JAWATANKUASA PANITIA BAHASA TAMIL SJK(T) LADANG SUNGAI BARU.

PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA : PN.L.RANIE (Guru Besar) : CIK.KALPANASRI : CIK.YAMUNAH : CIK.SUMATHY PN.SUBASHENI CIK.KAVITHASRI EN.S.SARAVANAN

AHLI JAWATANKUASA

MATLAMAT
• • • Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Bahasa Tamil. Meningkatkan prestasi pelajar dalam matapelajaran Bahasa Tamil. Melahirkan pelajar yang mempunyai kecemerlangan akademik dalam bidang

bahasa. • Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan ilmu pengajaran dalam kehidupan.

RASIONAL
• • Mencapai keputusan yang tinggi. Berusaha gigih untuk mendapatkan markah yang tinggi.

OBJEKTIF
• • Meningkatkan penguasaan dalam bahasa Meningkatkan keyakinan murid dalam pembelajaran Bahasa Tamil.

SENARAI GURU MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL. →TAHUN 1 →TAHUN 2 →TAHUN 3 →TAHUN 4 →TAHUN 5 →TAHUN 6 CIK.SUMATHI CIK.YAMUNAH PN.SUBASHENI CIK.KAVITASRI CIK.KALPANASRI EN.S.SARAVANAN

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN SATU/ 2010. • Memberi latihan mudah seperti

menggaris, mewarna , dan padankan.

Memberi latih tubi yang banyak. Memberi peratian secara individu. Mempelbagaikan aktiviti. Memberi latihan ejaan. Menjadikan rakan sebaya.

• • • •

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN DUA DAN TIGA / 2010. • • • • • Rangsangan diberi sebagai motivasi. Memberi perhatian secara individu. Menambahkan latihan mengikut topik. Menggunakan rujukan tambahan. Memberi latih tubi yang banyak.

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN EMPAT DAN LIMA / 2010. • Memperbanyakan aktiviti bacaan dala

bilik darjah. • • • • Menulis 2 karangan setiap minggu. Menghafal karangan pendek. Mengadakan sudut akses kendiri. Mengadakan pertandingan menulis

karangan antara murid. • Kelas pemulihan

CARTA GANTT TAHAP SATU
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar J * * dan * F M A M J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J * * * * * * * * * O S O * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

majalah Latihan ayat pendek Minggu bahasa Tamil Sudut akses kendiri * Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

STRATEGI BAHASA TAMIL

TAHUN ENAM / 2010.
KUMPULAN CEMERLANG. • • • • • • Kem motivasi. Latih tubi Pendedahan teknik menjawab soalan. Kelas pengayaan. Program mento-menti. Kelas tambahan.

KUMPULAN GALUS. • • • • • • Adakan aktiviti pemulihan Program bacaan pagi. Kelas tambahan. Latih tubi. Kem motivasi. Program membaca kad bacaan setiap hari

CARTA GANTT TAHUN ENAM.

Bil 1 2 3

Aktiviti J Mesyuarat * Pengajaran mengikut topik. * Latihan berdasarkan * mengikut kemahiran yang diajar. Ceramah motivasi Bengkel bahasa Tamil Ceramah teknik belajar Ceramah teknik menjawab Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi * Membuat soalan-soalan tahun lepas Kelas tambahan

F M A M J * * * * * * * * * * * *

J * * *

O S O * * * * * * *

4 5 6 7 8 9 10 11

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * *

*

CARTA GANTT TAHAP DUA.
Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar majalah Memperbanyakan bacaan dalam kelas Minggu bahasa Tamil J * * dan * kad * F M A M J * * * * * * * * * * * * * * * * * J * * * * O S O * * * * * * * * * *

6 7 8 9 10

Sudut akses kendiri * Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

KEKUATAN • • • Semua guru mahir dalam Pengajaran dan Berpengetahuan luas dalam bidang bahasa. Sentiasa peka dalam isu-isu semasa.

Pembelajaran Bahasa Tamil.

KELEMAHAN.

• • •

Murid masih kurang fasih dalam bacaan. Murid sukar memahami petikan dalam menjawab Murid kurang mahir dalam menyediakan isi

soalan pemahaman. karangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.