Langkah-langkah Meningkatkan Jati Diri Remaja.

Langkah utama meningkatkan jati diri remaja ialah melalui pendidikan. Melalui pendidikan sahajalah yang dapat membantu membentuk jati diri para remaja. Terdapat sebanyak tujuh cabang pendidikan dalam meningkatkan jati diri remaja. Antaranya ialah :

1.

Pendidikan keimanan – Pendidikan keimanan ialah dengan mengikat remaja

dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar syariat semenjak anak mula mengerti dan memahami sesuatu. Matlamat daripada isi kandungan pendidikan ini ialah supaya remaja akan hanya mengenal Islam sebagai satu cara dan gaya hidupnya, al-Quran sebagai imamnya dan Rasulullah s.a.w. sebagai pemimpin dan teladannya.

2.

Pendidikan akhlak – Bagi pendidikan akhlak pula, ia penting diajar kepada

para remaja supaya mereka mengetahui dasar-dasar akhlak dan keutamaan dalam bertingkah laku, mengetahui tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh mereka semenjak kecil hingga menjadi seorang yang mukalaf iaitu orang yang telah cukup umur yang wajib melaksanakan perintah Allah. Akhlak yang terserlah itu merupakan manifestasi atau buah dari iman yang mendalam dalam perkembangan naluri keagamaan para remaja.

3.

Pendidikan fizikal – Fizikal remaja dalam perkembangan tubuh bandannya

hendaklah diberikan perhatian sewajarnya oleh para ibu bapa dan pendidik. Fizikal remaja hendaklah dipastikan sihat, kuat, sejahtera dan sentiasa bersemangat. Dewasa ini, satu lagi tuntutan timbul dalam pendidikan fizikal ini untuk memastikan remaja tumbuh sihat secara fizikal menurut tabii fitrah kejadian jantinanya. Jadi, didiklah fizikal remaja menurut kesesuaian jantinanya. Jangan dibiarkan yang lelaki menjadi lembut dan perempuan menjadi keras. Perkara ini penting bagi mengelakkan daripada

munculnya lebih ramai “lelaki lembut” dan “pengkid” serta “tomboy” dalam kalangan remaja.

4.

Pendidikan Intelektual – Seterusnya, dalam melaksanakan tanggungjawab

pendidikan intelektual pula kepada para remaja pula, para pendidik hendaklah membentuk dan membina cara berfikir remaja dengan segala sesuatu yang bermanfaat, memahamkan mereka dengan ilmu pengetahuan tentang hukum, peradaban ilmiah serta kesedaran berfikir dan berbudaya.

5.

Pendidikan Psikologi - Dari sudut tanggungjawab pendidikan psikologi, para

remaja haruslah dididik supaya bersikap berani, berterus-terang, merasa sempurna dan berbuat baik terhadap orang lain, serta menahan diri ketika marah.

6.

Pendidikan Sosial – Dari segi pendidikan sosial pula, para remaja hendaklah dipastikan mampu berinteraksi dengan gaya pergaulan dan adab yang baik

dengan

orang di sekelilingnya. Contoh aktiviti yang mampu memberikan

pendidikan sosial terbaik kepada para remaja ialah seperti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)yang sudah mencapai usia lima tahun. Tidak dinafikan ketika awal pelaksanaannya pada tahun 2004, masyarakat terutama ibu bapa bimbang untuk melepaskan anak-anak mereka menjalani program tersebut yang disifatkan ala-tentera. Walaupun dengan beberapa ‘fasa’ cabaran dalam melaksanakan PLKN, kerajaan menerusi Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) telah berjaya mengubah persepsi masyarakat, dan bukan itu sahaja, keberkesanan program dalam meningkatkan jati diri dalam kalangan pelatih tentang semangat kenegaraan dan patriotism amat memberangsangkan. Malaysia telah menghasilkan lebih kurang 350 000 orang ‘duta’

bagi perpaduan dan integrasi nasional melalui program pertukaran yang dilaksanakan melalui Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) setakat ini.

7.

Pendidikan Seksual – Bagi pendidikan seksual pula, para remaja hendaklah difahamkan mengenai seksualiti mengikut tahap dan peringkat umur. Beberapa pendekatan dalam pendidikan ini telah disarankan. Pada usia empat belas tahun

ke atas

iaitu ketika remaja sudah bersedia untuk berkahwin perlu diberi pantang

larang mengenai seks. Oleh itu, dalam program pendidikan seks, harus ada proses pencegahan. Dalam agama Islam, proses mencegah itu termasuklah umatnya diarah jangan mendekatkan diri dengan zina, merendahkan mata pandangan antara lelaki dan perempuan, memakai pakaian yang sesuai serta menutup aurat, dan bergaul di antara lelaki dengan perempuan dalam batas-batas yang dibenarkan. Di sinilah peranan ahli politik, wakil-wakil rakyat, ahli Parlimen, hakim, pihak keselamatan (polis), dan orang ramai yang harus mendukung undang-undang, bukan melihat undang-undang dan membisu seribu bahasa dalam melaksanakan empat langkah di atas selepas remaja dididik di sekolah mengenai asas pendidikan seks. Antara proses pencegahan yang perlu dilakukan ialah menghadkan penjualan kondom, memantau menghadkan

bilangan pusat hiburan serta pergaulan bebas, memantau dan mengambil tindakan tegas ke atas penerbitan dan pengedaran bahan lucah, dan memusnah rangkaian aktiviti pelacuran.

Kesemua cabang pendidikan ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Para remaja perlu dididik mengikut acuan yang betul agar mereka menjadi modal insan yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat dan negara.