PENGENALAN SAINS SUKAN

UNIT 4

ASAS PSIKOLOGI SUKAN

4.1.1 Konsep
faktor-faktor dan kesan penglibatan dalam sukan, senaman, kecergasan, rekreasi dan perkembangan kemahiran motor secara langsung atau pun tidak langsung. Kepentingan atau sumbangan psikologi sukan ke atas atlet:
Meningkatkan prestasi dan potensi atlet dalam

Psikologi sukan adalah berkaitan dengan

sukan Meningkatkan pembentukan sahsiah dan semangat kesukanan.

Kemahiran dalam psikologi sukan dapat:

pertandingan Mengawal konsentrasi Meningkatkan kemahiran komunikasi Membina keharmonian berpasukan Pengetahuan dalam psikologi sukan: Membina kesedaran minda Keyakinan pada diri sendiri Membentuk disiplin diri Membantu mengurangkan stress Mewujudkan suasana yang baik.

Membantu meningkatkan keyakinan diri Membantu mengandalikan stress semasa

Definisi Menurut Weinberg dan Gould (1999), psikologi sukan ialah kajian saintifik tentang manusia dan perlakuan mereka dalam bidang sukan dan pergerakan.

Menurut Cox (1998), psikologi sukan bermaksud

bidang kajian yang melibatkan prinsip-prinsip psikologi yang diaplikasikan dalam bidang sukan.

4.1.2 Peranan ahli Psikologis Sukan

Penyelidik Sains Sukan Menyelidik dan mengkaji isu dalam bidang psikologi sukan Mempengaruhi faktor-faktor tingkah laku dalam sukan dan aktiviti fizikal Menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian dan eksperimental.

Pendidik Sains Sukan Mendapat latihan secara profesional dalam bidang sains sukan dan pendidikan jasmani. Bertindak sebagai konsultan(penasihat) dalam bidang sukan. Menyampaikan ceramah dan memberi kursus kepada jurulatih-jurulatih sukan.

Ahli Psikologi Sukan Klinikal Terdiri daripada pakar psikologi sukan yang berkelayakan dan terlatih. Kendalikan masalah yang berkaitan dengan:
Sukan  Emosi dan personaliti atlet  Masalah alkohol dikalangan atlet  Kecelaruan makanan dan kemurungan

Memberi bantuan kepada atlet melalui:  Kaunseling  Psikoterapi  Penilaian psikologi atlet

•Bimbing atlet berdikari •Tingkatkan konsentrasi •Keyakinan diri •Tingkatkan kematangan dan keboleha •Tangani kebimbangan •Boleh mengawal tekanan

Persediaan fizikal & mental:

Prestasi Sukan:

4.1.3 Kaitan Antara Psikologi Sukan dengan Prestasi Atlet

4.2 MOTIVASI
Definis i Kepentin gan Jenisjenis Proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan perlakuan yang diingini. Dapat tingkatkan semangat dan inisiatif atlet untuk berjaya Sumber intrinsik Sumber ekstrinsik

Sumber intrinsik
Penyertaan alet dalam sukan disebabkan minat

dan seronok. Melibatkan usaha dalaman seperti:
Meningkatkan kecekapan diri Berdaya saing Tidak dipengaruhi oleh ganjaran

Sumber ekstrinsik
Penyertaan atlet dalam sukan disebabkan

keinginan untuk mendapat ganjaran atau penghormatan. Melibatkan usaha luaran seperti:
Puji-pujian Ganjaran yang lumayan Anugerah

Motivasi & Ganjaran
Ganjaran boleh mendatangkan kesan positif

atau negatif kepada atlet. Ganjaran Intrinsik

• Ganjaran intrinsik yang mengiktiraf kebolehan atlet, akan meningkatkan motivasi intrinsik atlet tersebut. • Contoh: pujian dan senyuman • Ganjaran intrinsik yang mempengaruhi atlet, akan mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan atlet. • Contoh: kata-kata semangat dan perangsang.

 

Ganjaran Ekstrinsik

• Ganjaran ekstrinsik yang mengiktiraf kebolehan atlet, akan meningkatkan motivasi intrinsik atlet tersebut. • Ganjaran ekstrinsik yang menpengaruhi atlet , akan mengurangkan motivasi intrinsik atlet tersebut.

Konsep Konsep

Proses Proses Tafsiran Tafsiran

4.3 Kebimbangan 4.3 Kebimbangan

Kemahiran Kemahiran Mengawal Mengawal

Konsep
Menurut Shaharudin, (2001)

Definis i

Kesan kognitif atau emosi yang Kesan kognitif atau emosi yang terhasil daripada persepsi terhasil daripada persepsi terhadap sesuatu yang dihadapi. terhadap sesuatu yang dihadapi. Ancaman yang diterima Ancaman yang diterima adalah dalam bentuk adalah dalam bentuk kekalahan, ugutan fizikal kekalahan, ugutan fizikal dan rasa malu. dan rasa malu. Keadaan emosi yang negatif, Keadaan emosi yang negatif, merangkumi kerisauan dan merangkumi kerisauan dan keresahan yang berhubungkait keresahan yang berhubungkait dengan keaktifan seseorang dengan keaktifan seseorang dalam sesuatu bidang. dalam sesuatu bidang.

Menurut Weinberg dan Could, (1999)

Setiap individu akan mengalami tahap

kebimbangan yang berbeza. Kesan kebimbangan ialah:
Boleh mengganggu konsentrasi atlet Menjejaskan corak persembahan dan prestasi

atlet dalam pertandingan

Terdapat dua jenis kebimbangan, iaitu: Tret Seketika

•Merujuk kepada ciri-ciri personaliti individu yang berkecenderungan melihat pelbagai situasi sebagai ancaman. •berdarah gemuruh

•merujuk kepada tahap kebimbangan semasa yang terhasil daripada tafsiran individu terhadap rangsangan persekitarannya. •bersifat sementara

PROSES TAFSIRAN KEBIMBANGAN
cuaca Sorakan Penonton RANSANGAN (Persekitaran) pesaing

POSITIF

TAFSIRAN

NEGATIF

Penyesuaian diri

PERLAKUAN

Tekanan

Terapi pernafasan

Pemusatan

Relaksasi

Visualisasi

Kemahiran Mengawal Kebimbangan
Jenis Teknik

Tujuan
 

Menarik nafas panjang dan kekalkan ketenangan Terapi Pernafasan hembuskan perlahan-lahan. kurangkan ketegangan otot

Pemusatan Relaksasi Visualisasi

Menarik nafas panjang dan tumpu perhatian pada titik tengah badan. Duduk bersila dan tapak memegang dan kaki bertemu mengendurkan otot rangka Secara duduk/baring

relaks kurangkan kebimbangan kurangkan stres

kurangkan tekanan memberi tumpuan dan konsentrasi hindar perasaan takut tenangkan individu apabila tenangkan individu dalam keadaan tertekan atau apabila dalam keadaan bimbang tertekan atau bimbang

4.4 ATRIBUSI

Dimensi Penyebab Atribusi

LOKUS PENYEBAB

KEBOLEHKAWALA N

KESTABILAN

Lokus Penyebab
Mempengaruhi hasil keputusan atau punca

sesuatu kejadian yang berlaku.

 Contoh: pelari 100 m gagal dalam

FAKTOR DALAMAN

FAKTOR LUARAN

(dalaman) - jika ber punca kerana kurang latihan atau alatan (luaran)

pertandingan. - jika berpunca daripada kelemahan diri

Kestabilan
Satu corak persembahan yang konsisten dalam

tempoh masa tertentu yang ditunjukkan oleh individu. Contoh: atlet 100m menang pertandingan peringkat kebangsaan dan akan bertanding di peringkat negeri.
Jika menang, atribusi adalah faktor stabil Jika kalah, atribusi adalah faktor tidak stabil.

Lokus Kawalan
Dalaman
Kebolehan
(kekal)

Luaran
Kesukaran tugas
(boleh atau tidak boleh dilaksanakan)

li ba S t

Usaha
(berubah mengikut keadaan)

Nasib
(sukar diramalkan) -kurang alatan, cuaca, penonton.

nai ba se K l t

li ba s ka d T t i

Kebolehkawalan
Faktor penyebab sesuatu yang berlaku

sama ada dalam kawalan (lokus kawalan dalaman) atau di luar kawalan (lokus kawalan luaran) individu. Contoh: atlet lompat tinggi berjaya memenangi pertandingan. Jika kemenangan atas usaha sendiri, atlet ini berada dalam lokus kawalan dalaman. Jika kemenangan disebabkan nasib, atlet tersebut berada dalam lokus kawalan luaran.

Kesan Atribusi
berjaya
faktor dalaman dapat tingkatkan keyakinan diri

gagal

faktor dalaman

•terima kekalahan dengan terbuka •baiki kelemahan •tidak mengaku kelemahan diri •salahkan orang lain

gagal

faktor luaran

• ketara •instrumental •asertif

•psikofisiologi •semasa

Konsep
Fenomena tindakan kasar yang dilakukan oleh

pemain. Tindakan ini dikenali sebagai keagresifan. Definisi

Menurut Wann (1997), keagresifan ialah satu

tindakan yang bermatlamat untuk mencederakan orang lain secara fizikal, verbal (kata-kata) atau psikologikal sebagai cara untuk elak diri sendiri daripada dicederakan.

KEAGRESIFAN

KETARA
INSTRUMENTAL

ASERTIF

Ketara
• mencederakan individu untuk menyakitkan secara fizikal dan psikologi. • perlakuan secara sengaja disebabkan rasa marah atau kecewa. • contoh; pemain A menyiku dada pemain B sebab tidak puas hati kerana pemain B tidak dihukum pengadil.

Instrume ntal
• mencederakan pihak lawan untuk mendapat  kemenangan dan ganjaran  contoh; pesilat akan melakukan aksi yang boleh mencederakanpihak lawan.

Asertif
• Tindakan yang menggunakan fizikal atau verbal tetapi mengikut peraturan permainan. • pemain tiada niat untuk mencederakan  pihak lawan bagi mencapai kemenangan. • contoh; pemain bola tampar melakukan  aksi rejaman dan bola terkena pemain pihak lawan. 

Faktor-faktor Faktor-faktor mempengaruhi mempengaruhi Psikofisiologi Semasa

Tamat

Sekian …