KONSEP PENDIDIKAN ISLAM : SUMBER , MATLAMAT DAN ASAS PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Solehulhafiz b Mohamad Suhaimi 3083017091 Muhammad Luqman Al-Hakim b Yusri 3083017271 Mohamad Syukri b MohdNoh 3092014021

SUMBER PENDIDIKAN ISLAM
AL-QURAN

-merupakan sumber Islam yang utama. -telah digariskan matlamat yang di antaranya:  1.mendidik akal supaya berfikir dan mengambil pengiktibaran.  2.supaya manusia beristiqamah dengannya,tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatnya.  3.mendidik hati dan perasaan.

AL-HADIS
-Merupakan sumber syariat kedua bagi umat Islam. -Kewajipan berpegang dengan hadis datang daripada Al-Quran dan sunnah. -Sesiapa yang mengingkari kebenaran hadis bererti dia telah mengingkari sebahagian dari al-Quran. -Merupakan media dakwah ke jalan Allah.
 

Matlamat Pendidikan Islam
Matlamat pendidikan Islam yang utama ialah

untuk membawa manusia mengenal penciptanya, mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya dengan penuh redha.Matlamat Khas Pendidikan Islam

 memperkenalkan kepada generasi muda tentang aqidah Islam, dasar-dasarnya, usul-usul ibadah, aqidah Islam , membiasakan mereka mematuhi dan cara-cara melaksanakannya dengan betul.  menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab-Nya dan hari akhirat.  mendidik naluri, membatasi keinginan dan membentenginya dengan aqidah agar mereka dapat menahan rangsangan dalaman, mengatur dan membimbingnya dengan baik.

A sa s P e n d id ik a n Isla m
Pendidikan Islam adalah berasaskan aqidah

dan syariat Allah S.W.T. Kesempurnaan Islam terjelma dalam sistem atau manhaj pendidikan. Pendidikan atau tarbiyyah Islam adalah untuk mengembangkan tasawwur dan kefahaman terhadap kehidupan berlandaskan al-Quran dalam jiwa insan. Asas sistem pendidikan ini adalah hakikat tauhid kepada Allah.

Asas Pendidikan Islam berteraskan :
   

-Asas Akidah. -Asas Ibadah. -Asas Akhlak.

Asas Akidah
Akidah yang dapat menyemai keyakinan pada

Allah S.W.T. Terasnya ialah rukun iman. Akidah yang sahih ialah akidah yang disampaikan kepada manusia bersumberkan wahyu yang datang dari Allah S.W.T. Iktikad,perundangan atau akhlak juga asas akidah

Asas Ibadah
Merupakan tujuan utama dalam hidup. Terhasil dari kombinasi dan kesepaduan asas

ajaran melalui rukun Iman dan Islam. Dapat membendung umat islam dari melakukan perkara mungkar. Solat juga merupakan tiang agama.

Asas Akhlak
Untuk melahirkan generasi yang berakhlak

mulia. Dapat melambangkan kemajuan masyarakat Islam. Mendidik manusia mencapai kemajuan dalam hidup. Dapat menjaga sahsiah umat islam.

Kesimpulannya ialah???
Asas pendidikan islam adalah penting dalam

hidup setiap individu kerana ia dapat mebawa manusia kepada pencipta yang maha esa seterusnya mengabdikan dirinya dengan Allah S.W.T. Asas pendidikan islam adalah perkara penting dalam islam kerana wahyu yang pertama juga yang diturunkan adalah mewajibkan manusia mengenal tuhanNya ,memerhati fenomena alam, dan cara hidup berlandaskan syariah.