RANCANGAN MENGAJAR SENI VISUAL TAHUN SATU PERKARA Kelas Bilangan Pelajar Tarikh Masa Bidang Tajuk Kemahiran

/ Tema Pengetahuan Sedia Ada Objektif 1 Satria 25 orang 14 Disember 2009 10.00 pagi hingga 11.00 pagi Menggambar Lukisan Buah- buahan i.Murid- murid pernah melihat, merasa, menyentuh buah- buahan. Aras 1 i.Merasa dan mengesan pelbagai permukaan di persekitaran. Aras 2 i.Meneroka pelbagai bekas kesan permukaan yang diperolehi di atas kertas secara gosokan. Aras 3 Hasil Pembelajaran i.Menceritakan kesan jalinan yang diperolehi. Pada akhir pembelajaran, murid- murid dapat: 1.Merasa, mengenal dan menyatakan kesan jalinan di atas pelbagai permukaan bahan yang berlainan. Kemahiran Berfikir 2. Berlatih mengawal motor halus dalam penggunaan bahan dan alat. TINDAKAN CATATAN

Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Kep erluan

Kritis – Mencirikan, mengelaskan Kreatif -Menjana idea Bekerjasama, kekemasan, kebersihan Contoh Hasil Kerja Guru *Bahan: kertas lukisan, pensel warna @ krayon *Rujukan: Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual.

Pelaksanaan Langkah/ Fasa/ Masa Set Induksi (10 minit) Isi Pelajaran Nyanyian lagu nasyid “Buahbuahan” 2. Murid- murid diperdengarkan dengan lagu nasyid buah- buahan. 3. Murid- murid bernyanyi sambil mengikut tangan. 4. Guru adakan sesi soaljawab. Soalansoalannya:1) Lagu apakah yang kamu nyanyikan tadi? 2) Apakah nama buah- buahan yang kamu tahu? 3) Bila kamu menyentuh buah- buahan Bersyukur dengan Allah nikmat lirik lagu dan bertepuk Nyanyian ikut lirik Aktiviti Pengajaran dan Catatan

Pembelajaran 1.Guru menunjukkan lirik lagu buah- Lirik lagu melalui buahan. paparan LCD

tersebut apa yang kamu rasa? Guru mengaitkan aktiviti di atas dengan tajuk.

Perkaitan bahan, media dan teknik Langkah 1 Penyampaian (5 minit) Langkah 2 Mengenali bentuk jalinan

bahan Gambar seperti pokok, dinding, lantai dan kasut. berkaitan. Guru menunjukkan contoh

yang

Guru (10 minit)

membawa merasa

murid dan

melawat mengesan

Cintai sekitar

alam

kawasan sekolah dan murid murid berpeluang pelbagai permukaan di persekitaran. Bersoaljawab dengan guru. Guru mengaitkan dengan alam sekeliling kita yang boleh digunakan dalam teknik Kesan Jalinan jalinan ini.

Langkah 3 (5 minit)

Guru menunjukkan 3 contoh lukisan bergambar berasaskan teknik jalinan.

Merasa, mengenal dan menyatakan kesan Menggambar Langkah 4 u menunjukkan cara menghasilkan (20 minit) pelbagai jenis jalinan. Murid- murid memerhatikan dan menjalankan aktiviti bebas mengeksploitasi bahan- bahan tersebut jalinan di atas pelbagai permukaan bahan yang berlainan. Gur Kekemasan kebersihan dan

sambil mendengar lagu. Sesi Apreasiasi dan Refleksi Penilaian Penutup (10 minit ) Guru menunjukkan hasil kerja murid dan mempamerkannya. Murid menilai keupayaan dan pendapat diri sendiri: 1)Adakah seronok menjalani aktiviti ini? 2)Lukisan manakah yang anda sukai? 3)Kenapa anda sukai lukisan tersebut? Guru merumuskan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada hasil kerja murid- murid Murid- murid menyanyikan semula lagu tersebut dengan menunjukkan lukisan masing- masing. Murid- murid mengemas kelas selepas aktiviti dijalankan.