MIKROEKONOMI

SISTEM EKONOMI: EKONOMI
PASARAN BEBAS

DEFINISI
• Ialah satu sistem ekonomi yang dijalankan
tanpa melibatkan sebarang campur tangan
kerajaan.
• Juga dikenali sebagai sistem ekonomi
pasaran,sistem ekonomi kapitalis,sistem
mekanisme harga,sistem harga dan sistem
laissez faire.
• Contoh negara yang menggunakan sistem
ini ialah : amerika syarikat.

Pasaran barang

penawaran

permintaan

Isi rumah

firma

penawaran

permintaan

Pasaran faktor

Mekanisme pasaran dalam sistem ekonomi pasaran bebas

CIRI-CIRI
MEMBUAT KEPUTUSAN
• semua keputusan ekonomi seperti apa,berapa,bagaimana dan untuk siapa hendak dikeluarkan
ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran dalam pasaran atau mekanisme harga.
• kerajaan tak campur tangan.
PEMILIKAN SUMBER
• sumber seperti tanah,buruh,modal,usahawan dimiliki sepenuhnya oleh swasta.
• bebas membuat pilihan mengenai cara sumber tersebut digunakan.
• individu bebas membuat pilihan terhadap barang yang diinginkan,firma menentukan teknik
pengeluaran yang akan digunakan sama ada berintensifkan buruh atau modal.
MATLAMAT PENGELUARAN
• adalah untuk memaksimumkan keuntungan persendirian.
• oleh itu,masyarakat akan diabaikan.

KEBAIKAN
DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN CEPAT

Semua keputusan ekonomi dibuat melalui mekanisme harga.
Harga pasaran akan naik apabila wujud lebihan permintaan,manakala harga pasaran
akan jatuh apabila wujud lebihan penawaran.
INSENTIF BEKERJA
• Semua keuntungan akan menjadi milik persendirian individu atau firma,pengeluar akan
berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpul kekayaan.
• Semua individu bebas mengumpul harta kekayaan sebanyak mungkin.
• Tidak melibatkan kerajaan,oleh itu tidak perlu membayar cukai pendapatan dan cukai
lain.

KECEKAPAN EKONOMI
• Merujuk kepada output maksimum yang dapat dikeluarkan dengan
menggunakan sumber/input yang terhad.
• Firma harus memastikan proses pengeluaran dijalankan pada tahap
kecekapan yang tinggi.
FAEDAH PERSAINGAN

• Setiap firma bebas bersaing.
• Dapat menggalakkan inovasi,kemajuan teknologi dan meningkatkan
daya saing firma dalam pasaran.
• Pengguna dapat mencapai kepuasan yang lebih tinggi melalui
penawaran yang pelbagai.

KEBURUKAN
KETIDAKSTABILAN EKONOMI


Akibat daripada permintaan dan penawaran yang kerap berubah.
Menyebabkan harga barang tidak stabil,menyebabkan ekonomi meleset.
Membawa kepada masalah inflasi,pengangguran dan masalah imbangan
pembayaran.

AGIHAN PENDAPATAN YANG TAK SAKSAMA

Kesan tanpa campur tangan kerajaan menyebabkan golongan kaya dan miskin
terus meluas.

KEGAGALAN MENGELUARKAN BARANGAN AWAM

Sektor swasta tidak bersedia untuk membiayai pengeluaran barangan awam.

MENGGALAKKAN AMALAN MONOPOLI

Banyak mendatangkan keburukan kepada pengguna.misalnya,ketiadaan
persaingan dalam monopoli menyebabkan harga barang meningkat,pilihan
pengguna menjadi lebih terhad dan barangan kurang berkualiti.

KOS SOSIAL DAN KESAN LUARAN
• Pengeluar kerap kali mengabaikan kesan luaran negatif.

PENYELESAIAN
MASALAH DALAM
SISTEM EKONOMI
PASARAN BEBAS

APA DAN BERAPA HENDAK
DIKELUARKAN?
• Pengeluar akan memilih untuk mengeluarkan
barang yang mempunyai permintaan dan
kepuasan kepada pengguna.
• Pengguna dikatakan mempunyai “ kuasa besar
pengguna “
• Mekanisme harga memainkan peranan penting
untuk menentukan jumlah permintaan dan harga
barangan.

BAGAIMANA HENDAK
DIKELUARKAN?
• Masalah ini berkaitan dengan kaedah atau teknik yang
digunakan untuk mengeluarkan barang.
• Pengeluar boleh memilih sama ada menggunakan teknik
berintensifkan buruh atau modal.
• Pengeluar perlu gunakan teknik pengeluaran yang dapat
meminimumkan kos pengeluaran dan beroperasi pada
tahap yang cekap.
• Teknik pengeluaran dapat meminimumkan kos
pengeluaran bergantung kepada harga relatif faktor.

Firma di negara maju akan menggunakan teknik pengeluaran berintensifkan
modal,manakala firma di negara sedang membangun akan menggunakan
teknik pengeluaran berintensifkan buruh.

UNTUK SIAPA HENDAK
DIKELUARKAN
• Masalah untuk siapa akan diatasi dengan melihat
kepada corak pengagihan pendapatan dan kuasa beli
masyarakat.
• Barang akan diagihkan atau dijual kepada pengguna
yang mempunyai kemampuan dan kuasa beli untuk
pembeli.
• Jumlah pendapatan individu ditentukan dalam pasaran
faktor.
• Golongan yang berpendapatan tinggi akan memperoleh
lebih banyak barang berbanding dengan golongan
berpendapatan rendah.

STATISTIK EKSPORT ANTARA
NEGARA (PER KAPITA)

s
quotation

a
is
l
e
d
o
m
n
a
c
ri
e
m
The A
lism
form of state capita
in which the great
corporations of the
military-industrial
e
th
n
o
n
e
tt
fa
x
le
p
m
co
,
largess of the state
while the poor and
a firm
t
e
g
d
e
g
ta
n
a
v
d
a
is
d
e.
dose of laissez-fair

Adam smith

Fazleen Nabilah
Faraliza Wari