Tahunan Tingkatan 3

Rancangan Pengajaran

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA

1

u Pembelajaran Tahunan Tingkatan 3

Mingg

Bidang / Tajuk

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P & P

Konsep / Istilah

Alat Bantu Penerapan Rancangan Pengajaran Mengajar Nilai

1/1 04/01/1 008/01/1 0

Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3

2/1 11/01/1 015/01/1 0

TILAWAH ALQURAN (AYAT BACAAN AYAT 21-25 SURAH AL-A’RAF )

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Membaca ayat 21-25 Surah AlA’raf dengan betul dan bertajwid. Aras 2 1. Membaca al-Quran dengan fasih,lancar dan bertajwid. Aras 3 1. Memberikan contoh hukum tajwid.

1. Sumbang saran tentang adab membaca al-Quran 2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan disemak oleh guru. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang contoh-contoh ayat yang ada hukum tajwid.

Tilawah Tajwid : Hukum-hukum bacaan tertentu dalam al-Quran

- buku teks - al-Quran - radio - kaset bacaan al-Quran

Adab ketika membaca alQuran

AQIDAH : BERIMAN KEPADA RASUL : KETAATAN KEPADA RASUL

Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian rasul dengan betul. Aras 2 1. Menerangkan sebab perlu beriman dengan rasul dan kesan beriman dengannya. Aras 3 1. Menyatakan dalil dan kesan beriman dengannya. 2. Membanding beza tentang nabi dengan rasul. Di akhir P&P, murid dapat : Aras 1 1. Menyatakan pengertian keampunan dan rahmat dengan betul.

1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada murid tentang rasul. 2 Sumbang saran murid tentang sebab perlu beriman dengan rasul dan kesan beriman dengannya. 3.Perbincangan secara berkumpulan tentang - nama- nama rasul yang wajib diketahui. - perbezaan nabi dengan rasul.

Rasul Nabi Nabi-nabi yang wajib diketahui

- buku teks - buku rujukan - kad manila - kertas mahjung - marker pen - peralatan ICT

Memelihara aqidah Dakwah Mencontohi sifat rasul

2
1. Penerangan pengertian keampunan dan rahmat. 2. Penerangan cara memohon Keampunan - buku teks - buku rujukan - kad manila Taubat Melaksanaka

3/1

TILAWAH ALQURAN MEMOHON