini sama-sama mengkafirkan bani Umaiyah dan melaknat mereka. Bani Umaiyah pula mengatakan bahawa kaum Muslimin ialah mereka yang berada di bawah panji-panji mereka, tunduk dan patuh sama ada menyukai atau .membenci Ini menjadi sebab sekumpulan dalam kalangan para sahabat membenci perselisihan yang berlaku. Lalu mereka mengambil jalan tengah iaitu hingga benar-benar nyata fitnah tersebut. Kerana inilah mereka enggan mencampuri urusan orang-orang yang berselisih. Mereka tidak membebankan diri mereka untuk membahaskan mengenai siapa .yang benar dan siapa yang salah dari dua kelompok yang berselisih dan berperang Murjiah lahir sebagai reaksi di atas fahaman Khawarij tentang iman dan kufur. Fahaman ini muncul di Kufah pada kurun setelah berlaku kucar-kacir yang melibatkan pemilihan khalifah. Golongan ini menjauhkan diri daripada pertelingkahan politik pada zaman itu dengan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Apa yang berlaku ditangguh dan diserahkan kepada Allah untuk ditentukan pada hari kiamat nanti. Sebab itulah mereka .digelar sebagai al-Murji’ ah Para peringkat permulaan fahaman ini lahir dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Omar. Fahaman ini merupakan keterbalikan dari Khawarij dan Muktazilah dengan mengatakan ‘ Amal perbuatan itu tidak termasuk iman ’. Pada awalnya, bida’ah Murjiah dikira ringan kerana kebanyakan perselisihan yang terjadi hanya berkaitan dengan nama dan lafaz bukannya hukum. Namun setelah fahaman ini berkembang ia .dipelopori oleh golongan pelampau kumpulan masing-masing 3

Maksud Murjiah Gelaran ini diberi kepada mereka merujuk perkataan irjak dari segi bahasa. Irjak : mempunyai dua makna iaitu Pertama ta’khir bermaksud menangguhnya. Kedua pula memberi harapan. Mereka diberi nama Murji’ah disebabkan merujuk makna yang pertama. Ini kerana mereka menangguhkan amalan daripada niat dan qasad (maksud dan tujuan ).Contohnya sekiranya seseorang itu menangguhkan solat dikira tidak mengapa asalkan dia mestilah .berniat untuk mengerjakan solat Apabila merujuk makna yang kedua, mereka berkata maksiat tidak memberi mudarat kepada iman sebagaimana taat tidak membawa mudarat kepada kufur.Maksudnya iman tidak terjejas sekiranya melakukan maksiat. Kadang-kadang .mereka memberi harapan dan pahala kepada pelaku maksiat Sebahagian Sarjana Islam juga menghuraikan makna Murji’ah dengan maksud menangguhkan hukuman pelaku maksiat sehingga hari kiamat bukannya dihukum di dunia ini. Segala hukuman yang diwajibkan oleh Allah dalam al-Quran seperti qisas dan .hudud tidak perlu dilaksanakan Golongan ini lahir kesan daripada kemunculan fahaman Khawarij yang mengkafirkan orang beriman yang mengerjakan maksiat. Aliran Muktazilah pula menghukum pelaku maksiat tidak beriman dan tidak kafir sebaliknya mereka kekal di dalam neraka. Mereka tidak menggunakan al-Quran dan as-Sunnah Nabi Muhammad dalam berhujah tetapi menggunakan akal fikiran dan menambah-nambah pernyataan .sehingga bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah

4

Asas-asas mazhab Murji’ah :Berikut adalah sebahagian dari asas-asas mazhab Murji’ah Mereka berpendapat bahawa kelompok-kelompok yang berselisih itu masih beriman, sekalipun dalam kalangan mereka ada yang benar dan salah, kerana mereka tidak mampu untuk menentukan yang mana yang benar dan yang mana bersalah. Maka dikembalikan hokum itu kepada Allah Taala Golongan yang berselisih ini beriman kerana mereka masih mengucap dua :kalimah syahadah. Kemudian asas ini berkembang pada masa berikutnya a. Iman itu dengan pembenaran(tasdiq) dan makrifah(mengenal Allah). Amal pula tidak memberi kesan kepada iman secara mutlak. Mereka mengatakan bahawa keimanan yang disertai dengan kemaksiatan tidak memberi mudarat, sebagaimana tidak memberi .manfaat kekufuran yang disertai ketaatan b. Ada sebahagian mereka yang bersikap melampau, mereka menganggap bahawa keimanan itu hanyalah dengan hati sekalipun seseorang itu mengumumkan kekufurannya dengan lisan, menyembah berhala atau melazimi orang-orang Yahudi dan Nasrani .sekiranya dia mati dalam keadaan sedemikian, dia tetap dikira beriman Terdapat kefasikan dan kejahatan di dalam pandangan-pandangan mazhab ini yang membuka pintu ke arah segala kerosakan. Mereka menjadikannya sebagai perantara dosa-dosa mereka. Zaid bin Al-Husain berkata “ Aku bebas dari Murji’ah yang sukakan kepada kefasikan daripada keampunan Allah ”. Sememangnya banyak mazhab yang muncul secara bersih tetapi para pengikutnya menjadi golongan pelampau yang mengikut hawa nafsu mereka.

5

Kategori golongan Murji’ah 1. Mereka yang mengatakan cukuplah iman itu hanya sekadar berada di dalam hati. Setelah itu, ada di antara mereka yang menambah perlunya amalan hati. 2. Mereka berpendapat bahawa iman cukup dengan pernyataan lisan. 3. Mereka yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan membenarkan dengan hati dan pengucapan dengan lidah. Pendapat ini masyhur dalam kalangan ahli feqah dan ahli ibadah mereka. Kekeliruan mereka terjadi pada masalah berikut : - Mereka menganggap iman yang dianugerahkan oleh Allah adalah sama untuk semua hamba-hambaNya dan iman itu wajib bagi seseorang serta wajib bagi setiap orang, sedangkan persoalannya tidaklah sedemikian. - Mereka beranggapan iman itu cukup sekadar membenarkan dengan hati tanpa perlunya amalan-amalan hati. - Mereka yang beranggapan bahawa iman yang berada di dalam hati telah memadai tanpa perlu melakukan amalan-amalan tertentu dan tidak menjadikan amalan tersebut sebagai suatu keharusan.

6

Kumpulan-kumpulan golongan Murji’ah Murji’ah Jabariah Mereka yang menangguhkan hukum mengenai iman dan mengikut Jaham bin Safuan dalam perkara amal. Murji’ah Qadariah Mereka yang menangguhkan hukum mengenai iman dan mengikut Qadariah dan Muktazilah dalam perkara qada’ dan qadar. Murji’ah Khawarij Mereka yang keluar dari Jabariah dan Qadariah serta mengakui Khawarij. Murji’ah Khalisah Mereka yang tidak mengikut tiga kumpulan di atas. Kemudian mereka berpecah pula kepada beberapa kumpulan mengikut pemimpin masing-masing.

7

Kumpulan pemimpin-pemimpin mazhab Murji’ah Al-Yunusiah Pengikut Yunus bin Aun al-Samari. Antara ajarannya : Iman ditentukan melalui hati dan lidah. Ia meliputi makrifat Allah, kasih dan tunduk kepadanya di samping membenarkan dengan lodah. Sesiapa yang mempunyai perkara ini maka dia adalah beriman. Amalan dalam Islam tidak perlu. Taat bukan sebahagian daripada iman. Orang yang beriman itu dikira memasuki syurga dengan ikhlas dan yakinnya bukan bersandarkan pada ilmu dan ketaatan.

Al-Ganasiah Pengikut Ghasan al-Khufi yang menyatakan : Iman itu makrifah Allah dan rasulNya. Mereka yang mengakui

wahdaniah(keesaan) Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad secara ijmal(menyeluruh) bukannya secara tafsil(terperinci). Seseorang yang mengetahui hukum memakan babi itu haram tetapi tidak tahu apa maksud babi, dia beriman. Sekiranya seseorang berkata “ Aku tahu Allah mewajibkan haji ke Kaabah tetapi dia tidak tahu di mana Kaabah atau bagaimana Kaabah terjadi di dunia,” dia beriman sedangkan jatuh hukum kafir kerana mempermainkan Kaabah yang secara umumnya dinyatakan Kaabah itu terletak di Makkahtul Mukarramah di dalam al-Quran.

8

Al-Thaubaniah Pengikut Abu Thauban yang menyatakan : Iman itu ialah makrifat dan ikrar kepada Allah, para utusannya dan perkara yang pada logik akal tidak boleh melakukannya. Apabila perkara yang pada logik akal boleh meninggalkannya maka ia tidak termasuk dalam iman. Qadar baik dan jahat itu daripada hamba bukannya daripada Allah, menafikan rukun iman yang ke-enam. Kepimpinan itu tidak tetap melainkan dengan ijmak umat Islam.

Al-Taumaniah Pengikut Abu Ma’az al-Thaumani. Antara ajarannya adalah : Iman ialah suatu yang terpelihara daripada kufur. Ia juga bermaksud nama kepada semua perkara yang apabila ditinggalkan salah suatu daripadanya boleh menyebabkan kafir. Orang yang membunuh nabi atau memukulnya didakwa kafir. Ia bukan kerana membunuh dan memukul tetapi kerana meringan-ringankannya, bermusuh dan marah kepadanya. Meninggalkan sembahyang dan puasa lalu menghalalkannya lalu menjadi kafir. Apabila meninggalkannya dengan niat qada(ganti) maka tidak menjadi kafir. Meringan-ringankan solat, puasa dan perintah Allah dikira kafir. Orang fasik yang mengerjakan dosa besar bukan musuh Allah dan wali Allah.

9

Al-Marisiah Pengikut Abu Abdul Rahman Basir bin Ghias al-Marisi. Ayahnya beragama Yahudi, datuknya pernah menjadi hamba kepada Zaid bin al-Khattab. Al-Marisi seorang pemimpin Murji’ah di Baghdad. Pada mulanya dia mempelajari agama daripada Ketua Hakim Negara al-Khadad Abu Yusuf. Beliau adalah Imam besar dalam mazhab Hanafi.Abu Yusuf merupakan mujtahid dan murid kepada Imam Hanafi dan merupakan Hakim pada pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Abu Yusuf juga mengarang sebuah kitab iaitu Al-Kharaj yang menyatakan kewangan negara yang masih digunakan sehingga kin berkenaan jizyah, zakat, kharaj dan sebagainya. Kemudian, dia terpengaruh dengan ilmu falsafah dan ilmu Kalam yang kemudiannya mengambil ajaran sesat daripada Jaham bin Safuan.. Melihat perubahan Abu Abdul Rahman, Hakim Negara Abu Yusuf meninggalkannya. Dia menyembunyikan diri pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid hingga pada zaman Khalifah al-Makmun. Apabila Khalifah al-Makmun terpengaruh dengan fahaman al-Quran itu baru (makhluk), dia muncul semula di tengah-tengah masyarakat. Al-Darami yang mengarang kitab Sunan bertujuan khusus menolak ajaran al-Marisiah. Al-Darami merupakan imam dalam ilmu hadis. Antara fahaman yang dibawa oleh golongan ini adalah : Iman itu ialah tasdiq (mengakui) dengan hati dan lidah. Sujud kepada patung dan matahari tidak kafir tetapi membawa kepada kufur walhal sudah mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Mustahil Allah mengekalkan orang-orang yang mengerjakan dosa besar ke dalam neraka, bukannya harus.

10

-

Semua perkara yang menjadi derhaka kepada Allah dikira dosa besar. Tiada pecahan dan perbezaan dosa besar dan dosa kecil lagi.

Al-Syamariah Pengikut Abu Syamar. Antara ajarannya adalah : Iman itu ialah makrifat Allah iaitu tunduk dan kasih kepadaNya serta mengakuiNya sebagai Tuhan yang Esa. Tidak ada tuhan lain yang seumpamanya selagi tidak ada hujah daripada para nabi. Menolak qada’ dan qadar seperti golongan Murji’ah.

Menurut Ahli Sunnah walJamaah, golongan inilah yang paling kafir dalam kalangan semua kumpulan-kumpulan kerana paling melampau berpegang dengan ajaran mereka dan menolak qada’ dan qadar.

MURJI’AH QADARIAH Terdapat golongan yang lain dalam kalangan Murji’ah yang memberi penekanan kepada masalah iman, irjak, qadar. Golongan ini berpecah pula kepada pula kepada beberapa aliran seperti berikut : Al-Najariah Adalah pengikut Hasan bin Muhammad al-Najar. Kuasa makhluk yang dinamakan usaha boleh memberi bekas. Menafikan rukyah Allah dengan nyata pada hari kiamat nanti. Bermaksud menafikan melihat Allah pada hari kiamat kelak.

11

-

Menganggap Kalam Allah(al-Quran) itu baru. Iman itu ialah pengakuan (tasdiq) sahaja sedangkan iman bukanlah sedemikian. Iman ialah membenarkan dalam hati, mengakui dengan lidah dan dizahirkan melalui amalan-amalan yang diperintah Allah.

Kemudian golongan ini berpecah pula kepada beberapa mazhab, iaitu al-Balghuthiah, alZa’fuaniah dan al-Mustadrakah. Al-Jahamiah Pengikut Jaham bin Safuan yang lahir di Khurasan dan membawa ajaran sesat di sana. Antara ajarannya ialah : Pada peringkat awalnya dia mewujudkan fahaman Jabariah iaitu fahaman yang mengatakan hamba tiada usaha dan ikhtiar melainkan bergantung semata kepada Allah. Kemudian, dia memasukkan dalam ajarannya dengan beberapa fahaman Muktazilah yang berpendapat falsafah menggunakan akal dan manakala Qadariah pula qada’ dan qadar semuanya dari hamba tiada kaitan dengan takdir. Menafikan sifat-sifat Allah. Katanya “ Kalau Allah itu mempunyai sifat maka samalah ia dengan makhluk ”. Ini bercanggah dengan al-Quran dan hadis iaitu semua sifat kesempurnaan itu sifat Allah. Sedangkan sifat makhluk(manusia) sangatlah berbeza dengan sifat Allah. Mendengar Allah ialah pendengaran yang seluas-luasnya manakala pendengaran manusia amat terbatas dan terhad. Syurga dan neraka itu akan binasa.

12

Al-Bakriah Adalah pengikut Badar bin Abdul Wahid. Menurut pengarang al-Mizan, Bakar bin Ziad al-Bahali, antara kejahatannya adalah mencipta hadis palsu dengan menyandarkannya kepada Abdullah bin al-Mubarak. Abdullah bin al-Mubarak merupakan ahli ilmu hadis tetapi tidak meriwayatkan hadis. Beliau diberi gelaran Amirul Mukminin Fil Hadis yang bermaksud pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Beliau juga dihormati oleh seluruh ulama’ sehinggakan kedatangan beliau di Madinah disambut oleh khalifah Harun Ar-Rasyid dan Imam Malik turun berjalan kaki menyambut beliau. Beliau juga terkenal pengaruhnya dan seorang alim yang berjihad dengan qalam(perkataan), lidah, di medan perang dan juga mengarang. Antara ajarannya : Manusia itu roh sahaja tidak termasuk jasad. Dosa besar yang dilakukan oleh ahli Qiblah (orang yang mengahadap kiblat) hukumnya munafik dan menyembah syaitan. Orang yang melakukannya kekal di dalam neraka yang paling bawah dan dia masih lagi orang Islam. Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan rupa yang diciptakannya dan berkatakata kepada hamba-hambaNya dengan rupa itu. Sedangkan Allah Taala pada hari kiamat kelak akan membuka hijab yang melindungkan kita dengan Allah. Kanak-kanak yang masih di dalam buaian tidak berasa sakit walaupun dipukul, dipotong dan dibakar. Dia bernikmat walaupun ternyata dia menangis. Mengharamkan bawang putih dan bawang besar menurut sebuah hadis Rasulullah melarang sesiapa yang memakan bawang memasuki masjid.

13

Ulama’ telah bersepakat mengatakan memakan bawang secara mentah kemudian memasuki masjid adalah makruh kerana bawang mengeluarkan bau busuk yang boleh menganggu jemaah ketika bersolat namun tidaklah hingga menyebabkan hukum haram. Mewajibkan wudhu’ apabila berbunyi dalam perut.

Al-Dhirariah Pengikut Dhirar bin Amru, antara ajarannya : Melihat Allah pada hari kiamat dengan pancaindera yang keenam yang dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Yang menjadi hujah selepas wafatnya Nabi Muhammad hanya ijmak para sarjana Islam. Mereka menolak sumber al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad dan boleh dikira kafir. Mengingkari riwayat Abdullah bin Mas’ud dan Ubai bin Ka’ab mengenai kaedah bacaan al-quran dan menuduh kedua-dua sahabat itu sesat. Abdullah bin Mas’ud pernah dipuji ilmunya oleh Rasulullahdan dianggap ulama’ dalam kalangan para sahabat. Manakala Ubai bin Ka’ab pula diakui keilmuannya oleh Allah s.w.t sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibaril menyampaikan kepada Rasulullah supaya membaca surah Al-Bayyinah di hadapan Ubai bin Ka’ab. Meragui iman seluruh umat Islam kerana mendakwa mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sedangkan apabila mengucap(bersyahadah) dan dia menzahirkan amalanamalan yang diperintah Allah maka dia sudah dikira beriman. Dalam al-

14

Quran ada menyebut “ Berimanlah kecuali dia melakukan perkara yang membatalkan imannya ”. “ Dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian” (Al-Baqarah : 143). Al-Karramiah Pengikut Abdullah bin Muhammad bin Karram al-Naisaburi al-Sajistani. Pada zahirnya, dia dilihat sebagai orang yang warak dan ahli pidato yang memberi nasihat kepada orang ramai. Sebaliknya dia menjadi pemimpin besar ajaran sesat yang dikenali dengan nama al-Karramiah. Antara ajarannya ialah : Iman itu ialah ikrar dan percaya dengan lidah sahaja, tidak perlu dengan membenarkan dalam hati dengan keadaan ini dia dikira sudah beriman. Tuhan yang disembah berjisim yang mempunyai had dan kesudahan. Allah itu berada di Arasy dan di sebelah atas.Terdapat tujuh tempat dalam al Qur’an yang menjelaskan Allah bersemayam di Arasy, seperti surah Taha: 5, Al Araf: 54, As Sajadah: 4, Al Furqan: 59, Yunus: 3, Al Hadid: 4 dan Al Ra’du: 2. Allah itu bersemayam di atas Arasy tetapi hal keadaan bagaimana Allah bersemayam tidaklah kita mengetahui walaupun kta mengetahui apa itu bersemayam. Ulama’ Salaf bersepakat mengatakan tidak perlu mempersoalkan tentang hal ini dan mereka menyerahkan kepada Allah kembali. Surah al Mulk ayat 16-17 dengan jelas menerangkan Allah di langit. Surah Al Mukmin: 36-37 dan Al Qasas: 38 menerangkan Fir’aun memerintahkan Haman supaya membina bangunan tinggi untuk dia naik dan melihat tuhan Nabi Musa, iaitu Allah. Ertinya Nabi Musa telah memberitahu Fir’aun bahawa Allah di langit. Dalam hal ini Rasulullah tidak berkias-kias lagi. Perhatikan maksud hadis di bawah.

15

Rasulullah s.a.w. pernah mengajukan pertanyaan kepada seorang hamba perempuan milik Mua'wiyah bin Al-Hakam As-Sulamy sebagai ujian keimanan sebelum ia dimerdekakan. Baginda saw bertanya kepada hamba itu, "Di manakah Allah?” Jawab hamba perempuan itu, "Di atas langit.” Baginda bertanya lagi, "Siapakah Aku?". Jawab hamba itu, "Engkau adalah Rasulullah". Baginda bersabda: "Merdekakan ia, kerana sesungguhnya ia mukminah (seorang perempuan yang beriman)!" Hadits shahih dikeluarkan oleh jama'ah ahli hadits, antaranya, Malik, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Ahmad, Darimi, As Thayaalis dan lain-lain. Mengatakan Allah di langit dan bersemayam di Arasy, bukan telah menganggap Allah seperti makhluk kerana perlukan tempat. Setiap muslim pasti telah faham maksud firman Allah surah As-Syura: 11, “Tidak ada satu pun yang sama dengan-Nya, Dia maha mendengar dan melihat.” Tidak berwudhu’ sebelum solat. Solat musafir cukup dengan dua takbir sahaja, tidak perlu qiam (berdiri), rukuk, sujud, tasyahud dan salam. Sah solat dengan pakaian dan tempat yang bernajis. Solat fardhu, puasa, dan haji tidak perlu niat. Ini bercanggah dengan hadis Rasulullah iaitu setiap amalan itu disertai dengan niat. Memandikan mayat dan solat ke atasnya adalah sunat sahaja. Wajib makrifat Allah itu dengan amal. Mengharuskan adanya dua imam dalam satu masa.

Al-Ubaidiah Pengikut Ubaid al-Kumait. Antara ajarannya adalah :

16

-

Allah itu berupa manusia. Ajaran ini dikira kafir kerana menyamakan Allah Taala dengan manusia. Seorang hamba itu apabila mati dalam keadaan tauhid, dosa dan maksiat yang dilakukannya tidak menyebabkan apa-apa mudarat kepadanya. Mereka juga telah menghalalkan yang haram.

Al-Solihiah Pengikut Soleh bin Amru al-Solihi. Antara pegangannya : Iman itu makrifatullah(mengenal Allah) secara mutlak. Alam ini hanya mempunya pencipta. Mereka menafikan kewujudan Allah sebagai pencipta alam ini. Kufur itu tidak tahu mengenai Allah secara mutlak. Orang yang berkata Tuhan itu ada tiga tidak kufur. Ia tidak keluar daripada agama Islam melainkan daripada orang kafir. Makrifat Allah itu adalah kasih dan tunduk kepadaNya walaupun ingkar pada ajaran Nabi Muhammad. Ia sah daripada segi akal iman seseorang itu kepada Allah walaupun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini bercanggah kerana kita mestilah beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad seperti yang dinyatakan dalam rukun iman. Solat itu bukannya ibadah. Tidak ada ibadah melainkan beriman dengan kepada Tuhan. Makrifatnya tidak lebih dan tidak berkurang.

17

Penutup
Kesimpulannya,Golongan Murji’ah telah membuat banyak pendapat menurut akal fikiran mereka tanpa merujuk kepada dua syariat Islamiah iaitu al-Quran dan alHadis. Kebanyakkan pendapat ini sangat bertentangan dengan Islam kerana .mereka menggunakan logik akal semata-mata Mazhab ini mempunyai pengertian tentang iman yang sangat mengelirukan dalam fahamannya sendiri. Tiada keteguhan dalam sesuatu perkara membuatkan golongan Murji’ah ini berpecah mengikut kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan pemimpin-pemimpin. Kemudiannya mereka mencampur-adukkan .fahaman mereka dengan fahaman mazhab yang lain Secara jelasnya, mazhab Murji’ah adalah salah di sisi Islam kerana banyak mempermainkan hukum syariat Islamiah, asas-asas Islam dan juga mendakwa Allah dengan dakwaan yang tidak sepatutnya. Ajaran yang dibawa mazhab ini boleh menyebabkan kafirnya seseorang kerana bercanggah alirannya dengan .Islam Akhir kata, semoga kita dijauhkan daripada golongan ini dan dapatlah kita menjaga dan meningkatkan keimanan kita di samping dapat mengenali Islam .dengan lebih mendalam

18

RUJUKAN
Fahaman dan idealogi umat Islam .1 Abdul Hadi Awang PTS Fikrah Buku teks Pendidikan Syariah Islamiah .2 Tingkatan 5 Dewan Bahasa dan Pustaka http://www.alaf21.com.my/buletin_isnin/istilah%20fekah/default_4.htm .3 4. http://mazhab.sementoji.net 5. http://ustaz.blogspot.com/2007/02/murjiah-pemahaman-bathil-sehingga-ke.html

19

20

- Harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan kepada nama-namanya. Contoh harus bagi Allah menamakan dirinya dengan lawan atau musuh Allah seperti Fir’aun dan Namrud.

21

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.