ASAS KIMIA KEBAKARAN

KONSEP PERLINDUNGAN KEBAKARAN MENYELURUH
Salah satu dari manifesto kerajaan sempena menyambut alaf baru ialah untuk meningkatkan kualiti hidup (quality of life) semua rakyat negara ini dalam segala bidang. Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia juga boleh menyumbang ke arah ini berasaskan bahawa kualiti hidup tidak akan sempurana tanpa perlindungan kebakaran yang sempurana. Usaha kita ke arah ini ialah dengan memastikan setiap rakyat negara ini memperolehi perlindungan kebakaran minima yang sepatutnya, tidak kira di mana jua ia berada. Pada masa ini, tahap perlindungan kebakaran dan tahap perkhidmatan yang diberikan masih boleh diperbaiki. Masih banyak rungutan orang ramai yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Dalam banyak hal ia nya berpunca dari kelewatan kereta bomba tiba ke tempat kejadian. Kelewatan ini bukan berpunca dari Bomba lambat respons tetapi adalah disebabkan jarak balai bomba yang terlalu jauh. Keadaan ini boleh diatasi sekiranya konsep perlindungan kebakaran difahami dan diatasi dengan lebih menyeluruh.

STANDARD FIRE CURVE
“ STANDARD FIRE CURVE ”
2000
Peringkat p ermulaan nyalaan Peringkat kemerebakan Peringkat pereputan

Flashover

c

1500

1000

B
500 200

D
Masa Minit

A
5 10 15 20

0

KIMIA KEBAKARAN Pengenalan Kimia kebakaran ataupun Sain Kebakaran adalah satu matapelajaran yang mengkaji berkenaan dengan asal-usul sesatu kebakaran, sifat - sifat api, punca-punca kebakaran, kemerebakan kebakaran serta tindakan yang harus diambil bagi mengelakkan kebakaran serta memadam kebakaran. “ API BESAR SEMASA KECIL MENJADI DAN MENJADI LAWAN YANG KAWAN GANAS”

Sebelum anda melindungi harta dan nyawa anda daripada kebakaran serta ingin memadamnya anda harus mengetahui tentang kebakaran itu sendiri kerana ianya akan memudahkan pemadaman kebakaran yang berlaku

SEGITIGA KEBAKARAN Kebakaran adalah terjadi daripada tindakbalas pengoksigaan ataupun tindakbalas kimia yang pantas. Unsur-unsur yang terlibat di dalam tindakbalas adalah Bahanapi , Oksigen, dan Haba. Jika tiada salah satu daripada 3 unsur diatas maka kebakaran itu tidak akan berlaku / wujud. Hasil daripada gabungan tindakbalas ini maka satu teori kebakaran telah diperkenalkan iaitu “ Segitiga Kebakaran”

1.

Tiga Segi Kebakaran (Fire Triangle)

Kebakaran tercetus akibat daripada rangkaian tindakbalas kimia yang melibatkan TIGA elemen utama iaitu Bahan, Oksigen dan Haba.

OKSIGEN

HABA

Justeru itu, teknik pemadamannya ada pertalian rapat dengan tiga unsur diatas iaitu mengasingkan satu atau lebih elemen ini supaya tindakbalas kimia terputus. Sekaligus kebakaran dapat di padamkan

BAHAN API

Tiga Segi Kebakaran

Bahanapi
Adalah suatu unsur yang didalamnya terkandung gas/wap mudahbakar dan jika ingin mambebaskannya ia perlu dipanaskan terlebih dahulu ( haba diberikan ). Gas / wap mudahbakar ini akan mula dibebaskan apabila suhu bahanapi itu mencapai takat sambaran. Contoh bahanapi adalah kayu, petrol, kain dsbnya. Oksigen Adalah sejenis gas yang membantu proses kebakaran. Peratusan kandungan Oksigen yang diperlukan didalam udara semasa kebakaran adalah diantara 16% hingga 21% Apabila gas / wap mudahbakar ini bercampur dengan oksigen tadi maka kebakaran akan berlaku.

Haba
Adalah sejenis tenaga. Haba yang diperlukan semasa proses kebakaran adalah untuk menaikkan suhu bahanapi itu kepada nilai tertentu supaya gas/wap mudahbakar itu dapat dibabaskan keluar dari bahanapi itu.

TINDAKAN BERANTAI
Walaupun kita membincangkan berkenaan ketiga-tiga unsur yang menyebabkan kebakaran berlaku terdapat satu lagi unsur yang turut memainkan peranan semasa kebakaran, iaitu apabila kebakaran itu berlaku, ia akan berlaku secara berterusan sehinggalah bahanapi itu habis. Faktor yang ke empat adalah

Tindakbalas Berantai.
Tindakbalas berantai ini akan menyebabkan kebakaran itu menjadi marak/besar. Unsur yang terlibat adalah unsur radikal-radikal bebas di dalam udara seperti OH-,OH+,H-,H+,O- dan O+.Hasil daripada kebakaran lazimnya akan membebaskan haba, air, asap, cahaya tenaga yang banyak.

Punca-punca Kebakaran
Punca-punca Kebakaran adalah terlalu banyak untuk disenaraikan.Kebanyakan punca-punca ini adalah disebabkan oleh faktor kemanusiaan, berlaku dengan sendiri dan kemalangan/tidak sengaja. Contoh puncapunca yang boleh disenaraikan adalah seperti berikut:• • • • • • • • • • • • Arsun/kianat kerosakan Elektik Merokok Geseran Terlalu panas Kebakaran spontan Kanak-kanak Alatan terlalu panas Semasa kimpalan/pemotonggan Petir Tindakbalas kimia Kemalangan dll.

3.

Teori Kemerebakan Api

Terdapat beberapa cara api merebak dan diantaranya termasuk kaedah berikut; • Pengaliran (Conduction).

• Olak haba (Convection) dan • Bahangan (Radiation).

lantai

Pengaliran
i. Pengaliran Haba bergerak melalui bahan-bahan pengalir seperti . logam, batu, simen, dinding bangunan lantai dan sebagainya. Bahan ini di panggil pengalir haba yang baik. Bahan pengalir ini akan menjad panas dan jika ada bahanapi yang bersentuhan dengannya maka suhunya akan naik dan apabila sampai di suhu nyalaan ia akan terbakar dengan sendiri.

UDARA PANAS NAIK KEATAS

ii. Olakhaba Pemindahan haba yang berlaku di dalam mudahalir seperti cecair atau gas. Apabila cecair atau gas itu dipanaskan ia akan mengembang dan menjadi ringan. Gas yang panas akan naik keatas dan gas yang sejuk akan turun kebahagian bawah secara pusingan sehinggalah keseluruhan gas/udara itu menjadi panas . Jika kebakaran berlaku di dalam bangunan gas - gas yang panas ini akan naik keatas bersama - sama asap melalui bahagian lubang tangga , lubong lift dsbnya.

UDARA SEJUK TURUN

iii. Bahangan Pemindahan tenaga haba sebagai gelombang eletromagnet dan bukan bermakna gas panas bergerak melalui udara. Haba ini berpindah mengikut gelombang cahaya daripada kebakaran tersebut Kepanasan akan berkurangan apabila jarak daripada punca kebakaran berjauhan . Semasa kebakaran bangunan, bahagan kebakaran akan di pindahkan bangunan / bahanapi yang tidak dilindungi , bermakna cahaya boleh sampai. Bahangan boleh bergerak melalui kaca tingkap . Apabila bahanapi mendapat haba secara bahangan suhunya akan naik jika sampai ke suhu nyalaan ia akan terbakar.

iv. Terus menerus Kebakaran yang merabak ini adalah berlaku di sebabkan kombinasi pemindahan haba daripada 2 atau 3 cara diatas. Jika api itu merebak ia akan merebak sehingga keseluruhan bahanapi itu habis terbakar. Contohnya jika kertas terbakar kertas itu akan terbakar sehingga keseluruhannya habis. Proses yang berlaku adalah secara pengaliran.

CARA-CARA PEMADAMAN Setelah kita mengetahui asal - usul kebakaran, bagaimana ia merebak barulah kita akan membincangkan cara - cara untuk memadam kebakaran tersebut. Cara pemadaman kebakaran yang salah akan menyebabkan kesan yang lain seperti kecederaan, kebakaran membesar , letupan dan pembaziran. Telah dipelajari kebakaran wujud daripada 3 unsur utama iaitu Haba, Bahanapi, Oksigen. Teknik pemadaman adalah bertujuan untuk menyekat atau mengurangkan tiga unsur tadi daripada saling bertindakbalas.

Adalah mustahak untuk menurunkan suhu bahanapi itu daripada takat sambaran supaya pengeluaran wap/gas mudahbakar terhenti Contoh tindakan adalah seperti pemadaman menggunakan air dan gas co2. Ia akan serap haba daripada kebakaran

Teknik-teknik pemadaman adalah seperti berikut : i. ii. iii. Melaparkan / Starvation Melemaskan / Smoothering Menyejukkan / Cooling

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Kaedah - Kaedah Pemadaman
Bahan Api Meyekat Bekalan Bahan Api MELAPARKAN Tutup Injab Bekalan Pisahkan Bahan Api Oksigen Oksigen Menyekat Oksigen MELEMASKAN Gunakan Foam Haba Haba

Gunakan Karbon Dioxida Bahan Api Haba Menurunkan Haba Suhu MENYEJUKKAN Air menyerap Haba danmenyejukan Bahan Api Bahan Api /

Oksigen

Melaparkan / Starvation
i. Dengan memindahkan bahanapi/bahan mudahbakar yang belum terbakar disekeliling kebakaran itu ke tempat lain. Contohnya memindahkan tangki minyak ke dalam tangki kedua apabila tangki minyak pertama terbakar. ii. Dengan memindahkan yang terbakar itu daripada bahanapi yang belum terbakar seperti memindahkan sebuah tabung gas LPG yang terbakar ke tempat lapang iii Dengan memecah atau menghancurkan bahanapi yang terbakar itu kepada bahanapi yang lebih kecil supaya ia mudah dipindahkan, seperti memadamkan kebakaran belukar kecil dengan mengunakan pemukul api / ‘fire beater’

Melemaskan/ Smothering
Jika bekalan oksigem / udara dapat dikurangkan daripada kebakaran maka ia akan padam. Proses utama ini adalah menghalang kemasukan oksigen ke dasar api

Menyejukkan /Cooling
Bahanapi akan mengeluarkan wap /gas mudahbakar apabila suhunya mencapai takat sambaran. Teknik menyejukkan adalah memindah/menyerapkan keluar haba yang dihasilkan daripada kebakaran. Suhu kebakaran itu akan turun, seterusnya proses mengeluarkan wap/gas mudahbakar berkurangan

www // bombans.gov.my.

KELAS-KELAS API
KELAS API JENIS KEBAKARAN CONTOH BAHAN APA DIGUNAKAN i JENIS AIR ii DEBU KERING iii BUIH i BUIH ii DEBU KERING iii CO2 iv AIR SECARA SEMBURAN i DEBU KERING Ii BUIH Iii CO2 i DEBU KERING Ii CO2 A PEPEJAL i KAYU ii KAIN iiiKERTAS i MINYAK ii CAT iii VARNISH

B

CECAIR

C

GAS

i LPG ii METHANE iiiBUTHANE i POTASSIUM ii SODIUM iiiMAGNESIUM BINGKAI KAYU ii GETAH/ PEMBALUT CABEL iii PLASTIK PVC

D

LOGAM / ELEKTRIK

E

LEMAK / MINYAK MASAK

i SISA MINYAK MASAKAN

i CO2 Ii INNER GAS

ALAT PEMADAM API
Alat pemadam api merupakan perkakasan asas yang digunakan bagi memadam kebakaran diperingkat awal atau saiz kebakaran masih kecil. Kefahaman mengendalikannya adalah penting.

SEKIAN TERIMA KASIH

Burung Selasih Terbang Malam Sekian Terima Kasih Wassalam

Soalan ? (Perbincangan)