Takrif murtad ( riddah ) pada bahasa ialah kembali daripada sesuatu kepada yang lain.

Ia adalah sekeji-keji kekufuran dan mendapat seberat-berat hukuman. Amalan menjadi sia-sia jika ia bersambung dengan kematian menurut ulama’ Shafi’i dan dengan murtad itu sendiri pada pandangan mazhab Hanafi. Firman Allah Taala dalam surah al-Baqarah ayat 217 bermaksud “Dan sesiapa di antara kamu yang murtad( berpaling tadah) dari agamanya( Islam ) , lalu ia mati sedang ia kafir, maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di Akhirat dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Menurut pengertian syara’, riddah ialah kembali daripada agama Islam kepada kekufuran, atau dengan perkataan yang mempersendakan, kedegilan ataupun i’tiqad. Antara kesan murtad kepada individu adalah seperti berikut:i –terhapus segala pahala amalannya. ii- hilang hak perwarisan harta. iii-hilang hak pewalian iv-terfasakh( terbatal ) ikatan perkahwinan. v- jenazahnya tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam. vi- kekal di dalam neraka selama-lamanya. Antara kesan murtad kepada masyarakat adalah seperti berikut:i –merosakkan institusi kekeluargaan. ii-menggugat hubungan silaturahim dalam masyarakat..