CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA FIZIK PANITIA FIZIK VISI PANITIA

:
Prestasi mata pelajaran Fizik cemerlang dan terbilang menjelang tahun 2013

MISI PANITIA :
Meningkatkan prestasi mata pelajaran Fizik SPM

OBJEKTIF PANITIA :
Meningkatkan Gred Purata Keseluruhan Mata Pelajaran Fizik Tahun 2010

SASARAN PANITIA :
Pelajar tingkatan 5SN dan 5KJ (41 orang pelajar)

ISU STRATEGIK
ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN

TOV Tahap Pencapaian Kecemerlangan Fizik Kurang Memuaskan Meningkatkan Tahap Pencapaian Kecemerlangan Fizik Pada akhir tahun 2010 pelajar dapat meningkatkan pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti bagi subjek Fizik dalam keputusan SPM Bilangan pelajar mendapat gred A 1

2009 4

2010 5

2011 6

2012 7

2013 8

Bilangan pelajar mendapat gred B+, B dan C+ Bilangan pelajar mendapat gred E

10

15

17

19

21

23

7

4

3

2

1

0

Peratus pelajar yang lulus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010 pelajar mendapat gred A sebanyak 5 orang, gred B+, B dan C+ sebanyak 17 orang dan gred E sebanyak 3. Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013 keputusan peperiksaan SPM Fizik pelajar lulus 100%, bilangan gred A sebanyak 8 orang pelajar dan tiada pelajar mendapat gred E.

ANALISIS SWOT
KEKUATAN (S) S1 Guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas SPM S2 Kemudahan peralatan PPSMI W2 Masa mengajar 4 waktu tidak mencukupi S3 Guru Panitia Fizik sentiasa berhubung dengan Panitia Daerah untuk menambahbaikkan proses P & P S4 Sokongan dari pihak waris W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain yang agak berat S5 Pelajar yang mendapat keputusan yang baik dalam PMR PELUANG (O) O1 Sokongan yang kuat dari PIBG dan pentadbir sekolah O2 Guru pemeriksa kertas 2 dari sekolah lain. O3 Bahan multimedia yang dibekalkan. O4 Modul dan bahan-bahan P & P yang mencukupi T3 Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas tambahan dan ponteng kelas waktu terakhir ANCAMAN/CABARAN (T) T1 Pelajar kurang minat subjek Fizik T2 Guru Pakar atau Guru Cemerlang tinggal berjauhan melebihi 25 km. W3 Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam Matematik dan Sains KELEMAHAN (W) W1 Persepsi pelajar yang menganggap mata pelajaran Fizik adalah susah untuk lulus dengan cemerlang

TOWS MATRIK
KEKUATAN (S) S1 Guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas SPM S2 Kemudahan peralatan PPSMI TOWS MATRIKS S3 Guru Panitia Fizik sentiasa berhubung dengan Panitia Daerah untuk menambahbaikkan proses P & P S4 Sokongan dari pihak waris S5 Pelajar yang mendapat keputusan yang baik dalam PMR W2 Masa mengajar 4 waktu tidak mencukupi W3 Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam Matematik dan Sains W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain yang agak berat WO W1O1O2 Mengadakan bengkel teknik menjawab soalan Fizik W2O1O3 Menambahkan masa mempelajari Fizik dengan kelas tambahan di waktu petang, hujung minggu dan semasa cuti sekolah KELEMAHAN (W) W1 Persepsi pelajar yang menganggap mata pelajaran Fizik adalah susah untuk lulus dengan cemerlang

PELUANG (O) O1 Sokongan yang kuat dari PIBG O2 Guru pemeriksa kertas 2 dari sekolah lain O3 Bahan multimedia yang dibekalkan O4 Modul dan bahan-bahan P & P yang mencukupi ANCAMAN (T) T1 Pelajar kurang minat subjek Fizik dan asas Matematik lemah T2 Guru Pakar atau Guru Cemerlang tinggal berjauhan melebihi 25 km. T3 Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas tambahan dan ponteng kelas waktu terakhir

SO S1O1O3 Mengadakan kelas pemulihan dan kelas tambahan Fizik S4O1O4 Mengadakan tuisyen berbayar dengan memohon sumbangan PIBG

ST S2T1 Menarik minat pelajar mempelajari Fizik dengan permainan dan TMK

WT W3T1T2 Mengadakan klinik Fizik supaya pelajar lebih memahami konsep-konsep Fizik dan kaedah penyelesaian soalan

PELAN TAKTIKAL
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK Tahap Pencapaian Kecemerlangan Fizik Kurang Memuaskan Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan Fizik dengan mengadakan: I. Bengkel teknik menjawab soalan Fizik II. Kelas pemulihan Fizik III. Klinik Fizik IV. Kelas tambahan waktu petang dan hujung minggu

INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang)

I. II. III.
I. II. III. IV.

Bilangan pelajar mendapat gred A (Sasaran : Kumpulan pengayaan mengikut headcount) Bilangan pelajar mendapat gred B+, B dan C+ (Sasaran : Kumpulan pengukuhan mengikut headcount) Bilangan pelajar mendapat gred E (Sasaran : Kumpulan pemulihan mengikut headcount )

OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI

Pada akhir tahun 2010, semua program/aktiviti telah dijalankan dan semua pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan SPM dengan baik Bengkel teknik menjawab soalan Fizik Kelas pemulihan Fizik Klinik Fizik Kelas tambahan waktu petang dan hujung minggu TEMPOH MULA 26.6.201 0 AKHIR 22.6.2009 RM250 Markah kertas esei/ struktur pelajar lebih cemerlang KOS/ SUMBER OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) Bilangan pelajar yang mendapat gred A bertambah PELAN KONTIGENSI

BIL

PROGRAM / PROJEK

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Penceramah

1

Bengkel teknik menjawab soalan Fizik

Ketua panitia mengendalikan bengkel

2

Kelas pemulihan Fizik

Ketua Panitia

1.3.2010

30.10.201 0

RM150

Boleh menjawab soalan ikut skema

Bilangan pelajar yang mendapat gred E berkurang

Guna khidmat guru tuisyen luar

3

Klinik Fizik

Panitia Fizik SMK Tunku Temenggung

1.2.2010

30.10.201 0

RM150

Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat gred B+ dan B-

Bilangan pelajar mendapat gred B+, B dan C+ bertambah

Pelajar kumpulan pengayaan

4

Kelas tambahan waktu petang dan hujung minggu

Panitia Fizik SMK Tunku Temenggung

15.1 2010

30.9.2010

RM200

Boleh menjawab soalan berbentuk menyelesaikan masalah

Semua pelajar lulus Fizik

Pelajar kumpulan pengayaan

PELAN OPERASI
Nama Projek 1 : Bengkel Teknik Menjawab Soalan Fizik Rasional : Penceramah dan pelajar boleh hadir serta bersesuaian dengan masa serta waktu yang ditetapkan Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar dari gred B ke gred A dan pelajar lulus 100% Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 26 Jun 2010 Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5SN dan 5KJ LANGKAH 1 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat 1: Taklimat daripada Pengetua Mesyuarat 2: Penubuhan AJK Mesyuarat 3: Penentuan tarikh bengkel, pembahagian tugas peringkat sekolah, tempat berbengkel, jemputan, penceramah, jadual bengkel dan pengisian, makanan dan peralatan bengkel, Instrumen penilaian bengkel, Pelan kontigensi, bentang kes, usul-usul lain Surat menyurat: Makluman kepada waris, jemputan penceramah, memohon sumbangan. Tempahan: Makanan dan minuman, cenderahati dan saguhati. Pelaksanaan bengkel: Pemantauan, penyeliaan dilakukan oleh pentadbir Penilaian keberkesanan bengkel, tindakan pembetulan dan penambahbaikan Penyediaan laporan/ dokumentasi TANGGUNG JAWAB Pengetua TEMPOH 2 jam STATUS PELAKSANAAN

2

Pengetua

1 jam

3

Pentadbir Setiausaha

2 jam

4

2 minggu

5 6 7 8

AJK AJK GKSM, KP AJK

2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Nama Projek 2 : Kelas Pemulihan Fizik Rasional : Pelajar lemah diberi bimbingan secara individu Objektif : Memastikan semua pelajar lulus matapelajaran Fizik Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 1 Mac 2010 hingga 30 Oktober 2010 (8 bulan) Sasaran : Kumpulan Pemulihan LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat AJK Kurikulum 1 2 Mesyuarat Panitia: Tarikh, Tempat, Masa dan Penceramah Ketua Panitia 2 jam TANGGUNG JAWAB PKP TEMPOH 2 jam STATUS PELAKSANAAN

3

Urusan surat menyurat: Jemput Guru tuisyen, makluman kepada pelajar dan waris, sumber kewangan Penyediaan peralatan: OHP, bahan edaran, marker. Pelaksanaan kelas:

Ketua Panitia

1 minggu

Ketua Panitia GKSM dan Ketua Panitia

1 hari 6 bulan

4 6

7 8

Pemantauan dan penyeliaan Penilaian keberkesanan bengkel, tindakan pembetulan dan penambahbaikan Penyediaan laporan/ dokumentasi

Ketua Panitia AJK

1 hari 1 hari

Nama Projek 3 : Klinik Fizik Rasional : Pelajar bermasalah dari semua kumpulan berpeluang berbincang dengan guru Objektif : Menambahkan bilangan pelajar dalam kumpulan pengayaan Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 1 Februari 2010 hingga 30 Oktober 2010 Sasaran : Pelajar kelas 5SN dan 5KJ LANGKAH 1 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat AJK Klinik TANGGUNG JAWAB Ketua panitia TEMPOH 2 jam STATUS PELAKSANAAN

2

Mesyuarat Panitia: Tarikh, Tempat, Masa dan fasilitator Urusan surat menyurat: Makluman kepada pelajar dan waris, sumber kewangan Penyediaan peralatan: OHP, bahan edaran, marker. Pelaksanaan kelas: Pemantauan dan penyeliaan Penilaian keberkesanan klinik, tindakan pembetulan dan penambahbaikan Penyediaan laporan/ dokumentasi

Ketua Panitia

2 jam

3

Ketua Panitia

1 minggu

4

Ketua Panitia

1 hari

6

GKSM dan Ketua Panitia Ketua Panitia AJK

6 bulan

7 8

1 hari 1 hari

Nama Projek 4 : Kelas Tambahan Waktu Petang dan Hujung Minggu Rasional : Pelajar diberi bimbingan secara berkala Objektif : Memastikan semua pelajar lulus Fizik Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 15 Januari 2010 hingga 30 Setember 2010 Sasaran : Pelajar kelas 5SN dan 5KJ LANGKAH 1 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat AJK Kelas TANGGUNG JAWAB Ketua panitia TEMPOH 2 jam STATUS PELAKSANAAN

2

Mesyuarat Panitia: Tarikh, Tempat, Masa dan fasilitator Urusan surat menyurat: Makluman kepada pelajar dan waris, sumber kewangan Penyediaan peralatan: OHP, bahan edaran, marker. Pelaksanaan kelas: Pemantauan dan penyeliaan Penilaian keberkesanan kelas, tindakan pembetulan dan penambahbaikan Penyediaan laporan/ dokumentasi

Ketua Panitia

2 jam

3

Ketua Panitia

1 minggu

4

Ketua Panitia

1 hari

6

GKSM dan Ketua Panitia Ketua Panitia AJK

6 bulan

7 8

1 hari 1 hari

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT)
BIL PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1 2 3 4

Bengkel teknik Menjawab soalan Fizik Kelas Pemulihan Fizik Klinik Fizik Kelas Tambahan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √