TMK DALAM PENDIDIKAN JASMANI

MULTIMEDIA PERSEMBAHAN MEREJAM LEMBING

EN. EDSON HO YEH XIANG JABATAN BELIA DAN SUKAN JOHOR DARUL TAKZIM

Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan http://pjpkipkb.forumphpbb3.com/viewtopic.php?f=52&t=178

ISI KANDUNGAN

PENGENALAN ACARA REJAM LEMBING

 ALATAN  KAWASAN

REJAMAN LEMBING AM ACARA

 PERATURAN-PERATURAN  PRINSIP

ASAS MEREJAM LEMBING ASAS REJAM LEMBING

 KEMAHIRAN  UJI

MINDA
LIHAT SEBELAH

1.0 PENGENALAN ACARA REJAM LEMBING
1.1 – Sejarah Rejam Lembing 1.2 – Maklumat Acara 1.3 – Jaguh Negara Malaysia 1.4 – Jaguh Acara Merejam

LIHAT SEBELAH

1.0 PENGENALAN ACARA REJAM LEMBING

Mengikut catatan acara merejam lembing adalah acara rejaman yang tertua dalam sejarah sukan olahraga. Acara ini mula dipertandingkan buat pertama kali di dalam Sukan Olimpik pada tahun 1896. Kini, ia merupakan salah satu acara 1896 padang yang penting di dalam sukan olahraga. Acara ini dipertandingkan mengikut kategori lelaki dan wanita
LIHAT SEBELAH

1.1 SEJARAH REJAM LEMBING

Rejam lembing (javelin) adalah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi. Ketika itu lembing digunakan untuk memburu dan sebagai senjata dalam peperangan. Acara merejam lembing mula di pertandingkan dalam Sukan Olimpik Moden pada tahun 1912. Sejak itu, 1912 acara merejam lembing merupakan satu acara balingan dalam semua acara sukan dunia. Acara ini juga dipertandingkan di peringkat negeri, daerah negeri atau sekolah. sekolah
LIHAT SEBELAH

1.2 MATLAMAT ACARA
 Matlamat

acara ini ialah merejam lembing

sejauh yang dapat dilakukan dengan mengikut peraturan dan di dalam kawasan yang telah ditetapkan. Para pemenang akan ditentukan menerusi rejaman atau balingan yang paling jauh. Peralatan yang perlu bagi atlet acara ini ialah lembing dan kawasan membuat rejaman iaitu padang.

LIHAT SEBELAH

1.3 JAGUH NEGARA MALAYSIA
 Jaguh

negara Malaysia seperti Nashatar Singh dan Malaysia yang pernah menyinarkan

Ballang Lassung adalah antara dua mutiara negara pingat emas untuk Malaysia pada era 70-an dan 80-an. Begitu juga jaguh wanita negara Malaysia iaitu Norsham Yon turut menyinari acara ini di peringkat Sukan SEAP pada masa yang lalu. Kalau dilihat kepada jaguh-jaguh ini, memang susuk badan memainkan peranan yang penting untuk menjadi perejam yang terbaik dalam acara ini.

LIHAT SEBELAH

1.4 JAGUH ACARA MEREJAM
 Jaguh

acara merejam lembing iaitu Petronoff

dari Rusia yang mempunyai susuk badan yang tegap dan berbadan sasa telah berjaya merejam lembing melebihi 90 meter dan rejaman beliau adalah antara yang terbaik dalam sejarah merejam lembing. Beliau juga merupakan pemegang rekod dunia dalam acara merejam lembing sehingga sekarang.
LIHAT SEBELAH

RAJAH MEREJAM LEMBING LIHAT SEBELAH

2.0 ALATAN - LEMBING
2.1 – Ciri-ciri Lembing 2.2 – Rajah Lembing

LIHAT SEBELAH

2. 1 Ci ri - ci r i Le m bi n g
Ciri - ciri Bahan Berbuatan Bahagian Lembing Ukuran Bahagian Lembing Ciri- ciri Pegangan (Grip) : : : : Maklumat Alatan Kayu / Besi / Logam Campuran Kepala (panjang), pegangan (grip), BHG. Kepala hujung/ekor (tajam)25cm -33cm : BHG. Pegangan : Terletak pusat graviti lembing 15cm – 16cm (lelaki) Berat minimum 800g (kategori 14cm – 15cm lelaki), 600g (kategori perempuan) (perempuan / lelaki bawah18 tahun )

LIHAT SEBELAH

2. 2 Ra j ah L e m bi ng

LIHAT SEBELAH

3.0 KAWASAN REJAMAN LEMBING
3.1 – Kawasan Rejam Lembing 3.2 – Kawasan Khas 3.3 – Rajah Kawasan Rejam Lembing

LIHAT SEBELAH

3. 1 Kawa s a n R e j a m Le m b in g
vKAWASAN REJAMAN HENDAKLAH BEBAS DARIPADA SEBARANG GANGGUAN ATAU HALANGAN SERTA TIDAK MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN ORANG RAMAI.

Ciri-ciri Maklumat Kawasan Larian : Panjang ≥36.5 m , lebar 4 m Kawasan : Dilebarkan pada sudut 29 – 30 darjah Rejaman mempunyai jarak 8 m dari pusat lengkungan ke titik sudut. Panjang kawasan ini tidak mempunyai had asalkan bersesuaian dengan taraf atau prestasi peserta.

LIHAT SEBELAH

3. 2 Ka was a n Kh as
 Kawasan

khas hendaklah disediakan untuk acara ini. Oleh sebab acara ini memerlukan larian dan rejaman yang jauh maka kawasan yang lebih luas atau besar daripada sebarang gangguan atau halangan serta tidak menjejaskan keselamatan penonton atau orang ramai menyaksikan acara itu dijalankan. Biasanya kawasan khas ini disediakan di atas padang bola atau stadium terbuka. Kawasan ini hendaklah ditandakan mengikut garisan dan ukuran yang ditetapkan mengikut penetapan yang diiktiraf IAAF.
LIHAT SEBELAH

3. 3 Ra j ah Ka was a n R e j a m L e m bi n g

4.0 PERATURAN REJAM LEMBING
4.1 - Peraturan-peraturan Am Rejam Lembing 4.2 - Penggunaan Kasut 4.3 - Pita Pengukur 4.4 - Kesilapan Umum
LIHAT SEBELAH

4. 1 - Pera tu ra n- p e rat u ran Am R e j a m L em bi ng
 Lembing

hendaklah dipegang pada bahagían gripnya dan mesti direjam melalui atas bahu. membuat rejaman, peserta mesti berlari dalam kawasan yang ditetapkan dan lembing yang direjam mestilah mendarat kawasan yang dibenarkan. yang direjam tidak semestinya terpacak di atas padang, cukup sekadar kepala lembing menyentuh tanah dahulu. tidak dibenarkan meninggalkan kawasan rejaman selagi lembing belum mendarat.
LIHAT SEBELAH

 Semasa

 Lembing

 Peserta


 Lembing

yang patah sama ada semasa rejaman atau berada di udara, rejaman adalah sah. tangán tidak dibenarkan. peserta diberi enam kali rejaman sekiranya terdapat kurang daripada lapan orang peserta. Jika bilangannya melebihi lapan orang, tiga rejaman akan diberikan setiap peserta. Lapan peserta terbaik dengan jarak rejaman paling jauh akan mará ke pusingan akhir. Mereka akan diberi tiga rejaman.

 Sarung

 Setiap

LIHAT SEBELAH

4. 2 - Pen ggu na a n Ka su t
 Kasut

yang paling sesuai digunakan dalam acara ini ialah spike.


   

 Jika

menggunakan kasut getah, hendaklah dipastikan kasut itu dalam keadaan baik terutama pada bahagian tapaknya.

LIHAT SEBELAH

4. 3 - P i t a Pe n gu ku r
 Pita

pengukur yang digunakan hendaklah yang lebih pajang ukurannya. kepala penanda dibuat dari tempat titik di mana lembing mendarat dengan garisan

 Pengukuran

LIHAT SEBELAH

4. 4 - Ke s i l ap an Um um
 Peluang

melakukan kesalahan dalam acara lontaran atau lompatan adalah tinggi berbanding dengan acara larian. Dalam mengambil bahagian dalam acara-acara lontaran, peserta bukan sahaja perlu mengawal diri, tetapi pada masa yang sama mengawal peralatan yang digunakan serta kawasan yang membolehkannya membuat lontaran. Setiap anggota tubuh peserta juga dapat mengawal dan mengimbangi kedudukan semasa, sebelum dan selepas melakukan lontaran. Akibatnya sering berlaku kesilapan sepanjang pergerakan peserta.
LIHAT SEBELAH

5.0 PRINSIP ASAS MEREJAM LEMBING

Pelatih hendaklah mempelajari teknik menggunakan keseluruhan badan mereka untuk menghasilkan tindakan yang berkesan semasa merejam lembing. Latihan ansur maju hendaklah dimulakan dengan mengajar para pelatih tentang cara memegang lembing, berlari dengan lembing, merejam dengan lembing lembing cara berdiri dan seterusnya sehingga mereka dapat berlari sambil merejam lembing. lembing Butiran seperti pentingnya meleding badan sebelum merejam, langkah larian yang licin, keadaan tangan yang lurus semasa membawa lembing dan tindakan tumit untuk membantu pergerakan badan adalah perlu kepada para pelatih.

6.0 KEMAHIRAN ASAS REJAM LEMBING
6.1 - Fasa Persediaan 6.2 - Fasa Lari Landas 6.3 - Fasa Rejaman 6.4 - Fasa Ikut Lajak

LIHAT SEBELAH

6. 1 Fas a Pe rs e di aa n

Fokus kepada persediaan fizikal seperti teknik memegang dan menentukan kedudukan lembing serta persediaan mental.

6.1.1 Teknik Memegang
v Gaya Amerika ØLembing dipegang di antara ibu jari dan jari telunjuk serta disokong oleh tiga jari yang lain. v Gaya Pegangan - U ØLembing dipegang di antara jari telunjuk dan jari tengah.
LIHAT SEBELAH

v Gaya Finnish

Ø Lembing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah.

LIHAT SEBELAH

6.1.2 Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Ialah:

Berdiri dengan keadaan postur badan yang tegak dan seles Pegang lembing mengikut gaya pegangan yang dipilih dengan kemas dan selesa Lembing berada pada aras kepala dalam keadaan bersudut 40 darjah Bahagian kepala lembing hendaklah menghala ke arah kawasan rejaman Pandang ke arah kawasan rejaman
LIHAT SEBELAH

6. 2 Fas a La ri L a nd as

Mulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala Tingkatkan kelajuan mewujudkan daya pecut secara terkawal Langkah terakhir lebih besar daripada langkah – langkah sebelumnya Tumit kaki hadapan menekan kuat ke tanah semasa memberhentikan larian supaya kuasa larian dipindahkan ke lembing sebelum memasuki fasa rejamanLIHAT SEBELAH

6. 3 Fas a Re j am a n

Fasa rejaman memerlukan pemindahan kuasa kaki ke lembing untuk memberi kelajuan yang maksimum pada rejaman. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah: v Dalam keadaan tumit kaki hadapan menekan ke tanah, kilaskan badan ke sisi v Kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan kuasa rotasi pinggang

v Tolak lembing ke belakang dan tarik ke atas dan ke hadapan untuk melancarkan lembing Perlakuan ini memerlukan rotasi di pinggang dan lentikan di belakang untuk menambahkan kuasa rejaman
LIHAT SEBELAH

6. 4 Fas a I ku t La j a k

Penyerapan daya dan stabilkan pergerakan selepas merejam adalah penting. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah:

Sebaik sahaja lembing dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi Rendahkan badan bagi mengimbang menstabilkan kedudukan badan danKawal pergerakan supaya tidak melepasi garisan lengkungan bulatan

LIHAT SEBELAH

UJI MINDA

UJI MINDA

LIHAT SEBELAH

Soalan 1
 Bilakah

permainan rejam lembing diperkenalkan dan dimainkan?

A.Zaman Paleolitik B.Zaman Purba C.Zaman Logam D.Zaman Mesolitik

Jawapan : B. Zaman Purba

LIHAT SEBELAH

Soalan 2

Berikut adalah ciri-ciri lembing, manakah yang BUKAN ciri-ciri lembing? A.Struktur lembing terdiri daripada kepala, pegangan, dan ekor.

B.Diperbuat daripada besi atau kayu.

C.Bagi kategori perempuan, berat pegangan (grip) sebanyak 500g.

D.Panjang bahagian kepala lembing ialah antara 25cm hingga 33cm.

Jawapan : C
LIHAT SEBELAH

Soalan 3

Berikut merupakan teknik-teknik memegang lembing. Yang manakah teknik di mana lembing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah. A.Teknik Finnish B.Teknik Pegangan-U C.Teknik Mengayuh D.Teknik Amerika

Jawapan : A. Teknik Finnish

LIHAT SEBELAH

Soalan 4

Berikut yang manakah merupakan peraturan dalam acara rejam lembing. I. Kasut yang paling sesuai digunakan dalam acara ini ialah spike. II.Lembing hendaklah dipegang pada bahagían gripnya dan mesti direjam melalui bawah bahu. III.Sarung tangán tidak dibenarkan. IV.Lembing yang patah sama ada semasa rejaman atau berada di udara, rejaman adalah tidak sah.
V.

F. I dan II G.I dan III H.II dan IV I. III dan IV

Jawapan: B. I dan III
LIHAT SEBELAH

Soalan 5

Berikut merupakan fasa-fasa rejam lembing. Susun semula fasa-fasa berikut mengikut susunan yang betul. I. Fasa Rejaman II. Fasa Persediaan III.Fasa Lari Landas IV. Fasa Ikut Lajak Jawapan : B. II, III, I, dan IV

A. I, III, II, dan IV B. II, III, I, dan IV C. I, II, III, dan IV D. IV, III, I, dan II

LIHAT SEBELAH

Soalan 6
 Apakah

objektif acara rejam lembing?

Jawapan : Objektif acara rejam lembing ialah merejam lembing sejauh yang dapat dilakukan dengan mengikut peraturan dan di dalam kawasan yang telah ditetapkan.

Soalan 7
Huraikan

latihan ansur maju.

Jawapan : Ia merupakan latihan tentang cara memegang lembing, berlari dengan lembing, merejam dengan cara berdiri dan seterusnya sehingga mereka dapat berlari sambil merejam lembing.
LIHAT SEBELAH

Soalan 8
 Apakah

yang difokuskan dalam fasa persediaan?

Jawapan : Fasa persediaan focus kepada persediaan fizikal seperti teknik memegang dan menentukan kedudukan lembing serta persediaan mental.

Soalan 9
Mengapakah

pemindahan kuasa kaki ke lembing adalah penting semasa merejam lembing? Jawapan : Pemindahan kuasa kaki ke lembing dapat memberi kelajuan yang maksimum pada rejaman.
LIHAT SEBELAH

Soalan 10
Mengapakah

kawasan khas haruslah disediakan?

Jawapan : Kawasan khas haruslah disediakan kerana acara ini memerlukan larian dan rejaman yang jauh maka kawasan yang lebih luas atau besar daripada sebarang gangguan atau halangan.

LIHAT SEBELAH

Sekian Terima Kasih