PENGENALAN SAINS SUKAN

UNIT 1

KONSEP
1

KONSEP
 Sukan

ialah satu bentuk aktiviti manusia yang wujud mengikut perkembangan zaman. menari, memburu, menunggang kuda, lawan pedang dan bermain bola.

 Contoh:

2

 Aktiviti

ini melibatkan pertandingan atau cabaran bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. (Hawkey, 1993) sukan ialah aktiviti fizikal manusia yang berunsurkan pertandingan dan tertakluk pada peraturan atau undang-undang.

 Kesimpulannya,

3

1.1 Definisi Sains Sukan
Sains Sukan ialah bidang yang mengaplikasikan sains ke dalam sukan dan menggabungkan disiplindisiplin seperti perubatan sukan, anatomi, psikologi sukan, fisiologi, biomekanik dan pemakanan sukan.

4

5

Prestasi Sukan
 Pengetahuan

tentang kaedah dan teori sains sukan akan meningkatkan prestasi atlet, jurulatih dan pegawai sukan. prestasi latihan motor dan program latihan yang sistematik
6

 Meningkatkan

Ekonomi

Sukan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara melalui: - bidang perniagaan - pelancongan - penyertaan atlet - penaja - saintis sukan

7

Kerjaya
 Perkembangan

sukan dapat mewujudkan peluang pekerjaan jurulatih pegawai sukan wartawan ahli psikologi sukan pegawai perubatan sukan
8

Rekreasi

Pengetahuan sukan dapat dimanfaatkan dalam aktiviti rekreasi. mengetahui cara penggunaan alatan rekreasi dengan betul.

Contoh: aktiviti berkayak.

9

Kesihatan
 Bantu

meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan atlet. kaedah dan prosedur latihan untuk elak dari kecederaan diet yang sesuai untuk prestasi atlit.
10

 Mengetahui

 Mengetahui

1.3 Dasar Sukan Negara (DSN)
 Kementerian

Belia dan Sukan Malaysia (KBS) telah mewujudkan DSN dan digubal pada 20 Januari 1988. untuk menjadikan masyarakat Malaysia sihat, cergas dan berdisiplin.
11

 Bertujuan

Definisi DSN
 Satu

dokumen yang komprehensif ke arah perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. DSN melibatkan agensi kerajaan, bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan, IPT, badan sukarela dan orang perseorangan.
12

 Penggubalan

DSN terbahagi kepada:
1.
   

SUKAN UNTUK SEMUA (sukan massa)
Bertujuan untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Melibatkan aktiviti rekrerasi berbentuk fizikal dan sukan spontan. Menggalakkan penyertaan yang luas. Contoh: Larian Merdeka, Senamrobik Hari Keluarga.
13

2. SUKAN UNTUK KECEMERLANGAN (sukan prestasi tinggi)
  

Bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet pada peringkat tertinggi. Atlet diberi peluang bertanding di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Atlet boleh mendapatkan khidmat jurulatih yang diiktiraf dan berlatih di luar negara.

14

1.3.1 Rasional Dasar Sukan Negara
 Peringkat

Individu- sukan membantu:

– Pembentukan sahsiah, kesedaran diri dan membangkitkan semangat pertandingan. – Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. – Penggunaan masa senggang yang berfaedah. – Pengurangan tekanan hidup moden – Interaksi sosial yang bermakna.

15

Peringkat Masyarakat- sukan membantu:
– Pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat – Pewujudan persekitaran yang selesa untuk memupuk hubungan komuniti yang baik – Peningkatan tahap komuniti dan produktiviti – Pencegahan penjenayah dengan masa lapang yang berfaedah.

16

 Peringkat

Antarabangsasukan membantu: – Pencapaian kecemerlangan pada peringkat tertinggi – Peningkatan maruah bangsa dan negara – Pemupukan persahabatan

17

Objektif DSN
  

Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu dalam sukan. Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan sosial, psikologi dan fisiologi. Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan di kalangan orang awam. Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi dengan semangat kesukanan dan meningkatkan imej negara.
18

1.3.2 Strategi dan Perlaksanaan Dasar
 Perancangan

– Perlu program jangka panjang untuk pembangunan atlet, jurulatih, pentadbir dan pegawai sukan. – Dalam perancangan program perlu pertimbangkan perkara berikut:  Jenis sukan yang berpotensi untuk dimajukan  Jenis sukan yang sesuai dengan fizikal rakyat Malaysia

19

Organisasi - menyelaras program Sukan Massa – KBS - menyelaras sukan prestasi tinggi – MSN - berperanan melatih guru dalam mata – KPM pelajaran PJPK, Sains Sukan dan kokurikulum - mengcungkil bakat murid dalam sukan – MSSM – MASUM - menggalakkan pelajar IPT dalam aktiviti sukan – MAKSAK- menyelaras aktiviti sukan di dalam perkhidmatan awam. - menentukan pemilihan atlet dan – MOM program latihan untuk ke pertandingan antarabangsa.

20

Personel – Sektor swasta dan dermawan digalakkan menaja kegiatan sukan – Persatuan sukan perlu tingkatkan strategi pemasaran bagi menstabilkan kewangan Kewangan – badan-badan sukan perlu melantik personel yang berpengalaman untuk merancang dan melaksana program sukan.

21

Insentif (sumbangan/hadiah) – Diberikan dalam bentuk biasiswa, penganugerahan, cuti, elaun, sara hidup, insuran, yuran pendidikan, pengambilan kerja dan kemasukan IPT. – Bertujuan untuk mendorong atlet meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa.

22

Kemudahan – KBS bertanggungjawab menyediakan kemudahan utama sukan kepada masyarakat dan atlet. – Kerajaan pula merancang kemudahan sukan di peringkat negeri, daerah, kawasan bandar dan luar bandar.

23

1.3.3 AM

-

Pengurangan cukai-cukai dan eksais ke atas peralatan sukan oleh kerajaan.
menggalakkan pengusaha-pengusaha tempatan terlibat secara langsung dalam industri tersebut.

Penubuhan sekolah-sekolah khas contohnya Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar.
Program Tunas Cemerlang diwujudkan di setiap negeri.

-

Institut Sukan Negara (ISN) terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan sukan negara.
24

1.4 Etika dalam Sukan

Amalan Beretika
– – – – Berkelakuan baik Berdisiplin, bekerjasama, dan jujur Mempunyai semangat kesukanan yang tinggi Hormat, patuh dan terima keputusan pengadil dan pegawai sukan.

25

 Amalan

tidak beretika

– Memberi maklumat peribadi palsu – Membantah / menentang sesuatu keputusan – Tidak hadir dalam sesi latihan

26

1.5 Patriotisme dalam sukan

Atlet melambangkan imej negara Atlet mestilah bertanding dengan semangat juang yang tinggi Bagi meningkatkan semangat patriostisme di kalangan atlet, slogan “MALAYSIA BOLEH” dan “SUKAN UNTUK NEGARA” dilaungkan.
27

LATIHAN
   

Berikan definisi Sains Sukan Jelaskan dua kepentingan Sains Sukan Apakah tujuan slogan “MALAYSIA BOLEH” dilaungkan? Nyatakan sama ada aktiviti berikut sebagai sukan massa atau sukan prestasi tinggi. – Larian Merdeka – Liga Hoki Remaja Daerah – Le Tour De Langkawi – Senamrobik Hari Keluarga

28

29