HAJI

ARTI HAJI MENURUT BAHASA IALAH QASAD (MENUJU KE SESUATU)
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 1

PENGERTIAN HAJI MENURUT ISTILAH

Mengunjungi Baitullah AlHaram di Makkah pada bulanbulan hajikerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

2

Bulan - Bulan Haji ialah :

Mulai 1 Syawal hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 3

UMRAH
ARTI UMRAH MENURUT BAHASA IALAH ZIARAH

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

4

ARTI UMRAH MENURUT ISTILAH IALAH

Menziarahi Baitullah AlHaram pada bila-bila masa kerana mengerjakan ibadatibadat tertentu menurut syarat-syaratnya

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

5

bemaksud sepanjang tahun
kecuali dalam ihram haji

Pada bila-bila masa

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

6

SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI & UMRAH
1.Islam

Orang kafir tidak wajib menunaikan haji

2.Baligh (cukup umur)
 

Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib mengerjakan haji.

3.Berakal

Orang gila tidak wajib menunaikan haji
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

7

SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI & UMRAH
4.Merdeka (Bukan Hamba)

Hamba sahaya tidak wajib menunaikan haji

5.Istito’ah (‫) إستطاعة‬

Mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji

Catatan : Hanya sekali seumur hidup
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 8

Syarat-syarat istito’ah
A.Pada Diri Sendiri 1. Cukup bekalan ( untuk diri )
uPerbelanjaan
– – – – – –

seharian uDam dan upah
Dam Tamattuk 350.00 Upah tolak (umrah) 400.00 Upah Melontar 400.00 Upah Tolak (haji) 500.00 Upah tolak tawaf wada’ 250.00 JUMLAH (ANGGARAN) 1900.00

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

9

2.

Cukup nafkah ( untuk tanggungan)
uPebelanjaan

sara hidup uPersekolahan uKesihatan uKemudahan asas yang lain
3.

Ada kenderaan
uTelah

diatur oleh TH peperangan dan sebagainya

4.

Aman dalam perjalanan
uTiada

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

10

5.

Sihat tubuh badan
uBagi

yang tidak berupaya, gugur kewajipannya, namun hajinya sah

6.

Ada kesempatan masa untuk menunaikan haji
uBoleh

sampai ke tanah suci sebelum wuquf

7.

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

11

B .Dengan Pertolongan OrangLain ( Badal Haji ) C. 1.Orang sakit yang tiada harapan sembuh 2.Orang yang terlalu tua dan uzur 3.Orang yang telah meninggal dunia dan mampu mengerjakan haji semasa hayatnya
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 12

C .Syarat Tambahan Bagi Wanita
1.Mendapat keizinan suami atau wali 2.Ditemani oleh suami atau mahram ( ( ‫محرم‬ ٌ َ ْ َ atau kumpulan wanita yang dipercayai
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 13

MAHRAM
SETERUSNY A BAPA SAUDARA SEBELAH IBU

DATUK AYAH

BAPA SAUDARA SEBELAH AYAH

ADIK
ANAK SAUDARA

ABANG
ANAK SAUDARA

MENANTU
CUCU SAUDARA

ANAK CUCU

ANAK SUSUAN
ANAK TIRI LELAKI

CUCU SAUDARA

SETERUSN YA

BAPA MERTU A

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

SETERUSNYA

SETERUSNYA
14

‫ل تحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الخر أن تسافر سفرا يكون ثلثة‬ ‫أيام فصاعدا إل ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم‬ ‫منها‬ ‫رواه مسلم‬

Tidak halal (tidak dibenarkan) bsgi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bermusafir selama tiga hari atau lebih melainkan ditemani sama ada oleh bapanya atau anaknya atau suaminya atau saudara lelakinya atau mahramnya

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

15

JENIS HAJI
1. HAJI

FARDU,
DIKENALI JUGA SEBAGAI HAJI ISLAM ATAU HAJI WAJIB

2. HAJI BADAL DIKENALI JUGA SEBAGAI HAJI NIYABAH (‫ )نيابة‬ATAU UPAH HAJI

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

16

Syarat Bagi Orang Yang Akan Mengrjakan Haji Badal
 

1.Telah menunaikan haji untuk dirinya 2.Untuk seorang sahaja pada satu musim 3.Mesti berihram sama ada :
–Di Miqat orang hendak di hajikan –Di Miqat yang sama jauhnya –Di Miqat yang ditentukan
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

17

JENIS HAJI
3. HAJI

SUNAT
DIKENALI JUGA SEBAGAI HAJI TATAWWU’

4. HAJI

NAZAR
APABILA DINAZARKAN DAN WAJIB DITUNAIKAN DITUNAIKAN UNTUK MENGQADHA’ HAJI YANG FASAD PADA TAHUN TERDAHULU
Ustaz Drs. Sapawi Che Mat 18

5. HAJI

QADHA’

CARA PELAKSANAAN HAJI
1.IFRAD:

IAITU MENGERJAKAN HAJI DAHULU KEMUDIAN MENGERJAKAN UMRAH

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

19

2.TAMATTU’:

IAITU MENGERJAKANUMRAH DAHULU DALAM BULAN-BULAN HAJI KEMUDIAN MENGERJAKAN HAJI DALAM TAHUN HIJRIAH YANG SAMA

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

20

3.QIRAN

: MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH SECARA SERENTAK

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat

21

KITA AKAN BELAJAR
1. HAJI

TAMATTU’ 2. HAJI IFRAD 3. HAJI QIRAN

22

Ustaz Drs. Sapawi Che Mat