IBADAH

DI DALAM ISLAM

Matlamat Manusia Hidup Di Dunia
• Untuk menjadi KHALIFAH di muka bumi (Al-Baqarah 30) • Untuk mengabdikan diri dan BERIBADAH kepada Allah
(Az-Zariyat 56)

Jenis-Jenis Ibadah
Cabang Umum

• Ibadah Asas - 5 Rukun Islam - 6 Rukun Iman

IBADAH

Asas

• Ibadah Cabang - Fardhu Kifayah - Fardhu ‘Ain • Ibadah Umum - Perkara Harus

5 Hukum Di Dalam Islam

Wajib Sunat

Hara m

Harus Makruh

Akan dinilai sebagai IBADAH Sekiranya menempuh 5 syarat

5 Syarat Ibadah
• Niat mesti betul • Perkara yang dibuat adalah baik • Cara perlaksanaan betul • Natijah atau hasilnya adalah baik • Tidak meninggalkan ibadah asas spt :sembahyang, puasa dll.

Kesimpulan
• Matlamat manusia hidup di dunia ini adalah untuk BERIBADAH kepada Allah • Sebagai HAMBA sememangnya kita perlu mengabdikan diri kepada TUAN kita • Ibadah asas sekiranya diamalkan bersungguhsungguh akan membuahkan AKHLAQ • Beribadah bukan untuk memburu FADHILAT tetapi untuk memburu KEREDHAAN ALLAH • Setiap apa yang kita lakukan akan dinilai sebagai IBADAH sekiranya ia menempuh 5 syarat ibadah

SEKIAN