DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

TEORI PERMINTAAN, PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN HARGA Aliran Pasaran Input dan Output Terdapat dua unit asas yang penting di dalam aliran pasaran input dan output iaitu firma dan isirumah. Sektor firma terdiri daripada pengeluar yang membuat keputusan mengeluarkan barangan atau perkhidmatan dengan cara menukar input kepada output. Firma menggunakan faktor-faktor pengeluaran (input) dan akan membayar sejumlah wang dalam bentuk sewa, upah, bunga dan untung kepada pemilik faktor pengeluaran (input) tersebut. Sektor isirumah terdiri daripada pengguna yang membelanjakan wang mereka untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Mereka juga adalah pemilik faktor pengeluaran. Sektor firma akan membeli faktor pengeluaran daripada isirumah di pasaran faktor. Sektor isirumah pula akan menggunakan wang yang diperolehi daripada hasil penjualan faktor pengeluaran untuk membeli barangan atau perkhidmatan di pasaran barangan. Gambarajah di bawah menunjukkan aliran pusingan faktor pengeluaran (input) dan barangan (output) di antara sektor isi rumah dengan sektor firma di pasaran faktor dan pasaran barangan.

PASARAN FAKTOR FIRMA PASARAN BARANGAN
Aliran wang Aliran barang Daripada aliran pasaran input dan output ini muncul dua konsep penting di mana isirumah meminta barangan atau perkhidmatan daripada firma dan firma menawarkan barangan tersebut dengan mengenakan bayaran yang tertentu. Maka, wujudlah istilah permintaan dan penawaran. Permintaan Permintaan boleh didefinisikan sebagai kehendak seseorang pengguna terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan pada tingkat harga tertentu. Daripada definisi ini, sekiranya seseorang itu berkehendak kepada sesuatu, tiga perkara perlu dipenuhi iaitu: i. mesti ada kehendak / kemahuan untuk mendapatkan sesuatu ii. mampu untuk memiliki – mempunyai wang yang cukup iii. bercadang untuk membeli Kehendak atau kemahuan seseorang pengguna perlulah disokong dengan kemampuan membayar atau kuasa membeli pengguna tersebut. Barulah permintaan boleh dikatakan suatu permintaan yang berkesan.

ISIRUMAH

Semester Ogos 2006/2007

1

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Pembahagian Jenis Barangan atau Perkhidmatan Ada tiga yang utama iaitu: i. Barangan percuma – tiada bayaran yang dikenakan. Pengguna boleh memperolehinya tanpa apa-apa kos di dalam pengeluarannya. Contoh, air hujan dan udara. ii. Barangan awam – barang yang faedahnya dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat sama ada mereka meminta atau tidak. Contoh, lampu jalan yang disediakan oleh kerajaan, sekolah, hospital, jalanraya dan kemudahankemudahan lain. iii. Barangan ekonomi – penawaran terhad dan memerlukan bayaran untuk mendapatkannya. Hukum Permintaan Sekiranya semua faktor lain adalah tetap (ceteris paribus), maka jika harga sesuatu barang meningkat, kuantiti yang diminta terhadap barangan tersebut merosot dan sebaliknya. Ini dapat ditunjukkan oleh Jadual Permintaan berikut: Jadual Permintaan Durian Pada Tingkat Harga Berbeza
Harga (RM) sekg 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 Kuantiti Permintaan (kg) 10 20 30 40 50 60 70

Jadual Permintaan – merujuk kepada senarai kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. Daripada jadual diterjemahkan dalam bentuk keluk permintaan – hubungan di antara kuantiti yang diminta bagi sesuatu barangan dengan tingkat harga barang tersebut, dengan andaian ceteris paribus.
Harga 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 10 20 30 40 50 60 70 D 80 Kuantiti D Keluk Permintaan

Keluk Permintaan Pasaran

Semester Ogos 2006/2007

2

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Keluk Permintaan Pasaran terbentuk dengan menjumlahkan kuantiti yang diminta bagi setiap individu dalam sesebuah pasaran yang sama mengikut tingkat harga. Contohnya permintaan individu di pasaran ayam.
Jadual Permintaan Ayam oleh Ali dan Ahmad di Pasar Borong Selangor Kuantiti diminta Kuantiti diminta oleh Kuantiti diminta oleh Harga PASARAN Ali Ahmad (Ali + Ahmad) 12 2 3 5 10 4 6 10 8 6 9 15 6 9 12 21 4 12 15 27

Permintaan Luarbiasa Permintaan luarbiasa adalah bertentangan dengan hukum permintaan yang asal. Hukum permintaan yang asal menyatakan bahawa jika harga barang meningkat, andaian ceteris paribus maka kuantiti yang diminta untuk barangan tersebut akan merosot. Tetapi permintaan luarbiasa harga meningkat kuantiti barang yang diminta akan meningkat juga. Contoh bagi situasi ini adalah barangan mewah. Barang mewah dibeli bagi tujuan untuk kemegahan bagi mereka yang mementingkan status atau kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Walaupun harga meningkat, tetapi pengguna sanggup membeli barangan tersebut menyebabkan permintaan bertambah. Dan ini menyalahi hukum permintaan yang asal. Satu lagi contoh permintaan luarbiasa adalah untuk barang Giffen seperti beras hancur yang digunakan oleh golongan kurang berada. Walaupun harganya merosot, sepatutnya lebih banyak beras hancur akan diminta tetapi ini tidak berlaku. Apabila harga jatuh, kuantiti yang diminta juga jatuh. Ini disebabkan kerana apabila harga beras hancur jatuh, pendapatan benar pengguna akan meningkat, dan mereka boleh membeli barangan yang lebih berkualiti dan bermutu tinggi berbanding beras hancur. Dan ini mendorong kuantiti yang diminta untuk beras hancur merosot.

Semester Ogos 2006/2007

3

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

Faktor-Faktor (Penentu-Penentu) yang Mempengaruhi Permintaan Selain harga barang itu sendiri, ada beberapa faktor lain yang boleh mempengaruhi permintaan di pasaran. Faktor-faktor ini akan menyebabkan peralihan keluk permintaan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri bergantung kepada kesan faktor penentu tersebut ke atas permintaan. Antara faktor-faktor penentu itu adalah: i. Harga barang lain yang berkaitan a. Harga barang pengganti – kedua-dua barang boleh dianggap sebagai pengganti jika ia mempunyai fungsi dan ciri-ciri yang sama dan saling menggantikan. Dalam kata lain, pengguna ada pilihan sama ada untuk menggunakan salah satu barang tersebut. Contoh, antara teksi, bas dan komuter; pengguna boleh membuat pilihan sama ada untuk menggunakan perkhidmatan teksi, bas atau komuter untuk ke KL. Pilihan pengguna adalah berdasarkan kepada harga yang dikenakan. Andaian harga komuter lebih murah, maka permintaan untuk komuter adalah lebih tinggi berbanding teksi dan bas. Jika harga komuter meningkat, pengguna akan mengganti menggunakan perkhidmatan bas atau teksi yang lebih murah. Contoh barang pengganti yang lain adalah antara kereta Honda dan Proton, Sos Cili Cap Maggi dan Kimball, dan Roti Gardenia dan High5. b. Harga barang penggenap – jenis barang yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, penggunaan barang pertama tidak lengkap jika tiada barang yang kedua. Contohnya di antara kereta dan petrol. Jika ramai pengguna membeli kereta, maka permintaan untuk petrol akan meningkat kerana pengguna perlu mengisi petrol di dalam kereta masing-masing untuk bergerak. Jika harga kereta meningkat, ramai pengguna tidak mampu membelinya dan akan menyebabkan permintaan untuk petrol merosot. Contoh barang penggenap yang lain termasuklah pen dan dakwat, kamera dan filem, komputer dan disket, reket tenis dan bola tenis, dan pensyarah dan pelajar. ii. Pendapatan pengguna Pendapatan pengguna menentukan kuasa beli mereka atau kemampuan mereka untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Dengan andaian harga barang adalah tetap, peningkatan pendapatan pengguna akan menyebabkan kuasa beli pengguna bertambah dan pengguna mampu untuk membeli lebih banyak barang. Sebaliknya jika pendapatan jatuh, maka kuasa beli pengguna akan merosot dan mengurangkan permintaan pengguna terhadap barang tersebut. Walau bagaimanapun, secara lebih tepat kesan pendapatan boleh dilihat dengan melihat jenis barang tersebut sama ada barang tersebut barang NORMAL, MESTI, MEWAH atau BAWAHAN. Bagi barang normal, peningkatan pendapatan akan menyebabkan permintaan terhadap barang normal bertambah dan sebaliknya. Bagi barang mesti, perubahan (peningkatan dan penurunan) pendapatan pengguna tidak akan mengubah permintaan terhadap barang tersebut. Bagi barang mewah, peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan barangan tersebut dan sebaliknya. Bagi barang bawahan peningkatan

Semester Ogos 2006/2007

4

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

pendapatan akan mengurangkan permintaan barangan tersebut dan begitu juga sebaliknya. iii. Citarasa dan keutamaan pengguna Perubahan citarasa pengguna boleh mengakibatkan permintaan terhadap barangan juga berubah. Contohnya apabila citarasa pengguna terhadap makanan segera seperti Pizza, KFC atau McDonald meningkat, maka permintaan untuk barang tersebut akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Saiz populasi penduduk Permintaan juga bergantung dan ditentukan oleh bilangan penduduk bagi sesuatu kawasan. Semakin besar saiz penduduk maka semakin banyak permintaan terhadap barang atau perkhidmatan bagi sesetengah barangan atau perkhidmatan. Contohnya, jika golongan remaja adalah 50% daripada keseluruhan masyarakat, maka permintaan untuk barangan atau perkhidmatan yang berkaitan dengan remaja akan meningkat berbanding untuk golongan lain. Jangkaan pengguna terhadap harga, pendapatan pada masa kan datang Jika pengguna mengandaikan harga kereta meningkat pada masa akan datang, maka mereka akan membeli kereta sekarang dan ini akan meningkatkan permintaan semasa kereta, begitu juga sebaliknya. Dan jika pengguna mengandaikan pendapatan pada masa akan datang meningkat, maka permintaan barang atau perkhidmatan untuk masa akan datang meningkat Musim Perubahan cuaca yang kadangkala sejuk kadangkala panas akan juga mempengaruhi permintaan pengguna terhadap sesuatu barang. Contoh, jika pada musim hujan tentulah permintaan untuk payung akan meningkat dan sebaliknya jika cuaca panas, maka permintaan untuk penghawa dingin akan meningkat. Begitu juga jika pada musim perayaan seperti Hari Raya Puasa, Deepavali, Chinese New Year dan Krismas. Ada barangan atau perkhidmatan yang akan menunjukkan peningkatan dalam permintaannya oleh pengguna. Kemudahan kredit Kemudahaan mendapatkan sumber kredit juga boleh mempengaruhi permintaan pengguna terutamanya barangan seperti rumah, kenderaan dan tanah. Jika kemudahan ini mudah untuk diperolehi maka permintaan akan meningkat. Polisi kerajaan Jika kerajaan menguatkuasakan penggunaan lampu brek ketiga pada setiap kenderaan, maka permintaan lampu brek ketiga akan meningkat. Begitu juga apabila kerajaan menggalakkan pengguna membeli buku dengan memberikan pengecualian cukai pendapatan akan menyebabkan permintaan untuk bahan bacaan meningkat. Kesan Pengiklanan Melalui pengiklanan, penjual boleh menarik pengguna supaya membeli barangan tersebut dan akan meningkatkan permintaan. Contoh pengiklanan

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Semester Ogos 2006/2007

5

DPE 1013 Prinsip Mikroekonomi

barangan serta perkhidmatan telekomunikasi seperti telefon bimbit, streamyx, dan kad prabayar.

Semester Ogos 2006/2007

6