PENGENALAN KESELURUHAN TUGASAN Warisan dan budaya yang dipilih dan diketengahkan sebagai isu utama dalam tugasan

ini adalah bahasa Kadazandusun. Dalam bahagian pengenalan keseluruhan tugasan ini, terlebih dahulu diterangkan serba sedikit tentang sejarah berkaitan dengan penutur bahasa Kadazandusun iaitu suku kaum Kadazandusun di negeri sabah. Menurut Banci Penduduk Dan Perumahan 2000, penduduk Sabah berjumlah 2.4 juta orang yang terdiri daripada lebih 30 suku kaum dan bertutur dalam 80 dielek tempatan. Orang

Kadazandusun merupakan suku kaum terbesar di negeri Sabah yang membentuk satu pertiga daripada jumlah penduduk di negeri tersebut. Pada masa dahulu, suku kaum Kadazandusun pernah menetap di kawasan pedalaman, tetapi kemudian ramai antara mereka telah berpindah ke kawasan Residensi Pantai Barat. Kegiatan ekonomi suku kaum Kadazandusun ini ialah menanam padi dan menternak lembu. Kawasan petempatan mereka terkenal sebagai ‘jelapang padi’ di Sabah. Perayaan utama orang Kazandusun ialah Pesta Ka’amatan yang disambut pada bulan mei setiap tahun selepas musim menuai. Antara acara penting yang diadakan semasa perayaan ini ialah persembahan tarian sumazau. Suku kaum lain yang menduduki negeri Sabah adalah seperti kaum murut, bajau, kadayan, bisaya, irranun, rungus, kimarang, lundayeh, ubian, binadan, orang sungai, tatana, tagaas, brunei, suluk dan banyak lagi. Masyarakat majmuk di Sabah membolehkan kita menikmati keunikan dan keindahan kebudayaan serta kesenian yang mempesonakan. Walaupun Sabah kaya dengan pelbagai warisan dan budaya serta kesenian, namun perbezaan di antara satu sama lain adalah ketara. Ini boleh dilihat terutama sekali daripada segi pakaian tradisi, tarian tradisi, muzik tradisi, kraftangan dan sebagainya.

Selain itu, perbezaan di antara berbagai-bagai suku kaum di Sabah juga dapat dilihat dari segi bahasa, adat istiadat, corak dan pegangan hidup dan sebagainya. Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan, dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan ejaan suku kaum dari satu daerah dengan daerah lain di negeri Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Kewujudan melalui bahasa Kadazandusun ini amat penting kerana melalui bahasa, maka sesuatu prestasi atau pencapaian budaya sesuatu suku kaum itu dapat ditunjukkan. Selain itu, melalui bahasa juga, terkumpul dan terbentuklah berbagaibagai ilmu pengetahuan. Pada masa dahulu, kebanyakan suku kaum Kadazandusun percaya kepada

kepercayaan animisme iaitu sebelum kedatangan agama kristian dan agama islam. Pada zaman nenek moyang, suku kaum Kadazandusun mempercayai kepada kuasa

‘komburongo’ yang digunakan dalam upacara ritual untuk mengubati orang-orang sakit. Orang tua-tua yang menggunakan ‘komburongo’ tersebut akan membaca ayat-ayat mantera untuk berhubung dengan kuasa ajaib dengan menggunakan bahasa Kadazandusun kuno yang dalam untuk memohon agar memberi ketenangan serta penyembuhan kepada seseorang yang sakit. Namun begitu, pada masa kini, penggunaan ‘komburongo’ tersebut tidak lagi diamalkan setelah kedatangan agama islam dan agama kristian. Sebahagian besar kaum Kadazandusun kebanyakkannya menganuti agama kristian. Pada zaman dahulu, bahasa Kadazandusun memainkan peranan penting kepada kaum yang menuturkannya iaitu suku kaum Kadazandusun. Bahasa Kadazandusun ini digunakan dalam pergaulan dan perbualan harian suku kaum Kadazandusun. Selain itu, bahasa Kadazandusun ini juga menjadi bahasa utama yang digunakan oleh para pemimpin

agama kristian di dalam setiap gereja. Terdapat beberapa kitab suci keagamaan kristian seperti ‘buuk sambayang’ dalam bahasa Kadazandusun yang bermaksud ‘buku misa kudus’ yang ditulis dan dibaca serta diterangkan dalam bahasa Kadazandusun di setiap gereja di Sabah. Katekis serta Paderi iaitu pemimpin agama kristian Katolik khususnya mengunakan bahasa Kadazandusun sebagai bahasa perantaraan utama dalam gereja-gereja di Sabah. Selain itu, kebanyakan lagu-lagu rohani atau lagu puji-pujian juga ditulis dalam bahasa Kadazandusun. Hal ini disebabkan semua suku kaum Kadazandusun pada masa dahulu hanya memahami dan pandai bertutur dalam bahasa Kadazandusun sahaja. Bilangan suku kaum Kadazandusun yang pandai bertutur dalam bahasa lain terutamanya dalam bahasa melayu dan bahasa inggeris amat sedikit bilangannya berbanding pada zaman sekarang. Bahasa Kadazandusun ini terdapat dalam dua bentuk iaitu secara lisan dan bukan lisan. Namun begitu, pada zaman dahulu, kebanyakkan penduduk suku kaum

Kadazandusun ini mengunakkan bahasa Kadazandusun secara lisan disebabkan oleh tahap pendidikan yang kurang dititikberatkan pada ketika itu. Kebanyakan suku kaum

Kadazandusun masih lemah dalam mengeja huruf, menulis serta membaca tulisan. Oleh itu tulisan serta catatan dalam bahasa Kadazandusun masih agak kurang. Keadaan yang demikian menyebabkan suku kaum Kadazandusun akan berhubung atau menyampaikan sesuatu mesej atau pesanan secara lisan sahaja pada zaman itu. Contoh penyampaian bahasa Kadazandusun secara lisan yang sering dilakukan ialah ketika menyampaikan cerita dongeng, mitos, lagenda dan sebagainya yang tersirat banyak pengajaran dan teladan dalam cerita tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa Kadazandusun secara lisan juga sering digunakan oleh penghulu atau ketua kampung dalam acara adat istiadat perbicaraan atau sebagainya.

Penghulu atau ketua kampung tersebut akan membicarakan sesuatu adat istiadat dan menjatuhkan sesuatu hukuman yang setimpal dan menyampaikannya secara lisan sahaja kerana pada zaman dahulu, penulisan belum dilakukan disebabkan oleh tahap pendidikan yang masih lemah ketika itu. Namun begitu, peredaran masa yang semakin moden dan canggih pada masa kini menyebabkan penulisan dalam bahasa Kadazandusun ke dalam buku-buku tertentu semakin banyak dihasilkan dan diterbitkan. Namun demikian,

penggunaan bahasa Kadazandusun ini semakin lama semakin berkurangan serta dilupakan dan tidak diendahkan lagi kepentingan serta penggunaan bahasa Kadazandusun tersebut oleh suku kaum Kadazandusun. Hal ini disebabkan juga oleh tuntutan pendidikan yang semakin tinggi serta sikap masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan bahasa asing yang lain sehingga menyebabkan bahasa ibunda sendiri terabai dan terjejas

penggunaannya. Penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa perantaraan antarabangsa serta penggunaannya dalam institusi pengajian tinggi dan dalam subjek-subjek tertentu seperti dalam subjek sains dan matematik menyumbangkan kepada penggunaan bahasa kaum ibunda masing-masing semakin berkurangan dan dilupakan. Oleh yang demikian, faktor-faktor utama kepada kepupusan bahasa suku kaum sendiri haruslah dikaji serta mencari alternatif dan kaedah-kaedah tertentu untuk terus menghidupkan dan mengekalkan penggunaan warisan tersebut daripada pupus dan hilang begitu sahaja. Tindakan segera haruslah dilaksanakan segera agar warisan bahasa ibunda sendiri terus wujud dan dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Bahasa ibunda suku kaum masing-masing amat penting sebagai lambang atau simbol utama dalam menggambarkan identiti sesuatu suku kaum tertentu. Oleh itu, peranan setiap individu sangat penting dalam mengekalkan bahasa ibunda suku kaum sendiri kerana bak kata

pepatah melayu, ‘hilang bahasa maka hilanglah suku kaum’ kerana bahasa dapat melambangkan asal usul suku kaum tertentu.

DEFINISI DAN KONSEP Warisan merupakan satu asas kepada pembentukan suatu warisan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat setempat masa kini. Secara amnya, warisan kebudayaan merupakan satu unsur yang mana kemunculannya sejak zaman nenek moyang lagi. Warisan ini diperturunkan dari masa ke semasa. Yang mana generasi yang baru membawa pembaharuan dalam perkembangan dalam bidang kesenian dan kebudayaan sesuatu masyarakat tersebut. Secara keseluruhannya, warisan kebudayaan terbahagi kepada empat perkara. Antaranya, warisan ketara, warisan tidak ketara, warisan mudah alih dan warisan tidak mudah alih. Malahan, sejarah dalam pembentukan warisan dan budaya ini melibatkan keperluan asas, kepercayaan, penjajahan, kemegahan, hiburan dan sebagainya. Perubahan dalam kemajuan dan pemodenan yang semakin membangun masa kini, secara tidak langsung melibatkan keaslian dan nilai warisan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku kaum dalam segenap lapisan masyarakat. Salah satunya masyarakat suku kaum kadazandusun di Sabah. Warisan yang lemah dan semakin mengalami kepupusan, iaitu penggunaan bahasa ibunda dalam komunikasi seharian. Bahasa merujuk kepada satu cara alat komunikasi bagi menyampaikan dan menerima mesej di antara penyampai dan penerima. Bahasa merupakan satu keperluan dan faktor-faktor terhadap kewujudan warisan dan budaya dalam masyarakat. Begitu juga bagi suku kaum kadazandusun yang mempunyai bahasa ibunda tersendiri. Suku kaum dusun dan kaum kadazan sebenarnya merupakan suku kaum yang berbeza, tetapi berasal daripada satu rumpun yang sama. Oleh itu, bahasa kedua-dua suku kaum ini seakan-akan sama,

cuma dibezakan dengan sedikit perbezaan dari segi ejaan dan sebutan. Bahasa yang dimiliki oleh suku kaum kadazandusun adalah bahasa dusun dan bahasa kadazan. Contohnya, "rumah"

disebut sebagai "walai" dalam bahasa dusun dan "hamin" dalam bahasa Kadazan. Banyak perkataan lain yang hanya berbeza dari segi ejaan seperti "dua" iaitu "duo" dalam bahasa dusun dan "duvo" dalam bahasa Kadazan, dan "sembilan" yang disebut "siam" dalam bahasa dusun, dan "sizam" dalam bahasa Kadazan. Walau bagaimanapun, terdapat perkataan yang sama seperti "satu" iaitu "iso" dalam kedua-dua bahasa dan "enam" iaitu "onom".

BAHASA KADAZANDUSUN Bahasa Kadazandusun secara rasionalnya telah wujud sejak nenek moyang lagi, pada asalnya penggunaan bahasa ibunda tersebut adalah satu cabang untuk setiap manusia berinteraksi, memyampaikan dan menerima maklumat. Secara khususnya, penyebaran dialek seumpama tersebut adalah bermula daripada kelompok masyarakat kecil. Kelompok tersebut berkomunikasi dan membentuk identiti melalui pemahaman bahasa mereka. Justeru ia akan berkembang melalui penyebaran dan penambahan kuantiti dalam kelompok masyarakt tersebut. Pada asalnya kelompok masyarakat kadazandusun adalah dalam kuantiti yang sedikit seterusnya akan berkembang menjadi kelompok besar seiring dengan perkembangan masa. Begitu juga dengan suku kaum etnik yang lain di Sabah. Faktor-faktor kewujudan dialek tersebut adalah serupa. Menurut Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987). Institusi Lingustik S.I.L “ melaporkan bahawa bahasa-bahasa tempatan ini dipercayai termasuk dalam bahasa Austronesian keturunan Bornean dari keturunan asal Austronesian. Sejumlah 350 ribu atau 1/3 daripada penduduk Sabah terdiri daripada kaum Dusun serta membentuk kebudayaan yang dinamik di negeri Sabah ( Kitingan, 1982).

Bagi masyarakat kadazandusun, kewujudan warisan seumpama ini mempunyai kaitan dengan asal usul nunuk ragang. Menurut mitos, dahulu cuma ada kaum nunuk ragang yang dipercayai keluar dari pokok (nunuk ragang) dan apabila terdapat selisih faham antara mereka maka satu puak naik ke atas bukit dan memanggil diri mereka sebagai dusun dan satu puak lagiturun ke tanah datar dan memanggil diri mereka sebagai kadazan. Uniknya, sesungguhnya kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun. Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran suku kaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik, terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Oleh itu, sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Menurut Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987), masyarakat Dusun mempunyai asas kesamaan dengan suku kaum di Sabah, iaitu dari aspek sistem sosial daripada aspek sejarah lisan, struktur sosial, keturunan, kepercayaan, pertanian, bahan-bahan kebudayaan, agama dan amalan adat istiadat adat resam.

FAKTOR-FAKTOR KEPUPUSAN

Perkembangan penggunaan bahasa dialek dusun ini merupakan medium komunikasi bagi suku kaum dusun dalam berinteraksi. Penduduk masyarakat dusun banyak terdapat di kawasan pergunungan Sabah. Menurut Ismaily Bungsu (1988), suku kaum Dusun kebanyakannya tinggal di Keningau, Tambunan dan Ranau. Menurut Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987), keluarga Dusun menggunakan empat belas bahasa pertuturan. Antara bahasa Dusun ialah Liwan, Tagas, Dusun Tambunan, Tuhauwon dan Kuruyou. Bahasa Dusun Liwan tertumpu di daerah Ranau. Dahulu, zaman nenek moyang lebih mengagung-agungkan penggunaan dialek dusun tersebut, tetapi peredaran masa semakin menghapuskan penggunaan dialek tersebut. Fenomena seumpama ini sering berlaku apabila berlakunya anjakan paradigma dalam permodenan dan kemajuan yang dikecapi oleh manusia masa sekarang. Ini secara tidak langsung menggambarkan betapa rapuhnya dan tidak tekal kebudayaan yang dimiliki, kerana terus berubah mengikut aliran perubahan zaman yang tidak pasti kesudahannya. Perkembangan ideologi yang semakin mencengkam dalam perkembangan pengetahuan mengikut arus kemajuan dalam bidang pendidikan. Secara langsung menyebarkan tempias yang amat ketara dalam perkembangan penggunaan bahasa ibunda bagi setiap masyarakat etnik yang terdapat di Sabah. Hal sedemikian telah menpengaruhi para generasi sekarang yang lebih mementingkan ilmu pendidikan, dimana para pelajar dan siswa serta siswi perlu mementingkan penguasaan dalam penggunaan bahasa asing. Salah satunya, bahasa Inggeris yang merupakan satu medium bahasa komunikasi yang amat ditekankan dalam menepati kelayakan untuk memasuki bidang-bidang pendidikan dan seumpamanya. Penekanan penggunaan bahasa asing tersebut telah mempengaruhi gologan ibubapa masa kini, untuk cenderung memilih sekolahsekolah cina dan sebagainya. Golongan ibubapa berpendapat bahawa cara seumpama tersebut melatih anak-anak mereka untuk menguasai bahasa-bahasa tersebut. Malahan, golongan ibubapa tersebut tidak lagi mementingkan penggunaan bahasa ibunda dalam komunikasi mereka seharian

bersama-sama dengan anak-anaknya. Padahal, tindakan seumpama ini sebenarnya mendorong ke arah kepupusan pengggunaan bahasa dialek dusun. Rasionalnya, golongan kanak- kanak yang telah dibesarkan dalam kondisi persekitaran keluarga yang berpendidikan dan mementingkan ilmu pngetahuan. Maka, penerapan penggunaan bahasa dialek dusun akan hilang dan pupus. Selaras dengan arus pemodenan, kehidupan masyarakat kadazan dusun yang dahulunya hanya berkerja sebagai petani dan penternak binatang semakin hari semakin berkembang maju. Berdasarkan sejarah, masyarakat kadazandusun merupakan masyarakat yang paling awal mengenali mendapat pendidikan berbanding dengan masyarakat sabah yang lain. Hal ini

menyebabkan ramai masyarakat mereka yang memiliki jawatan tinggi dalam agensi kerajaan mahupun swasta, oleh yang demikian perubahan tersebut banyak merubah corak kehidupan mereka termasuk bahasa yang digunakan seharian. Sebelum mengenali pendidikan, masyarakat kadazandusun menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pertuturan seharian tetapi sekarang, hampir semua anak-anak muda menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa seharian berbanding bahasa ibunda mereka sendiri walaupun mereka tahu dan memahami bahasa mereka sendiri. Masalah ini wujud kerana kebanyakkan ibu bapa sekarang kurang memberi penekanan dalam mendidik anak mereka menggunakan bahasa ibunda sendiri sejak dari kecil, jadi setelah anak-anak mereka membesar kelak mereka akan lebih selesa bertutur menggunakan bahasa yang sudah biasa digunakan dari kecil.

KESAN-KESAN POSITIF Di mata dunia, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan sangat menarik kerana terdiri daripada masyarakat yang pelbagai etnik dan budaya yang berbeza tetapi masih dapat hidup aman dan damai dibawah satu bumbung yang sama dan juga setiap budaya tersebut

mempunyai bahasa, adat, perayaan dan kesenian mereka tersendiri. Selain itu, negara kita juga terkenal dengan sebuah negara yang masih kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan juga tempattempat yang menarik dan sesuai untuk aktiviti pelancongan. Hal ini berjaya menarik ramai pelancong asing dan juga pelancong dari kita sendiri untuk melancong dalam negara kita bagi melihat sendiri keunikan yang terdapat dalam negara kita menggunakan mata kasar, semakin hari bilangan para pelancong yang memasuki negara kita semakin meningkat maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi negara kita seterusnya dapat membantu meningkatkan pembangunan negara untuk mencapai matlamat negara maju selaras dengan negara-negara yang maju seperti jepun, china, dan negara-negara barat. Oleh kerana negara kita kaya dengan pelbagai keunikan dan kaya dengan keaslian tumbuh-tumbuhan maka kita sebagai rakyat

Malaysia haruslah berusaha mengekalkan setiap keunikan tersebut bagi menambahkan lagi kemasukan pelancong ke dalam negara kita. Bahasa kadazandusun merupakan salah satu daripada keunikan tersebut kerana ia merupakan bahasa ibunda masyarakatnya sendiri yang boleh membantu menarik minat para pelancong untuk melihat keunikan bahasa mereka, tetapi malangnya sekarang bahasa kadazan dusun hampir pupus disebabkan pelbagai masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berganding bahu untuk membendung masalah ini daripada terus berlaku kerana sekiranya bahasa tersebut bena-banar pupus pada masa akan datang ia boleh menjejaskan bilangan keunikan yang terdapat di negara kita seterusnya akan memberi kesan buruk kepada bilangan para pelancong yang memasukki negara kita. Selain pelancong dari luar dan juga pelancong tempatan. Perhubungan sosial yang wujud dalam mengeratkan sillahturahim banyak menpengaruhi persekitaran dan suasana kehidupan berbilang suku kaum. Sesungguhnya, dialek mengambarkan identiti suku kaum seseorang dan masyarakat tersebut. Warisan seumpama ini seharusnya dijaga

dan dipelihara untuk kepentingan bersama, malahan perlu dipraktikkan dalam komunikasi seharian. Penggunaan dialek dusun dalam kalangan hidup bermasyarakat secara langsung mewujudkan hubungan sosial secara kondusif. Pada zaman nenek moyang dahulu,kehidupan sosial mereka amat erat jika dibandingkan pada era masa kini. Komunikasi menggunakan dialek bahasa ibunda dalam masyarakat etnik kadazandusun sebenarnya menggambarkan identiti tersediri. Warisan yang dimiliki oleh suku kaum kadazandusun ini sebenarnya melahirkan kebaikan dalam hubungan sosial masa sekarang. Begitu juga dengan suku kaum lain, dimana penggunaan dialek tersendiri dapat menggambarkan kepelbagaian serta melambangkan identiti tersendiri. Walaupun di Sabah mempunyai lebih 40 etnik serta terdapat 80 dialek yang berlainan, namun secara amnya hampir setiap dialek tersebut mempunyai maksud yang sama. Peranan penggunaan bahasa ibunda ini dalam konteks hidup secara bersosial terutamanya masyarakat pelbagai etnik, dapat mengeratkan jalinan perhubungan sillahturahim.

LA MPIRAN:

DIALEK BAHASA DUSUN

BAHASA MELAYU

1. Diti/iti 1. nopo
1. Boros

• • • • •

ini Ialah/ adalah cakap bercakap tidak

1. mimboros 1. Awu/amu

1. Oku
1. Koilo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Saya/aku tahu kalau sama lain baik Amat/sangat ada memberi peluang orang belajar siput Sungai besar banjir Pergi ke ladang menangis ikan air sekolah selimut gila Kuat makan jahat Jangan lupa kirim surat Bersyukur Ingatlah saya sentiasa

1. nung 1. miagal 1. suai 1. osonong 1. kopio
1. Haro

1. manganu 1. kesiwatan 1. tulun 1. barajal 1. tuntul 1. Bawang/baang
1. Lumuyud

1. mindahu
1. Mihad

1. sada 1. waig 1. sikul 1. kumut 1. mulau 1. godoot
1. Araat

1. Kiriman oku noh do surat 1. Kotoluadan / Pounsikou 1. Sorohon oku noh!

1. Toliponan oku noh 1. Kotobian do dongotuong 1. Isai ngaran nu? 1. Ngaran ku ih... 1. Auh poh
1. Poingkuro

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tolong telefon saya Selamat malam Siapa nama kamu Nama saya ialah Belum lagi Macam mana Selamat pagi Selamat malam Panas ini hari Dimanakah tempat tinggal kamu Saya tinggal di… Bagaimanakah keadaan anda Saya dalam keadaan yang baik Kamu hendak ke mana Saya hendak pergi ke Mari kita pergi makan Kamu daripada mana Apa ini Kau sibuk kah Mari kita berkebun Mari kita cari sayur Mari bersuka ria

1. Kotobian do kosuabon 1. Kotobian dongotadau 1. Alasu tadau
1. Hinonggo koh poingoyon? 1. Poingiyon oku id.. 1. Okuro-kuro koh noh? 1. Osonong oku ih 1. Hinonggo ngoyon nu? 1. Mongoi oku id.. 1. Kanoh mongoi akan 1. hinonggo tadon nu? 1. Nunu iti? 1. Osibuk koh?

1. Kanoou moi morobuat 1. Kanoou moi mogium do rapaan 1. Aramai teh

RUJUKAN: 1. http://www.sabah.org.my/kenali_sabah/lagenda_stories/lagenda_nunuk.htm.

2. Ismaily Bungsu (1988), Beberapa Muzik Sabah. Kota Kinabalu:Jabatan Cetak Kerajaan Datuk Liew Sak Siong, Pencetak Kerajaan Negeri Sabah. 3. Dr. Jacqueline Pugh-Kitingan (1987). Muzik Instrumental Dan Alat-alat Muzik Dusun Tambunan