1 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2009

1103/2

Set
JABATAN PELAJARAN PERAK

2

LEARNING TO SCORE 2009

BAHASA MELAYU
Kertas 2

SKEMA

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak [Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

2 Soalan 1: Rumusan [30 markah] Pendahuluan/Pengenalan [2 markah]

1103/2

Petikan membincangkan faedah/manfa at/kebaikan/kelebihan/kesan mengamalkan makanan seimbang dalam kehidupan seharian.

[2 m]

Petikan membincangkan faedah/manfaat/kelebihan/kesan pengambilan makanan seimbang [1m] Isi Tersurat (Kepentingan pengambilan makanan s eimbang) 1 2 Memastikan seseorang itu mencapai tahap kesihatan yang baik [2m]

Protein, vitamin dan kabohidrat membolehkan sistem tubuh berfungsi dengan baik. [2m] Berupaya melawan penyakit. Sumber protein, vitamin dan galian dapat memberikan tenaga [2m] [2m]

3 4 5

Pengambilan serat penting untuk mempercepat proses makanan melalui saluran penghadaman [2m]

6 Menjamin kesihatan yang sempurna dan berterusan bagi menghindari daripada penyakit [2m] 7 Memenuhi keperluan nutrien tujuan tumbesaran 8 Meningkatkan kadar metabolisme tubuh dan tenaga. [2m] [2m]

9 Minum air dapat membantu melancarkan peredaran darah dan buah pinggang berfungsi dengan baik [2m] Isi Tersirat (Cara -cara untuk menggalakkan masyarakat mengambil makanan seimbang) 1 Kerajaan menjalankan Kempen Kepentingan Makanan Seimbang dalam masyarakat secara berterusan 2

[2m]

Media massa menyiarkan artikel -artikel yang berkaitan dengan kepentingan pemakanan seimbang [2m] Ibu bapa perlu menggalakkan anak -anak mengambil pemakanan seimbang [2m] Pihak sekolah perlu memastikan makanan yang dijual di kantin sekolah mempunyai nutrien dan berkhasiat [2m] Pusat kesihatan/para doktor mengadakan ceramah ke pada masyarakat tentang kepentingan mengambil pemakanan seimbang

3 4

5

[2m]

6 Peniaga gerai makanan perlu memastikan makanan yang dijual berkualiti [2m] [Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

3 Penutup

1103/2

Kesimpulannya, pengambilan makanan seimbang perlulah disokong oleh sem ua pihak supaya rakyat yang sihat dan cergas dapat dilahirkan [2m] Soalan 2 : Pemahaman Soalan 2(a) Petikan Umum Markah (i) Maksud rangkai kata memudaratkan kesihatan ialah:
y y

membahayakan keadaan tubuh badan membahayakan kesihatan

[2m] [1m]

(ii)

Punca utama yang menyebabkan obesiti ialah:
y y y

Lemak dan kalori tinggi yang merupakan sumber utama kolesterol diambil berlebihan [1m] Pengambilan kabohidrat secara berlebihan sep erti nasi [1m] Manusia yang tidak aktif / tidak mahu bersenam [1m]

(iii)

Selain mengamalkan pemakanan yang seimbang, cara lain untuk menjaga kesihatan tubuh badan ialah:
y y y y y

Mengamalkan gaya hidup sihat seperti tidak mengambil dadah, merokok, minum minuman keras dan sebagainya Melakukan pemeriksaan doktor secara berkala supaya kita tahu tahap kesihatan kita untuk mendapatkan rawatan Menjalankan aktiviti riadah/bersukan supaya badan cergas dan tidak letih Mengelakkan depresi/tekanan yang melampau supaya fikiran lebih tenang Memastikan rehat dan tidur yang cukup agar tidak mengantuk dan lemah

Soalan 2(b) Petikan Cerpen (i) Perkara yang difikirkan oleh Jo Anggapan Daneng hendak berurusan dengan Tuk Ketua [1m] anggapan Daneng tentang kedatangannya untuk membawa berita dari Jabatan Orang Asli. [1 m] Kehidupan Daneng merupakan pembaziran [1 m] Kewajaran membiarkan Daneng hidup dalam dunianya [1 m] Mungkin Daneng tidak tahu misi kedatangan Jo [1 m] [Maksimum 3 markah]

[Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

4 (ii) Ttiga cara untuk meningkatkan taraf pendidikan pelajar di luar bandar -

1103/2

pihak kerajaan memberi pendedahan tentang kepentingan pelajaran [1m] Pihak kerajaan menyediaka n prasarana pembelajaran atau sekolah yang baik [1m] Pihak kerajaan menghantar guru ±guru yang bertanggungjawab dan berkaliber ke kawasan pendalaman [1 m] guru-guru membawa pelajar pendalaman melawat ke intitusi pengajian di bandar [1 m] kerajaan mewujudkan asrama desa [1m] pihak sekolah mengadakan program peningkatan akademik [1m] ibu bapa memberi kesedaran kepada pelajar [1m] media massa menyiarkan artikel kecemerlangan pelajar [1m] [Maksimum 3 markah]

(ii)

Persoalan

Satu dalam petikan Persoalan kemiskinan dan kemunduran hidup orang asli Persoalan tentang cara mencari rezeki Persoalan keprihatinan seorang guru terhadap pelajarnya Dua dalam cerpen Persoalan tentang keperih atinan seorang guru melaksanakan tanggungjawab memastikan kejayaan pelajarnya. [1 m] - Kecintaan terhadap alam. [1 m] - Persoalan mengenang jasa guru. [1 m] - Persoalan kepentingan pelajaran [1 m] [Maksimum 2 markah] [Maksimum 3 markah] [1m] [1m] [1m] [Maksimum 1 markah]

Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik (i) Maksud rangkai kata Berapakah engkau katakan yang tiada layak ialah:
y

Mengapakah kamu menyatakan/memberitahu sesuatu yang tidak sepatutnya [2 m]

(ii)

Alasan yang diberikan oleh burung bayan supaya budak itu tidak menyembelihnya ialah:
y

Sekiranya budak itu membunuhnya, budak itu tidak akan kenyang makan dagingnya yang sekepal [Lihat sebelah SKEMA Set 2

1103/2

© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

5
y y y

1103/2

Burung bayan mencadangkan agar budak itu menjualnya dengan harga dua ribu dinar dan wang tersebut boleh digunakan sampai ke anak cucu Burung bayan meminta budak itu membawanya berjumpa raja di negeri itu yang menghidap penyakit sopak Burung bayan memberitahu bahawa dia pandai ilmu tabib dan boleh mengubati penyakit sopak raja [Pilih mana-mana tiga jawapan ]

(iii)

Pada pendapat saya, tiga sebab budak itu mahu menjual burung bayan dengan harga empat ribu dinar kepada raja kerana:
y y y

Budak itu tahu bahawa raja mampu membeli burung bayan tersebut walaupun harganya tinggi Budak itu ingin mendapat keuntungan yang berlipat ganda Budak itu menyedari bahawa harga burung bayan yang dijual itu se timpal dengan kelebihan yang dimilikinya. [3 markah]

Soalan 2(d) Petikan Puisi (i) (ii) Maksud : kekecewan dan kesengsaraan Langkah untuk membina sebuah negara yang gemilang (iii) meningkatkan sistem pendidikan dalam kalangan rakyat mewujudkan minda rakyat kelas pertama melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran dan kepakaran menarik pelabur asing untuk meningkatkan ekonomi negara meningkatkan kemudahan struktur dan prasarana mewujudkan kestabilan politik [1 m] [1 m] [1 m] [1 m] [1 m] [1 m] [2 markah]

Persoalan persoalan kesetiaan kepada neagara persoalan ketabahan menghadapi du gaan dan cabaran persoalan pengorbanan untuk negara persoalan bekerjasama untuk membangunkan negara Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah] [1 m] [1 m] [1 m] [1 m]

(a)

Tulis dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan baha wa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) lebat 1. banyak dan rapat tumbuhnya (rambut, bulu, buah, daun) Contoh ayat: Pokok rambutan di belakang rumah saya sangat lebat buahnya. 2. banyak lagi tebal (hujan, embun) [Lihat sebelah

1103/2

© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

6

1103/2

Contoh ayat: Hujan yang turun dengan lebatnya pada pagi itu masih belum sidang-sidang lagi. 3. banyak lagi penuh (bukan corak kain ) Contoh ayat: Dia boleh menyiapkan sehelai kain songket yang lebat corak emasnya dalam masa dua belas hari sahaja. (ii) anggota 1. bahagian tubuh, terutama tangan dan kaki Contoh ayat: Azim terpaksa duduk membongkok walaupun tidak menyenangkan anggota badannya 2. ahli (sesuatu pasukan, pertub uhan, golongan) Contoh ayat: Anggota pasukan bomba bergesa-gesa ke tempat kebakaran itu sebelum merebak ke tempat lain. (iii) pincang : 1. tempang (kaki atau jalannya), incut Contoh ayat: Dia berjalan pincang kerana tapak kakinya tertusuk paku berkarat. 2. ada kekurangannya (cacatnya), tidak seimbang, tidak setimpal, tidak sebagai yang sepatutnya (keadaan) Contoh ayat: Manusia terjepit kerana susunan masyarakat yang kucar -kacir dan pincang dari segi adat budaya timur mereka. (b)

Gabungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat yang gramatis dengan mengekalkan maksud ayat yang asal. .
1. Kabinet telah bersetuju menangguhkan kenaikan kadar tol yang akan diputuskan kemudian. 2. Penangguhan ini dibuat atas pertimbangan kerajaan kerana/sebab terpaksa menanggung kos tambahan pemberian subsidi tol untuk/bagi meringankan beban rakyat tambahan pula sesetengah penduduk diberhentikan kerja 3. Pihak kerajaan menyeru rakyat berbelanja secara berhemah dengan membeli barangan yang perlu sahaja ketika negara sedang men ghadapi krisis.

(c)

Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan . Senaraikan dan betulkan kesalahan -kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
Kesalahan Ejaan 1. ke 16 ± ke-16 2. rimbatan ± rembatan 3. menandok ± menanduk Kesalahan Imbuhan menepis ± ditepis terjadi ± menjadi petukaran ± pertukaran

(d)

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan -kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksudnya .
Kesalahan Kata/Istilah 1. kes ± gejala/ masalah 2. pelawat - pengunjung 3. menjana ± menampung/ menanggung Kesalahan Tatabahasa pada ± kepada semuanya pedas-pedas ± semuanya pedas Syarikat Azami Maju ± Syarikat Maju Azami [Lihat sebelah

1103/2

© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

7 (e)

1103/2

Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan penggunaannya.
(i) Indah khabar dari rupa: khabar mengenai satu -satu perkara biasanya dilebih lebihkan. Contoh ayat: Misron menyesal mengikut rombongan ke Pulau Batu yang dikatakan cantik tetapi sebenarnya banyak kekurangan dan pencemaran di kawasan tersebut bak kata orang indah khabar dari rupa. Tiada rotan akar pun berguna (jadi): kalau tidak ada yang baik sekali, yang kurang baik pun berguna juga Contoh ayat: Pak Din menggunakan paku untuk memasang daun tingkap yang sepatutnya dia menggunakan skru kerana pada pendapat Pak Din tiada rotan akar pun berguna. Biar jatuh terletak jangan jatuh terhempas: berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Contoh ayat: Semasa dia bekerja di syarikat minyak, dia melakukan penyelewengan kuasa, lantas dia mengambil tindakan dengan berhenti bekerja sebelum dia diberhentikan oleh majikannya kerana dia berpendapat biar jatuh terletak jangan jatuh terhempas.

(ii)

(iii)

Soalan 4 : Novel [15 markah] 4 (a) Nilai bertanggungjawab JULIA (i) Bertanggungjawab menjaga adik -adiknya. Julia menyediakan keperluan asas dan memberi adiknya setelah kematian ibu bapa mereka.

kasih sayang kepada adik -

(ii) Bertanggungjawab membangunkan syarikat semula. Julia melaksanakan pelbagai usaha membangunkan syarikat miliknya setelah mengalami kemerosotan akibat kegawatan ekonomi. (iii) Bertanggungjawab menjayakan program Homestay. Julia melaksanakan pelb agai usaha memastikan program homestaynya berjaya walaupun terpaksa meminta kerjasama daripada rakan niaganya, Jun. (iv) Bertanggungjawab memberi pendidikan. Dato¶ Bakar dan Datin Maznah menghantar Julia belajar di H idayah Islamic College, Australia.

[Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

8 PERLUMBAAN KEDUA (i)

1103/2

Bertanggungjawab menjaga maruah keturunan Tuk Kura menyahut cabaran Sang Arnab untuk berlumba buat kali kedua demi menunaikan tanggungjawabnya memperta hankan maruah keturunannya.

(ii) Bertanggungjawab memastikan kemenangan dalam perlumbaan Tuk Kura membuat latihan walaupun dipulau oleh anak buahnya untuk menunaikan tanggungjawab sebagai ketua. (iii) Bertanggungjawab memberi kemahir an kepada ahli keluarga Tuk Kura melatih anak cucunya meniti batang licin (iv) Bertanggungjawab menjalankan tugasan yang diamanahkan. Semua binatang bertugas mengikut tugasan yang ditetapkan pada hari pertandingan.

Isi ± 2 markah Tanggungjawab + Huraian = 2 m Huraian tanpa tanggungjawab = 0m Markah Keseluruhan 7 markah Isi ± 4 markah Bahasa ± 3 markah ( Baik = 3m ; Lemah = 1m )
4(b) Peristiwa berunsur saspens JULIA . (a) Peristiwa Julia menerima hadi ah misteri daripada seseorang melalui mak cik Nadia. - Pembaca tertanya-tanya siapakah pemberi hadiah tersebut. (b) Peristiwa ster Fatimah mengajak Julia ke bilik pengetua. - Pembaca tertanya-tanya tujuan Julia dipanggil . (c) Peristiwa Rashid tiba -tiba muncul di rumah Julia. - Pembaca saspens apakah motif dan tujuan dia datang dan tertanya -tanya reaksi penerimaan Julia pula. (d) Peristiwa Jun muncul di tanah perkuburan Bukit Kiara. - Pembaca tertanya-tanya tujuan sebenar Jun berpakaian baju Melayu dan tindakan Jun seterusnya.

PERLUMBAAN KEDUA

(a) Peristiwa Sang Arnab Putih telah memberitahu syarat -syarat perlumbaan. - Pembaca ingin tahu sama ada Tuk Kura akan menerima atau tidak cabaran perlumbaan. (b) Peristiwa semua binatang sedang berhimpun dan menunggu untuk menyaksikan perlumbaan. - Pembaca tertanya-tanya adakah Tuk Kura akan muncul pada hari pertandingan? Adakah Tuk Kura menepati janji atau tidak? [Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

9

1103/2

(c) Peristiwa Semua binatang sedang menyaks ikan perlumbaan. - Pembaca ingin tahu siapa yang akan memenangi perlumbaan tersebut? (d) Peristiwa Tuk Kura menghilangkan diri setelah didera oleh suku sakatnya. - Pembaca dan warga rimba tertanya -tanya ke mana Tuk Kura menghilang kan diri.

Isi ± 2 markah Saspens + Huraian = 2 m Huraian tanpa saspens = 0m Markah Keseluruhan 8 markah Isi ± 6 markah Bahasa ± 2 markah ( Baik = 2m ; Lemah = 1m )

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah 1103/2
© 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SKEMA Set 2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.