SKALA DAN JARAK

JARAK
 Ukuran

jauh di antara dua tempat. kepada 2 :

 Terbahagi
 Jarak

Mutlak.  Jarak Relatif.

JARAK MUTLAK
 Jarak

di antara dua poin atau tempat yang diukur dalam unit tertentu seperti meter atau kilometer.  Jarak mutlak adalah tetap dan tidak berubah-ubah.

JARAK RELATIF
 Jarak

diantara dua tempat yang diukur berdasarkan masa dan kos.  Ukuran bagi jarak relatif adalah tidak tetap dan sentiasa berubah-ubah.  Jarak relatif sentiasa dipengaruhi jarak mutlak.

SKALA
 Nisbah

jarak pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.  Jenis-jenis skala :
 Skala

Lurus  Skala Penyata  Pecahan Wakilan

Skala Lurus
 Satu

garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya.

Skala Penyata
 Dinyatakan  Contoh
1

dalam bentuk perkataan.

:

cm mewakili 1 km.
Hal ini bermakna 1 cm pada peta bersamaan 1 km di atas permukaan bumi.

PECAHAN WAKILAN
 Skala

yang dinyatakan dalam bentuk nisbah.  Contoh :
1

: 50 000
1 unit ukuran di atas peta bersamaan 50 000 unit ukuran di atas muka bumi.

 Bermakna

CARA MENGUKUR JARAK LURUS

Menggunakan Pembaris

MENGGUNAKAN PEMBARIS

CARA MENGUKUR JARAK LURUS

Menggunakan Jangka Tolok

MENGGUNAKAN JANGKA TOLOK

Cara Mengukur Jarak Lurus

Menggunakan Benang

MENGGUNAKAN BENANG

CARA MENGUKUR JARAK MELENGKUNG

Menggunakan Benang

CARA MENGUKUR JARAK MELENGKUNG

Menggunakan Jalur Kertas

MENGGUNAKAN JALUR KERTAS