PELAJARAN 5 Tenaga (E) dan Kuasa (P) Elektrik

(a) Takrif Tenaga Elektrik dan Unit S.I. Berdasarkan takrif arus I = Q / t Berdasarkan takrif beza keupayaan V =E/Q maka E = VQ = VIt Takrif tenaga ialah hasidarab beza keupayaan arus dengan arus dan masa. Unit tenaga ialah Joule (J) IJ = 1VAs Tetapi daripada Hukum Ohm , V = I R atau I = V / R maka E = I 2 R t atau E = V2 t/R Kesimpulan E=VIt E=I2Rt E = V2 t R Contoh 1 Suatu gegelung pemanas dialirkan arus 5A dan beza keupayaan merentasinya ialah 240 V di bekalkan selama 10 minit.Tentukan jumlah tenaga elektrik yang dihasilkan. Penyelesaian (b) Takrif Kuasa Elektrik dan Unit S.I. Daripada takrif kuasa , Kuasa = Tenaga / masa P = E/t maka P = VI @ P =I2R @ P = V2/R Oleh itu takrif kuasa ialah hasildarab beza keupayaan dengan arus. Contoh 2

Bila suis didupkan selama 5 minit berapakah tenaga yang dihasilkan pada perintang 6Ω? Penyelesaian

Unit Kuasa (P) ialah Watt (W) iaitu 1 W=1VA Kesimpulan E=VI E=I2R E = V2 R

Contoh 3 Suatu arus 2.0A mengalir melalui suatu dawai logam dan beza keupayaan merentasinya ialah 12 V. Berapakah kuasa yang dihasilkan? Penyelesaian

(c) Eksperimen untuk menentukan kuasa sebuah mentol

Contoh 4 Sebuah cerek elektrik berlabel 3 kW,240 V. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan label itu? (b) Berapakah arus yang melalui cerek itu ? (c) Tentukan nilai fius yang sesuai digunakan. (d) Tentukan rintangan gelung pemanas dalam cerek itu. Penyelesaian

Hidupkan arus dan catatkan bacaan ammeter serta bacaan voltmeter. Bacaan ammeter = I dan bacaan Voltmeter = V Kirakan rintangan dengan rumus P = VI Dengan melaraskan reostat supaya nilai arus berubah, ulangi eksperimen sebanyak 5 kali. Tentukan nilai purata kuasa (d) Kos Penggunaan Elektrik Dalam Kehidupan Seharian Kos penggunaan tenaga elektrik di rumah-rumah

adalah berdasarkan jumlah unit yang digunakan. 1 unit bersamaan 1 kW j. 1 kW j = 1000 x 3600 J = 3.6 x 106 J Contoh 5 Tentukan jumlah unit penggunaan alat-alat berikut:(a) 2 lampu setiapnya berlabel 60 W,240V diguna selama 5 jam (b) Sebuah penyaman udara 2 kW diguna 5 jam sehari selama sebulan. Penyelesaian

Seteri 1 1200 0.5 ka Kirakan kos penggunaan elektrik keluarga Ahmad dalam masa 20 hari jika 100 unit pertama ialah 20 sen dan 900 unit seterusnya 24 sen. Penyelesaian

Contoh 6 Penggunaan tenaga elektrik di rumah Ahmad adalah seperti berikut:Alat Bilang Kuasa L an Setiap ama satu mas alat a (W) digu na setia p hari (Jam ) Lamp 15 60 12 u Kipas 8 90 5

(e) Kecekapan sebuah motor elektrik mengangkat beban Katakan sebuah motor elektrik mengangkat beban berjisim m setinggi h dalam masa t.Jika motor itu menggunakan arus elektrik I dan beza keupayaan,V maka

Kuasa input , PI = VI Kuasa output , Po = mgh t Kecekapan

1

Beza keupayaan merentasi satu perintang ialah 6.0V apabila arus melaluinya 200 mA selama 2 minit.Jumlah tenaga yang dijanakan pada perintang adalah A C E 60 J 144 J 480 J B D 120 J 240 J

,ε ε

= Po x 100 % PI = mgh x 100 % VIt

2

Contoh 7 Sebuah motor elektrik mengangkat beban berjisim 2 kg setinggi 5 m dalam masa 2.5 saat.Jika arus yang mengalir melalui motor tersebut adalah 5.0 A dan beza keupayaan merentasinya adalah 12 V,tentukan kecekapan motor itu. Penyelesaian

15 J tenaga haba dihasilkan apabila arus 1.0 A mengalir melalui sebuah mentol lampu suluh selama 10 s.Beza keupayaan merentasi lampu suluh itu adalah, A C E 0.5 V 3.0 V 6.0 V B D 1.5 V 4.5 V

3 Dalam litar di atas,tenaga haba sesaat yang disebabkan oleh perintang 4Ω dan 8Ω adalah A C E 6J 1.0 J 0.1 J B D 3J 0.5 J

TUTORIA L5

4 Dua perintang 2 Ωdan 8 Ω disambung kepada bateri 12 V.

Tenaga haba yang dilesapkan dalam perintang 8 Ω selama 25 saat adalah A C E 360 J 72 J 18 J B 288 J D 36 J

8

Sebuah lampu elektrik berlabel 240 V, 60 W. Arus menerusi filamennya dan rintangan filamennya ialah

A 0.25 A, 60Ω A,960Ω C 4.0 A , 60 Ω 960 Ω E 5.0 A , 160Ω

B D

0.25 4.0 A,

5 Jika bacaan ammeter adalah 2 A,kirakan tenaga haba yang dihasilkan oleh kedua-dua perintang setiap saat. A C E 0.5 J 3.0 J 6.0 J D B 1.5 J 4.5 J

9 Arus 2 A mengalir melalui sebuah lampu yang filamennya berintangan 5Ω.Kuasa yang dijanakan oleh lampu adalah A C E 20.0 W 5.0 W 0.5 W B D 10.0 W 2.5 W

6 Berdasarkan maklumat pada rajah di atas tentukan tenaga yang dilesapkan pada perintang 3 Ω dalam masa 5 saat? A C E 7 30 J 50 J 90 J B D 40 J 60 J

10 Berdasarkan rajah di atas,berapakah bacaaan jika arus dihidupkan. A C E 1A 5A 12 A B D

ammeter 4A 9A

Berapakah kuasa yang dijanakan oleh sebuah mentol 6 V, 0.6 A A C E 0.05 W 10 W 40 W B 3.6 W D 20 W

11 Sebuah motor elektrik digunakan untuk mengangkat beban 50 kg setinggi 2 m dalam masa 10 s.Jika voltan 25 V merentasi perintang 5 Ω yang terdapat pada mesin itu,tentukan ,kecekapan enjin tersebut. A 60% B 75%

C

80% D 90%

D

85%

(a) Tentukan jumlah rintangan berkesan dalam litar luar. (b) Tentukan bacaan ammeter.

12 Sebuah motor elektrik mengangkat beban berjisim 8 kg setinggi 5 m dalam masa 5 s apabila arus mengalir melaluinya 4.0 A. Hitungkan beza keupayaan merentasi motor jika kecekapannya ialah 100%. A V 10 V C 50 V E 100V B 20 V D 80

(c) Tentukan jumlah arus yang mengalir melalui perintang (i) 12Ω (ii) 6Ω (iii) 4Ω

13 Jika kos 1 unit tenaga elektrik ialah 24 sen, hitungkan kos menonton sebah telivesyen 250W , 240 V selama 5 jam sehari selama sebulan. A C E RM5.00 RM8.00 RM12.00 B D RM6.00 RM9.00

(d) Berapakah kuasa yang dibekalkan oleh bateri

14 Rajah di atas menunjukkan tarif elektrik yang dikenakan pada rumah kediaman. Jika pada bulan Ogos bacaan meter ialah 6020 unit dan pada bulan September ialah 7450 unit,harga bil elektrik adalah, A C E RM420 RM228 RM76 B D RM374 RM168

(e) Kirakan jumlah tenaga yang dijanakan untuk mengatasi rintangan dalam sel selama 20 saat.

15 Litar di atas mengandungi bateri yang mempunyai rintangan dalam 2 Ω dan daya gerak elektrik 12 V.Perintang-perintang 3Ω, 4Ω ,6Ω dan 12 Ω disambung kepada bateri tersebut.

16 Satu litar elektrik dipasangkan seperti pada rajah.Anggapkan bahawa voltmeter mempunyai rintangan yang tinggi dan ammeter serta bateri mempunyai rintangan dalam yang boleh diabaikan. (a) Apabila suis S1 dan suis S2 dimatikan dihidupkan,bacaan ammeter ialah 0.3 A dan bacaan voltmeter adalah 2.4 V. Hitungkan, (i) rintangan mentol itu

(c) Rintangan bagi perintang Q ialah 8Ω. Jika sekarang suis S2 dihidupkan tetapi suis S1 dimatikan,berapakah (i) bacaan voltmeter

(ii) bacaan ammeter

(ii) rintangan bagi perintang P

(iii) kuasa yang dilesapkan di P

17 Rajah menunjukkan satu litar elektrik yang digunakan untuk menentukan kuasa sebuah motor elektrik.Selepas suis dihidupkan ,motor elektrik menaikkan beban. (a) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku semasa suis dihidupkan. ....................................................... ...................... (b) Beban itu yang berjisim 0.8 kg dinaikkan setinggi 1.5 m dalam masa 4.0 saat. (i) Berapakah kerja yang dilakukan oleh motor itu?

(b) Bandingkan kecerahan mentol itu dalam situasi(a) dengan kecerahannya apabila (i) S1 sahaja dihidupkan ................................................. .................. (ii) S1 dan S2 dihidupkan.

....................................................... .............

(ii) Seterusnya hitungkan kuasa motor elektrik itu

ammeter itu,nyatakan apakah yang terjadi kepada ................................................. .................. (i) bacaan voltmeter (c) Bacaan ammeter ialah 1.2 A dan bacaan voltmeter ialah 5.0 V,dengan anggapan bahawa beban itu dinaikkan pada kadar seragam,berapakah kuasa elektrik yang dibekalkan kepada motor elektrik itu? (d) Berapakah kecekapan motor elektrik itu? ................................................. .................. ................................................. .................. (ii) kuasa motor elektrik itu. ................................................. ................. ................................................. ................... Alat elektrik Penyama n udara Pemanas air Peti sejuk Kadar 240V, 2kW 240 V, 4 kW 240 V, 1 kW Penggunaan /jam 100 20 200

(e) Jika beban itu dikeluarkan dan suis dihidupkan,apakah yang akan terjadi kepada (i) bacaan ammeter? ................................................. ................... ................................................. ................... (ii) kuasa motor elektrik itu. ................................................. ................... ................................................. ...................

18 Jadual menunjukkan tiga jenis alat elektrik dan kadar penggunaannya dalam jam bagi satu bulan. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar 240 V, 4 kW pada pemanas air itu? ................................................. ................... ................................................. ................... (b) (i) Berapakah nilai ampere fius yang

(f) Jika ammeter dalam litar digantikan dengan satu perintang yang mempunyai rintangan lebih besar dari

sesuai digunakan dalam peti sejuk? ................................................. ................... (ii) Berikan sebab bagi jawapan anda di b(i) ................................................. ................... ................................................. ...................

Tenaga elekrik 100 unit pertama 100 unit kedua Unit seterusnya

Kadar seunit RM0.20 RM0.23 RM0.25

(c) Jadual menunjukkan tarif penggunaan tenaga elektrik bagi perumahan awam dalam satu bulan.Berdasarkan jadual,hitungkan jumlah kos penggunaan alat-alat elektrik dalam jadual di atas. 19 (a) Berikan takrif (i) tenaga dan kuasa elektrik (ii)

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menentukan kuasa sebuah mentol elektrik. (c) Huraikan satu eksperimen untuk menentukan kecekapan sebuah motor elektrik untuk mengangkat satu beban pada ketinggian tertentu.