UNSUR ASING DALAM BAHASA MELAYU

HJH SAMIAH SAMARI

LATAR BELAKANG PEMINJAMAN BAHASA

Bahasa Melayu mula menerima pengaruh bahasa asing sejak zaman bahasa Melayu kuno lagi. Pada peringkat awal, yakni pada abad ketujuh, bahasa Melayu mula dipengaruhi olah bahasa Sanskrit. Tetapi apabila agama Islam mula bertapak di Kepulauan Melayu, bahasa Melayu telah menerima pengaruh bahasa Arab pula. Seterusnya,dengan kedatangan bangsa Eropah, bahasa Melayu mula dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Eropah khususnya bahasa-bahasa Portugis, Belanda dan Inggeris.

Sifat bahasa Melayu yang mudah menerima pengaruh bahasa asing ini dikenali sebagai sifat dinamik. Kedinamikan ini membolehkan bahasa Melayu terus hidup dan berkembang sejajar dengan peredaran zaman.

Peminjaman bahasa asing secara tidak langsung telah memperkaya kosa kata bahasa Melayu

Peminjaman sesuatu kata bahasa asing dilakukan melalui peminjaman terus atau menerusi penterjemahan.

Peminjaman terus dilakukan dengan menyesuaikan ejaan dan sebutan sesuatu kata asing dengan sistem bahasa Melayu. Sebagai contoh, perkataan psychology dalam bahasa Inggeris dieja dengan psikologi dalam bahasa Melayu, kata itu disebut sebagai psi/ko/lo/gi bukan psai/ko/lo/ji atau sai/ko/lo/gi.

Peminjaman penterjemahan pula dilakukan dengan mengambil makna atau konsep perkataan asing itu, kemudian makna atau konsep tersebut diberi padanannya dalam perkataan Melayu. Antara perkataan yang dipinjam menerusi penterjemahan termasuklah perkataan daya pengeluaran yang diterjemahkan daripada perkataan bahasa Inggeris productivity; perkataan litar pintas yang diterjemahkan daripada perkataan bahasa Inggeris short circuit; dan perkataan pekeling daripada perkataan bahasa Inggeris circular.

Kelebihan peminjaman penterjemahan ialah cara ini dapat mempertahankan ketulenan bahasa Melayu. Tetapi, apabila sesuatu perkataan bahasa asing tidak mempunyai padanan maknanya dalam bahasa Melayu atau kata terjemahan Melayunya tidak membawa makna atau konsep asal kata bahasa sumber, maka peminjaman terus perlu dilakukan.

Mengapa perlu meminjam perbendaharaan kata bahasa asing ??? Weinreich (1968) A. Keperluan untuk menamakan sesuatu benda , tempat, dan konsep yang baharu dalam sesuatu bahasa kerana sukar mencari perkataan yang sama dalam bahaa natif dan kerana dirasakan lebih ekonomi menggunakan perkataan yang dipinjam daripada menghuraikannya dalam bentuk baharu.

B. Kekerapan penggunaaan perkataan asing yang lebih tinggi berbanding dengan penggunaan perkataan itu dalam bahasa penutur asli kerana lebih mudah diingati dan difahami

C. Untuk mengatasi masalah sinonim Contoh: nikah = kahwin

D. Untuk mengungkapkan sesuatu kata dengan lebih tepat Contoh: buruk dahsyat

Mengapa meminjam?
1. Keperluan untuk menamakan sesuatu benda , konsep, atau fenomena baru kerana bahasa Melayu tidak mempunyai perkataan yang sesuai untuk menjelaskan perkara tersebut. Contoh: syurga - Sanskrit taubat - Arab nakhoda - Parsi camca - Cina bola - Portugis radio - Inggeris adegan - Jawa balkoni - Belanda

2. Perkataaan bahasa Melayu tidak menepati maksud bahasa asing Contoh: doktor - tabib polis - mata-mata

3. Sikap mengagungkan bahasa asing sehingga perkataan bahasa Melayu dianggap lapuk atau tidak bergaya. Contoh: standard - piawai realiti - kenyataan

4. Kekerapan penggunaan perkataan asing yang lebih tinggiberbanding dengan penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu sehingga menjadikan sesuatu perkataan dalam bahasa asing lebih mudah diingati dan difahami Contoh: statistik - perangkaan

5. Untuk mengatasi masalah sinonim. Contoh: riyak - sombong

6. Perancangan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa moden . Contoh: cakera padat, e-mel, disket

Peminjaman bahasa biasanya berlaku disebabkan oleh pertembungan budaya yang berlaku dalam berbagai-bagai kaedah seperti peperangan dan penjajahan poliatik, perniagaan dan peradagangan, perhijrahan dan persahabatan, serta pendidikan dan penyebaran agama

Unsur-unsur daripada bahasa asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Melayu: * bunyi bahasa asing * sistem tulisan * imbuhan * kosa kata umum * istilah * peribahasa * struktur ayat

Pengaruh Bahasa Sanskrit
Bila ? Zaman bahasa Melayu Kuno abad ke-7 – abad ke-13 Siapa? Pedagang India Sami Hindu / Buddha Bagaimana Meresap? Epik Ramayana dan Mahabhrata

Aspek-aspek yang Dipengaruhi?

* Kosa kata * * imbuhan * * sistem bunyi *