Pengenalan Sistem Kejara

Satu Sistem Pemberian Mata Demerit Kesalahan Jalanraya kepada pemandu-pemandu kenderaan bermotor yang disabitkan dengan kesalahan-kesalahan terjadual di bawah Motor Vehicles (Demerit Points) Rules 1997. Sistem KEJARA adalah singkatan dari perkataan system KESELAMATAN JALANRAYA. Sistem ini ditujukan khas kepada pemandu-pemandu kenderaan yang memiliki lesen memandu CDL and Lesen Memandu Percubaan.

Kenapa Sistem KEJARA diwujudkan?

o Untuk mengurangkan kadar kemalangan jalanraya o Untuk meningkatkan kesedaran kepada pemandu-pemandu mengenai keselamatan jalanraya o Memastikan pemandu-pemandu mematuhi peraturan-peraturan jalanraya o Mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalanraya o Mengambil tindakan terhadap pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan jalanraya

Bagaimana Sistem KEJARA diwujudkan?

y

Sistem KEJARA berfungsi di bawah APJ 35, 35A, 37 dan 38, dan juga Kaedah-kaedah Kenderaan Motor (Mata Demerit) 1997

y

Rekod Pesalah Sistem KEJARA diwujudkan melalui notis saman yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan terjadual and Mata Demerit akan dikira 1

y

Bagi pemandu lesen CDL yang telah mengumpul 15 atau lebih Mata Demerit, tindakan berikut akan diambil:

Objektif Sistem Kejara
1.

Meningkatkan kesedaran pemandu-pemandu mematuhi undang-undang dan peraturan jalanraya.

2.

Mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalanraya.

3. 4.

Membantu usaha-usaha kerajaan mengurangkan kadar kemalangan jalanraya .

Pelaksanaan Sistem Kejara

Sistem Kejara telah dilaksanakan melalui Seksyen 35 , 35A , 37 dan 38 , Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Motor Vehicles ( Demerit Points ) Rules 1997.

Mata demerit pemandu terkumpul di dalam pangkalan data JPJ (Sistem Sikap) apabila pemandu berkenaan di sabitkan oleh mahkamah atau setelah membayar denda di atas kesalahan-kesalahan terjadual yang dilakukan olehnya .

Penalti yang dikenakan di bawah Sistem Kejara Penalti yang dikenakan terhadap pemegang lesen CDL yang mengumpul 15 atau lebih mata demerit
y

Kali Pertama - lesen memandu digantung tidak lebih dari 6 bulan Kali Kedua - lesen memandu hendaklah digantung tidak lebih dari 12 bulan Kali Ketiga - lesen memandu hendaklah digantung tidak lebih 12 bulan; dan 2

y

y

- lesen memandu hendaklah dibatalkan , sekiranya kesalahan dilakukan bagi kali ketiga dalam tempoh 5 tahun.

Lesen P dibatalkan apabila mengumpul 10 atau lebih mata demerit. Bagi lesen CDL yang digantung, pemandu berkenaan tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen, samada lesen belajar memandu atau selainnya, untuk memandu kenderaan daripada apa-apa kelas semasa tempoh penggantungan. Bagi pemandu yang telah dibatalkan lesen memandu (Lesen 'P'), tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen, samada lesen belajar memandu atau selainnya daripada apa-apa kelas bagi tempoh dua belas bulan dari tarikh penyerahan balik lesen.

Penalti : Memandu semasa lesen memandu digantung atau dibatalkan boleh didenda RM1,000.00 atau enam(6) bulan penjara Pemberian Bonus

Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapatkan mata demerit kurang daripada 15 mata, jika tidak melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh 24 bulan berturut-turut, 7 mata demerit akan diketepikan.

3

Kesalahan-kesalahan Terjadual dan Mata Demerit yang Diberikan Kesalahan Memandu atau mengawal kenderaan motor semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah. Memandu dengan melulu atau membahayakan. Memandu dengan tidak cermat atau tidak bertimbangrasa. Pertandingan atau dugaan kelajuan. Tanpa alasan yang munasabah, gagal mengadakan spesimen nafas, darah atau air kencing apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pegawai polis. Gagal mematuhi lampu isyarat. 10 15 15 15 15 Mata Demerit 15

Melebihi had laju yang dikenakan pada sesuatu jalan atau kenderaan: A. Melebihi 40 km/j B. Melebihi 26 km/j ± 40 km/j C. Melebihi 1 km/j ± 25 km/j Kesalahan-kesalahan berhubung dengan memotong dan halangan semasa memotong (termasuk memotong µqueue¶). Gagal memberi laluan kepada ambulan dan kereta bomba atau kenderaan polis atau kenderaan kastam atau kenderaan JPJ. Kesalahan ±kesalahan yang dilakukan oleh pemandu di lintasan pejalan kaki. Kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pemanduan di sebelah kiri jalan. 4 8 8 8 8 6 8 8

Gagal berhenti di persimpangan jalan. Cuai mengawal dengan wajar pergerakan kenderaan (termasuk penggunaan telefon bimbit). Menggunakan kenderaan motor di jalan yang disekat. Mengabaikan arahan-arahan dan isyaratisyarat lalulintas. Menggunakan tayar botak. Memotong di garisan kembar (garisan tidak putus). 5 5 5

8 8

5

Gagal mematuhi syarat-syarat yang dilampirkan pada lesen memandu Percubaan (Kaedah 15A Kaedah-kaedah Kenderaan Motor Lesen Memandu 1992): A. Gagal membawa lesen memandu percubaan bersama-samanya semasa memandu. B. Gagal mempamerkan tanda pengenalan di tempat yang mudah dilihat mengikut gambar rajah dalam Jadual Keenam kaedah-kaedah tersebut. C. Gagal memastikan bahawa kandungan alkohol dalam nafas, darah atau air kencingnya adalah pada tahap 0.00.

5

10

5

5

Kursus Pemulihan Ketua Pengarah boleh mengarahkan pemegang lesen memandu yang lesennya telah digantung menghadiri kursus pemulihan. Jika pemegang lesen telah menghadiri kursus dengan jayanya dia layak untuk mendapat pengurangan tempoh penggantungan seperti berikut: Tempoh Penggantungan Penggantungan kali pertama Penggantungan kali kedua Tempoh Pengurangan 4 minggu 6 minggu

Pemberian Bonus Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapat Mata Demerit kurang dari 15 mata, jika tidak melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh 24 bulan berturut-turut, 7 mata Demerit akan diketepikan. Penalti Memandu semasa lesen memandu digantung atau dibatalkan boleh didenda RM1,000 atau enam bulan penjara.

6

KESIMPULAN

Sistem kejara merupakan satu sistem bagi pemegang lesen percubaan dan lesen CDL. Sistem ini mendidik pemandu yang baru mendapat lesen supaya tidak mengabaikan keselamatan dan undang ± undang di jalanraya. Meningkatkan kesedaran supaya pemandu-pemandu mematuhi undang-

undang dan peraturan jalanraya. Selain itu mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalanraya. Membantu usaha-usaha kerajaan mengurangkan kadar kemalangan jalanraya serta mengurangkan kadar kemalangan jalanraya. Sistem kejara juga dapat meningkatkan kesedaran kepada pemandu-pemandu mengenai keselamatan jalanraya. Pihak berkuasa dapat mengambil tindakan terhadap pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan jalanraya dengan adanya sistem kejara. Setiap kesalahan akan di beri mata demerit tertentu dan akan dikenakan denda atau tindakan atas kesalahan yang dilakukan. Sistem ini masih digunapakai hendaklah sehingga sekarang dan setiap pemegang lesen

mengetahui setiap peraturan dan undang-undang jalanraya bagi mengelakkan

tindakan di ambil ke atas mereka.

7