PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PELAJARAN 18: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S.W.

T Roshazliza Ibrahim DISED, Julai 2009 UIAM

Video

DALIL KEWUJUDAN ALLAH S.W.T

Kejadian siang dan malam

Dalil nakli

Kejadian manusia

Kejadian haiwan

Kejadian alam

Hikmah kejadian manusia

Kejadian tumbuhan

Tanda kebesaran Allah S.W.T

1. 2. 3. 4.

Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian

manusia siang dan malam haiwan tumbuh-tumbuhan

Kejadian manusia
• Proses kejadian yang sungguh unik
– Pencantuman nutfah membentuk segumpal darah – Darah menjadi seketul daging – Diciptakan tulang – Roh ditiupkan

Firman Allah S.W.T
• Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah
(surah al-mu’minun: 12)

Kejadian siang dan malam
• Siang untuk manusia bekerja dan mencari rezeki

• Malam untuk berehat
• Matahari terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat

• Siang cerah dan malam gelap • Proses ini teratur dan tidak pernah berubah

Firman Allah S.W.T

• Maksudnya:Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiapnya satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).
(Surah al-Anbiya’, 33)

Kejadian haiwan dan tumbuhan
• Allah S.W.T berkuasa menjadikan haiwan dan tumbu-tumbuhan dalam berbagai bentuk dan jenis • Semua ciptaan itu adalah untuk faedah manusia dan makhlukmakhluknya

Firman Allah
• Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun tanaman yang menjalar tanaman dan tidak menjalar, pohon-pohon tamar dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk rupa dan rasanya) dan buah zaitun dan delima yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya)…
(surah al-an’am, 141)

Kejadian alam di luar kemampuan manusia
• Manusia tidak berkuasa menjadikan alam dengan begitu unik sekali • Tidak dapat mengubah kejadian alam mengikut kemahuan mereka • Tidak dapat menahan matahari dan bumi dari terus beredar • Boleh menanam tumbuh-tumbuhan tetapi tidak berkuasa menghidupkannya • Berkuasa menggunakan air dan api tetapi tidak dapat menjadikannya