Istighfar Rajab (raja istighfar

)
Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, Yang Tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup Tegak. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepadaNya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada aku. Engkau yang Qadim dan yang akhir, dan Engkau atas segala sesuatu berkuasa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada-Mu dari dosa yang kemudian diulanginya. Aku mohon ampun kepada-Mu atas amal yang tujuannya untuk-Mu tetapi dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Aku mohon ampun kepada-Mu atas khianatku terhadap janji-Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada-Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang. Aku mohon ampun kepada-Mu dari segala nikmat pemberian-Mu padaku yang aku menyalah gunakannya pada perbuatan durhaka, dan aku memohon ampun atas segala dosa yang tiada pengampunnya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seorangpun selain kepada-Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan-Mu dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan-Mu. Aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepada-Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri. Aku mohon ampun kepada-Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Mengetahui barang ghaib dan nyata, dari

setiap kejahatan yang aku lakukan disiang hari ataupun malam, tersembunyi atau terang-terangan. Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa wahai Dzat yang Penyantun lagi Pemurah. Dan aku memohon ampun kepada-Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau bahwasanya aku menganiaya diri. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku. Engkau sebaik-baik yang Mengasihi. Aku mohon ampun kepada-Mu atas pelanggaranku meninggalkan ibadah fardhu yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yang lupa atau yang aku abaikannya, dan aku dituntut karenanya dan dari setiap perjalanan (sunnah) nabi Muhammad Saw yang aku tinggalkan karena lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya. Aku mohon ampun kepada-Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Yang Esa, tiada sekutu bagi-Mu, Maha Suci Engkau Penguasa Alam Semesta, kepunyaan-Mu lah kerajaan, dan bagi-Mu lah segala puji dan syukur. Engkau yang mencukupi aku, Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepada-Mu serta menjauhi larangan-Mu kecuali dengan pertolongan dari-Mu Yang Luhur dan Agung. Semoga Allah memberi shalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam