JAWATANKUASA PANITIA BAHASA TAMIL SJK(T) LADANG SUNGAI BARU.

PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA : PN.L.RANIE (Guru Besar) : CIK.KALPANASRI : CIK.YAMUNAH : CIK.SUMATHY PN.SUBASHENI CIK.KAVITHASRI EN.S.SARAVANAN

AHLI JAWATANKUASA

MATLAMAT
• • • Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Bahasa Tamil. Meningkatkan prestasi pelajar dalam matapelajaran Bahasa Tamil. Melahirkan pelajar yang mempunyai kecemerlangan akademik dalam bidang

bahasa. • Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan ilmu pengajaran dalam kehidupan.

RASIONAL
• • Mencapai keputusan yang tinggi. Berusaha gigih untuk mendapatkan markah yang tinggi.

OBJEKTIF
• • Meningkatkan penguasaan dalam bahasa Meningkatkan keyakinan murid dalam pembelajaran Bahasa Tamil.

SENARAI GURU MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL. →TAHUN 1 →TAHUN 2 →TAHUN 3 →TAHUN 4 →TAHUN 5 →TAHUN 6 CIK.SUMATHI CIK.YAMUNAH PN.SUBASHENI CIK.KAVITASRI CIK.KALPANASRI EN.S.SARAVANAN

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN SATU/ 2010. • Memberi latihan mudah seperti

menggaris, mewarna , dan padankan.

Memberi latih tubi yang banyak. Memberi peratian secara individu. Mempelbagaikan aktiviti. Memberi latihan ejaan. Menjadikan rakan sebaya.

• • • •

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN DUA DAN TIGA / 2010. • • • • • Rangsangan diberi sebagai motivasi. Memberi perhatian secara individu. Menambahkan latihan mengikut topik. Menggunakan rujukan tambahan. Memberi latih tubi yang banyak.

STRATEGI BAHASA TAMIL TAHUN EMPAT DAN LIMA / 2010. • Memperbanyakan aktiviti bacaan dala

bilik darjah. • • • • Menulis 2 karangan setiap minggu. Menghafal karangan pendek. Mengadakan sudut akses kendiri. Mengadakan pertandingan menulis

karangan antara murid. • Kelas pemulihan

CARTA GANTT TAHAP SATU
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar J * * dan * F M A M J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J * * * * * * * * * O S O * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

majalah Latihan ayat pendek Minggu bahasa Tamil Sudut akses kendiri * Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

STRATEGI BAHASA TAMIL

TAHUN ENAM / 2010.
KUMPULAN CEMERLANG. • • • • • • Kem motivasi. Latih tubi Pendedahan teknik menjawab soalan. Kelas pengayaan. Program mento-menti. Kelas tambahan.

KUMPULAN GALUS. • • • • • • Adakan aktiviti pemulihan Program bacaan pagi. Kelas tambahan. Latih tubi. Kem motivasi. Program membaca kad bacaan setiap hari

CARTA GANTT TAHUN ENAM.

Bil 1 2 3

Aktiviti J Mesyuarat * Pengajaran mengikut topik. * Latihan berdasarkan * mengikut kemahiran yang diajar. Ceramah motivasi Bengkel bahasa Tamil Ceramah teknik belajar Ceramah teknik menjawab Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi * Membuat soalan-soalan tahun lepas Kelas tambahan

F M A M J * * * * * * * * * * * *

J * * *

O S O * * * * * * *

4 5 6 7 8 9 10 11

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * *

*

CARTA GANTT TAHAP DUA.
Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Mesyuarat Kelas bacaan pagi Membaca akhbar majalah Memperbanyakan bacaan dalam kelas Minggu bahasa Tamil J * * dan * kad * F M A M J * * * * * * * * * * * * * * * * * J * * * * O S O * * * * * * * * * *

6 7 8 9 10

Sudut akses kendiri * Menulis karangan pendek * Adakan kelas pengayaan * dan pemulihan Latihan latih tubi Ujian dan peperiksaan * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

KEKUATAN • • • Semua guru mahir dalam Pengajaran dan Berpengetahuan luas dalam bidang bahasa. Sentiasa peka dalam isu-isu semasa.

Pembelajaran Bahasa Tamil.

KELEMAHAN.

• • •

Murid masih kurang fasih dalam bacaan. Murid sukar memahami petikan dalam menjawab Murid kurang mahir dalam menyediakan isi

soalan pemahaman. karangan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.